Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 34

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 34
KEILUFELL - V/VÍÐIDALINN. Einbýl- ishús með aukaíbúð og góðum tekjumögu- leikum. Einbýlið er á þrem hæðum og skiptist þannig, aukaíbúð 77,8 fm. miðhæð 77,8 fm. rishæð 69 fm. og bílskúr 28,8 fm. samtals 253,4 fm. Búið er að fá samþykki fyrir kvist á húsið svo og stækkun á bílskúr. 720 fm. lóð sem liggur að Elliðaárdalnum í góðri rækt. Fallegt útsýni yfir dalin til Elliða- vatns og Bláfjalla. Aukaíbúð með mögu- leika á útleigu fyrir 70 þús. á mánuði og greiðir það af lánum uppá tæpar 16 milljón- ir. Upphitan bílaplan. Mjög rúmgott geymsluris. Eign sem býður uppá marga möguleika. Bílastæði fyrir 4-5 bíla. Húsið og þakið er ný málað. Ásett verð 37,9 m. VIÐARÁS - ÁRBÆR - TVÆR ÍBÚÐIR - ÁSAMT BÍLSKÚR. FAST- EIGNASALAN KLETTUR KYNNIR Í EINKA- SÖLU. ATH. LÆKKAÐ VERÐ. Mjög glæsilegt tveggja íbúða 184 fm. raðhús á tveimur hæðum ásamt 24 fm. bílskúr, sam- tals 208 fm. Mjög glæsilegar innréttingar og gólfefni. Íbúðirnar eru báðar 3ja herb. Suðurverönd og stórar svalir. Stutt í alla þjónustu og skóla. Ásett verð 38,5 m. TILBOÐ ÓSKAST !!! HÁLSASEL STÓRT OG GOTT 219,5 fm. miðjuraðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið er um 240 fm með óuppfylta rýminu á jarðhæð. Húsið er á tveimur hæðum. Inn- réttingar hafa fengið að halda sér. Stutt í alla þjónustu og góð að koma að húsinu. Útsýnið er gott. Eignin getur verið laus fljótlega. ÁSETT VERÐ : 32,4 MILLJ. VESTURGATA Vorum að fá stóra risí- búð á frábærum stað. Íbúðin er um 105 fm að gólffleti en skráðir fermetrara 85. Í dag skiptist íbúðin í 2 sv. herbergi, opið eldhús, bað, og stórar stofur. Íbúð sem býður upp á mikla möguleika. Verð 16,9 millj. VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI. FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR Í EINKASÖLU. Mjög rúmgóð 92 fm. 4ra her- bergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinngangi og sér verönd. Forstof með flísum. Linolineum dúkur á gólfum á holi, eldhúsi, gangi og hjónaherbergi. Parket á stofu og einu herbergi. Sólskáli með flísum á gólfi. Útgengt á hellulagða sér verönd og lóð. Ásett verð. 17,9 m. Ársalir - 201 Kópavogur Stór- glæsileg íbúð á jarðhæð í SALAHVERF- INU. Um er að ræða 122 fm íbúð sem er glæsilega innréttuð og frágengin að öllu leiti. Íbúðinni fylgir stór og rúmgóð suður- verönd með skjólgirðingu. Gólfefni á íbúð- inni er parket og flísar, hornbaðkar og sturta á baði, maghony innréttingar og hurðar, sér þvottahús innan íbúðar. Ásett verð: 26,8 millj. UNUFELL - BREIÐHOLT. Mjög rúm- góð og fín 3ja til 4ra herbergja 116 fm. íbúð á jarðhæð með nýrri afgirtri hellulagðri suðurverönd og nýjum sólskála út frá stofu. Gólfefni á íbúð er parket og flísar. Fjölbýlið er nýlega álklætt að utan og sam- eign hefur verið tekin í gegn. Ásett verð: 19,9 millj. SKÓGARÁS - ÁRBÆR. Um er að ræða stóra 168 fm íbúð á tveimur hæðum (hæð+ris) á góðum stað í Árbænum. Íbúð- in er laus við