Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 27

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 27
11MÁNUDAGUR 27. júní 2005 3JA HERB. BURKNAVELLIR - FRÁBÆR ÍBÚÐ Falleg 101 fm 3ja herbergja íbúð á góðum stað á Völlun- um í Hafnarfirði. Falleg gólfefni, (náttúrusteinn og parket), verönd, góðar og vandaðar inn- réttingar og skápar, góð tæki í eldhúsi. Virki- lega rúmgóð og smart íbúð. Verð TILBOÐ ÓSKAST 3995 ÖLDUGATA - FALLEG NEÐRI HÆÐ Í TVÍBÝLI Góð og töluvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð á góðum stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er 79 fm og er voða krúttleg, falleg gólfefni og baðherbergið er nýlega standsett ásamt fleiru. Verð 14.5 millj. 3642 LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg 100 fm 3ja herb. íbúð í nýju “VIÐHALDSLITLU” fjölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Íbúðin skilast í Ágúst fullbúin án gólfefna.Stæði í bíl- geymslu fylgir. Verð 25,0 millj. 3744 ÆGISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS STRAX - LYKLAR Á SKRIFSTOFUNNI. 3ja herb. íbúð með sér inngangi sem er 79 fm íbúð á fyrstu hæð/kjallara á góðum stað í Reykjavík. Parket á gólfum, snyrtileg sameign og hús að utan al- mennt gott. Laus við kaupsaming. Verð 18,3 millj. 3759 KRÍUÁS - FALLEG 3JA HERB. IBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ Góð 86 fm íbúð með sér inn- gangi í fallegu fjölbýli. Góð gólfefni, fínir skáp- ar og falleg eldhúsinnrétting, háfur. Parket og flísar á gólfi. Möguleiki að hafa sér verönd. Verð 18.5 millj. 3754 ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR INN- GANGI 88 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð góðu fjölbýli. Húsið nýlega tekið í gegn að utan (sumarið 2003 og 2004). Nýjar breiðar svalir. Nýleg gólfefni. Snyrtileg íbúð í alla staði. Þetta er góð eign sem hægt er að mæla með. Verð 16.5 millj. 3716 FLÚÐASEL - REYKJAVÍK Góð 3ja herb. íbúð á jarðhæð, nýtt sem 4ra herb. Flísar og parket á gólfum. Verð 16,0 millj. 3587 SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI Góð 60.7 fm 3ja-4ra herb. íbúð í tví/fjórbýli ásamt 16.7 fm og 7.2 fm geymslum í kjallara, samtals fm 84,6. Hægt er að gera 3ja svefn- herb. í kjallara. Flísar á gólfum. Hús að utan al- mennt í góðu ástandi. Verð 14,9 millj. 3501 RJÚPUFELL - REYKJAVÍK - TALSVERT ENDURNÝJUÐ Rúmgóð 109 fm 4ra herb. íbúð á fjórðu hæð og að auki 12 fm yfirbyggðar svalir, samtals 121 fm. Hús klædd að utan og því lítið viðhald, falleg sameign, íbúðin almennt í góðu ástandi. Verð 17,9 millj. 2JA HERB. STEKKJARHVAMMUR - M. BÍLSKÚR Falleg 74 fm 2ja herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli/raðhúsi, ásamt 24,2 fm BÍLSKÚR. SÉR- INNGANGUR. STÓR VERÖND. Falleg og opin eign. Verð 18,0 millj. 4010 LÆKJARSMÁRI - KÓPAVOGUR Frábær 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð litlu fjölbýli með hellu- lagðri verönd, einnig er sér stæði í bílgeymslu. Góð kvöldsól, frábær staðsetning eignar. Innst í botnlanga, fallegt og rólegt umhverfi. Góð gólfefni og innréttingar. Verð 18.5 millj. 4034 LÆKJARGATA - M. STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TALSVERT ENDURNÝJUÐ 81 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Nýlegar innréttingar og tæki. Falleg og björt eign. Verð 17,2 millj. 4020 KÖTLUFELL - 2JA HERB. GÓÐ EIGN - REYKJAVÍK 69 fm íbúð á þriðju hæð í góðu viðhaldslitlu fjölbýli þ.e. það er búið að klæða blokkina að utan, yfirbyggðar svalir. Góð eign að innan. Verð 12.0 millj. 3779 SKEREYRARVEGUR - GÓÐ 2JA HERB. ÍBÚÐ Falleg og töluvert endurnýjuð efri hæð á góð- um stað í vesturbænum í Hafnarfirði. Eignin er 60 fm í tvíbýli. Nýleg innrétting í eldhúsi og nýtt rafmagn. Verð 10.8 millj. 3778 EFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR NÝLEG OG FALLEG 78,9 fm. 2ja herbergja NEÐRI SÉR- HÆÐ í nýlegu fallegu tvíbýli á frábærum stað innst í botnlanga. FALLEGT ÚTSÝNI. Verð 17,5 millj. 