Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR19. FEBRÚAR 1986 11 KOPAVOGUR 2JAHERBERGJA Nýstandsett og fatleg ca. 60 fm við Þver- brekku. fb. er á jarðh. með sérinngangi og sérhita. Góðar innrettingar. Laus fljóti. Verð ca. 1700 þús. ENGJASEL 2JA HERBERGJA + BÍLSKÝLI Mjög falleg íb. á Jarðh. Eldhús með borðkrók og f I isa la g t bað. Verð ca. 17 50 þ ú 8. BOÐAGRANDI 2JAHERBERGJA Jíiröhæöaríb. í nýl. fjölbýlish. Qóðar innrétting- ar. Laus fljótlega. Verð ca. 1,7 millj. HRAUNBÆR 2JAHERBERGJA Sérlega falleg ca. 65 fm fb. á 3. hæð með góðum innréttlngum. Endurnýjuð fb. V«rð: Tilboð. STÖRHOLT 3JA HERBERGJA Falleg ib. á elri hœð I tvibýlisporh. 1 stofa og 2 svefnherb., horb. I kj. Nýtt 2falt glor. Laus nubegar. HRAUNBÆR 3JAHERBERGJA Falleg ca. 100 fm fb. é jarðh. tæpl. 5 ára. 4 íb. á stigag. KÓNGSBAKKI 4RAHERBERGJA Sérlega glæsilega innréttuð ca. 107 fm íb. á 2. hæð i fjölbýlish. ib. skiptist m.a. i stofu, borðstofu og 3 svefnherb.. þvottah. við hlið eldhúss. Laus I vor. Ákv. sala. FELLSMÚU 4RA-5 HERBERGJA Ca. 130 fm íb. á efstu hæð, vel útlítandl. Þvottah. og búr á hæðinni. Tvennar svalir. Glæsilegtútsýni. VESTURBERG 4RA-5 HERBERGJA Rúml. 100 fm fb. á 2. hseð i 4 hæða fjölb.h. 3 svefnherb., stofa og TV he(b. Eldhús með harðv.innr. Verð: 2,2 millj. REYKÁS HÆÐOGRIS Ca. 150 fm f nýju fjðlb.húsi. Hæð: ca. 110 fm, stór stofa + borðst., eldhús og 2 herb., vlðar- klætt baðh. Ris: ca. 40 fm óinnréttað með gluggum. HVASSALEITI 4RA-5 HERBERGJA Björt og rúmgóð íb. á efstu haað I fjölb.húsi. sem skiptist 12 stofur og 3 svefnherb. Bílskúr. Verð:co.2,8mlllj. SÓLHEIMAR 4RAHERB.SÉRHÆÐ Ca. 100 fm mjög falleg jaröh. I þríb.húsi. Vel innréttuð og fallegur garður. NÖKKVAVOGUR EINBÝLI + BÍLSKÚR Gott timburhús á stelnsteyptum kj. M.a. 2 stofur og 3 svefnherb. Vorð. Tilboð. HAFNARFJÖRÐUR EINBÝLISHÚS Fallega nýendurbyggt ca. 120 fm hús f miðbæ Hf. Glæsilegt útsyni. Verð: ca. 3,0 mlllj. SEIÐAKVÍSL Fallega teiknað einbýlish. á tveimur hæðum, ca. 200 fm + 40 fm bilskúr. Fokhelt innan, enfullfrág.utan. IBSrBGNASALA SUÐURLANDSBRAUT1S ^ VAGN JONSSON LOGFRÆaNGUR^ ATU VAGNSSON SIM 1^84433 resið reglulega af ••1T w ollum fjöldanum! fipil540 Einbýlis- oq raðhús Á Seltjarnarnesi: ca. zootm einfyft nýlegt einb.hús. Uppl. á skrífst. AratÚn: uo fm einlyft gott hús ásamt 90 fm nýlegri viðbyggingu þar sem er 2ja herb. íb. o.f). Tvðf. bflsk. Ægisgrund: I50fmeinryfteinb.- ' hús. 4-5 svefnherb. Bilsk.r. Verð 3,8 m. í Breiðhoiti: 145fmtvi1yfteinb.- hús. Rólegur staður. Uppl. á skrifst. í Lundunum Gb.: 150 fm mjög skemmtilegt einlyft reðhús. Stórar stofur, arínn i stofu. 4 svefnherb. 