Morgunblaðið - 24.04.1985, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 24.04.1985, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLADIÐ, MIDVIKUDAGUR 24. APRÍL 1985 Stakfell Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 687633 Opið virka daga 9:30—6 Opió sunnudaga 1—4 Einbýlishus Dalsbyggð Gb. Gott og vandaö 270 fm einb.hús meö tvöf. innb. bilsk., 5 svefnherb. Langageröi. 155 fm vandað steinh., hæö og ris. Husiö stendur á hornloö. 48 fm bílsk. Góöur ræktaöur garð- ur. Samþ. teikn. fyrir stækk- un. Eign í sérf I. Verð 5,5 millj. VesturUólar. 180 fm einb.hús, stofa, boröstofa, 5 svefnherb., 33 fm bilsk. Mjög góö staösetn. Frá- bært útsýni. Fjaröarás. 340 fm einb.hús á 2 hæöum meö innb. bilsk. 4 svefnh., þvottah. innaf eldh. Ný og góö eign. Verö 6,0 millj. Akrasel. 250 fm hús á 2 hæðum, ekki fullgert. Innb. 45 fm bflsk. Gott útsýni. Suöurverönd. Alfhólsvegur — Kóp. 170 fm einbýlish. á 2 hæöum meö 48 fm sambyggðum bilsk. Endurnýjuö og vönduö eign. Mögul. á 4 svefnherb. Ræktuö lóö til suöurs. Ákv. sala. Verð 4,4 millj. Víöigrund Kóp. 130 fm einb.hús á einni hæö. 3 svefnherb., arinn i stofu. 130 fm fokh. kjallari. Garöbraut Garöi. 137 fm timbur- hús meö 40 fm bilsk. Laust strax. Mjög góö kjör. Njálsgata. 90 fm á 2 hæö- um. Allt nýuppgert, nýtt raf- magn, hitalögn, glugga- karmar, gler og útihurö. VatnsendabteHur. 157 fm einb.h. með bt'lsk. á 2800 fm lóö. Verö tilb. Raöhus Reyðarkvísl - raöhús. 238 fm raöhús á 2 hæöum, 38 fm fristandandi bilsk. meö geymslulofti. 1. hæö: Stofa, boröstofa, sjónv.hol, eldh., þvottaherb. innaf eldh., gestasnyrting. 2. hæö: 4 svefnh. öll með svölum, baöherb. meö baökari og sturtuklefa, hringstigi upp í 38 fm fallegt baöstofuris meö þakglugga. Allar innr. af bestu gerö (JP). Parket á góifum. Ein af vönduöustu eignum á markaönum. Verö 5,5 millj. Kjarrvegur Fossv. Nýtt keöjuhús á 2 hæöum samt. 212 fm + bflsk. 32 fm. Annn i stofu. Gott útsýni. Vönduö eign. Ákv. sala. Hulduland - eign f sérflokki. Glæsil. og vel meöfariö 180 fm raöhús. Bilsk. Stofa, boröstofa, sjónvarpsskáli og 3 svefnherb. Verð 4,8 mill). Flúðasel. Glæsii. 230 fm raöh. á 3 hæöum. Mögul. á seríb í kj. Öll eignin í mjög góöu ástandi. Bíl- skýli. Verð 4,2 mill). Haaieitisbr. 150 fm keöjuhús á 1 hæö. 3 svefnh. og 2 stofur. Góöur bílsk. Verö 4,6 millj Skeiðarvogur. 158 fm raöh. á 3 hæöum. Sérib. í kj. Verö3,5 millj. Hlíöarbyggö. 143 fm raöhús meö 47 fm innb. bilsk. Góð og vönduö eign Verö 3,8 millj Kleifarsel. Glæsil. raðh. á 2 hæöum, 165 fm + 50 fm nýt- anl. ris. Innb. bilsk. Skipti á ódýrari eign koma til greina. Brekkutangi. 