Eimreiðin


Eimreiðin - 01.04.1974, Blaðsíða 26

Eimreiðin - 01.04.1974, Blaðsíða 26
EIMREIÐIN 118 viðgangs þjóðarbúsins, og þar með efnahagslegrar farsældar þjóðarinnar, að hafizt verði handa um grundvallarendurbætur á hagkerfinu. Slíkar endurbætur geta heppnazt, ef þremur skilyrðum er fullnægt; (i) rikja verður almennur skilningur á þeim bætta þjóðarhag, sem fylgja myndi stöðugra verðlagi og auknum afköstum þjóðarbúsins; (ii) hinir ýmsu hagsmunahópar verða að vera reiðubúnir til að aðlaga sig nýjum kringumstæðum, og, ef þörf krefst, að færa einhverjar fórnir. Að líkindum myndi einhverra fórna verða krafizt af öllum helztu hags- munahópum þjóðarinnar, og skorist einhver hópur undan, þá yrði siðferðisskylda annarra hópa minni að taka á sig sinn hluta byrðarinnar; og (iii) það kynni að taka 3 — 4 ár að ná fullum árangri endurbótanna í mynd stöðugs verðlags, og enn lengri tími myndi líða, þar til aukinnar hagkvæmni í rekstri þjóðarbúsins tæki að gæta verulega. Hinir helztu hagsmuna- hópar og stjórnmálaflokkarnir yrðu því að leggja stundarhags- muni til hliðar og veita þann stuðning, sem þessar umbætur krcfjast, um nokkurt árabil. — Hverjir yrðu helztu þætlir endurbótanna á hagkerfinu, ef þessum skilyrðum væri fullnægt? — I heildarumbótum á islenzka hagkerfinu ættu að felast eftirfarandi þættir: (1) Minnkun tekjusveiflna i sjávarútvegi; (2) Álagning „auðlindaskatts" á sjávarútveg í stað „verðbólgu- skattsins"; (3) Ný stefna í gengismálum; (1) Stefnubreyting um verðlagningu og innflutning landbúnaðarafurða; (5) Af- nám verðlagsákvæða; (6) Endurbætur á fyrirkomulagi kjara- samninga og afnám vísitölubindingar; (7) Fjölgun iðnaðar- manna og annars sérhæfðs vinnuafls; (8) Raunhæf vaxtastefna; (9) Almennar úrbætur á skattakerfinu; og (10) Ba>tt fjármála- stjórn og virkari beiting hagstjórnartækja. Lögð skal áherzla á, að hér er um að ræða samræmdar heildartillögur til úrbóta, sem geta því aðeins heppnazt, að þær verði allar framkvæmdar að mestu eða öllu leyti. Að þessu athuguðu, skal farið nokkrum orðum um hinar einstöku ráðstafanir: /. Tekjusveiflur í sjávarútvegi. Þess hefur verið getið áður, að tekjusveiflur i sjávarútvegi hafa verið einn helzti hvati verðbólgu á liðnum árum. Ef um uppgang í sjávarútvegi er að ræða, verður verðbólguþrýstingur í mynd aukinnar heildareftirspurnar, en i öldudal valda gengis- lækkanir auknum útgjöldum og kostnaðarverðbólgu. Telja má víst, að sjávarútvegur gegni enn um sinn höfuðhlutverki i
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68