60 fm < bilskúr.Verð4,6mlllJ. Á ÁrtÚnsholtÍ: Óvenju vandað 195 fm endaraðhús. Innb. bilsk. Verð 5-5,2 mlllj. DalSel: 270 fm gott rsðhús sem er tvær hæðir og kj. Verð 4,1 -4,2 millj. Fífusel: 220 fm fallegt raðh., sem er kj. og tvaer hæðir. Bilskýli. V. 4 m. Bollagarðar: 240 fm raðhús. Nánari uppl. á skrífst. 5 herb. og stærri í vesturbæ: isofmvönduðfb. á tveimur hæðum i nýlegu húsi. Bflhýsi. Útsýni. Sérhæð í Hlíðunum: ca. 100 fm góð neðri sérh. ásamt einstakl- ingsib. ikj. Suðursv. Uppl. á skrifst. AlfatÚn: 125 fm ný vönduð íb. á 1. hæð. Þvottah. á hæð. Vandaðar innr. í Þingholtunum: s-e herb. falleg ib. á 1. hæð i þríb.húsi. Svalir. Stór fallegur garður. Verð 2750 þús. 4ra herb. Sérhæð v/Laufásveg: ca. 115 fm góð neðri sérhæð. Uppl. á skrifst. Bragagata: n3fmmjöggóðib. á 2. h. i steinh. Svalir. Laus 1. mars. Vcrð:tilboð. í Þingholtunum: so fm ib. á 1. h. i steinh. Laus. Verð 1700 þús. Eiðistorg: 100 fm vönduð fb. á 3. hæð. Tvennar svalir. Fallegar innr. í Seljahverfi: 90 fm faiieg fb. & tveimur hæðum. Bílh. Útsýni. Verð 2,4 mlllj. Tjarnargata — 2 íbúðir: 95 fm fb. á 3. hæð og ca. 80 fm risíb. i steinhúsi. Útsýnl. Hvassaleiti m/bílsk. — laUS: lOOfmfallogib. á3. hæð. Vorð 2,8 millj. SMpti á ataerrl eign koma tll greina. 3ja herb. I aUStUrbæ: 97fmíb.ájaröhæð á mjög góðum stað i austurbæ. Sér- garður. Verð 2650 þús. Kleppsvegur: 90 fm íb. 0 7. hæð. Suðursv. Glaesil. útsýni. Dvergabakki — laus: 90 fm góð íb. á 2. hæð + herb. í kj. Þvottah. og búr innaf eldh. Verð 2,1 millj. Hjarðarhagi: 90 f b>. a 4. hæð. Suðursvalir. Einnig 80 fm góð ib. á jarðhæð. Sérínnng. 2ja herb. Óðinsgata: eo fm mikið endum. kj.ib. isteinh. Sérínng. Verð 1400 þús. Framnesvegur: 60 fm n$ fb. á 3. hæð. Afh. fljótl. tilb. u. trév. Njálsgata: Góð samþykkt oin- stakl.ib. á 1. hæð. Verð 1100 þús. Lindargata - laus: Faiieg ein- stakl.ib. á 1. hæð. Sérinng. Verð 850 þ. Langholtsvegur: ca. 45 fm einstakl.ib. á jarðhæð. Verð 1 mlllj. Sjávaríóð Skerjafirðí: Til siölu 800 fm sjávarlóð á mjög góðum stað. Bygg.hæf strax. Við seljum Hringhúsin f^, FASTEIGNA l±S\ MARKAÐURINN í *"*^ I Óðinsgótu 4 'v7 11540-21700 jón Guðmundwon sölustj., Loo E. Löve lögtr., M*"nús Guölaugsson löqfr. Höfóar til .fólksíöllum starfsgreinum! í 681066 1 Leitiö ekki langt yfir skammt Skoðu m og verðmetum eignir samdægurs. ÞANGBAKKI- 2JA 65 fm vönduð ib. á 3. hæð I lyftuhúsi. Verð WSOþus. FLYÐRUGRANDI - 2JA 6*5 fm glæsil. ib. með 18 fm suðursv. Ákv. sa/a. Verð 2 millj. HAMRABORG-2JA 65 fm góð Ib. á 3. hæð. Sérþvottah. Stæðiibílskýli. Verð 1700þús. RAUÐARÁRSTÍGUR- 3JA 77fmgóð ib. á jarðhæð. Nýtt etdhús. Verð 1700 þús. HVERFISGATA-3JA 65 (m vönduð tb, í risi. Nýtt eldhús. Verð 1450 þús. EIÐISTORG-3JA-4RA 100 fm stórglæsil. 