300 fm vel staðsett raöh. á 3 hæöum. Sérib. i kj. Skipti á ódýrari eign koma til greina Verð 3,7 millj. I smíöum Birtingakvísl. Til sölu eru keöju einb.hús á 2 hæðum 170 fm, innb. bilsk. Skilast tilb. aö utan og fokh. að innan. Verð 2.600-2.700 þ. Teikn. liggja frammi á skrifst. Þjórsárgata - Skerjaf. Efri sér- hæð, 115 fm, bílsk. 21 fm. Fokh. að innan, fullbúiö aö utan Sérhœöir Melabraut Seltjn. 138 fm efri sérh. Stofa. boröstofa, 3 svefnherb., aukaherb. i kj. Þvottah. innaf eldh. 28 fm bílsk. Tvennar svalir. Stór- glæsil útsýni. Verö 3,5 millj. Ákv. sala. Garðastrœti. 140 fm neöri sér- hæð. Mikiö endurnýjuö. Eskíhlíð. 180 fm hæö og ris i þrib.húsi með tveimur ib. Tvennar svalir. Bilsk. Verö 3,6 millj. 5—6 herb. íbúðir Grænahlið. 130 fm hæö i þrib.h. m. 24 fm bilsk. Stofur i suöur. 3 svefnh., tvennar svalir. Fellsmúli. 136 fm endaib., stór stofa, 4 svefnh. Mjög góö sameign. 4ra—5 herb. Digranesvegur. 100 fm fb. á jaröh. i þribýli. Þvottah. og búr innaf eldhúsi. Sérinng., sérhiti. Garöur i suöur. Verð 2,3 millj. Engihjallí. 112 fm ib. á 7. hæö í lyftuh. Glæsil. útsýni. Vandaöar innr. Þvottah. á hæöinni. Laus strax. Verö 2,2 millj. Kjarrhólmi. Falleg 110 fm ib. á 3. og efstu hæö. Þvottaherb. i ib. Suöursvalir. Verö 2,1 millj. Dalsel. 110 fm íb. á 2. hæð með bílskýli. Suöursv. Þvotta- hús innaf eldh. Gott leiksvæöi fyrir börn. Verð 2.450 þús. Krfuhótor. 122 fm íb. á 3. hæö í lyftuh. 28 fm bílsk. Verö 2,3-2,4 m. Hraunbær. 100 fm ib. á 3. hæö meö aukaherb. i k). Verö 2,2 millj. 3ja~4ra herb. Rofabær. 90 fm ib. á 2. hæö í 3 ja hæöa fjölb.húsi. Suöursv. Akv. sala. Verö 1,8 millj. Nýbýlavegur. Ný og falleg 84 fm íb. á 1. hæö. Þvottahús innaf eld- húsi. Fokh. bílskúr. Álftahólar. 85 fm íb. á 2. hæð í 3 ja hæöa fjölb.h. Mjög gott útsýni. 28 fm bílsk. Verö 1950 þús. Æsufell. 90 fm íb. á 6. hæð í lyftuhúsi meö útsýni yfir borgina. Verö 1750 þús. Kjarrhólmi. 85 fm stórglæsil. 3ja herb. ib. meö vðnduðum innr. Verð 1850 þús. 2ja—3ja herb. Vesturvallagata. 60 fm fb. á jaröh. Sérinng. Nýjar raf- lagnir. Nýmáluð. Verö 1,5 millj. Ránargata. 55-60 fm ib. á 2. hæö i steinh. ibúöin er nýendurnýjuö. Verð 1450 þús. Súljnes - Garðabær. 1600 fm lóö meö steyptum sökkl- um og samþ. teikn. aö glæsil. einb.húsi. Kriunes - Garðabær. Logafold - Grafarvogur. 658 fm lóö meö sökklum. Söluturn Söluturn í austanverðun miðbæn- um nýjar innr. og tæki. Vaxandi velta og góöir möguleikar. Sann- gjarnt verö. Góöir gr.skilmálar. Skoðum og vordmotum aamdatgura Jónat Þorvaldaaon Gíali Sigurbjörnaaon Þórhildur Sandholt lögtr. 