Morgunblaðið - 24.04.1985, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 24.04.1985, Blaðsíða 14
ðJ 14 MORGUNBLADID, MIDVIKUDAGUR 24. APRÍL 1985 SEREKjN 2 90 77 Embylishús og raðhus HRAUNTUNGA Fallegt 220 tm Sigvaktohú*. Mjðg vel meö tarin eign. Verð 4,6 millj. HÁALEITISBRAUT 170 fm parh. á einni hæo meö innb. bilsk Verð 4,6 millj. Getur verið laust strax. LAUGARÁS Til sölu 255 tm raöhús á tveimur hæðum. Afh. fokh. i júni. Teikn. á skrifst. KÁRSNESBRAUT 140 fm parhús á tveimur hæöum. 4 svefnherb. Stór lóö. Verö 2,6 millj BRÚNASTEKKUR Fallegt 160 fm einbýli. 30 fm bilsk. Sk. mögul. Ákv. sala. í KVÍSLUM 123 fm efri hæö og ris i smiöum. GRAFARVOGUR 2 einbýlishús i smiðum ÞINGÁS - SELÁSI Fallegt 133 fm einingahus. HEIÐARÁS - SELÁSI Einbyli 340 fm á tveimur hæöum. FRAKKASTÍGUR Einbýlishús 160 fm. 50 fm bllskúr. KLEIFARSEL Fallegl 230 fm raöhús. Verö 4,3 millj JÓRUSEL Fallegt 200 fm einb. ásamt k|. GERÐIN Tvð einbýlishús. Verð 3,5 og 4,8 mlllj. I smíöum RAÐHUS OG EINBYLI Glæsileg raöhús og einb.hús I smiöum miðsvæðis I borginni. Seljast fullgerö aö utan i tðstu verði. Teikn. á skritst BRAGAGATA HÆÐ + RIS 180 fm hæð og rls i smiðum. 7-8 herb. Teikn. á skrifst. 4ra herb. íbúðir SKOLAVÖRÐUSTIGUR Falleg 117 fm ib. á 4. haeð. Útsýni. Vel með farin etgn Ákv. sala. Verö 2,3 millj. SKAFTAHLÍÐ Góð 100 fm ib. á 3. hæð. Laus strax. Verð 2,3 millj. HLÍÐAR Stórglæsil. ný standsetl 120 fm Ib. meö 20 fm nytanl risl. Verö 2,6 millj. GRANASKJÓL Falleg 100 fm ib. Verð 2.2 millj. BRAGAGATA — ný íb. Glæsil. 100 tm ib. í smiöum i nýju húsi. ÁSVALLAGATA Falteg 115 fm Ib. Verð 2,3 mlllj. ÁLFTAMÝRI Falleg 120 fm ib. á 1. heö m. bílsk. ÆSUFELL Falleg 120 fm ib. á 4. hæð. 4 svefnherb. MIDSTRÆTI Falleg 100 fm ib. á 1. hæð. Mikið endurn. LAUFÁSVEGUR 100 tm hæð og ris, 30 fm vinnuskur 3ia herb. íbúðir ENGJASEL 90 fm ib. m. bllsk. Verð 2,1 millj HJALLABRAUT Falleg 100 fm ib. á 2. h. Verö 2,1 mill|. BRAGAGATA — ný fb. Glæsil. 80 fm ib. i smiöum I nýju húsl. SELÁS Tvær ib. i smiðum. Góð greiðslukjör SUÐURVANGUR Falleg 100 fm Ib. Verð 2 millj. HRINGBRAUT 70 fm ib. m. bilskýli. Útb. aoeins 50 S. SLÉTTAHRAUN Falleg 90 fm ib. m. nýju eikarparketi ÓÐINSGATA 75 fm ib. á 1. hæö 1 steinhúsi ÞÓRSGATA Falleg 75 fm ib. á 2. hæö i steinhúsi. BRAGAGATA Góö 60 fm ib. i steinhúsi. Laut strax. OLDUGATA Góð 100 fm ib. á 2. hæö i þrib. EYJABAKKI Falleg 3-4 herb. endaib. á 1. hæð MÁVAHLÍÐ 75 tm jaröh. i brib. Verö 1550 þus. HÓLABRAUT - HF. Góð 90 fm Ib. á 1. hæð, fimmbýli. Gleöilegt sumar 1 SEREIGN ^5»*> GARÐUR s.62-1200 62-1201 ____Skipholti 5 Rekagrandi. 