Morgunblaðið - 24.04.1985, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 24.04.1985, Blaðsíða 15
vjD/-<j:jxivmy aia/iJsvawaoH MORGUNBLAÐIÐ, MIDVIKUDAGUR 24. APRlL 1985 15 27750 XjT 27150 (*, Sýntahorn úr soluskrA: 4m ? Sýntehorn w sMuskrA: A ;rASTEiaNAJB:trsii>i | Ingólf sstrætí 18 — Stofnao 1974 — Renedikt Halldórsson. I I I I Kópavogur 4ra herb. glæsileg endaib. á 3. hæo (efstu). Búr og þvottah. innaf eldh. Noröur- og suoursv. Vlösýnt útsýni úr stofu og eldhúsl. Geymsla og herb. á jaröhaeo. Grafarvogur raohús Sérlega skemmtilegt á einni hæð, ca 150 fm auk 25 fm bil- skúr. 4 svefnherb. m.m. Selst fokhelt eða lengra komið. K ost naöarverð eða tas t verð. I I I I Lögmenn Hjalti Steinþórsson hdl., Qústaf Þór Tryggvason hdl. SVERRIR KRISTJANSSON HÚS VERSLUNARINNAR 6.HÆÐ LÖGM. HAFSTEINN BALDVINSSON HRL. FASTEIGN ER FRAMTÍÐ NYTT LUXUSEINBYLISHUS Á ÓVIÐJAFNANLEGUM ÚTSÝNISSTAO Húsiö er ca. 400 fm, kjallari, hæö og mjög hátt ris. Tvðf. bílsk. Hornlóð. Án efa etn besta staösetning sem ha»gt er að hugsa sér svo sem með útsýni og friösteld. Allar nánari upplýsingar é skrifst. SEIÐAKVÍSL - EINBÝLI - Í SMÍDUM Til sölu ca. 180 fm einbýti á tveim hæðum Falleg serstok teikning. Bilskúr. Nánari uppl. á skrlfst. ÁSBÚÐ - EINBÝLI - í SMÍÐUM Til sölu ca 200 fm einb.hús ásamt 75 fm bllskúr sem er innr. sem einstakl.lb. Húsiö er ekki fullgert. HLÍDARBYGGD - ENDARAÐHÚS Til sölu ca. 270 fm vandaö og fallegt endaraöhús. Ca. 30 fm Innb. bilskúr. Mikið útsýni. Skipti á minni sóreign i vesturbæ eða Seltj- nesl koma til greina. VESTURBERG — ENDARAÐHÚS Til sölu ca. 190fm endaraðhus. Innbyggður bilskur. Utsýni. Til greina kemur að taka uppi góöa 4ra herb. ibúö meö bilskúr i Fossvogi eða Háaleitishverfi. IRABAKKI — 160 FM Til sölu góö 160 fm ib. á 2 hæðum. 5 svefnherb. o.fl. Skipti æskil. á minni fb. REYNIMELUR - 4RA HERB. - ENDAÍBÚÐ A 1. hæð. Laus strax. BOÐAGRANDI - 2JA HERB. Til sðlu mjög falleg 2ja herb. ib. á 3. hæð. Parket. Útsýni. Akv. sala. LAUGARNESVEGUR — 2JA HERB. Góö ib. á 1. hæð. Laus. ÁSGARÐUR — í SMÍÐUM - 2JA HERB. Ca. 60 fm ibúðir á jaröhæö og 1. hæð. Sérinngangur i hverja ibúð. Bilskúr getur fylgt. Verö frá kr. 1460-1465 þús. fbúöirnar veröa afhentar i sept. nk. tilbúnar undir tréverk. Fullfrágengin sameign fyrir næstu áramót. Eign Asgaröur Austurbrún Boðagrandi Grenimelur Grettisgata Háateitisbr Hamraborg Hraunbær Hverfisgata Irabakki Klapparst. Kriuhóiar Krluhólar penth. Laugavegui Skúlagata Laugarnesv Sigtun 134 125 4. 2.750 Samk. 1. 3.000 Samk. 60 1.