Morgunblaðið - 24.04.1985, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 24.04.1985, Blaðsíða 24
 24 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 24. APRÍL 1986 Stofnmæling botnfiska á íslandsmiðum: 115 milljónir 2 ára þorska áætlaðar á uppeldisstöðvunum NU LIGGJA fyrir niðurstöður Ilaf rannsóknastofnunar á stofnmteling- um þorskstofnins, sem unnar voru í lok marz. Gögnum var þá safnað á 595 togstöðvum i landgrunni ís- lands allt nidur á 500 metra dýpi. Alls voru lcngdarmældir um 92.000 þorskar og um 312.000 fiskar voru ma-ldir í allt. Jafnframt var um 11.000 kvörnum úr 11 fisktegundum safnað til aldursgreiningar. ólafur Karvel Pálsson var leið- angursstjóri í þessum rannsókn- um og hefur hann i stuttu máli tekið saman helztu niðurstöður varðandi þorskstofninn og eru þær á þessa leið: Á uppeldisstöðv- um þorsksins fyrir Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum er 5 ára fiskur af árgangi 1980 uppi- staðan í hinum veiðanlega hluta stofnsins, það er 4 ára fiski og eldri, eða um 38% af þyngd stof ns- ins á þessu svæði. Hlutdeild 4,6 og 7 ára fisks er mun minni eða 14 til 18% stofnsins og mjög lítið af 8 ára fiski og eldri er á þessu svæði. Yngstu árgangar stofnsins, 1, 2 og 3 ára fiskur, eru léttvægir í þessu dæmi. Stærð þess hluta stofnsins verður því fremur metin með því að líta á fjölda fiska eftir aldri. Þá kemur fram, að mjög lít- ið er af 3 ára þorski af árgangi 1982 enda er sá árgangur talinn mjög lélegur og raunar einn léleg- asti, sem fram hefur komið á síð- ustu 30 árum. Á hinn bóginn er mikið af 2 ára þorski af árgangi 1983 á uppeldisstöðvunum, sem bendir til þess, að þessi árgangur muni vera nálægt meðallagi eins og fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna. Fremur lítið varð vart við 1 árs fisk nema fyrir norðaustan og austanverðu landinu. Þessi ár- gangur virtist lofa góðu í seiða- rannsóknum sumarið 1984. Þær niðurstöður, sem nú liggja fyrir, duga þó ekki til að staðfesta það mat og verður því að telja stærð þessa árgangs mjög óvissa enn um sinn. Á hrygningarstoðvum þorsks fyrir suðvestan og sunnan land er aldursdreifing stofnsins allt önn- ur eins og raunar er við aö búast. Af einstökum árgöngum er 6 ára fiskur frá 1979 mest áberandi eða um 20% af stofnþyngdinni á þessu svæði. Þessi árgangur er þó talinn slakur. Talsvert er af 5, 7 og 8 ára þorski eða 13 til 15% og nokkuð af 9 og 10 ára fiski eða um 10%. Enn fremur er litið eitt af 11 og 12 ára fiski eða um 4% af stofnþyngdinni á svæðinu. ólafur var spurður hvað niður- stöður þessar gæfu til kynna. Sagði hann þær gefa til kynna hlutfallslega stærð einstakra ár- ganga þorskstofnsins. Eiginlega stærð stofnsins í lestum eða fjölda væri hins vegar ekki hægt að meta á grundvelli þessara rannsókna enn sem komið væri. Gert væri ráð fyrir að þessum rannsóknum yrði haldið áfram á næsta ári. Þá myndi fást úr þvi skorið hvaða MYNDA 160.000- 140000- 120.000- | fe 100000- a fl 80000- 4 60.000- 1 40 000- 20.000- Jl II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Imtmmmmt Mynd A sýnir aldursdreifingu í þyngd á uppeldisstöðvum þorsksins fyrír Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi. MYND B I ll I 23456769 10 Mynd B sýnír aldursdreifingu eftir fjölda fiska i sama svæði. 20.000- MYNDC 16000- 16.000 14.000- 1 12000- •3 j 4K 10.000-6.000-6.000-4.000J 2.000-1 0- J iTTTTT ll... 8 9 10 11 12 13 14 15 M rtbM* Mynd C sýnir aldursdreifingu þorsks í þyngd á hrygningarstöðvun- um fyrir simnan og suðvestanverðu landinu. breyting hefði orðið á stærð stofnsins frá því sem nú væri. Að loknum 5 til 10 ára rannsóknum mætti loks gera ráð fyrir því, að unnt yrði að meta raunverulega stærð stofnsins með viðunandi nákvæmni. Annað tölublað Náttúrufræðings- ins komið út ÚT ER komið annað tölublað 54. ár- gangs af Náttúrufræðingnum, tíma- riti Hins íslenzka náttúrufræðifé- lags. Meðal efnis í ritinu má nefna grein Vigfúsar Jóhannssonar um upprót botnleðju vegna starfsemi kolkuskelja, Einar H. Einarsson rit- ar grein er nefnist „Var melgresið fyrsti landnemi flórunnar 1 Mýr- dal?", Páll Imsland