2ja herb. ný vönduö fullgerð íb. á 3. hasð í blokk. Parket á gólfum. Suðursv. Boöagrandi. 3ja herb. nýleg Kulkj. t'b. á 3. hæö í blokk. Mikið utsýni. Bílgeymsla Góö fullb. sameign. Eyjabakki. Giæsiieg 86 fm endaib. á 1. hæð Þvottaherb. í ib. Föndurherb. í kj. Laus 1. júní. Seljavegur. 3ja-4ra herb. góö risib. Verö 1650 þús. SÚIuhÓlar. 3ja herb. endaib. á 2. hæö i lítilli blokk. Góö íbúð. Verð 1850 þús. Álfaskeiö. 4ra-5 herb. 117 fm einstaktega góð íb. á 2. hæö í blokk. Bílsk. Verð 2,4 millj. Hvassaleiti. 4ra herb. ca. 100 fm endaib. á 4. hæö. Bílskúr Verö 2,2 millj. Ásbraut. 5 herb. ca. 125 fm endaíb. á 1. hæö í blokk. Þvottaherb. og búr innaf eld- núsi. Tvennar svalir. BH- skúrsréttur. Verö 2,3 millj. Sérhæd í Hlíöum. 120 fm á 1. hæð í fjórbýii. Endurnýjað etdhús og baöh. Sér þvottaherb. Sér hiti og inng. Bílskúrsr. Verö 3,2 mitlj. Breiovangur. 5-6 herb. 136 fm endaíb. á 2. hæö I blokk. 4 svefnherb., þvottah. í íb. 28 fm bílsk. Verö 2,7 millj. Laus fljótl. Safamýrí. 4ra-5 herb. ca 120 fm endaíb. á 3. hæö i blokk. Mjög góð íb. á eftirsóttum stað. Bílskúr Utsýni Einkasala. Þverbrekka. 5 herb. 120 fm endaíb. í háhýsi. Mikið útsýni. Þvottah. í íb. Verð 2,4 millj. KÓpavogur. Raöhús á tveim hæöum auk kj. urtdir hálfu husinu. íb. er 4-5 herb. ca. 125 fm. Bílskúr. Nýtt fallegt hús á góöum staö. Til greina koma skipti á ca 130 fm hæö í Hlíðum eöa nágr. Verð 3,5 millj Seltjarnames. Faltegt svo til fullgert endaraöhús. Innb. bílsk. Verö 4,3 millj. Bugoulækur. 140 fm ib. á tveim hæoum. 4 svefnh., góöur bílsk. Vönduö eign á góöum staö. Smyrlahraun. Raðhús á tveim hæöum, samtats 166 fm auk bilskúrs. Snyrtitegt hús á mjög rólegum staö. Verö 3,5 miflj. Hjallavegur. Bnb.hús, hæö og rís ca. 135 fm auk bilskúrs. Gott hús á rólegum stað. Verð 3,8 rntflj. Jórusel. Eínb.h., hæö og rís. Óinnr. kj. Næstum fullgert hús. Bílsk. Verö 5,3 millj. Mosfellssveit. Gott einb.- hús á faHegum staö. Húsiö er 178 fm auk ca. 40 fm rýmis i kj. Bilskúr. Faliegur garður. Útsýni. Skipti á ib. mðguleg. Reynigrund. Ca. 130 fm fallegt raöhús á tveimur hæðum. Falleg lóð asamt gróöurhúsl. Bílskúrsréttur. Verö 3,3 millj. í smíðum Jakasel. Bnb.h., hæö og ris. 168 fm auk 31 fm bílsk. Selst fokh. Til afh. strax. Verö 2,7 millj. Kambasel. Raðhús á tveim hæöum meö irtnb. bílsk. Til afh. strax. Fokhelt. Fullfragengið aö utan m.a. bílastædi og lóð. Grafarvogur. Giæsiiegt einb.h. Selst fokhelt. Teikn. á skrifst. Kári Fmmdal Guðbrandsson Lovfsa KristjánsdóWr Bjöm Jónsson hdi. 29555 Tunguheiöi - Kóp. 70 fm ib. á 1. hæö. Þvottah. og búr innaf eldhúsi. Bilskúrsplata. Verð 1700 