26277 HIBYLI & SKIP 26277 KeíIligrandÍ. Gullfalleg2jaherb. ib. á 1. hæðmeöbílskýli. KjarrhÓlmÍ. 3ja herb. 85 fm ib. Nýtt eldhús, nýtt parket. Falleg ib. Smyrlahraiin. 3ja herb. 90 fm ib. á 1. hæð i fjórbýlishúsi. 28 fm bilsk. Alfaskeiö. 4ra-5 herb. 117 fm ib. á 2. hæö meö bilsk. HvaSSaberg. Einbýlishús a byggingarstigi. 160 fm hæð, 55 fm kj. 38 fm bilsk. Góð staösetning. Teikn. og uppl. á skrifst. Brynjar Fransson, simi: 46802. Gylfl Þ. Gislason. simi: 20178. HÍBÝLI & SKIP Garðaatratti 38. Sími 26277. Gisli Ölafsson. simi 20178. Jón Ólafsson, hrl. Skuli Pálsson. hrl. ÆBM FASTEIGNASALA H^ Wf 28911 ^|| | ¦ KLAPPARSTIG 26 ¦ Yfir 170 eignir á skrá Höfum á sölu 50 3ja herb. ib. á verobilinu 1400 - 2200 þús. Meoal annars: 26277 ALLIR ÞURFA HIBYLI 26277 A besta staö í bænum Til sölu er húsiö Laufásvegur 5, sem stendur á 481,1 fm eignarlóö. Steinhúsiö er á þrem hæðum, samtals um 280 fm. í þvi eru fjórar ibúöir, allar meö sérinng. Á jarö- hæöinni er 2ja herb. ib. í suöurenda, en í noröurenda eru 3 herb., þvottahús og 2 geymslur. 5 herb. ib. er á aöal- hæö, hátt undir loft. Á þakhæö er 4ra herb. ib. Fyrir sunnan húsiö standa hæstu tré i bænum, álmur og hlynur. Garöurinn er solrikur og lygn, ræktaöur af blómahöndum i meira en heila öld. Þar eru há og bein- vaxin reynitré, ribsberjarunnar, nytjajurtir, matjurtabeð, grasflöt, sóllaut og fjölærar plöntur. Garöhúsiö er 30 fm á tveim hæöum, bárujárnsklætt timburhús. Þetta er eign, sem gefur mikla möguleika, bæöi sem ibúöarhús, eða ibúöar- og atvinnuhúsnæöi. Ekki þarf aö fjölyrða hve vel staösett húsið er. Óskað er eftir tilboöum í þessa sögufrægu eign, en nánari upplýsingar veitir: ^iFASTEIGNA *F r=J MARKAÐURINN ' ' Óoinsgotu 4, símar 11540 — 21700. Jon Guomundss. söiustj., Laó E. Lövs logfr., Magnús GuMaugsson Iðgfr. KAUPÞING HF O 68 69 88 Ránargata 90 fm ib. á 2. hæð. 2 saml. stofur og 1 svefnherb. Endumýjuð íb. Verö 1700 þús. Vantar stóra ib. Ca. 140-170 fm i gamla bænum. Vantar 2ja herb. ib. i Reykjavik og Kópavogi. Hvolhreppur Bújörð til sölu 100 ha. Nánari uppl. á skrifst. Johann Daviösson B|Örn Arnason Hetgi H. Jónsson. viðsk.fr HKTUNI2\Ím Eftirtaldar eignir eru i ákv. sölu og flestar meö stuttum afh.tima: Digranesvegur 2ja herb. Ca. 80 fm jaröhæö i tvibýlish. Verö 1750 þús. Álfheimar 2ja herb. Ca. 60 fm falleg ib. á 2. hæö. Verö 1600 þús. Hringbraut 3ja herb. Ca. 80 fm góö fb. i blokk. Verö 1,8 millj. Safamýri 4ra herb. Ca. 110 fm endaib. á 3. hæö. Bilsk. Verö 2.7 millj