Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVTKUDAGUR19, FEBRÚAR1986 21 0 Utflutningur sjávarafurða á síðasta ári: Fryst flök að verðmæti 10 milljarðar HEILDARÚTFLUTNINGUR sjávarfurða á síðasta ári nam aUs 698.014 lestum að verðmæti 25,9 milljarðar króna, en árið 1984 489.119 lestum að verðmæti 16,3 milljarðar króna. Sjávarafurðaút- flutningurinn á síðasta ári var 76,9% af öllum útflutningi, en 68,7% árið áður. Verðmæti útfluttra frystra afurða á síðasta ári var um 14 núlljarðar króna, þar af flaka um 10 milljarðar. Verðmæti fersks fisks var 2,6 miUjarðar og aukning varð á útflutningi flestra afurða- flokka frá árinu áður. Samkvæmt upplýsingum Fiskifé- lags íslands fluttum við sjávaraf- urðir út til 17 nafngreindra landa á síðasta ári. Sé miðað við verðmæti er röð 7 veigamestu landanna sem hér segir. Fyrst verðmæti talið í milljörðum, síðan magn í lestum og loks hlutfall heildarverðmæta: Bandaríkin 8,4 milljarðar, 73.090 lestir, 32,46%, Bretland 5,3, 188.528, 20,36%, Portúgal 1,9, 26.850, 7,35%, Sovétríkin 1,9, 43.273, 7,33%, Vestur-Þýzkaland 1,6, 47.574, 6,20%, Japan 1,1, 15.951, 4,34% og Frakkland 1 milljarður, 35.075 lestir, 4,15%. Af þessum löndum er hæst meðalverð á hvert kíló afurða í Bandaríkjun- um, 115,20 krónur, í Portúgal er verðið 71,05 og Japan er meðal- verðið 70,50. Lægst meðalverð í þessum löndum er í Bretlandi, 28,01 króna, en þar er mikið af ferskum fiski og mjöli meðtalið, í Frakklandi er meðalverðið 30,66, 35,29 í Vest- ur-Þýzkalandi og 43,92 í Sovétríkj- unum. Fimm einstakir vöruflokkar voru seldir fyrir meira en einn milljarð króna, það eru fryst flök, lp,2 milljarðar, óverkaður saltfiskur, 3,3 milljarðar, loðnumjöl 1,8 milljarðar, rækja 1,8 milljarðar og loðnulýsi 1,4 milljarðar. Verðmæti ísaðra afurða var samtals 2,6 milljarðar króna og skiptist það þannig eftir flutningsaðferðum: Úr fiskiskipum voru seldar 130.895 lestir að verð- mæti 1,4 milljarðar, úr gámum 32.690 lestir að verðmæti 1 millj- arður og með flugi 1.492 lestir að verðmæti 145 milljónir króna. 1,65% lækkun dalsins að undanförnu: Tekjutap fryst- ingar og söltun- ar 265 milljónir GENGISLÆKKUN dalsins að undanförnu rýrír tekjur botnfiskvinnsl- unnar, söltunar og frystingar. um 265 miUjónir króna miðað við óbreytt ástand aUt þetta ár. Utflutningstekjur þessara greina eru áætlaðar um 16 miUjarðar króna á árinu, en gengi dalsins hefur lækkað um 1,65% á síðustu dögum. Eftir 3,5% fiskverðshækkunina fyrir skömmu mat Þjóðhagsstofnun fiskvinnsluna rekna með 1,5% haila, en fiskverkendur telja tapið allt að 4%, þegar lækkandi gengi dalsins er tekið með í myndina. Mikillar óánægju gætir nú meðal fískverkenda af þessum sökum, sér- staklega vegna þess, að við fisk- verðsákvörðun fyrir skömmu mið- uðust útreikningar Þjóðhagsstofn- unar við það, að 42,30 krónur fengj- ust fyrir hvern dal, en þá þegar var gengið nokkru lægra og nú fást 41,60 krónur fyrir daiinn. Þykir mönnum að þessari þróun hafí lítill gaumur verið gefinn, sérstaklega í ljósi þess, að deilt var um 3,5% hækkun fiskverðs í 10 daga, en hún hafði í för með sér 290 milljóna króna útgjaldaukningu fiskvinnsl- unnar. Tekjutapið vegna þróunar dalsins nemur hins vegar 265 millj- ónum króna. Fiskverkendur eru vegna þessa mjög uggandi um hag sinn á árinu með fyrirsjáanlegum taprekstri, sem ekki verður leystur á sama hátt og á síðasta ári, er framleiðendur áttu talsverðar birgðir frá fyrra ári til að vega upp á móti tapinu. Norðurlandaþingið í marz: Danskur þingmaður spyr um hvalveiðar Islendinga DANSKI sósíalistinn Margrete Auken hefur ákveðið að leggja fram fyrirspurn á Norðurlandaþingi í byrjun marz um hvalveiðar íslend- inga í vísindaskyni. Telur hún þær ekki samræmast almenningsáliti og samþykktum alþjóða hvalveiðiráðsins og hefur vegna þessa sent Halldóri Ásgrímssyni, sjávarútvegsráðherra spurningar, sem hún óskar svara við á þinginu. Halldór Ásgrímsson sagði í samtali við Morgunblaðið, að sér hefðu borizt þessar spurningar, sem sendar hefðu verið ríkisstjórninni. Þetta mál væri því komið inn á þingið og búast mætti við einhverj- um umræðum um það. Hann sagði spurningar hennar að mestu leyti byggðar á vanþekkingu og vera keimlíkar áróðri ýmissa náttúru- verndar