03. á 3. tmð m.a. tvennar svalir, marmari ágóltum. Vand- aðarinnr. Verð 3-3,2 millj. DVERGABAKKI - 4RA ItSfm góð ib. með sérþvottah. ib.herb. ikj. fylgir. Verð 2,4 millj. SUÐURHÓLAR-4RA 118 fm vönduð ib. é efstu hæð. Suður- sv.Gottútsýni. Verð2,2millj. ÞVERBREKKA - LAUSSTRAX 117 fm falleg 0>. á 8. hæð. Stórkastlegt útsýni. Góðar innróttingar. Ákv. sala. Verð2,3millj. ENGJASEL-4RA-5 120 fm mjðg falleg ib. é 2. hæð. Suður- svalir. Rúmg. stofur. Bllskýli. Sk. mögul. áeinb. iSeláshverfi. Verð2,6millj. KAMBSVEGUR-SÉRHÆÐ 140 fm góð ibúð á 1. hseð. Sérlnng. 36 fm bilsk. Verð 3,4 millj. SÆVANGUR-EINB. 250 fm hús sem er heeð og ris. Ekki atveg fullb. Ggnask. mögul. Verð 5,8 m. BREKKUBÆR - RAÐHÚS Ca. 300 fm vandað endaraðhús. Mögul. á sárib. i kj. Skipti mbgul. á eínbýli I SÆBÓLSBRAUT- RAÐH. 240 fm fokhelt raðhús með jámi é þaki tilafh. nú þegar. Teikn. á skrifst Eigne- skiptimögul. Verð2,6millj. ÁSBÚÐ - EINBÝLI 250 fm vandað einb.hús é einni hseð. Mikið endurn. 5 svefnherb., góðurbilsk. Skiptimogul, Verð 5,5 millj. FJÖRUGRANDI - PARHÚS 2t0 fm stórglæsil. hús á þossum vin- sæla stað. 4 góð svefnherb. Parket. Innbyggður bílsk. Heitur pottur i garði. Eignasklpti mögul. Ver66,5milli. 82744 Hamraborg. 2ja herb. glæsi- legíb. á 2. hæð í 3ja hæða blokk. Þvottahús í íb. Bílskýli. Verö 1950 þús. Sléttahraun. 2ja herb. sérlega vönduð íb. á 2. hæð. Vandaðar innr. Verð 1800 þús. Engihjalli. 3ja herb. rúmgóð íb. í lyftuhúsi. Furuinnr. Verð 2 millj. Gaukshólar. 3ja herb. íb. á 6. hæð í lyftublokk. Ákv. sala. Verð 1750þús. Laugarnesvegur. 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt herb. í kj. Suðursvalir. Verð 2,3 millj. Maríubakki. 3ja herb. íb. á 1. hæð. Laus strax. Verð 2 millj. Skógarás. 3ja herb. íb. í smíð- um. Til afh. strax. Verð 1750 þús. Kársnesbraut. 150 fm glæsileg sérhæð. Nýjar rafmagns- og hitalagnir. Innb. bílskúr. Glæsilegt útsýni. Verð 4,2 millj. Asbúð. 260 fm vandaö einb.hús á einni hæð. Eignaskipti mögu- leg. Verð 5,5 millj. IAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 Mdgnús Anelsson IrfJZZÐ Húseign í Fossvogi óskast — Staðgreiðsla Höfum kaupanda að raðhúsi eða einbýlishúsi í Fossvogi. Há útb. eða staðgrolðslaiboði. Keilugrandi — 2ja 60 fm goö ib. á 1. hæð. Verö 1.760 þ. Kaplaskjólsvegur — 2ja Ca. 70 fm björt og falleg ibúð á 1. hæð. Hagstæð kjör. Krummahólar — 2ja 72 fm góð íbúö á 2. hæð. Bílhýsi. Blikahólar —2ja Glæsileg ibúð á 6. hæð. Ný eldhús- innr. Ný gólfefni. Verð 1650 þús. Efstihjalli — 2ja 65 fm vönduð fbúð á 1. hæð. Verð 1.750 