3399 LÆKJARFIT - SÉRINNGANGUR Góð 75 fm 2ja herbergja íbúð á neðri hæð í góðu fimmbýli með SÉRINNGANGI. Parket og flísar á gólfum. Hús í góðu ástandi, klætt að utan. Verð 12,9 millj. 2205 NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐUR Góð 42,1 fm 2ja herbergja ósamþykkt búð í kjallara þríbýlis. SÉRINNGANGUR. Endurnýjað gler, rafmagn, legaliðatafla. Verð 7,9 millj. 3423 ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ Nýkomið falleg og vel skipulögð 2ja herb. 67 fm ibúð á fjórðu hæð. Fallegt útsýni og vel með farin íbúð, björt og skemmtileg. Verð 12.0 millj. 3644 ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á góðum stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar innrétting- ar. Parket og flísar. Verð 16,9 millj. 3615 REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNS- VERSLUN 46 fm einst.lingsíbúð á góðum stað. Hús gott að utan, laus fljótlega. Flísar og dúkur á gólfum. Verð 9.9 millj. 3541 ATVINNUHÚSNÆÐI TRÖNUHRAUN - GOTT BIL Gott 69,6 fm atvinnuhúsnæði og að auki ca. 20 fm milliloft. Snyrting og kaffiaðstaða, innkeyrsluhurð ca. 3x3. Ekkert áhvílandi. Verð 7,0 millj. 3734 TRÖNUHRAUN Gott 210 ,4 fm atvinnuhús- næði og að auki ca. 40 fm milliloft, snyrting, kaffiaðstaða, góður vinnusalur, lofthæð frá ca. 3 m að ca. 6 m. Innkeyrsluhurð ca. 3x3 m. Verð 15,8 millj. 3786 HÓLSHRAUN - FRÁBÆR EIGN 504 fm eign á tveim hæðum á góðum stað. Hægt er að kaupa hvora hæð fyrir sig, neðri hæðin er 27 millj. og efri hæðin er á 20 millj, samtals báðar hæðir 47 millj. Tilvalið fyrir ýmsa starfssemi, s.s. verslun, skrifstofur, lítill einkaskóli o.s.frv. Getur losnað fljótt. Nánari uppl. hjá Eiríki. 3694 DALSHRAUN 1553 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er ca. 1270 fm, og lofthæð frá 3 m til 7 m. Húsið er klætt að utan með steni. Verð 120,0 millj. 3511 JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSU- STRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í Vantsleysuhrepp. Húsið er í góðu ástandi bæði að utan og innan. Gólfflötur er 427.6 fm og efri hæð 63.6 fm, samtals 491.2 fm. Loft- hæð í húsinu er ca. 7 m, ein innkeyrsluhurð. Húsið er allt einangrað, snyrtilegt og lítur vel út bæði að innan og utan. Verð 30,0 millj. 3460 VEITINGASTAÐUR - VOGUM 60,8 fm veit- ingastaður í Vogum í Vatnsleysuströnd. Salur fyrir 24 manns, bar, pizzastaður. Flísar og p.parket á gólfum. Verð 6,5 millj. 3440 KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐ Gott 351 fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin skiptist niður í góðan sal, skrifstofu, wc og kaffistofu. Verð 24,5 millj. 1182 SUMARHÚS ÞVERÁRDALUR - ÖXARFJÖRÐUR 45,6 fm bústaður. Tvö herbergi, baðherbergi með sturtu. Stofa/eldhús. Mikill gróður, útsýni yfir Öxarfjörð. 1000 fm leigulóð, ca. 31.000,- kr. á ári. 3697 SUMARHÚS/SKÓLASTOFUR Við höfum fengið til sölu þrjár skólastofur sem eru 72 fm að stærð (6x12). Hægt að breyta í sumarhús á auðveldan hátt. Parket á gólfum, stálbitar undir húsinu, auðvelt að flytja og koma fyrir. Laust í júni 2005. Verð 5.4 millj. 3690 SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að ræða 7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm undirstöð- um undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi. Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörk- um. Góður útsýnisstaður. Verð 3,5 millj. 3106 RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐ Fallegur sumarbústaður (A-bústaður) með sérlega fallegu útsýni í grónu landi, í landi Eskiholts II, Borgarbyggð. Húsið er nýlega tekið í gegn að utan og nýr pallur. Til afhendingar strax. Verð 4,2 millj. 3448 SUMARHÚS - NÝSMÍÐI Sumarhús í smíðum erum með yfir 30 teikningar af bústöðum fer- metrar eru frá 33 fm til 95 fm með eða án svefnlofts. Getum smíðað á landi kaupanda, gerum undirstöður. Getum útvegað lóðir. Verðin eru frá kr. 3.450.000 fokhelt til 10.950.000 millj. fullbúið án innréttinga. 