kaupsamning. Íbúðin skiptist í 5-6 svefnherbergi, 2-3 stofur, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús og mikið af geymslurýmum. Að utan er búið að samþykkja lagfæringar að utanverðu og eru þær framkvæmdir hafnar. Ásett verð á eignina er 29,9 millj. !! MÖGULEIKI ER Á AÐ FÁ AÐ KAUPA BÍLSKÚR MEÐ ÞESSARI EIGN EF KAUPENDUR HAFA ÁHUGA Á ÞVÍ !! FLÚÐASEL - 109 BREIÐHOLT. Stór og falleg 3ja herbergja 96,3 fm. íbúð á jarðhæð. Íbúðin er mikið endurnýjuð, búið er að opna út í garð og setja upp pall. Gól- fefni eru parket og flísar. Góð eign á róleg- um stað Ásett verð: 16,9 Mosarimi - 112 Grafarvogur Mjög góð 3ja herbergja tæplega 80 fm íbúð á annarri hæð á góðum stað í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í tvö herbergi, geymslu, baðherbergi, stofu og eldhús. Gólfefni dúkur og flísar. Ásett verð: 16,9 millj. STRANDASEL - SELJAHVERFI. KLETTUR KYNNIR Í EINKASÖLU. Mjög falleg 80 fm. íbúð á jarðhæð með sér steyptri suður verönd og sér afgirtum suð- urgarði með hlöðnu kolagrilli. Parket er á allri íbúðinni nema á baðherbergi þar eru nýlegar fallegar flísar í hólf og gólf, baðkar með ömmusturtu, skápum, tengt fyrir þvottavél á baði. Stór leikvöllur og sparkvöllur í nágreninu. Sjá einnig í þættin- um Þak yfir höfuðið á Mbl.is Ásett verð 17,9 m. KAMBASEL - BREIÐHOLTI. FASTEIGASALAN KLETTUR KYNNIR Í EINKASÖLU. Falleg 3ja herbergja 81,8 fm. íbúð ásamt bílskúr 26.0 fm. samtals 107,8 fm. Sérinngangur. Gólfefni eru parket og flísar. Stofa og borðstofa með parketi, gengið út í garð úr stofu, garður fylgir íbúð- inni. Bílskúrinn er sérstæður. Falleg eign á góðum stað í Seljahverfinu. Nú standa yfir viðgerðir á blokkinni og munu seljendur greiða þann kostnað. Ásett verð 19,2 m. VESTURBERG - BREIÐHOLT. FAST- EIGNASALAN KLETTUR KYNNIR Í EINKA- SÖLU. Mjög snyrtileg 77 fm. íbúð á jarð- hæð með sér verönd og garði. Gólefni eru parket og flísar. Nýleg eldhúsinnrétting, borðkrókur í eldhúsi. Þvottaherbergi á hæðinni í sameign. Stutt í alla þjónustu og skóla. Stórt grænt svæði á bak við húsið. Ásett verð 15,4 m. Álfkonuhvarf á Vatnsenda Full- búnar íbúðir með öllu. Höfum fengið til sölumeðferðar 3ja herbergja íbúðir við Álf- konuhvarf á Vatnsenda í Kópavogi. Íbúð- irnar afhendast fullbúnar að öllu leiti skv. eftirfarandi lýsingu: Gólfefni á íbúð verður eikarparket og flísar, gluggatjöld verða í öllum gluggum frá Nútíma, lýsing í loftum frá Lumex, ísskápur og uppþvottavél í eld- húsi ásamt ofni, keramik helluborði og háfi, þvottavél og þurrkari í þvottahúsi. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðum. Þetta eru sannarlega glæsieignir sem verða til- búnar til afhendingar í nóv 2005. Ásett verð frá 22,5 - 23,3 milljón. VESTURGATA - 101 REYKJAVÍK Um er að ræða þriggja herbergja risíbúð. Íbúðin er á fjórðu hæð, efstu, í steinhúsi. Íbúðin er skráð 83 fm en grunnflötur henn- ar er c.a. 95 fm, Íbúðin skiptist í hol/alrými, stofu, tvö herbergi, allt með parketi, bað- herbergið er með fallegum granítflísum og nýjum antík blöndunartækjum