ritar grein er nefnist: „Úr þróunarsögu jarðskorp- unnar við sunnanveröan Faxaflóa, sprungumyndunarsaga", Sveinn P. Jakobsson fjallar um íslenzkar bergtegundir og Kristján Sæ- mundsson ritar skýrslu um Hið is- lenzka náttúrufræðifélag 1983. Morgunblaoið/ól.K.Mag. Fri framhaldsþingi 3. fulltrúaþings Kennarasambands íslands sem haldið var um sl. helgi i Hótel Loftleiðum. Framhaldsþing 3. fulltrúaþings Kennarasambands íslands: Atkvæðagreiðsla um BSRB fer fram 2. og FRAMHALDSÞING 3. fulltrúaþings Kennarasambands íslands var haldið um síðustu helgi i Hótel Loftleiðum. Þingið sátu 159 fulltrúar fri 10 landshhitafélögum grunnskólakennara, Sambandi sérskóla (framhaldsskólakennara) og Félagi tónlistarskólakenn- Á þinginu var samþykkt að 2. og 3. maí nk. fari fram allsherjar- atkvæðagreiðsla um hvort KÍ eigi að segja sig úr BSRB eða halda áfram aðild. Þetta mál hefur verið rækilega kynnt félagsmðnnum að undanförnu, bæði með kynningar- ritum og á fundum. Til þess að úrsögnin sé gild þarf fylgi % hluta greiddra atkvæða og tekur hún þá gildi um næstu áramót. Kennarasamband íslands og Hið íslenska kennarafélag stofn- uðu Bandalag kennarafélaga á sfð- asta ári. Bandalaginu er m.a. ætl- að að stofna sameiginlegt stéttar- félag kennara við grunnskóla og framhaldsskóla sem nú eru i Kl og HÍK. Gert er ráð fyrir að félögin segi skilið við heildarsamtök opinberra starfsmanna sem þau tilheyra nú, þ.e. BHM og BSRB, eða sameinist innan þeirra. Á þinginu var gerð samþykkt þar sem segir m.a. að ef KÍ ákveði úrsögn úr BSRB verði gerð krafa um sjálfstæðan samnings- og verkfallsrétt. Náist það ekki fram verði krafist viðurkenningar fjár- málaráðherra á samningsrétti KÍ sbr. lög um kjarasamninga opin- berra starfsmanna (nr. 46/1973), 3. grein. Ennfremur segir að ef KÍ geng- ur úr BSRB og HÍK ur BHM skuli stórn BK undirbúa stofnun nýs stéttarfélags. Næsta reglulega fulltrúaþing KÍ verður ekki fyrr en 1987 og er ekki hægt að ganga endanlega frá stofnun nýs kennarafélags fyrr en þá. Ætlunin er að þangað til fari aðild að 3. maí nk. BK með samningsrétt um aðal- kjarasamning fyrir KÍ og HÍK en félögin fari áfram með sérkjara- samninga. Á þinginu var samþykkt að stofna kjaradeilusjóð KI og var ákveðið að félagsgjöld til hans næmu um 1% af föstum mánað- ariaunum næstu tvð ár. Þá var samþykkt að ef niður- stoður sérkjarasamnings eða -dóms verði óviðunandi, að mati samninganefndar, verði stjórn Kí falið í samvinnu við aðildarfélögin að beita öllum tiltækum ráðum til að knýja fram leiðréttingu á laun- um kennara. Ýmsar fleiri ályktanir voru gerðar á þinginu svo sem um hús- næðis- og lánamál og skattamál. Stjórn og fulltrúaráði KÍ var falið að undirbúa stofnun launa- málaráðs er vinni sérstaklega að launa- og samningamálum sam- bandsins og voru drög að launa- málastefnu Kf logð fram. Klemens Tryggvason fyrrverandi hagstofustjóri. Morgunblaoio/ÓI.K. MaK Olafur Kjörnsson prófessor tekur við heiðurskjölunum úr hendi Þórðar Friojóiissonar, frifarandi formanni Félags vioskiptafræðinga og hagfræð- inga. Félag viðskiptafræðinga og hagfræðingæ Tveir heiðursfélagar kjörnir AÐALFUNDUR Félags viðskipU- fræðinga og hagfræðinga var hald- inn í veitingasalnum Þingholti fimmtudaginn 18. aprfl sl. Á aðal- fundinum urðu formannaskipti í félaginu. Þórður Friðjónsson efna- hagsriðgjafi lét af formennsku og við tók Eggert Ágúst Sverrisson framkvæmdastjóri. Á fundinum var sérstaklega rætt um útflutningsmál og höfðu um það efni framsogu þeir Matthías Á. Mathiesen við- skiptaráðherra og Steinar Berg Björnsson forstjóri Lýsis, for- maður Útflutningsmiðstððvar iðnaðarins. Lýst var kjöri tveggja heiðurs- félaga Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga, ólafs Björns- sonar prófessors og Klemens Tryggvasonar fyrrv. hagstofu- stjóra. Var kjöri þeirra vel fagn- að. ólafur Björnsson tók við heiðursskjölum beggja, en Klem- ens gat ekki verið viðstaddur vegna veikinda. Einu sinni áður hefur heiðursfélagi verið kjörinn í félaginu, Indriði Einarsson skáld og hagfræðingur árið 1938.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.