Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 28

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 28
HÆÐIR ÆGISSÍÐA - SÉR INN- GANGUR Falleg 79,2 fm íbúð á jarð- hæðfjölbýlishúsi. Stofa með parketi á gólfi. Eldhús með upprunalegri innréttingu. Bað- herbergi með sturtu, skápur undir vaski, flís- ar á gólfi og veggjum. Tvö svefnherbergi með parketi á gólfi.Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Snyrtileg sameign. LAUS STRAX V. 18,3 m. 4636 FJÖLNISVEGUR 104 fm 1. hæð í góðu fjórbýlis-steinhúsi í Þingholtum.Sam- eiginlegur inngangur, forstofa, gangur, 3 her- bergi, 2 stofur, baðherbergi, eldhús. Parket á gólfum. Lofthæðin í íbúðinni er óvenju mikil eða um 2,80 m. Jarðhæðin fyrir neðan er einnig til sölu og eru samnýtingarmöguleikar góðir. V. 31,9 m. 4626 ÞINGHOLT - MÍMISVEGUR Glæsileg 141,7 fm efri sérhæð ásamt 32 fm bíslkúrs sem er innréttaður sem íbúð.Rúm- góður prívat stigapallur.Stórt og rúmgott hol,svefnherbergi,stórt baðherbergi og þvottaherbergi, eldhús með gömlum sér- smíðuðum innréttingum,2 stórar stof- ur,Handsmíðaðir fallegir gluggar með tvö- földu gleri.Gullfallegur arinn er í stofu.Suð- vestur svalir.Úr íbúðinni er einstaklega fallegt útsýni og gluggar í þrjár áttir. Innréttaður 32fm bílskúr sem 2ja herbergja íbúð í út- leigu.Verð tilboð 4410 4RA HERBERGJA EyjabakkiMjög falleg 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð. Hol, eldhús með borðkrók, ágæt eldri innrétting, rúmgóð stofa með útgengi á vestursvalir, þvottahús og á sérgangi eru þrjú, tvö barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi, og baðher- bergi með baðkari og innréttingu. V. 17,9 m. 4646 JÖRFABAKKI - 4RA HERB Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í ágætu fjölbýli.Gott parket á holi, herbergjum, eld- húsi, stofu og borðstofu, flísar á baði og þvottahúsi. Suðursvalir. Húsið nýmálað að utan. Falleg eign.Góð sameign. V. 16,9 m. 4642 ANDRÉSBRUNNUR - LYFTUBLOKK Nýleg 4ra-5 her- bergja 126 fm íbúð á 2.hæð í góðri lyftu- blokk. Forstofa með skápum, þvottahús, hol og sjónvarpshol, borðstofa og stofa með út- gengi á suðursvalir. Rúmgott eldhús.3 svefn- herbergi.Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sér sturtuklefa.Sér stæði í lokaðri bílgeymslu. V. 24,9 m. 4547 ENGJASEL - GÓÐ 4RA HERB.Góð 4ra herbergja 99 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bíl- geymslu. stofa, borðstofa, eldhús með eldri en ágætri innréttingu og borðkrók, flísalagt baðherbergi og 3 góð svefnherbergi. Á gólf- um er skálagt merbau-parket, flísar og kork- ur. V. 18,9 m. 4586 UNUFELL - Skipti á 2ja herb.4ra herbergja 97 fm rúmgóð íbúð á 2. hæð. Sér þvottahús innaf eldhúsi, rúmgóð stofa m.útgengi á góðar austursvalir. Flísa- lagt baðherbergi með baðkari og þrjú ágæt svefnherbergi, skápar í tveimur herbergj- um.Parket og flísar á gólfum. SKIPTI Á MINNI EIGN Í HVERFINU MÖGULEG. V. 15,4 m. 4520 ENGIHJALLI - LYFTU- BLOKK 97 fm 4ra herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi.Glæsilegt útsýni er úr allri íbúðinni. Sameiginlegt þvottahús er á hæð- inni . Ágæt sameign. V. 15,9 m. 4526 HÁALEITISBRAUT - GÓÐ 4RA HERB .Mjög góð 92.1 fm 4ra her- bergja íbúð á 4. hæð í fjölbýli. Eldhús,flísar á gólfi. Á gangi eru 2 svefnherbergi,spónar parket á gólfi.Hjónaherbergi,spónar parket á gólfi,skápur. Björt stofa,parket á gólfi,stórar suður svalir. Baðherbergi,flísalagt í hólf og gólf,sturta. V. 17,9 m. 4514 NESHAGI - M.BÍLSKÚR Nýstandsett 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi, ásamt 19.6 fm.herbergi í risi auk 28. 