-2. 55 7. 80 3. 87 Jh. 40 56 60 25 Jh 55 1. 70 2.t.h. 60 1. 55 7.1. 70 8. 40 Rls 55 Kj 1.460 Sept. 1.500 Fl|. 1.750 Samk. 1.800 Samk. 1.300 Júni 1.600 Samk. 1.700 Strax 900 Samk. 1.080 Laus 1.500 Samk. 1.150 Samk. 1.300 júli 1.600 nóv. 1.080 Samk. 1.300 Samk. Serhæðir lm hæð verö laus Borgargerði Eskihlið Herjólfsg. Hf. Hverfisgala Hf. Laufas Gb. Laufásvegur Laakjarfit Gb. Meiabraut Mimlsvegur Viðimekir 150 190 100 100 138 90 170 138 220 120 3.300 samk. Tllb. Samk. 2.500 Samk. 2.600 Samk. 3.100 Samk. 2.100 Samk. 3.500 Samk. 3.500 Samk. 1+k|. 4.500 Laus 1. 3.200 Samk. 1. h. 2+R 2. 2. 1. 2. 2. 2. Raðhús - parhús 3ja herb. fm hæo verö laua fm hæö verð laua Boöagrandl.bflsk. Eyjabakki Fjarðarsel Framnesvegur Furugrund Graanakinn Háakinn Hjallabraut Hrismóar Markholl Mávahlið Smyriahraun Vesturberg Ökluslóð 85 4. h. 90 1. 85 Kj. 85 2. 100 5. 90 Ris 97 Ris 103 85 90 84 Rls 90 1. 85 2. 91 Jh. 2.300 1.900 1.900 2.400 1.700 1.750 2.000 2.250 1.400 1.800 2.200 1.700 Samk. RJ. Samk. Fl|. Samk. Samk. Samk. Samk. |unl Strax Samk. Fl|. Fl|. Asgarður Boilagarðar Boöagrandi Brekkutangi Engjasei Frostask|ól Hliöarbyggö 120 220 215 270 210 300 240 Rauðas rsmiðum267 Rjupulell Seljabraut Sæbolsbraut Sæbólsbraut Sævargarðar Vesturberg Vesturberg Yrsufell 144 210 3 220 300 171 2 200 2 136 1 140 1 2.500 5.000 4.000 3.700 4.200 Tilb. 4.500 1.800 3.400 3.500 2.500 2.900 4.500 4.500 3.400 3.300 Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Strax Samk. Samk. Strax Strax Samk. Samk. Samk. Samk. 4ra herb. Einbýh fm hæö verö laus lm hr»ö verö laus Álfheimar Alttahólar Austurberg Barmahliö Breiðvangur Rúðasel Granaskjól Hraunbær Langahllð Langholtsv. Laugarnesvegur Mariubakki Miðvangur Vesturberg 120 3. h. 120 6.A. 110 Jh. 80 Rls 100 120 95 Rls 110 120 80 Rls 105 110 120 110 2.200 2.500 1.900 1.750 2.200 2.400 2.200 2.000 2.600 1.650 2.400 2.000 2.300 1.950 Strax 3-4m. Laus Samk. R|. Samk. R). RJ- Samk. Samk. Samk Strax Fl|. Samk. 5-6 herb. fm hæö verö laus Breiövangur Eiðistorg Gnoðarvogur Kaplaskjóisv Laufvangur 136 159 150 140 140 2. 2.800 Samk. 2.-3. 4.000 Samk. 2. 4.200 Samk. 4. 2.400 Samk. 1. 2.700 Samk. Arland Asvallagata Birkikindur Blátún Esjugrund Esjugrund Eskiholt Flatir Gufunesvegur Hrauntunga Langagerðl Lindarflðt Lundahólar Lækjarás SelAs Markarflðt Njálsgala Skriðust. Smáraflöt Sunnuhliö Sviðhoitsvör Sævangur Túngata Vesturberg 145 Eln. 263 2 120 Ein. 179 2 160 1 144 280 180 132 230 1 200 270 215 1 189 1 370 293 1 135 1 320 1+kj 200 1 175 220 1 160 2 