þús. Hringbraut Góö 3ja herb. ib. á 3. hæð ca. 85 fm. Verð 1700 þús. Ásgarður Góö 3ja herb. íb. ca. 75 fm. Bilskúrsréttur. Mikiö útsýni. Verö 1700 þús. Langholtsvegur Tvær góöar 3ja herb. ib. í sama húsi ásamt bilskúr. Á 1. hæð er 90 fm ib. Verð 1900 þús. í risi er 60 fm ib. Verð 1700 þús. íb. seljast saman eöa hvor um sig. Ekkert áhv. Furugrurtd 90 f m ib. á 7. hæö ásamt bilskýli. Stórar suöursvalir. Mikiö endurn. eign. Verð 2-2,1 millj. Vatnsstígur 100 fm ib., mikiö endurn. á 3. hæð. Verö 1800 þús. Hraunbær 3ja herb. 100 fm ib. á 1. hasð asamt rúmg. aukaherb. á jarö- hæö. Mjög vönduö sameign. Verö 1900-1950 þús. Kleppsvegur 3ja herb. á 1. hæð. Verð 1750 þús. Dúfnahólar Góö 4ra-5 herb. ib. ca. 130 fm. Góöur bilskúr. Verö 2,6 millj. Kambasel Nýleg 4ra-5 herb. ib. ca. 112 fm i tvlb.húsi. Þvottahús og geymsla á hæðinni. Verö 2,3 millj. Bugðulækur Góö 4ra-5 herb. ib. á 3. hæö ca. 110 fm. 3-4 svefnherb., góð stofa. Verð 2,2 millj. Kársnesbraut Góð sérhasö ca. 90 fm. 3 svefn- herb.,góöstofa. Verð 1550 þús. Æsufell 120 fm íb. i lyftublokk. Mögul. skipti á 2ja herb. ib. Hugsanlegt aö taka bil aö auki. Leirubakki 110 fm ibúö á 3. hæö. Sér þvottahús í íbúöinni. Möguleg skipti á 2ja herb. ibúö. Boðagrandi 117 fm ib. á 2. hæö ásamt bílskýli. Mjög vönduö eign. Æskileg skipti á hæö i vesturbæ. Kóngsbakki 4ra herb. 110 fm ib. á 2. hæö. Vönduö eign. Verð 2 millj. Dalsel 4ra herb. 110 fm íb. á 2. hæö. Íbúöin skiptist i 3 rúmg. svefnh., sjónv.hol og rúmg. stofu. Þv.hús og búr innaf eldh. Bilskýli. Mögul. aö taka minni eign uppí hluta kaupverös. Álftamýri Vorum aö fá i sölu vandaö 190 fm raðhús á tveimur hæðum. Verö 5 millj. Hryggjarsel Fallegt raðhús ca. 230 fm. Á 1. hæö eru stórar stofur, eldhús, þvottaherb. og gestasnyrting. Á efri hæö eru 4 stór svefnherb. og gott baö. i kj. er fullbúin einstakl.íb. ca. 60 fm. Stór tvöf. bilskúr. Verö 4,3 millj. Sklpti mögul. á minni eign. Rauðagerði Vorum aö fá i sölu 180 fm hús á 3 hæöum ásamt 45 fm bílsk. Mjög snyrtil. lóð með gróöur- húsi. Verð 2,5 millj. EIGNANAUST Bolstaöarhlíö 6, 105 Rsykjavík. Simar 29555 — 29558. Hroltur Hjaltason. vtösktptalræðingur Met.siiluhladá hvnjum degi! Fróöleikur og skemmtun fyrirháasemlága! Hryggjarsel Stórskemmtilegt raðhús, fullbúið að utan, fokhelt aö innan. Verö tilboð. FASTEIGNASALAN FJÁRFESTING HF. Ármúla 1 • 108 Reykjavík • sími 6877-33 Lögfræðingar: Pétur Þór Sigurðsson FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆO. #f 62-17-17 Stærri eignir Parhús - Seltjn. Ca 210 fm glæsllegt parhus meö bilsk. á góoum útsýnisstað við Skólabraut Gott