3 fm. bílskúr. Íbúð á hæð er 83.8 fm. Tvær samliggjandi stofur,parket á gólfi,suður svölir, fallegu útsýni. Eldhús,viðar innrétting, korkur á gólfi, borðkrókur. Bað- herbergi er flísalag, baðkar, gluggi. Rúmgott svefnherbergi með parketi á gólfi. Herbergi í risi er með aðgangi að snyrtingu og sturtu. Góður bílskúr. V. 21,8 m. 4495 GARÐHÚS- M. BÍLSKÚRGÓÐ KAUP. Björt og sérlega vel skipulögð 107 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með innbyggð- um bílskúr í litlu fjölbýlishúsi. Hol, stofa með útgengi á suðursvalir, eldhús með vandaðri innréttingu, flísalagt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og 3 rúmgóð svefnherbergi. Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Bílskúr- inn er innbyggður í húsið. V. 22,8 m. 4444 ÁLFASKEIÐ HFN - 4RA - 5 HERB.125 fm björt og rúmgóð 4ra - 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð í góðri blokk ásamt 24 fm bílskúr. Hol með skáp, eldhús með borðkrók og nýlegri innréttingu, þar inn- af þvottahús og búr, stór stofa með útgengi á suð-vestursvalir, 3 góð svefnherbergi og baðherbergi. Hægt að bæta við fjórða her- bergi úr stofu. Parket og flísar á gólfum.24 fm bílskúr. V. 20,4 m. 4182 3JA HERBERGJA AusturbergGóð stór 74,6 fm 2ja her- bergja íbúð á 3 hæð með sér inngangi af svölum.Forstofa með flísum á gólfi. Geymsla með glugga ( hægt að nota sem barnaher- bergi ) Hjónaherbergi með skáp, baðher- bergi með kari á baði er tengt fyrir þvottavél. Rúmgóð stofa með stórum suðvestur svöl- um. Eldhús með góðri nýlegri innréttingu og borðkrók. Gólfefni: parket á holi og stofu, flísar á öðrum gólfum, á jarðhæð er sameig- inleg vagna og hjólageymsla. Blokk er öll snyrtileg, íbúð er laus strax. 4663 Torfufell Góð 79 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð, 1.hæðin er jarðhæð. Forstofa, hol, stofa, gengið út á rúmgóðar vestursvalir, nýstandsett baðherbergi m.sturtuklefa , tengt f.þvottavél, stórt eldhús með fallegri ljósri innréttingu, 2 svefnherbergi.Snyrtileg sameign. V. 13,9 m. 4653 HRAUNBÆR - 3JA HERB AUKAHERB.Góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi í kjallara. stofa með útgengi á vestursvalir, eldhús með ágætri innréttingu og borðkrók, baðherbergi og tvö góð svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Í kjallara er sér geymsla og aukaher- bergi með aðgangi að snyrtingu. V. 17,8 m. 4643 Jóhannes Ásgeirsson hdl. Lögg.fasteignasali, Karl Gunnarsson sölumaður Erlendur Tryggvason sölumaður Kristján P. Arnarson sölumaður Kristbjörn Sigurðsson sölumaður www.lundur. is • lundur@lundur. is Opið mánudaga til fimmtudaga 8.30-18.00., föstudaga 8.30-17.00. Lokað um helgar í sumar. JÓNSGEISLI - EINBŸLI - TVÍBŸLI Vandað 256 fm einbýlishús á 2 hæðum með aukaíbúð. Húsið er fullbúið að utan og á neðri hæð er fullbúin ca 65 fm 2ja herbergja íbúð með sér inngangi. Efri hæðin er tilbúin til innréttinga. Raf- lagnir fyrir halogen eru komar í loft efri hæðar og loftin klædd. Hitalagnir í gólf- um baðherbergja og andyra. Lóðin gró- fjöfnuð. Aðalinngangur er á neðri hæð og þaðan er innangengt í innbyggðan flísalagðan bílskúr. Á neðri hæðinni er auk bílskúrs og aukaíbúðar ; fremri for- stofa, hol, flísalagt þvottahús og geymsla. Góður steyptur stigi til