Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 19. FEBRÚAR 1986 13 SKEIFAIN ^ fifíRR^R FASTEJGMATVUÐLXJM fnv^l \J\J\J\J \J\J SKEIFUNNI 11A ( (J ) = MAGNUS HILMARSSON JÓN G. SANDHOLT V J Fíp LOGMENN: JON MAGNUSSON i-rn . HEIMASIMI 666908 HPIMÁCfuil cto-n > / V PETIIR Mir.NIIS'ínN inr.FR HEIMASIMI 666908 Söluturn LOGMENN: JON MAGNUSSON !' PETUR MAGNUSSON LOGFR SKRIFSTOFUHÚS- NÆÐIÍSKEIFUNNI Húsn. skilast tilb. u. trév. og er ca. 300 fm á Irábsarum stað. Salst elnnlg í smaerri einingum. Suður og sustur- hlið hússins hafa fráb. augl.gildi. SKOÐUMOGVERÐMETUMEIGNIRSAMDÆGURS FLÚÐASEL BRAGAGATA Glæsilog ib. a 1. hæð ca. 120 fm meft fjórum Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð I steinhúsi. svefnherb. Bilskýli. Laus fljótt. V. 2,7 millj. V. 1650 þús. LANGABREKKA KÓP. LEIRUTANGI MOS. Einbýli og raðhús TUNGATA16RVK. Höfum í einkasölu virðulega húseign á bessum góoa stað I vesturbœnum. Húsið er ca. 130 fm að grunnfl. og I bví geta verifi fjórar Ib. EYKTARÁS Sérlega glæsil. einb. ca. 290 fm ásamt ca. 36 fm góðum bllsk. Glæsil. innr. Tvennar svalir. Arinstofa. V. 7,8 millj. LOGAFOLD GRAFARV. Glæsil. einbýlish. á tveimur hæðum, ca. 160 fm að grunnfleti. Húsið skilast tilb. til pússn- ingar. Teikn. á skrífst. Verð 4,9 millj. BRATTHOLTMOS. Fallegt raðh. sem er kj. og hæð ca. 130 fm. Suðvesturloö. Verð 2,7-2,8 millj. STÓRITEIGUR MOS. Fallegt endaraðh. sem er kj. og 2 h. ca. 75 fm að grunnfl. með innb. bílsk. V. 4,3-4,5 m. SÆBÓLSBRAUTKÓP. l-'okliolt raðh. á tveimur hæðum ca. 200 fm m. innb. bílsk. Skipti æskileg á 4ra herb. I Kóp. Frábær staðs. V. 2750 þús. AUSTURBÆRKÓP. Glæsil. einb.hús á tvoim hæðum ca. 240 fm ásamt 35 fm bilsk. Tvær Ib. ( húsinu. Frá-. bært útsýni. GRETTISGATA Fallegt oinb. á tveim h. ca. 80 fm á frábær- um stað við Grettisgötu. Mikið endurn. Bakhús. V. 2,2 millj. FANNAFOLD GRAFARV. Fokhett einb. á tveim hæðum ca. 160 fm hvor hæð. Tvöf. bilsk. Fráb. útsýni. V. 3,5 m. KAMBASEL Fallegt enderaðhús á tvoim hæðum ca. 160 fm ásamt innb. bilsk. Fullbúið og fallegt hús. V. 4,6-4,7 millj. BIRKIGRUND KÓP. Fallegt endaraðhús sem er kj. og tvær hæðir ca. 66 fm að gr.fl. ásamt bílsk. V. 4,9millj. ÁSBÚÐ GB. Fallegt parhús ca. 150 fm ásamt ca. 60 fm tvöf. bil.sk. Góður staður. V. 4,5 millj. GARÐSENDI Glæsilegt hús sem er kjallarí hæð og ris ca. 90 fm að grunnfl. Sér 3ja herb. ib. f kj. 45fmbílsk.V.6,5millj. HOLTSBÚÐ GB. Glæsil. einb.h. á tveimur hæðum ca. 155 fm að gr.floti. 