Rauöalækur 4ra herb. Ca. 110 fm jaröhæö. Allt sér. Verö 2,1 millj. Melabraut 4ra herb. Ca. 110 fm endurnýjuö efri hæö. Bflsk. réttur. Verö 2 millj Barmahlíð 4ra herb. Rúmgóö mikiö endurnýjuö risib. Verö 1,8 millj. Þinghólsbraut 5 herb. Ca. 145 fm góö ib. á 2. hæö. Bein sala eða skipti á minni eign. Rauðalækur sérhæð Ca. 120 fm neöri sérhæö ásamt 33 fm bílsk. Mjóasund sérhæð Ca. 110 fm góö neöri sérhæö i tvibýlish. Endurnýjuö aö mestu leiti. Bilsk. réttur. Byggðarholt raðhús Ca. 120 fm fallegt raöhús á tveimur hæðum. Verö 2,2 millj. Heimasímar Þórir Agnarsson, s. 77884 Sigurður Sígfússon, 8. 30008. Björn Baldursson lögfr Opid: Mánud.-ff'mmtud. 9-19 föstud. 9 -17 og sunnud. 13-16. Sýnishorn úr söluskrá: Einbýlishús og raðhús Hrísholt Gb.: Rúmlega 300 fm einbýli á tveimur hæðum m. bflsk. Mjög góð eign. Laus strax. Verð 6,5 millj. Ægisgrund Gb.: Ca. 150 fm einingahús frá Siglufiröi. Verð 4 millj. Álftanes: 135 fm einbýli i góöu standi meö 4 svefn- herb. og tvöföldum bflsk. 4ra herb. íbúðir og stærri Safamýri: Ca. 117 fm bjðrt og rúmg. íb. á 4. hæö með góðu útsýni. Ný eldavél og vifta. Nýleg teppi. Verö 2600 þús. Ásgarður: 116 fm 5 herb. á 2. hæð ásamt bílskúr. Verö 2800 þús. Nýlendugata: 5 herb. neðri hæð i járnklæddu timbur- húsi. Verö 1700 þús. Herjólfsgata Hf.: Tæpl. 100 fm 4ra herb. ib. á neöri hæö i tvíbýli. Gott eldh. með nýlegum innr. Skipti á stærri eign koma tii greina. Verö 2100 þús. 3ja herb. íbúöir Engjasel: 97 fm 3ja-4ra herb. mjög góö ib. á 1. hæö með tvöfðldu bilskýli. Laus strax. Verð 2050 þús. Drápuhlíð: Ca. 70 fm 3Ja herb. risíb. I ákv. sölu. Verð 1600 þús. Engihjalli: Þrjár góðar íb. ca. 90-98 fm á 2. og 6. hæö. Verð 1800-1850 þús. Langholtsvegur: Ca. 70 fm rúmgóö risib. Verð 1700 þús. 2ja herb. fbúöir Neöstaleiti: Ca. 70 fm 2ja herb. á 1. hæð. Alno innr. í eldhúsi. Þvottaherb. í íb. Sér garöur. Fullfrág. bfl- skýli. Verð 2200 þús. Nesvegur: Ca. 70 fm fb. á 1. hæö. íb. er ðll mlkið endurn. Verð 1675 þús. Eiðistorg: Ca. 65 fm Ib. á 3. hæö. Stórar suöursv. Góð eign f ákv. sölu. Verö 1800 þús. Laufvangur Hf.: Stór og vönduð íb. á 3. hæð meö suðursvölum. Gott útsýni. Búr og þvottaherb. innaf eldhúsi. Laus f maí. Verö: tilboð. Þverbrekka. Góð 2Ja herb. ib. á 7. hæð. Frábært útsýni. Verö 1500 þús. • Vekjum athygli á auglýsingu okkar í síöasta sunnudagsblaði Mbl. KAUPÞING HF Húsi verslunarinnar Iff 68 69 88 lumann: Siguriur Oagb/artsson ht. 62132« HallurPéll Jónssonhs. 45093 Elvar GuAjánsson vioskfr. hs. 548 72
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.