efri hæðar sem skiptist í ; stofu og borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Lítið mál er að tengja aukaíbúðina við efri hæð og er eignin þá góð 5-7 herbergja íbúð á tveim- ur hæðum. Húsið er byggt á jaðarlóð, ofan við götu, í halla, þannig að aðkoma er á neðri hæð en útgengi úr stofu á efri hæð er í suðurgarð en úr borðstofu er gengið á stórar norðursvalir með frábæru útsýni til Esjunnar, Akrafjalls og víðar.Hægt er að sjá innanhús plan á vefslóðinni http://www.innark.is/verkefni/jonsgeisli45/jons- geisli45.html V. 46,5 m. 4629 FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES 246 fm einnar hæðar einbýli með inn- byggðum bílskúr á einum eftirsóttasta stað á Álftanesi. 3 stór svefnherbergi með sturtu.Tvær stórar stofur/garð- skáli. Stórt eldhús,borðstofa.skv. teikn- ingum. Viðhaldsfríir gluggapóstar,og eru flestir gluggar hússins opnanleg- ir.Búið er að leggja í gólfin, hitakerfi í gólfum.Sundlaug er við húsið. Eign sem býr yfir miklum möguleikum. Glæsilegt útsýni. V. 66,0 m. 4632 GRÆNLANDSLEIÐ Glæsilegt 222.3 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 30 fm bíl- skúr. 4 góð svefnherbergi,Stór stofa,borðstofa.Eldhús,baðherbergi. Húsið afhendist fullbúið að utan og til- búið til innréttinga að innan. V. 36,9 m. 4664 RÉTTARHOLTSVEGUR Talsvert endurnýjað 109,3 fm raðhús á þremur hæðum.Aðalinngangur í húsið er á miðhæð sem skiptist í ; flísalagða forstofu m.skápum, gang, eldhús með borðkrók, stofa með útgengi í suður- garð. Á efri hæð eru þrjú góð svefnher- bergi og flísalagt baðherbergi með kari. Í kjallara er vinnuherbergi og þvottahús. Húsið er allt mikið endurnýjað m.a. nýlega viðgert þak, gler og gluggar, endurnýjaðar skolplagnir, nýlega málað að utan sem innan. V. 24,8 m. 4608 ÆGISSÍÐA - STÓR 3JA M. SÉRINNGANGI Skemmtileg 3ja herbergja 96,1 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi og suður- garði. Inngangur um skjólgirðingu og hlið. Forstofa, gott hol, frá holi er góð stofa. Eldhús með nýrri innréttingu og borðkrók. Opið frá eldhúsi í borðstofu. Tvö svefnherbergi. Útgengt frá eldhúsi í góðan suðurgarð. V. 20,5 2696 FJÖLNISVEGUR - JARÐHÆÐ 95 fm íbúð í kjallara í vönduðu steinhúsi í Þingholtum.Fremri forstofa, hol, eld- hús, baðherbergi 3 herbergi og 2 stof- ur. Íbúðin þarfnast aðhlynningar. Í sama húsi er 104 fm hæð fyrir ofan til sölu. Góðir samnýtingarmöguleikar. V. 23,4 m. 4627 HRAUNBÆR - 5 HERBERJGA Góð 5 herbergja íbúð á 1.hæð. forstofu, forstofuherbergi, eldhús með eldri inn- réttingu og borðkrók, þvottahús innaf eldhúsi og stóra stofu. Á sér gangi eru 3 svefnherbergi og baðherbergi. Út frá svefnherbergisgangi eru suðursvalir V. 20,7 m. 4616 GYÐUFELL - GÓÐ 3JA HERBERGJA Góð 84,1 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi.Rúm- gott hol, stofa með útgengi á yfir- byggðar suðursvalir, eldhús með borð- krók, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og 2 góð svefnherbergi. Lino- leum-dúkar á gólfum. Húsið klætt að utan og svalir yfirbyggðar.Stutt er í alla helstu þjónustu s.s. grunnskóla, leik- skóla, Sundlaug Breiðholts, Fjölbraut- arskólann í Breiðholti, Gerðuberg, verslanir ofl.Opið svæði er norðanvert við húsið og frá eldhúsi og herbergjum er óhindrað útsýni til Esjunnar og víðar en frá svölum er gott útsýni til suðurs. V. 14,9 m. 4256 12 27. júní 2005 MÁNUDAGUR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.