Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 52

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 52
Miðbær - hf. einb. Hraunham- ar kynnir. Nýkominn í einkasölu sérlega skemmti- legt þríllyft einbýlishús með aukaíbúð 143 ,6 ferm í göngufæri við miðbæinn . Á jarðhæð er lítill 2ja herb með sérinngangi. Húsið er nánast allt end- urnýjað á síðast liðnum árum. V. 30,9 millj Stuðlaberg - Hf - parh. Sérl. skemmtil. parhús á þessum frábæra stað í Set- bergslandi. Húsið er 151 fm á 2 hæðum. Bíl- skúrsréttur fylgir eigninni. Skipting eignarinnar: Neðri hæðin: Forstofa, eldhús, borðstofa, stofa, 2 geymslur og þvottahús. Efri hæðin: 3 svefnher- b., baðherb. og sjónvarpshol. Góð gólfefni eru á eigninni. parket og flísar. Laus fljótl. húsið liggur á jaðarlóð. Frábær staðsetn. Verð 35 millj. Perlukór - Kóp. - Einbýli Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra útsýnis- stað glæsil. einlyft einbýli með innbyggðum bíl- skúr samtals 189 fm. Eignin er til afh. nú þegar á fokheldisstigi fullbúin að utan. Glæsileg hönnun og gott skipulag. Útsýni. Verð 32,8 millj. 110339 Laxakvísl - Rvík. - raðhús Í einkasölu fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt kjallara og bílskúr samtals um ca.300 fer- metrar vel staðsett á frábærum útsýnisstað í Ár- túnsholtinu. Húsið er í góðu ástandi og hefur verið haldið mjög vel við. Glæsilegur garður með sólpalli og fallegum gróðri. Útsýni. Góð eign. Verð 39,8 millj. 109496 Klettaberg - Hf. parh. Á þessum frábæra útsýnisstað glæsil. arkitekta- hannað parhús með innbyggðum 60 fm bílskúr, samtals ca 220 fm. Eignin er smekkl. innr. m. vönduðum innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldús, gestasnyrtingu, þvottahús og herb. Á efri hæð eru 2 herb., alrými sem auðvelt er að útbúa herb., baðherb. Fallegur sólpallur og bílastæði hellulögð með lýsingu. Góðar 20 fm svalir. Glæsi- legt útsýni.Glæsileg eign. Myndir af eigninni á mbl.is og heimasíðu hraunhamars. Verð. 41.millj. Ásbúðartröð - Hf. Nýkomið í einkasölu sérl. skemmtileg 120 fm. neðri sérhæð í tvíbýli auk 34 fm. bílskúrs. 2-3 svefnherb. stofa (borðstofa) ofl. Sérinngangur. Verðtilboð. 25839 Álfaskeið - Hf. - sérh. Ný- komin í einkasölu sérlega falleg 93 fm. jarðhæð í góðu þríbýli. Hús í góðu standi. Frábær stað- setning. Parket, fallegar innréttingar. Sérbíla- stæði. Mjög góð eign. Verð 18,9 millj. 91965 Reykjavíkurvegur - sérh. Mjög falleg, rúmgóð sérhæð 110,2 fm. mikið endurnýjuð. Skipting eignarinnar: 3 svefnher- bergi, stofa og borðstofa, eldhús með borðkróki, baðherbergi, hol, þvottahús, svalir og geymslu- loft, einnig er góð geymsla í sameign. Góð hraunlóð, vandaðar innréttingar og gólfefni. Góð eign. Verð 21,9 millj. Sléttahraun - Hf sérh. Ný- komin í einkasölu sérlega falleg 77 fm 3ja her- bergja neðri sérhæð í góðu tvíbýli. fallegar inn- réttingar og mjög gott skipulag, allt sér. Verönd í sérgarði og sérbílastæði. Mjög góð eign, frábær staðsetning. Verð 16,8 millj. 80713 Fjólugata - Rvík sérh. Ný- komin í einkasölu sérlega falleg 156 fm sérhæð á 2 hæðum í Þingholtunum .Eignin skipist þannig aðalhæð eldhús stofur herbergi ofl .neðri hæð tvö¥rúmgóð svefnherbergi bað og þvottahús og geymslur og ofl . Mjög fallegur garður , hiti í stétturm frábær staðsetning. Verð 33,5 millj. Asparhvarf - sérh Vatns- enda Nýkomin glæsileg 134 fm neðri hæð í glæsilegu tvíbýli í byggingu’ibúinn er til afhend- ingar tilbúin á gólfefna í sept 2005 Sérstæði í góðum bílakjallara. Vandaðar innréttingar og tæki. Verð 31 millj. 