Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 36

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 36
F A S T E I G N A S A L A Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is OPIÐ mánudaga-fimmtudaga frá kl. 9-18, föstudaga frá kl. 9-16. Svo er GSM-inn alltaf opinn. Sigrún Gissurardóttir, lögg. fasteignasali Steinar S. Jónsson, sími 898 5254 Daníel Björnsson, sími 897 2593 Þorsteinn Austri sími 820 3466 EINB - RAÐ- OG PARHÚS ÁLFHÓLSVEGUR PARHÚS MIKIÐ ÚTSÝNI Gott parhús á tveim- ur hæðum með bílskúr. Á neðri hæðinni er hol, þvottahús, snyrting, eldhús og stofa með arni gengið er í góðasn garð frá stofu. Á efri hæð eru 4. herbergi, hol og baðher- bergi með baðkari og sturtuklefa. Frá holi er gegnið út á stórar svalir. Þetta er góð og velviðhaldin eign. HÓLABERG - ENDA RAÐHÚS MEÐ BÍLSKÚR. 128 fm enda rað- hús á tveimur hæðum með fjórum svefn- herbergjum og 20 fm sjálfstæðum bílskúr. V.26,8 m LANGAGERÐI - STÓRT EIN- BÝLISHÚS/TVÍBÝLI Vorum að fá í sölu stórt einbýlishús/tvíbýli, vel staðsett neðantil við götu með góðri aðkomu. Hús- ið er samtals um 380 fm og skiptist þannig: aðalhæð 160 fm, jarðhæð 190 fm og bíl- skúrinn 33 fm. Aðalinngangur frá götu- hæð. Á jarðhæðinni er rúmgóð 2ja her- begja íbúð. Auðvelt að hafa íbúðina 3ja herbergja. HÆÐIR LAUFÁSVEGUR Mjög vel staðsetta 170 fm íbúð á tveimur hæðum í fallegu tveggja íbúða húsi við Laufásveg. Efrihæð- in skiptist í tvennar stofur, hjónaherbergi og stórt eldhús með útgengi út í bakgarð, á neðrihæð eru þrjú svefnherbergi og bað. V. 34,9 m HELLISGATA HAFNARFIRÐI. Góð 2ja til 3ja herbegja íbúð á efri hæð með sérinngang. Íbúðin er skráð 52,2 fm en er stærri en mælingar gefa til kynna þar sem hún er töluvert undir súð. Á neðri hæðinni er herbergi og salerni og á efri hæð er góð stofa með svölum, eldhús og herbergi. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð. 12,9 m 4RA HERB KÁRSNESBRAUT - MEÐ AUKAHERBERGI OG BÍL- SKÚR. Um er að ræða 3ja herb. 77,2 fm íbúð á 1. hæð. Í vel staðsettu 4ra íbúða húsi. Íbúðinni fylgir 8,2 fm aukaherbergi sem hefur aðgengi að snyrtingu, ásamt 7,2 fm geymslu og 19,9 fm bílskúr, samtals birt séreign 112,5 fm. Verð. kr. 19,9 m. BLÖNDUBAKKI Góð 4ra herbergja endaíbúð með auka herbergi í kjallara. Parketlagt eldhús með nýlegri innréttingu og borðkrók. Björt stofa og borðstofa með flísum á gólfi og suður svölum. Þrjú góð svefnherbergi tvö með skápum. Baðher- begi með innréttingu, baðkari og tengi fyr- ir þvottavél. Snyrtileg sameign. (2487) 2JA HERB. REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ HÁSKÓLANN Vorum að fá í sölu góða 25 fm ósamþykkta íbúð á jarðhæð með sér inngangi í fallegu húsi við Reykja- víkurveg. V. 7,2 m. STRANDASEL LAUS VIÐ KAUPSAMNING Góð og mikið end- urnýuð 66,6 fm 2ja herbergja íbúð. Stofa með parketi og hálf yfirbygðum suður svölum. gott svefnherbergi með mikið af skápum. Eldhús með nýlegri innréttingu og góðum borðkrók. Baðherbergi með innréttingu og flísalagt. Góð sameign. V 12,7 M Lykklar á Lyngvík. TORFUFELL - LAUS STRAX Vorum að fá í sölu góða 2ja herbergja íbúð á 2.hæð. Íbúðin er ný máluð með nýrri inn- réttingu og gólfefnum. Lyklar á Lyngvík. V. 10,9 m. ÁLAGRANDI 71 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð með suður svölum. Viðgerð og málun á húsi stendur yfir á kostnað selj- anda. Möguleiki á stuttum afhendingar- tíma. V 15,2 m. ATVINNUHÚSNÆÐI NÝBÝLAVEGUR HEIL HÚS- EIGN MEÐ GLÆSILEGRI PENTHOUSE ÍBÚÐ. Um er að ræða alla húseingina sem samanstendur af fyrstu og annari hæð sem eru verslunar og iðnaðar húsnæði og glæsilegri pent- house íbúð á efstu hæð með miklu útsýni til fjalla og upp á jökul. húsið er allt 601,2 fm og er íbúðin af því 135 fm auk tvenna svala sem snúa í suður og norður en þær eru samanlagt ca 80 fm. Verslunar og iðn- aðarhúsnæðið er í góðri útleigu. Afhending getur verið eftir samkomulagi. Allar nánari upplýsingas veitir Daniel í síma 588-9499 / 897-2593. SUMARBÚSTAÐIR SUMARHÚS-KÓNGSVEGUR GRÍMSNESI Velviðhaldin og góður 57,2 fm sumarbústaður með stórri verönd sem stendur á 6,257 fm eingarlóð. Þrjú herbergi. Stofa. Studíoeldhús. Baðher- bergi