125 1 180 Tllb. 6.000 3.500 3.800 1.400 1.450 5.500 5.100 3.100 5.300 5.100 6.500 5.500 5.200 7.500 Tllb. 2.200 5.500 4.200 2.200 4.200 2.700 3.500 4.700 R|. Strax Mal Strax Strax Strax Strax Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. agúst Samk. Samk. Samk. Strax Fl|. Samk. Samk ÞIXGIIOLT — FASTEIGNASALAN - BANKASTRÆTI S 29455 EINBÝLISHUS SKÓLABRAUT Skemmtll parhus á 2 hæðum. Stærö ca. 175 fm ? 25 fm Innb. bllsk. Ekkl tullklárað að Innan, frágengln lóð meö heitum pottl og skjótvegg Verð 4,6-4,8 millj. AKRASEL Ca. 250 fm á mjðg góöum stað I Sel|a- hverfi, Stör suðurverðnd Góður bll- skúr. Frabært útsýnl. Verð 5,6 millj. BLEIKJUKVÍSL Ca 400 fm fokh. hús á mjðg góðum utsýnisstað I Artunsholtl Húsið er þrlsklpt: ibúð, studióib I sérbyggingu. bilskúr og innaf honum stört rýml sem hentar vel fyrlr atvinnurekstur Til. afh. nú. Verð 3,9 mlllj. DEPLUHÓLAR Ca 200 fm meö störum bllsk á góðum útsýnisstað Sérib. á neðri hæð. Verö 6 millj MELABRAUT Gott ca. 155 fm parhús ásamt 35 fm bilsk BLIKASTÍGUR Ca 180 fm einb.hús úr tlmbrl ásamt bltsk.pl. fyrir tvðf. bílskúr. Húsið er fokheft með gleri I gluggum VélsHpuö plata. Tll afh. nú þegar. Verö 2,4 mlll]. Útb. 50%. HREFNUGATA V/MIKLATÚN Gott ca 270 fm hus sem er kj. og tvær hæðir Fallegur garður. Endurnyjað aö hluta. Mðguleg sklpti á mlnnl ekjn Verð 6-6,5 mlllj LYNGBREKKA Ca 80 fm einb.hús A tvelmur hæðum ásamt stórum bilskur Tvær Ib. eru I húsinu. Béðar meö sérinng Efri haö 4ra herb. Ib. Neðrl hæö 2ja-3|a herb. Ib. Akv. sala. FRAKKASTÍGUR Fallegt jamklætt timburhús, kjallari, hœð og ris. Fæst I skiptum fyrir goöa 3)a-4ra herb. Ibúö A svipuðum sloðum. Verö 2,7-2,8 millj. RAOHUS KARSNESBRAUT M|ðg lalleg ca. 150 fm Ib. A efrl hæö I þrlb.- husi Göður bilsk 4 stör svefnherb., tvennar suðursv., arinn I stofu. Sklptl mðgul A mlnnl ekjn. Verö 3,4-3,5 miH|. HÖFUMKAUPANDA aö góðri serhæö I vesturbæ. Sterkar greiðsl- ur. Verð ca 4 millj 4RA-5 HERB. IBUÐ1R KAPLASKJÓLSVEGUR Mjög góð ca 125 fm Ib. A 6. hað. Tvennar svallr Frábært utsyni Verö 3,1 mlllj. KLEPPSVEGUR Góð ca 105 fm ib. A 3. hæð I lltki fjðlb.húsl. Verð 2,3-2,4 millj. REYKÁS Ca 130 tm Ib. A 2. hæð. Afh. tilb. undir trev. I lok april. Húsið er fullbúið að utan og sam- ekjn frag. Bílsk plata. Verö 2,4-2,5 mlllj. KRUMMAHÓLAR Goö ca 110 fm Ib. A 7. hæð. Bilsk rettur Laus strax Verð 1900 þús. DÚFNAHÓLAR Góðca. 