3401 HEIÐARBRAUT - EIGNARLÓÐ - GRÍMSNES Góð eignarlóð fyrir sumarbústað, lóðin er í Grímsnes og Grafiningshreppi. Lóðin er 4600 fm. Kalt vatn og rafmagn er við lóðarmörkin. Er ca. 750 m frá aðal umferðinni, er í hvarfi frá umferð. Verð 1,0 millj. 4015 LANDIÐ FAXABRAUT - REYKJANESBÆR SÉR- LEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fermetra 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í eldra stein- húsi. SÉRINNGANGUR. Húsið var tekið í gengn að innan og utan, vorið 2004. Eign- in er því hin snyrtilegasta, jafnt að innan sem utan. Verð 8,4 millj. 4069 VOGAGERÐI - VOGUM Nýleg og falleg 106,3 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ í góðu nýlega breyttu fjölbýli á góðum stað í Vog- um. Nýjar innrétingar, gólfefni, lagnir, raf- magn og tafla, gólfefni og fl. Verð 15,3 millj. 3966 TÚNGATA - GRINDAVÍK Gott talsvert endurnýjað114 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 63 fm BÍLSkÚR, samtals 177,0 fm. Nýl. þak, lagnir heitt/kalt vatn, skolp og fl. Ca: 100 fm timburverönd með stórum heit- um potti og skjólveggjum. Verð 19,3 millj. 3789 LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg 2ja herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á góðum stað miðsvæðis í bænum. Verð 6,8 millj. 3722 ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fallegt og snyrtilegt 119,4 fm einbýli á einni hæð. Húsið hefur verið haldið vel við bæði að utan og innan. Laust við kaupsamning. Verð kr. 4,4 millj. 3536 GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU- OG VERSLUNARHÚSNÆÐI Gott talsvert endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði (verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega málað að utan. Flísalagður salur með kerfislofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð 14,0 millj. 3211 FORNAVÖR - GRINDAVÍK GLÆSILEGT 149 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm innbyggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm. Húsið skilast fullbúið að utan, steinað og fokhelt eða lengra komið að innan. Verð 17,0 millj. 3166 HEIÐARBÓL - KEFLAVÍK VEL SKIPU- LÖGÐ 50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. SUÐVESTURSVALIR. Hús og sam- eign í góðu ástandi. Falleg og snyrtileg eign sem vert er að skoða. LAUS FLJÓT- LEGA. Verð 6,5 millj. 2992 VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Gott TALS- VERT ENDURNÝJAÐ 122 fm EINBÝLI, ásamt 49,7 BÍLSKÚR og GEYMSLU, sam- tals 172 fm. Verð 12,0 millj. 2706 FAXABRAUT 34D - REYKJANESBÆR Falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð í þríbýli, ásamt bílskúr samtals 115,4 fm. Bað- herbergi allt nýtekið í gegn. Nýjar lagnir. Húsið nýtekið í gegn að utan. Verð 12,0 millj. 1335 Vorum að fá í sölu afar skemmtileg raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Vog- um á Vatnsleysuströnd. Að innan afhendast húsin fokheld, fullbúin að utan einangruð, klædd báruáli í állit og jatóbavið. Rúmgóð og björt hús á hagstæðu verði. Skjólgóð útirými í góðum tengslum við íbúðirnar þar sem hægt er að njóta sólar allan daginn. HAGSTÆTT VERÐ. V. m. 4219 HEIÐDALUR 1-3 OG 5 - VOGAR Nýkomnar á sölu glæsilegar og vel hannað- ar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi. Í húsinu eru 2ja, 3ja, og 4ra herbergja íbúðir. SÉRINNGANG- UR er í allar íbúðir. Íbúðirnar afhendast full- búnar að innan án gólfefna nema bað- herbergi, þvottahús og andyri verða flísa- lögð. Vandaðar og góðar innréttingar. Hús- ið skilast fullbúið að utan, einangrað og ál- klætt með báruáli. Lóð frágengin. HAG- STÆÐ VERÐ.Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Ás fasteignasölu. 4230 HEIÐARGERÐI 1 & 3 - LÍTIÐ FJÖLBÝLI -VOGAR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.