109004 Breiðvangur - Hf Hraunhamar fasteignasala var að fá í sölu 117,4 fermetra íbúð á efstu hæð í fjölbýli ásamt 24,8 fermetra bílskúr samtals um 142,2 fermetrar vel staðsett í norður- bæ Hafnarfjarðar. Skipting eignar: 3 svefnher- bergi, stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús, bað- herbergi, hol, tvær geymsur og bílskúr. Suður svalir . Glæsilegt útsýni. Þetta er góð eign vert er að skoða verð. 18,9 millj. Birkihlíð - Hf Sérl. góð íbúð á þess- um vinsæla stað í Setbergslandinu. Íbúðin er 99 fm. og á 3. hæð. Skipting eignarinnar: 3 svefn- herbergi, stofa, borðstofa,baðherb., þvottaherb., geymsla og svalir. Íbúðin er laus fljótl. Góð gólf- efni. Eign sem vert er að skoða. Verð 20,2 millj. Fagrihvammur - Hf Nýkomin í einkasölu mjög góð 106 fm 4ra til 5 herbergja íbúð í góðu velstaðsettu fjölbýli, fallegar innrétt- ingar, íbúð í góðu standi, þvottaherbergi í íbúð. möguleiki á 4 svefnherbergjum.. Góð eign á barnvænum stað. Verð 19,3 millj. 106167 Flúðasel - 4ra - Reykjavík Hraunhamar fasteignasala var að fá í einkasölu mjög góða 91,7 fm íbúð á efstu hæða í góðu klæddu fjölbýli vel staðsett við Flúðasel í Breið- holti. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, baðherbergi , hjónaherbergi, tvö herbergi í risi ásamt geymslum undir súð og í kjallara. Góðar yfirbygðar opnanlegar svalir. Verð.17,4 millj. Básendi - Rvík - 3ja Sérlega smekkleg risíbúð á þessum góða stað í smáí- búðarhverfinu. Íbúðin er 54,2 fm en er mun stærri á grunnfleti. Skipting eignar: 2 svefnherb., stofa, eldhús, baðherb., auk geymslu. Þetta er frábær fyrsta eign og nýtist öll frábærlega. Þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 16,2 millj. Hjallabraut - Hf Sérlega góð eign á þessum vinsæla stað í norðurbæ Hafnarfjarð- ar. Íbúðin er 98,2 fm. Skipting eignarinnar: Stofa, hol, eldhús með borðkróki, þvottahús, búr, bað- herbergi, 2 svefnherb., svalir og geymsla. Íbúðin er laus fljótlega. Falleg eign. Verð 17,5 millj. Lækjargata - Hf - 3ja Nýkom- in í einkasölu glæsileg 123,6 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli auk stæðis í bílageymslu. Parket, 2 svefn- herbergi, rúmgóðar stofur, sjónvarpsherbergi, o. fl. frábær staðsetning við lækinn. Verð 24,5 millj. Suðurgata - Hf Sérlega skemmti- leg björt 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í virðu- legu 3-býli. Sérinngangur, forstofa, teppalagðar tröppur, hol. gott eldhús með snyrtilegri eikar- innréttingu, keramikhelluborð, flísar á milli skápa. Ágætt bðherbergi. 2 rúmgóð svefnher- bergi, hátt til lofts að hluta. Parket á gólfum, sér- geymsla. Fallegt útsýni út á sjó (höfnina). Húsið er mikið endurnýjað á s.l. árum, stutt í miðbæinn o.fl. Bílskúrsréttur. Verð 12,9 millj. Lækjasmári - Kóp. laus strax Höfum fengið í einkasölu mjög fal- lega 87,5 fermetra endaíbúð á annarri hæð ásamt stæði í bílageymslu vel staðsett í Smára- hverfi í Kópavogi. Eignin er með sérinngang. Fal- legar innréttingar og gólfefni eru parket og dúk- ur. Góðar suður svalir. Stutt í alla þjónustu. Verð 20,3 millj. 110158 Burknavellir - Hf. Glæsileg 94,5 fm íbúð á 1. hæð í nýlegu fjölbýli í Vallarhverfi í Hafnarfirði. Eignin er fullbúin með vönduðum gólfefnum , fallegum innréttingum og tækjum. Eignin skiptist í forstofu , gang, hjónaherbergi , gott barnaherbergi , þvottahús ásamt geymslu. Baðherbergi flísalagt með nuddbaðkari sem í er sturta og fallegri innréttingu. Eldhús með fallegri innréttingu, góð borðstofa og björt og góð stofa með útgang út á verönd ( séreignarlóð ) .Gólfefni eru parket og flísar. Íbúðin getur verið laus strax. Álfaskeið - Hf, Hraunhamar fast- eignasala var að fá í einkasölu mjög fallega 87,5 fm íbúð með sér inngang á þriðju hæð í góðu ný máluðu fjölbýli