fyrirkomulag. Falleg lóö meö heitum potti. Einkasala. Fellsmúli Ca. 130 fm góö ib. Fjögur svefnh., storar stofur, frábært útsýni. Verö 2.5 millj. Einb. - Vföigrund Kóp. Ca. 130 fm tallegl einb ásamt óinnr kj. Góö staösetning Garöabær — einbýli Ca. 150 fm glæsil. einbyli. meö 40 fm tvðf. bílsk. Stór og góð lóö. Verð 4,5 mlll). Laugalækur — raðhús Ca. 175 fm fallegt raðbus, vel staðsett v/Laugalæk. Húslö hefur verið miklö endurn á smekkl. hátt. Bein sala eöa skipti á 3ja-4ra herb. Ib. Verö 3.6 millj. 3ja herb. íbúðir Alfaskeiö Hf. Ca. 96 fm ágæt ib. meö bllsk. Verö 1900-1950 þús. Hamraborg Kóp. Ca 87 fm falleg ib. með blla- geymski. Frábœrt útsýni. Háaleiti — raðhús Ca. 170 fm. Vandaö tenglhús meö innb. bilsk. 3 svefnherb Góður suourgarður. Verð 4,5 mlllj. Rofabær - ákv. sala Ca. 85 fm falleg Ib. á 3. hœð. Sérsvefnh.- álma. Verð 1750-1800 þús. Mávahlfö Ca. 84 fm glæsileg rlslb. Góður garður. Verð 1,8 millj. Endaraöhús — Mos. Ca. 130 fm raðh. með innb. bllsk. Furuklætt baöherb. Saunabað. Verð 2,5 millj. Rauöalækur — sérhæö Ca. 120 fm falleg sérh. meö bilsk. Hæðin skiptist I tvær stofur, 3 svefnherb. og fl. Laus fljótl. Verð 3.2 millj. Engjasel Ca. 97 fm falleg Ib. á 2. hæð. Bilag. Akv. sala. Verð 2,1 mllff. Leirubakki Ca. 90 fm góð Ib. á 2. hæö Þvottaherb. innafeldh Aukaherb.ikj Verð 1950þús. Kríuhólar Ca. 87 fm falleg fb. I lyttublokk Akv. sala Verö 1600-1650 þús. 4ra—5 herb. íbúðir| 2ja herb. íbúðir Vesturberg Ca 100 fm snotur Ib. á 2. hæö. Verö 1950 þús. Brávallagata Ca. 100 fm falteg mikið endurn. ib. á 3. hæö. Verö 1950 þús. Kjarrhólmi — Kópavogi Ca. 110 fm falleg Ib. á 3. hæö. Þvottaherb innan Ib. Suoursvalir. með plexigleri. Verð 2,1 mlllj. Jörfabakki Ca. 110 fm falleg Ib. á 1. hæö. Suðursvalir Þvottaherb. og búr innal eldh Aukaherb. I kj. Verð 2,1 rnillj Austurbrún Ca 56 fm ágæt ib. I eftirsóttu fyftuhúsl. Húsvörður Verö 1450-1500 þús. Hagamelur — Laus Ca 50 fm lalleg ib. i nýtegrl blokk Góðar innr. Vestursvalir. Verö 1600 þús. Grettisgata 2ja-3ja Ca 70 fm gulllalleg mikið endurn rlslb. Verð 1550 þús. Samtún Ca 55 mikið endurn kj.lb. Sérinng. Sér- hiti Verð 1350 þús. Hverfisgata Ca 55 fm góð kj.íb I þrlbýll. Serlnng , sérhlti. Mikiö endurnýjuð eign Háagerdi — laus Ca 50 fm góð risib I tvib. Sér inng. Verö 1250 þús. Hólahverfi Ca 106 fm falleg Ib. á 5. hæö I lyftublokk Suoursvalir. Getur selst með lágrl útb. Verö 1,9 mlllj. Fjöldi annarra eigna á skrá. Guomurtdur Tómatson söluttj., heimatími 20941 Vioar Böóvartton viöskiptafr. - lögg. latt., heimatimi 29818.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.