samtaka. Hún spyrði á þá leið hvort ísland myndi hætta and- spyrnu sinni gegn alþjóðlegri sam- vinnu umhverfisverndarfólks og endurskoða hinar svokölluðu vís- Aðstæður vestra eru fremur gamaldags og fiskinum meðal annars landað i Utlum körfum, en um borð í skipunum er fiskurinn i stíum, ekki ísaður í kassa. PáU Pétursson, gæðaeftirUts- iuaður hjá Coldwater, kannar ástand fisksins. Tilraunir með gámaf isk á markað í Bandaríkjunum Gæti verið fýsilegt að senda þangað ýsu, flatfisk og karfa, segir Gylf i Guðmundsson, f ramkvæmdastjóri hjá LÍÚ EINN gámur af ferskum fiski var nýlega sendur tU Bandarikj- anna í tilraunaskyni og selt úr honum þar fyrir tilstilli Land- sambands islenzkra útgerðar- manna og Coldwater. Tilraun þessi tókst þokkalega og sýndi, að möguleiki er á að senda tak- markað magn af ýsu, flatfiski og karfa ferskum vestur um haf. Verð á stórri ýsu er þarna í kringum 100 krónur fyrir hvert kíló, nokkru meira fyrir flat- fiskinn en minna fyrir aðrar tegundir. Gylfi Guðmundsson, fram- kvæmdastjóri hjá LÍÚ, fylgdi gám- inum vestur um haf. Hann sagði að alls hefðu farið utan um 10 lestir af blönduðum fiski, mest þorski, ýsu og karfa, en auk þess smávegis af ufsa, kola, lúðu og stefnbít. Ákveðið hefði verið að hafa fisktegundirnar margar til að sjá hver útkoman á hverri tegund fyrir sig yrði. Fiskurinn hefði verið sendur utan með Hofsjökli og ferðin tekið 7 sólarhringa. Fiskurinn hefði því verið 9 til 10 daga gamall er hann kom á markaðinn. Ástand fisksins hefði verið gott, nema lítils hluta af þorski, sem hefði farið of gamall í gáminn. Gylfí sagði, að fískurinn hefði farið á markað í Boston, sem væri einn af þremur stærstu fiskmörkuð- unum á vesturströnd Bandaríkj- anna. Þarna væri fiskurinn ekki beinlinis boðinn'upp, heldur miðað- ist verðið við ákveðið dagverð. Fisk- urinn væri ekki sýndur kaupendum eins og tíðkaðist á þeim mörkuðum, sem við þekktum bezt. Dagverðið væri ákveðið af samtökum útgerð- Gámurinn um borð f HofsjökU armanna og kaupmanna, sem yrðu að leggja fram tryggingu fyrir fisk- kaupum áður en þeir gætu hafið kaup. Þennan dag hefðu verið til sölu 47 lestir úr þremur fiskiskipum og á töflu í sölusalnum hefði afli hvers skips verið skráður eftir teg- undum með krít á töflu. Kaupendur hefðu svo boðið í ákveðið magn úr hverju skipi fyrir sig. Ef þeim litist svo ekki á fískinn, sem þeir hefðu skráð sig fyrir, þegar búið væri að skipa honum upp, gætu þeir gert við hann athugasemdir, en yrðu þó að taka helming þess magns, sem þeir hefðu ætlað sér að kaupa. Verðið væri síðan meðaltal dag- verðsins. Það var Coldwater sem sá um söluna á þessum fiski og ákveðið var að láta hann allan til eins, kaupanda. Coldwater kannaði meðal annars gæði fisksins og hvort þetta væri fýsilegur kostur. Gylfi sagði, að niðurstaðan hefði orðið sú, að vel kæmi til greina að senda ýsu, flatfisk og karfa vestur um haf með þessum hætti, en þorskur væri hæpinn svo og aðrar fiskteg- undir. Bezt væri að senda lítið í einu, einn til tvo gáma, og virtist Hofsjökull henta vel til flutning- anna, en hann færi að meðaltali eina ferð í mánuði. Fiskurinn yrði að vera alveg nýr, þegar hann færi að heiman og vel frá honum gengið því kaupendur þarna væru fljótir að kippa að sér höndunum, væri gæðum að einhverju leyti ábótavant og slíkt hefði að sjálfsögðu slæm áhrif. Líklega væri heppilegast að dreifa fiskinum beint til stórmark- aða, væri þess nokkur kostur, en í slíkum verzlunum væri útsöluverð á ýsu til dæmis allt að 460 krónur fyrir hvert kíló af flökum. indaveiðar sinar, sem að hluta til væru í því skyni að fara á bak við markmið alþjóða hvalveiðiráðsins um veiðar í vísindaskyni. Þessar fyrirhugðu veiðar væru til að grafa undan hvalveiðibanninu, sem sam- þykkt hefði verið með meirihluta og án mótmæla íslendinga. Halldór sagði, að í þessum spurn- ingum væri sama vanþekkingin og útúrsnúningarnir og kæmi fram hjá mörgum náttúrverndarmönnum og augljóslega þekki danski þing- maðurinn ekki samþykktir alþjóða hvalveiðiráðsins. UTSALAN okkar byrjar á morgun 20. febrúar Stendur aðeins í nokkra daga •O of London Jfa3IJíxaíDí7 Reykjavíkurvegi 66 222, Hafnarfjöröur Simi 53900
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.