130fmib.A3. hæð með 30 fm bltok. Verö 2600-2700 þús. ÁLFASKEIÐ Góö ca. 117 fm Ib. m/bflsk. Verð 2.4-2,5 mlllL FLÚÐASEL MJ&g góð ca 120 fm Ib. A 2. hæö. Þvottahús i Ib. FuUbúlð bilskyli. Verð 2400 þus. HRAUNBÆR Góð ca. 110 fm Ib. A 3. hæð. Ekken Ahvilandl. Mðgul. aðtaka 2|a herb. Ib. uppi Verö2 mlllj. DIGRANESVEGUR G6Ö Ib. ca. 98 fm aö Innanmall A Jarðhæö. Serinng. Þvottah innaf eldhúsl goö stofa Ekkert ahv. Verð 2,3 mlllj. KEILUGRANDI MJðg goð ca. 110 fm Ib. A 1. hæö. Parket A allri ib. Tvennar suðursv. Bll- skýli. Verö 2750 þús. ALAGRANDI 187.5 fm endaraöhús. Husið skiptlst l: Forstofu, gestasnyrtlngu, stofu, borð- stofu, sjónvarpsskála, eidhus meö vönduðum Innr. og búrl innaf. Efri hæð: 4 svefnherb, stórt bað, þvotta- hús, þakrými klætt gluggalaust en með loftræstingu Bllskúr. Suöurver- önd, suðursvallr. Goður garður. Hús i toppstandi. Verö 4.9 mill). KJARRHÓLMI Góð ca. 110 fm Ib á 2. hæö. Þvottahús I Ib. Verð2,1 mlllj. MIÐSTRÆTI Ca. 100 fm A 1. hæö. Verð 1900-2000 þús. VESTURBERG Þrjár Ib. A veröbllinu 1900-2050 þús. EINARSNES Ca. 95 fm A 2. hæð i tvlbýfl með bllsk. Ser- inng. Verð 1900 þús. VÍÐIHLÍÐ 243 fm endaraöh. auk bflsk. á m)Ög góöum staO I SuOurtilÍOum. Húsiö er fokhelt með glerf ( gfuggum aó htuta. Til afti. nú þegar BREIÐVANGUR Storglæsileg ca. 170 fm A 1. hæð auk 40 fm bilsk 5 svefnherb , þvottahús innaf eldh. Eign I sérflokki. BOLLAGARÐAR StórglæsUegt ca 240 fm raðh. Asamt bllsk. Tvennar svalir, ekkert ahv. Mogul A sérlb A jaröh Akv. sala. LAUGALÆKUR Ca. 180 fm raðhus sem er kj. og 2 hæðlr. Fallegt hús. Akv. sala. Verð 3,6 mlllj. HELGUBRAUTKÓP. Ca 220 fm raöhús A 3 hæöum Asamt bllsk. Húsið sefst fokheft með gleri I ðllum gluggum Einangraö með raflðgn. Jaröhasð fullbuin og ibúðarhæf. Verð 3 míllj HRYGGJARSEL Ca. 230 lm raöhus með 55 fm tvðf. bllsk. Sérib. A jarðh Akv. sala. Verö 4,3 millj SERHÆDIR 3JA HERB. IBUÐIR tOmasarhagi Mjog góö ca. 90 fm Ib. með serlnng. A Jarðhæö I góðu húsi. Stor stofa, tvð herb., eldhús og baö. Sérþvottahus I lb., litlð fataherb , stör garður I suöur BkVt ogskemmtil ib. Verð 1 950 þús KJARRHÓLMI FaUeg ca. 90 Im Ib. Þvottahus i Ib. Suðursv. Gott utsyni. Verö 1850 þus. VÍÐIMELUR Góö ca. 90 tm serhæö A1. hæð I tvlb.- húsi. Endurn. aö hluta. Verö 2,5 millj. KRÓK AHRAUN HF. Mjög góð efri serhæð. Ca. 140 (m Þvottah. innaf eldh. Verö 3250 þús. TJARNARSTÍGUR SELTJARNARNES Ca 127 hn sérhæö I þrlb.húsl asamt ca. 32 fm bilsk. Verð 3,1-3,2 milij. HÓLMGARÐUR Góð ca 90 Im Ib. A 2. hæö. Mlkiö endurn. Rfs yflr ibuoinni. Verð 2,3-2.4 millj. DALSEL Mjðg falleg ca. 96 fm Ib. i 1. hæö Góöar suoursvalir. Sklpti mðguleg A 4ra herb. Ib. Verö 2,1 miilj HAGAMELUR Góð ca 