við Álfaskeið í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, tvö herb., sjónavarpshol, baðherb. og geymslu. Stórar suður svalir. Gólfefni parket og flísar. Stutt í nýjan skóla og leikskóla. Verð 17 millj. Efstahlíð Hf. Sérlega Falleg 78,9 fm. 2ja herb. neðri sérhæð með sérinngangi í nýlegu fallegu tvíbýli á frábærum útsýnisstað innst í botnlanga. Skipting eignar: Forstofa, eldhús með borðkrók, Þvottahús, baðherbergi,svefnherbergi og stofa. Þetta er góð eign á þessum frábærra stað í setbergslandinu. Verð 17,5 millj. Hjallabrekka - Kóp. neðri h. Mjög falleg 80,3 fm neðri hæð í tvíbýli með sér inngang vel staðsett við Hjallabrekku í Kópa- vogi. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, bað- herbm, gott herbm, stofu, vinnukrók, geymslu og þvottahús. Íbúðin er í mjög góðu ástandi og fal- legur garður m. skjólgóðum palli og sér upphit- uðu bílaplani. Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 16,5. millj 109666 Stórglæsileg raðhús í Mosfellsbæ Höfum fengið í einkasölu þetta glæsilega rað- hús í byggingu við Tröllateig í Mosfellsbæ. Íbúðin er 188,1 fm auk bílskúrs sem er 31,4 fm samtals 220 fm. Skipting eignar: 4 svefnher- bergi, fataherbergi, stofa, eldhús, 2 baðher- bergi, gestasalerni hol, geymsla, svalir, sjón- varpsherbergi. Verið er að innrétta húsið og skilast það fullbúið með gólfefnum. Allar inn- réttingar og tæki verða frá Fit og flísar frá Flísabúðinni. Húsið verður til afhendingar í júní/júli 2005. 102837 Kringlan - raðh. Reykjavík Hraunhamar kynnir: Sérlega glæsilegt endaraðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er 290,2 fm alls, þar af er bílskúrinn 26,3 fm. Skipting eignarinnar: Húsið skiptist í 3 hæðir, miðhæðin skiptist þannig: Forstofa, hol, stofa, borðstofa og eldhús. Efri hæðin skiptist í 2 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Á jarðhæð- inni er geymsla, þvottahús og gestasalerni auk þess innréttuð aukaíbúð með sérinn- gangi, og hún skiptist þannig: Hol, stofa, svefnherbergi og baðherbergi. Þetta er glæsileg eign sem vert er að skoða. Nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars. Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali Fífumýri - Einbýli Hraunhamar fasteigna- sala hefur tekið í einka- sölu mjög gott einbýli á tveimur hæðum ásamt bíl- skúr samtals um 223,9 fm. vel staðsett í Mýrahverfi í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gestasnyrtingu, geymslu og þvottahús. Á efri hæð eru fjögur góð herbergi , baðherbergi og sjón- varpshol. Stór bílskúr. Fallegur gróinn garður með pöllum og tilheyr- andi. Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 44,9 millj. 86351 Laufás - 3ja Hraunhamar kynnir. Ný- kominn í einkasölu skemmtileg 3ja herb. risí- búð í góðu þríbýli. Húsið er klædd að utan. Mjög góð staðsetning. Íbúðin er laus strax. Verð 13,8. 673815 Sjávargrund - 3ja m. bílskýli Nýkomin glæsileg 3ja her- bergja íbúð á þessum vin- sæla stað. Íbúðin er á jarðhæð með verönd og garði. Fallegar innrétting- ar, parket á gólfum, þvottaherbergi í íbúð, stór sér geymsla í bílskýli, góð eign. Verð 22,3 millj. 70818 Njarðargrund - Gbæ - sérh. Vorun að fá í sölu þessa góðu neðri hæð í tvíbýlis- húsi við Njarðargrund í Garðabæ, Íbúðin er skráð 67,7 fm auk útigeymslu sem ekki er skráð inni í fermetratölu. Skipting eignar: 3 svefnherbergi, stofa, eldhús með góð- um borðkrók, baðherbergi, þvottaherbergi auk útigeymslu. Eignin er mikið endurnýjuð. þ.e. nýtt eldhús og baðherbergi. Þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 15,9 millj. 36 27. júní 2005 MÁNUDAGUR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.