62 fm bílsk. Göður staður. Fráb. úts.V. 6,9millj. ÆGISGRUNDGB. Einbýlish. á 1 hæð ca. 150 fm. Húsið er allt ný standsett að innan. Sklpti mögul. é íb. I austurbæ t.d. Heimum eða Sundum. Góðkjör. DYNSKÓGAR Glæsil. einbýlish. á tveimur hæftum ca. 300 fm með innb. bflsk. Fellegt úts. Arínn í stofu. V. 7.5 millj. FANN AFOLD GRAFARV. Einb.hús ca. 120 fm ásamt bílsk.sökklum. Rúml. tilb. undlrtrév. (ib.hæft). V. 3,7 millj. VESTURBRAUT HAFN. Fallegt elnb. á tveim hæðum ca. 160 frn. Bilskúrsr. Gott hús. V. 2,8 millj. LINNETSSTÍGUR HAFN. Fallegt einb. sem er kj. og tvær hæðir ca. 130 fm. Nýir gluggar og gler. Gott hús. V. 2,6 millj. SKRIÐUSTEKKUR Fallegt einb.hús sem er kjallarí og hæð, ca. 140 fm að grunnfl. með innb. bílsk. Falleg ræktuðlóð.V.6,2millj. SEIÐAKVÍSL Mjög fallegt einb.hús á einni hæð ca. 155 fm + 31 fm bilsk. Arinn. V. 5,5 millj. VÍÐITEIGUR MOS. Einbýfish. á einni hæð með laufskála og góð- um bflsk. Skilast fullb. utan fokh. að innan. Stærð ca. 175 fm. V. 2980 þús. SEUAHVERFI Fallegt raðhús á 3 hæðum, ca. 240 fm ásamt bílskýli. Sérí. fallegt hús. V. 4,5 millj. 5-6 herb. og sérh. OFANLEITI Falleg endaíb. á 2. hæð, ca. 130 fm ásamt bilsk. Til afh. strax. Skipti mögul. á minni eign. Verö 3,5 millj. ÁLFASKEIÐ HAFN. Glæsil. íb. á 1. hæð, ca. 136 fm ásamt bilsk.- sökklum. 4 svefnherb. Tvennar svalir. Verð 2,7 millj. REYKÁS Mjög falleg ib. sem er hæð og ris ca. 154 fm. Fallegar innróttingar. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Bílskúrsr. V. 2,9 millj. ORRAHÓLAR Falleg ib. á tveimur hæðum í lyftuhúsi ca. 137 fm. Suðursvalir. V. 2,6-2,7 millj. Falleg sérh. ca. 130 fm ásamt innb. bilsk. Allt sér. Falleg ræktuð loð. V. 3,2 millj. HLÍÐAHVERFI Falleg sérhæð ca. 120 fm ásamt bilskúr. SKIPTI-VESTURBÆR f skiptum fyrír 180 fm glæsil. sérh. í vestur- bæ vantar 3ja-4ra herb. íb. i Espigorði, Furugerði eða Fossvogi. FURUGRUND KÓP. Falleg íb. á 1. hæð ca. 120 fm aukaherb. í kj. Endaib. Suðursv. V. 2,8 millj. 4ra-5 herb. HAALEITISBRAUT Falleg ib. á jarðh., ca. 120 fm ásamt ca. 27 frn bílsk. Göð eign. Verð 2,7-2,8 millj. LAUGARNESVEGUR Mjög falleg ib. á tveim hæðum ca. 120 fm ásamt ca. 40 fm bílsk. Allt nýstandsett. Bakhús.V. 3,2 millj. SÓLHEIMAR Falleg ib. á jarðhæð ca. 100 fm i þribýli. 3 svefnherb. Sérínng. Sérhiti. Frábær staöur. V.2,6millj. LEIFSGATA Falleg ib. á 2. hæð ca. 100 fm. Suðursvalir. Góður staður. ENGJASEL Falleg ib. á 1. hæð ca. 120 fm ásamt bii- skýli. S-svalir. Þvottah. i íb. V. 2,4 millj. FURUGRUND Mjög falleg ib. á 1. hæð 110 fm ásamt aukahorb. ikj.V. 2,6 millj. NÝI MIÐBÆRINN Falleg endaíb. á 2. hæð ca. 123 fm tilb. undir trév. Þvottahús og geymsla i íb. Bil- skúr. Til afh. strax. ÞVERBREKKA KÓP. Falleg ib. á 6. hæð í lyftuhúsi. Tvennar svalir. Skipti mögul. á 3ja herb. með bílsk. íKóp.V. 2,4-2.5 millj. ASPARFELL Mjög falleg íb. á 3. hæð ca. 125 fm í lyftu- húsi ásamt bilskúr. Fallegt útsýni. Ákv. sala. V. 2,7-2,8 millj. BLIKAHÓLAR Glæsil. 