75-80 fm Ib. A 1. hæö I nylegu frðlbylish Danfoss hfti. Akv. sala Verð 2.2 millj GRETTISGATA NÝUPPGERT Til sðki tvær ca 75-80 fm Ib. A 1. og 2. hæð. Nýtt þak, nýtt gler, nýjar lagnir, nýtt tréverk, ný leppi, ný tæki o.fl. Lausar strax. Verð 1,8 millj VESTURBERG Ca. 90 fm lb. A Jaröh. Verð 1800 þus. AUSTURBRÚN Ca. 90 hn lb. A Jarðh. I þrlbýtl. Verö 1850 þús. KÁRSNESBRAUT Ca SOfmíb á1 hæöifjorb Verð1800þ0s. REYKÁS Ca 110 fm íb á 2. hæö. Afhendlst tllb. undlr trév. Verð 2 millj BOÐAGRANDI Mjóg góð ib. ca. 73 fm aö Innanmall. Suövestursvallr. Tengt fyrir þvottav. A baði Verð 2,1-2,2 millj ENGIHJALLI Góð ca 85 fm Ib. A 3. hæð. Stórar svalir Tengt fyrir þvottav. A baði. Verð 1850 þus. FURUGRUND Góö ca 90 hn ib. A 7. hæð með bllskyli. Suöursv. Verö 2050 þús. SKIPASUND Ca. 75 fm ib. A 2. næö I þribýll. Ekkert Ahvil- andl. Verð 1600 þús. SÖRLASKJÓL Góö ca. 85-90 fm ib. I kj. Litið nlöurgr. Sérinng. Miklð endurn. Gott útsýnl. ÖLDUGATA Góö ca. 90 fm Ib. A 1. hæö. EndurnýJuð aö hluta Verö 1850 þús. GRETTISGATA Rúmg. ca 76 Im (b. A 3. hæð i stein- husi. Gott útsyni Laus strax. Verð 1850 þus. ENGJASEL Qóð ca. 97 fm Ib. A 2. hæð. Bllskýli. Suðursv. Verð 2,1 millj. GAUKSHÓLAR Ca. 90 fm ib. A 1. hæö. Verö 1750 þus. ÆSUFELL Ca. 96 tm ib. A 1 hæð. Verð 1750 þús. HRÍSMÓAR GB. Goö ca. 90 hn Ib. A 4. hæö I nyju tjölbylis- husi. Verð 2250 bús. SUÐURGATAHF. Ca. 85 fm A 2. hæð I tvlbyll Verð 1750 þús. 2ja herb. ÞANGBAKKI Góö ca 62 fm íb é 9 hæð. bvottahús A hæoinnl. Verð 1650 þús. EYJABAKKI Falleg ca. 90 fm Ib. Verö 1950 þús. ÁLFTAHÓLAR Góð ca. 85 fm fb. A 1. hæö með ca 30 fm bilskur Gott útsýni. Verö 1950 þús. HRAUNBÆR Goð 3|a herb. ib. A 2. hæö ca. 80 fm. Verö 1800-1850 þús. FURUGRUND Falteg ca. 90 tm ib. A 5. hæö I fyftublokk. Þvottahús A hæðinnl. NÖKKVAVOGUR Ca. 96 fm bjðrt kj.lb. Endurn að hluta. Verö 1650-1700 þús. HAMRABORG Góð ca. 60 fm Ib. A 6. hæö. Verð 1600 þús. LAUGAVEGUR Ca 45-50 fm ib. A 2. hæö. Laus strax. Verö 1,2 millj. BLIKAHÓLAR Góö ca. 65 fm ib. A 2. hæö. Akv. sala Ekkert ahvilandl. Verð 1450 þús. KRUMMAHÓLAR Ca 65 fm ib. Verö 1450 þús. STÝRIMANNASTÍGUR Ca 65 fm ib. A gðtuhæö. Serinng. Nýtt gler, endum. rafmagn. BJðrt Ibúð. Ekkert ahvílandi Verö 1450 þús. BLÓMVALLAGATA Góö ca. 60 fm Ib. A 4. hæð Akv. sala. Verð 1500 þús. GRUNDARSTÍGUR Ca. 30 tm rlslb. Verö 650 þús. Nokkrar fbúöir eftir í nýjum fjölbýlishúsum f Selási. Mjög gott verd. Mögul. aö taka minni eígnir uppí. Friðrik Stefánsson viðskiptafr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.