þús. Austurstr. Seltj. — 2ja Göð 2ja herb. ný ibúð á 6. hæð ásamt stæði f bílhýsi. Verð 1,96 millj. Álfheimar — 3ja 90 fm glæsileg fbúð á 3. hæð. Parket ágólfum.Verð2,1millJ. Flókagata — 3ja 104 fm vönduð ibúð i kj. Sórinng. ibúðin hefur öll veríð endurnýjuð m.a. allar innr., gluggar, gólfefni, raflagnir, þako.fl.Verð2,3millJ. Nóatún — 3ja 3ja herb. 100 fm vönduð ibúð á 2. hæð í nýju húsi. Mjög hentugt fyrir eldra fólk. Engihjalli — 3ja 95 fm íbúð á 10. hæð. Tvennar svalir i suður og vestur. Gæsilegt útsýni. Eiðistorg — 3ja 120 fm glæsiibúð á 4.-5. hæð. íbúðin afhendist tilb. u. tréverk nú þegar. Sólhýsi og svatir útaf stofu. Glæsil. útsýni. Sameign fullbúin. Verð 2,6 millj. Jörf abakki — 3ja 90 fm glæsileg íbúð á 1. hæð. Suður- svalir.Verð 2,0-2,1 millj. Hraunbær — 3ja 100 fm vönduð ibúð é 1. hæð i 5 ára húsi.Verð 2,2-2,3 mlllj. Fíf uhvammsv. — 3ja 3ja herb. efrí sérhæð i tvíbýtfshúsi. Stór bilskúr. Verð 2,4 mitlj. Við Mj'ölnisholt Höfum f sölu glæsilegar 3ja herb. íbúðir á 1. og 2. hæð og 130 fm „pemhouse" á 3. hæö. ibúðimar afh. tilb. u. tréverk f apríl nk. Góðar suður- svalir fylgja öllum fbúðunum. Tefkn. á skrífst. Hringbraut — Hf. 4ra herb. fbúð á 3. hæð. Glæsilegt útsýni.Verð2,1 millj. Sólvallagata — íb.húsn. U.þ.b. 100 fm á 2. heeö f nýlegu steinhúsi. Húsnæðið er ðinnréttað, en samþykktar teikn. fylgja. Góð kjör. Laust strax. Goðheimar — sérhæð 150 fm vönduð 6 herb. sérhæð. Hæðin skipist f 2 saml. stofur og 4 svefnherb. Þar af eru 2 á sérgangi m. snyrtingu og eldunaraðstöðu. Þar mætti hafa sérib. Góöar svalir. Bfl- skúr m. hitalögn f plani. Verð 3,8-4,0 millj. Laufvangur m. sérínng. 4ra herb. 110 fm fbúð á 1. hæð. Suðaustursvalir. Verð 2,6 millj. Húseign v/Sólvallag. Til sölu sérhæð (um 200 fm) ásamt 100 fm kjallara. Á1. hæð eru 2 stórar saml. stofur, 5 svefnherb., stórt eld- hús og snyrting. f kj. er stórt hobbý- herb., 2 herb., baðherb. o.fl. Eignin er í mjög goðu standi. Skólavörðust. — 5 herb. 120 fm vönduð fbúð f nýju steinhúsi. Sérþv.hús. Suðursvalir. Dunhagi — 5 herb. 120 fm bjórt endaíbúð á 3. hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 2.800 þús. Kelduhvammur — sérh. 110 fm jarðhæð sem er öll endurnýj- uð m.a. eldhúsinnr., skápar, gólfefni, gluggaro.H. Vesturberg — 4ra 110 fm björt ibúð á 3. hæð. Varð 2,1-2,2 millj. Njarðargata — 5 herb. Standsett ibúð samtals 127 fm sem hæð og kjallari. Laus strax. Rauðalækur — hæð 120 fm 5 herb. vönduð ibúð á 2. hæð.Verð3,3millJ. Furugrund — 4ra 100 fm góð íbúð á 2. hæð ásamt stæði i bilhýsi. Verð 2,6 mlllj. Selbrekka — raðn. Tvffyft vandað raðhús á besta stað. Verðlaunagarður. Möguleiki á litilli fbúð