og eldhúsið er með bæsuðu flotsteypugólfi. Gott geymslurými er á hæðinni. Ásett verð: 18,2 TORFUFELL - BREIÐHOLT. Fín 3ja herbergja 78 fm. íbúð á 4. hæð með suð- ursvölum. Gólfefni eru dúkur og parket. Tvö svefnherbergi annað með skáp. Bað- herbergi með baðkari. Borðkrókur í eld- húsi. Merkt stæði á bílaplani. Sérgeymsla í sameign og sameiginlegt þvotta og þurrk- herbergi. Mjög snyrtileg sameign. Ásett verð 13,2 m. HRAUNBÆR - ÁRBÆ. Fín 3ja her- bergja 92 fm. íbúð á 3ju hæð í fjölbýli. Gól- fefni eru parket og flísar. Baðherbergi flísa- lagt í hólf og gólf, baðkar og gluggi. Út- gengt á suðursvalir frá stofu. Leiktæki í lokuðum garði mjög barnvænt. Stutt í alla þjónustu og skóla. Ásett verð 16,4 m. FLÉTTURIMI 112 GRAFARVOGUR Vorum að fá í einkasölu 2-3ja herb. íbúð á efstu hæð í snyrtilegri blokk. Falleg gólf- efni, olíuborið parket, hátt til lofts, auka- herbergi sem nýtist sem gestaherbergi og/eða skrifsstofa. Rúmgott svefnher- bergi. Stórar og góðar svalir í suður. Fal- legt útsýni. Þvottahús á hæðinnni, hver með sínar vélar. Ásett verð: 14,9 STÓRHÖFÐI 37 Erum með í sölu eða til leigu atvinnuhúsnæði við Stórhöfða 37. Um er að ræða 1600 fm atvinnuhúsnæði sem hægt er að skipta niður í þrjú bi c.a. 528-540 fm hvert. Húsið afhendist fullbúið að utan með fullfrágenginni lóð og tilbúið undir tréverk að innan. Byggingaraðili er JB Byggingafélag. MJÖG GÓÐ AÐKOMA ER AÐ HÚSINU FRÁ ÞREMUR ÁTTUM. HÚSIÐ STENDUR Á T-GATNAMÓTUM STÓRHÖFÐA OG VIÐARHÖFÐA. Nánari upplýsingar á skrifstofu Kletts. Djálknavegur við Úthlíð VORUM AÐ HEFJA SÖLU Á ÞREMUR BÚSTÖÐUM SEM ERU VIÐ DJÁKNAVEG Í BLÁSKÓG- ARBYGGÐ RÉTT VIÐ ÚTHLÍÐ UM ER AÐ RÆÐA 4RA HERBERGJA HEILSÁRSHÚS, 85 FM AÐ STÆRÐ OG STENDUR Á 4150 FM LÓÐ. HÚSIÐ ER Á STEYPTUM SÖKKLI Ásett verð 12,7 millj. FELLAHVARF - ELLIÐAVATN STÓRGLÆSILEGT RAÐHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ. 183,2 FM M. BÍLSKÚR Vorum að taka til einkasölu glæsilegt raðhús sem hefur að geyma allt það sem fallegt raðhús þarf að uppfylla. Það er innbyggður skúr sem er innan- gengt í, það eru 4 sv. herbergi, tvö baðherbergi, eitt á hvorri hæð, stórt þvottahús, gott bílaplan, falleg gólfefni, glæsilegar innréttingar og skápar. Umfram allt frábært útsýni yfir Elliðavatn og fjallahringinn. Staðsetningin er óumdeilanlega ein sú besta sem völ er á. Allar nánari upplýsingar um húsið fást hjá sölumönnum. Vorum að fá í einkasölu 4 raðhús á tveimur hæð- um við Tröllateig 10-16 í Mosfellsbæ. Um er að ræða raðhús á góðum stað í vinsælu og gróður- sælu hverfi við Tröllateig í Mosfellsbæ. Húsin af- hendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan þó verður þak einangrað og gólf flotuð. Glæsileg hús á rólegum stað í Mos- fellsbæ. Afhendingartími er ágúst/sept 2005 Verð á húsum Endaraðhús 25.900.000 Miðjuraðhús 24.900.000 RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16 MOSFELLSBÆ NÝTT 6 herb. 3ja herb. Einbýli m/aukaíb. Raðhús m/aukaíb. Sumarbústaðir 2ja herb.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.