4ra-5 herb. ib. á 1. hæð ca. 117 frn ásamt góðum bílsk. Vestursv. Frábært út- sýni. Vandaðar innr. V. 2,6 millj. KJARRHÓLMI KÓP. Falleg ib. á 4. hæð ca. 110 fm. Þv.hús í íb. V.2,3millj. LEIRUTANGI MOS. Falleg sérh. og ris 120 fm. Allt sér. Endahús. Séríoð i suður. Fallegt útsýnl. V. 2,5 millj. HVERFISGATA Falleg ib. á 2. hæð ca. 100 fm. V. 1900 þús. 3ja herb. flyðrugrand: Falleg íb. á 2. hæð ca. 80 fm. Goðar svalir. Gufubað í sameign. Verð 2,2 millj. TÓMASARHAGI Mjög falleg íb. á jarðh. ca. 100 fm. Frábær staður. V. 2,2 millj. HRAUNTEIGUR Falleg íb. i kj. ca. 80 fm I þríb. Nýir gluggar oggler.V. 1900þús. BLÖNDUHLÍÐ Falleg 90 fm ib. i kj. I fjórb. Nýir gluggar og gler. Sérínng. V. 1900 þús. MEISTARAVELLIR Falleg íb. ca. 90 fm á 4. hæð á besta stað við Meistaravelli. Fráb. úts. Laus strax. Verð2,3millj. HAMRAHLÍÐ-SKIPTI Falleg íb. á jarðh. ca. 80 fm i tvíb. Ib. er öll sem ný. Sérinng. og hiti. Skipti óskast á hæð með 4 svefnherb. og bílskúr eða bílsk.- rétti.V. 2-2,1 millj. ÁSBRAUTKÓP. Falleg íb. á 3. hæð ca. 85 fm. S-svalir. V. 1850þús. HVERFISGATA Falleg íb. á 3. hæð ca. 80 fm i sexib.húsi. Góðíb.V. 1800þús. ÁSVALLAGATA Falleg ib. á 3. hæð í steinhúsi ca. 90 fm. Nýttþak.V. 1900þús. KRUMMAHÓLAR Falleg ib. ca. 90 fm á 4. hæð i lyftuh. Frá- bært útsýni. V. 1850 þús. HJALLAVEGUR Falleg ib. á 1. hæð ca. 100 fm. Sérinngangur og hiti. Bílskúrsr. V. 2,4 millj. HRAUNBÆR Falleg ib. á 3ju hæð ca. 90 fm ásamt aukah. i kj. Vestursv. V. 2 millj. KRUMMAHÓLAR Falleg ib. á 3ju hæð ca. 90 fm ásamt bil- skýli. Suðursv. V. 1,9-2 millj. ÁLFHÓLSVEGUR Falleg ib. á 1. hæð i fjórbýli ca. 80 fm ásamt bifskúr með kj. V. 2,1 millj. Höfum til sölu 3 fallegar íb. ca. 105 fm á þessum góða stað. Séríóð. Sérínng. V. 1700-1850 þús. GRUNDART. MOS. Fallegt raðh. ca. 85 fm á einni hæð. Góðar innr. Ræktuð löð. V. 2,2 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR Góð ib. á 4. hæö ca. 70 fm. Suðursv. Bak- lóð. Steinh. V. 1500þús. BREKKUBYGGÐGB. Falleg ib. á jarðh. m. sérínng. Nýl. (b. KJARRMÓARGB. Mjög fallegt raðhús á tvoim hæðum ca. 100 fm. Bílskúrsr. Frág. lóð. V. 2580 þús. NESVEGUR Falleg ib. í kj. i tvíbýli ca. 85 fm. Mikið endum. ib. Sérhiti og -innr. V. 1900 þús. 2ja herb. UOSHEIMAR Vorum oð fá i oinkasöiu mjög góða íb. ca. 70 fm á 2. hæð á þessum góða stað í austur- borginni. Ákv. sala. V. 1750-1800 þús. ESPIGERÐI Falleg íb. á jarðhæð ca. 65 fm i 2ja hæða blokk. Sérlóð i suður. Skipti óskast é 3ja-4ra herb. með bílsk. NÝBÝLAVEGUR KÓP. Falleg íb. á 1. hæð ca. 65 fm ásamt bilsk. og 24 fm herb. i kj. Sérþvottah. Sérinng. Sérhiti. Verð 2,2 millj. UÓSHEIMAR Falleg íb. á 