á jarðhæð. Hitalögn i plani. Glæsilegt útsýni. EIGIlfllTIIDLUnin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SiMI 27711 Sólustjón: Sverrir Kristinsson. Þorleifur Guðmundsson, sðlum Unnsteinn Beck hrl., simi 12320 Þórólfur Halldðrsson. lögfr EIGNAS/XLAIM REY-KJAVIK VAIMTAR I BREIÐHOLTI Erum með fjársterkan kaupanda að 5 herb. ib. í Breiðhofti, helst með bflskúr. RAÐHÚS í VESTURBÆ í skiptum fyrír rúmgóöa 3ja herb. hæð ívesturbæ. HÖFUM KAUPANDA að góðrí 3ja-4ra herb. íb. vestan Krínglumýrarbrautar. Góðar greiðslur í boði fyrír rétta íb. HÖFUM KAUPANDA að eldra einb.húsi i gamla bænum. Má þarfnast mikillar standsetn. VANTARÍVOGUM Crum með kaupanda eð góöu raöhúsi eða einb.húsi f Vogum og nágrenni. Helst á einni hæð með bílskúr. HÖFUM KAUPANDA að góðrí 3ja-4ra herb. ib. i Þingholtum eðe négrenni. EIGIMASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Símar 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum. Holmar Finnbogason hs. 666977 VALHÚS FASTEIGNASALA Reykjavikurvegi 6D L SvÖluhraUn Hf. 135 fm einb. á einni hæð. Bilsk. Verð 5,3 millj. Norðurvangur. us \m einb. & einni hæð. Bílsk. Furuberg. Raðhús og parhús. Frág. að utan en fokh. að innan. Verð 2,7-2,8 millj. ÞÚfubarð. 6-7 herb. 167 fm einbýli. Bilsk. Verð 4,2 millj. Skipti á ódýrera. Linnetsstígur Hf. 100 fm ein- býli. Skipti á stærri eign í Hafnarf. HríngbraUt Hf. 100 fm einbýli á 2 hæðum. Stækkunarmögul. Verð 2 millj. Kvíholt. 5 herb. 130 fm efri hæð i tvibýli. Bílsk. Verð 3,3 millj. Kjarrmóar Gb. 100 fm raðhús. Bílsk.réttur. Verð 2.650 þús. LaufvangUr. 4ra herb. 115 fm ib. á 1. hæð. Sérinng. Verð 2,5 millj. Gunnarssund Hf. Guiifaiieg 3ja herb 94 fm íb. í þribýfi. Verð 1,9 millj. Álfaskeið. 3ja herb. 90 fm Ib. Suðursv. Bflsk. Verð 2,2 millj. Hraunkambur. 4ra herb. efri hæð í tvibýli. Verð 1550-1600 þús. MÍðvangur. 3Ja herb. 85 fm ib. á 2. hæð. Suðursv. Verð 1750 þ. Laus strax. Suðurbraut. 3ja herb. 97 fm ib. á 3. hæð. Verð 2,2 millj. Laufvangur. 2je herb. 65 fm fb. á 1.hæð.Verð1,7millj. Fagrakinn. 2ja-3ja herb. 72 fm ib. á jarðh. Verð 1650 þús. ÖldutÚn. 2js herb. 65 fm nettó. Verðl,7millj. Holtsgata Hf. Falleg 2ja herb. 52 fm rísib. Útigeymsla. Verð 1450 þús. Laus. Matvæiafyrírtæki - veislu- eldhÚS. I rekstri. Uppl. á skrífst. Skútahraun. Fuiibúið 120 fm iðn- aðarhús. Uppl. á skrifst. Kaplahraun. 163 fm Iðnaðarhús. Góð eign. Uppl. á skrifst. Garðavegur Hf. í bygg. Sökklar að fallegu parhusi. Teikn. á skrifst. Gjöríð svo velað líta inn! ¦ Valgeir Kristinsson hrl. ISveinn Sigurjónsson sölustj Fróöleikur og skemmtun fyrirháasemlága!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.