með sturtu. Heitt og kalt vatn. Raf- magn. Stutt á golfvöllinn og í alla þjónustu. Kjörin eign fyrir náttúru unnendur og aðra sem vilja njóta þess að fara í golf eða bara vera til. (2473) VERSLUNARHÚSNÆÐI ATVINNUTÆKIFÆRI 432 fm verslunarhúsnæði ásamt rekstri verslunar- innar Dalakjör Búðardal. Um er að ræða húsnæðið, öll tæki og áhöld sem tilheyra ásamt verslunar og veitingarekstri. Þá er 145,4 fm. íbúð á efri hæðinni. Gott lang- tímalán getur fylgt. Afhending eftir sam- komulagi. Besti tíminn framundan. Allar nánari upplýsingar veitir Daniel 588-9499 / 897-2593 FYRIRTÆKI HVERFISPÖBB - BREIÐHOLTI Vorum að fá í sölu hverfispöbb í Breiðholti sem er í fullum rekstri.Þetta er huggulegurl hverfispöbb sem bíður uppá mikla mökuleika.. Hugsanlegt að kaupa reks- turinn sér og leigja húsnæðið. Húsnæði og rekstur. Verð. 18,4 M EIGNIR ÓSKAST EINBÝLI ÓSKAST – MEÐ MÖGULEIKA Á AUKAÍBÚÐ Höfum ákveðinn kaupanda að nýju eða nýlegu einbýlishúsi á 2 hæðum með möguleika á aukaí- búð. Æskileg staðsetning Kópa- vogur eða Garðabær, annað kemur til greina. Afhending er samkomulag. Góðar greiðslur fyrir rétta eign. Upplýsingar veitir. Þorsteinn Austri. LANDIÐ KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍL- SKÚR - REYKJANESBÆ Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæð- um 118 fm og sérstæðum bílskúr 30 fm alls 148 fm í hjarta bæjarins. Á neðri hæðinni er gesta wc. borðstofa, stofa, eldhús, þvottahús og geymsla. Á efri hæðinni er tvö svefnherbergi annað með suður svölum, baðher- bergi mðe sturutklefa og hol/alrými. Bílskúrinn er útbúin að hluta sem her- bergi og geymsla. Möguleiki á skipta á íbúð í Reykajvík. (2436) VÍÐITEIGUR RAÐHÚS M/SÉRMERKTU BÍLASTÆÐI Gott raðhús með sólstofu 93,1 fm og ca 30 fm rislofti alls ca 123 fm. Í hús- inu eru 3jú svefnherbergi með risloft- inu, þvottahús, baðherbergi, eldhús með borðkrók, stofa og borðstofa ásamt sólstofu með kamínu. Góð verönd út frá sólstofu og suður garð- ur. Þetta er góð eign á friðsælum stað. MIÐVANGUR - RAÐHÚS -MIKIÐ ÚTSÝNI Mjög vel staðsett 218 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur við hraunjaðar- inn og hefur mikið útsýni til Esjunar, Skarðheiðar og víðar. Í húsinu eru 4. svefnherbergi með parketi á gólfum og 3jú með skápum. 2. stofur og önn- ur með arni. Suður verönd með heit- um potti. Eldhús með borðkrók og innaf því er þvottahús og búr. Bað- herbergi á efri hæð er flísalagt með sturtuklefa, baðkari og innréttingu. Yfir bílskúr er sólskáli með arni og miklu útsýni. Þetta er barnvænn staður stutt í leikskóla og skóla. Verð 36,9 m KLEPPSVEGUR Vorum að fá í sölu mjög fallega 60 fm 2ja herbergja íbúð á 1 hæð í húsi við Kleppsveg. Hús og sameign er vel viðhaldið. Verð. 11,4 M LUNDARBEKKA - SÉR INNGANGUR AF SVÖLUM Um er að ræða góða 86 fm 3ja her- bergja íbúð á 4.hæð. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni fyrir 6. íbúðir. Sér ca 6 fm geymsla á jarðhæð sem er ekki innifalin í ofangreindum fer- metrum. Möguleiki á stuttum afhend- ingartíma. V.17,2 m. FROSTAFOLD - LYFTUHÚS M/BÍLGEYMSLU Glæsileg 2ja herberjga íbúð á 6. hæð með suður svölum og stæði í bíla- geymslu. Stofa með parketi. Herbergi með parketi og góðum skápum. End- urnýjað baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, innréttingu, baðkari og tengi fyrir þvottavél. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð; 15,9 M. RJÚPUFELL LAUS VIÐ KAUPSAMNING Góð 4ra herbergja íbúð 107,1 fm. þrjú svefnherbergio með skápum. Stofa með yfirbyggðum svölum. Eldhús með góðri innréttingu. Þvottahús í íbúð. Góð sameign. Hús klætt að utan. Verð kr. 15,9 m. JÓNSGEISLI EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR. Um er að ræða fallegt og vel skipulagt 237,7 fm einbýlishús með innbyggð- um 38 fm bílskúr. Í húsinu eru fjögur stór og góð svefnherbergi. Góðar norð-vestur svalir með útsýni. HOFTEIGUR - SÉR INNGANGUR Vorum að fá í sölu rúmgóða og vel staðsetta 137 fm 4-5 herbergja íbúð í kjallara með sér inngangi. stór og góð herbergi. V. 24,9 m 20 27. júní 2005 MÁNUDAGUR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.