5. hæð i lyftuh. ca. 50 fm. Vestursvalir. Fráb. úts. Verð 1650 þús. AUSTURBERG Falleg (b. á 3. hæð ca. 70 fm. Stórar suður- svalir. Góð eign. V. 1650 þús. STELKSHÓLAR Falleg íb. á 2. hæð ca. 60 fm. Vestursvalir. Laus strax. V. 1650-1700 þús. HRAUNBÆR Falleg endaíb. á 1. hæð ca. 70 fm. Rúmg. og björt ib. V. 1700-1750 þús. AUSTURBERG Falleg íb. á 2. hæð ca. 65 fm. Suðursvalir. Verð1650bús. ÁLFHÓLSVEGUR KÓP. Falleg ib. I kj. ca. 60 fm. Sórþvottah. Sér- inng. Sér bílastæði. Verð 1550-1600 þús. SPÓAHÓLAR Falleg ib. á jarðhæð ca. 55 fm i nýlegri blokk.V. 1450-1500 þús. HAGAMELUR Falleg (b. á jarohæð (slétt jarðh.). Ca. 60 fm. Sérínng. Sérhiti. Laus. HRÍSMÓARGB. Falleg ný ib. á 3. hæð ca. 75 fm. ósamt bflskýli.V. 2,1-2,2 millj. DVERGABAKKI Gullfalleg 2ja herb. ib. á 1. hæð ca. 65 rrn. Ásamt herb. i kj. Suðursv. V. 1800 þús. BLIKAHÓLAR Falleg íb. á 7. hæð ca. 65 fm i lyftuh. Frá- bært útsýni. V. 1700-1750 þús. KRÍUHÓLAR Falleg íb. á 2. hæð ca. 50 fm. Laus strax. Verð1400þús. ENGJASEL Falleg ib. á jarðhæð ca. 60 fm ásamt bil- skýli.V. 1700þús. DALSEL Falleg íb. i kj. ca. 50 fm. Snyrtil. og falleg ib. Ósamþ. V. 1250 þús. GRETTISGATA Lítið snoturt einbýli (steinh.) ca. 40 fm á 1 hæð.Verð1250þús. VESTURBERG Falleg ib. á 2. hæð ca. 65 fm. Þvottah. f ib. Fallegt útsýni. V. 1650-1700 þús. EFSTIHJALLI Falleg ib. á 2. hæð ca. 65 fm. Góðar suð- ursv. Frábær staður. V. 1750 þús. VESTURBÆR Falleg ib. í kj. ca. 60 fm ásamt bilsk. Sór- inng. V. 2,2 millj. SELTJARNARNES Falleg íb. í kj. ca. 50 fm. Sórinng. Ákv. sala. V. 1350-1400 þús. VIÐSUNDIN Falleg íb. í kj. ca. 75 fm. GOðar innr. Ósamþ. íb. V. 1400 þús. RÁNARGATA Falleg ib. á 3. hæð ca. 60 fm i steinhúsi. Góðib.V. 1490þús. KRUMMAHÓLAR Falleg ib. á jarðhæö ca. 70 fm. Sérlóð. V. 1650 þús. LAUFÁSVEGUR Falleg einstakl.ib. á jarðhæð ca. 31 fm. öll nýstandsett. Ósamþ. ib. HRAUNBÆR Falleg ib. á 1. hæð ca. 65 fm. Laus strax. V. 1650þús. Til leigu söluturn á mjög góðum stað. Velta ca. 1,3 millj. Tilboð sendist augl.deild Mbl. fyrir 21. febrúar merkt: „Góður staður — 0237". Húseign við Skólavörðustíg Til sölu steinhús, sem er 2 hæðir, ris og kjallari, samtals um 340 frn. Áætlaður viðbyggingarréttur ca. 400 f m. Verðskilmálar: Helmingur út. Eftirstöðvar til 10 '/2 árs verðtryggt. VAGN JÓNSSON tiS FASTBGNASALA SUOURLANDSBRÖUT18 SÍMr 84433 LÖGFRÆÐINGUR¦ ATU VAGNSSOfNl___________________ Opid Manud. -fimmtud. 9-19 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. ÞEKKfNG OG ÖWVGGf / FYRIRRÚmT Sýnishorn úrsöluskrá: Hamraborg Einbýli og raðhús Þinghólsbraut Ca. 220 fm einbýli á tveimur hæðum. 5 svefnherb. Inn- byggður bflsk. Verð 4900 þús. Hafnarfj. — Suðurgata Ca. 200 fm reisulegt eldra ein- býli. Tvær hæðir og kjallari. Tvöfaldur bflsk. Gott 20 fm úti- hús. Stór garður. Sérstök eign. Verð4800þús. Brekkubyggð Ca. 80 fm raðhús í góöu standi. Verð2600þús. Reyðarkvísl Ca. 200 fm endaraðhús á tveim- ur hæðum. Bílsk. Afh. fokh. en fullfrág. aö utan. Verð 3400 þ. Kaplaskjólsvegur 165 fm endaraðh. í góðu standi. Laust strax. Verð 4150 þús. 4ra herb. íb. og stærri Nökkvavogur Ca. 140 fm hæð og ris í tvíbýli. 40 fm bflsk. Nýtt 30 fm gróður- hús. Verð 4900 þús. Karfavogur 90 fm (n) 5 herb. íb. á 1. hæð í þribýli. 4 svefnh. Verð 2800 þús. Stóragerði Ca. 100 fm endaíb. á 3. hæð. Bflsk.Verð2600þús. Þverbrekka Ca. 115 fm 4ra-5 herb. vönduð íb. á 7. hæð. Tvennar svalir. Fráb. úts. Verð 2500 þús. Sk. á stærri eign koma til greina. Kambsvegur 130 fm 4ra-5 herb. sérh. Bfl- skúrsréttur. Verð 2950 þús. írabakki Ca. 105 fm góð íb. á 2. hæð. Verð 2300 þús. 3ja herb. íbúðir Vífilsgata Ca. 75 fm efri hæð auk góðs bílskúrs. Verð 2400 þús. Bergþórugata Ca. 80 fm (br) góð íb. á 1. hæð. Verulega endurn. Nýtt gler og gluggar. Verð 1900 þús. Alfhólsvegur Ca. 70 fm falleg íb. á 2. hæð. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Bílsk. Verð 2300 þús. Skipti á 2ja herb. ib. koma til greina. Engihjalli Vönduð 3ja herb. íb. á 1. hæð. Þvottaaðstaða á hæðinni. Verð 2000 þús. Lundarbrekka Ca. 90 fm góð ib. á 3. hæð. Þvottah. á hæðinni. Verð 2150 þ. Ca. 70 fm (nettó) íb. á 1. hæð. Þvottah. á hæðinni. Bflskýli. Laus fljótl. Verð 2000 þús. Eskihlíð Mjög vönduð ca. 90 fm íb. á miðhæð í nýl. glæsilegu húsi. Verð 2600 þús. Hverfisgata íb. á 3. hæð. Laus strax. Verð 1750þús. Rekagrandi 84 fm íb. á 3. hæð. Bílskýli. Verð2550þús. 2ja herb. ibúðir Furugrund Ca. 60 fm góð ib. á 1. hæð. Verð1750þús. Njörvasund Ca. 55 fm (br) falleg kj.íb. i tví- býli. Sérinng. Verð 1500 þús. Vitastígur Ca. 50 fm hugguleg risíb. Verð 1350þús. Hringbraut Ca. 50 fm (br) íb. á 1. hæö. Verð1350þús. Snæland Ca. 50 fm ib. á jarðh. V. 1550 þ. Fannborg Rúmg. íb. á 1. hæð. Bflskýli. Verð1850þús. Ljósheimar Ca. 50 fm góð íb. á 9. hæð. Verð1600þús. Hf. — Reykjavíkurvegur Ca. 50 fm íb. á 3. hæð. Verð 1500 þús. Fálkagata Ca. 50 fm (br.) á 1. hæð. Verð 1350þús. I smíðum Næfurás Til sölu þrjár 3ja herb. (101 fm) og þrjár 4ra herb. (129 fm) á 2. og 3. hæð, tilb. undir trév. Verð2600og3130þús. Garðabær Aðeins fjórar 3ja herb. (111 fm) og ein 4ra herb. íbúð (134 fm) eftir í þessu glæsilega fjölbýli. Til afhendingar strax tilb. undir trév. Þvottaherb. og búr í hverri íbúð. Tvennar svalir. Verð 2350 og 2730 þús. Óvenju góð greiðslukjör. I___44KAUPÞING HF ¦u? 1M Húsi vorslunarinnar 1S 68 69 88
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.