Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 12
61 12 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVlkttDÁGUR 19. FEBRÚÁR'1986 Raðhús og einbýli LANGHOLTSVEGUR ^—.....-¦-- " n ^t:—t~t m Parhús ca. 250 fm með innb. bilsk. Afh. fokheld, fullb. að utan. Möguleiki á að taka oign uppi. Teikn. á skrifst. Verð 3,6 millj. VORSABÆR Til sölu vandað 140 fm einb. + 140 fm kj. og 40 fm bilsk. Byggt 1970. 4 svefnherb. Fallegur garður. Friðsæll staður. UNUFELL Vandað 137 fm raðh. á einni h. 70 fm geymsluris. Bilsk.plata. 4 svefnherb. Verð 3,5 millj. GRUNDARTANGI - MOS. Vandað 85 fm fullb. raðh. Verö 2,2 millj. FUNAFOLD Ca. 150 f m einb. á einni h. Verð 3,9 millj. FÍFUSEL —RAÐHÚS Glæsilegt nær fullb. 220 fm raðh. Bílskýli. Vandaðar innr. Verð 4 millj. KÖGURSEL-PARH. Glæsil. 150 fm fullb. parh. að utan sem innan. Bílsk.plata. Mögul. skipti á 5 herb. íb. í Seljahverfi. Verð 4 millj. BIRKIGRUND Vandaö 198 fm endaraðh. + 28 fm bilsk. Góð staðs. Verð 4,9 millj. SKÓGAHVERFI Vandað 270 fm elnb. með innb. bilsk. Glæsil. útsýni. Mögul. skipti. Verð 7 millj. HLÍÐARH VAMMUR - KÓP. Ca. 260 fm einb. + 30 fm bilsk. Vel stað- sett. Stór löð. Verð: tilboð. FJARÐARSEL Mjög vandað 160 fm raðh. Verð 3,9 millj. SÆBÓLSBRAUT - KÓP. Fokhelt 180 fm endaraðh. á tveimur h. Skilast fokh. eftir ca. 2-3 mán. Mögul. á að kaupa plötu. Allar teikn. á skríf st. REYNIHLÍÐ - 50% ÚTB. Glæsil. 290 fm einb. + 35 fm bilsk. Fallegt útsýni. Skipti mögul. Verð 6 millj. DALSEL-50%ÚTB. Vandað 240 fm raðh. Skipti mögul. á minni eign. Útb. 50%. Verð 4,2 millj. REYÐARKVÍSL Stórgl. 210 fm raðh. á tveímur h. + 45 fm bflsk. Fráb. staðsetn. Útsýni. Verð: tilb. NORÐURMÝRI Vandað 180 fm parhús á þremur h. + bflsk.. Glæsil. garður. Mögul. á 3 íb. Verð 4,5 mlllj. MARKARFLÖT-GB. Gfæsil. 190 fm elnb. + 54 fm bilsk. Frábær staðsetn. Verð 5,8 millj. LOGAFOLD-PARHÚS Fullbúið 140 fm parh. + 80 fm óinnr. kj. Mögul. skipti. Verð 3,8 millj. 5-7 herb. íbúðir SEILUGRANDI Stórglæsil. 135 fm ib. á tvelmur h. Beyki innr. Bílskýli. Fallegtúts. Skipti mögul. á 3ja herb. Verð: tilboð. HRAFNHOLAR Falleg 130 frn ib. á 2. h. i 3ja hæða blokk. 4 svefnherb. Verð 2,8 millj. REYKÁS Ca. 130 fm ib. + bilsk. rúml. tilb. u. trév. Góðkjör.Verð2,7millj. KÓPAVOGSBRAUT Falleg 140 fm efri sérhæð + nýr 40 fm bilsk. Stórkostlegt úts. Verð 3,7-3,8 millj. HEIÐARGERÐI Nýteg ca. 160 fm (b. á tvelmur h. + 28 fm bilsk. Fallegurgarður. Verð4,3 millj. FLÚÐASEL Glæsil. 120 fm (b. á 1. h. 4 svefnherb. Bfl- skýU.Verð2,7mHlj. VESTURBÆR Falleg 127 fm endaib. é 1. hæð. 4 svefnherb. Skiptl mögul. é einb., raðh. eða sérh. i Reykjav., Köpav., Hafnarf. eða Álftanesi má vera á byggingarst. Verð 2,7-2,8 milfj. HEIÐNABERG-SKIPTI Glæsil. 150 fm ný ib. é tveimur h. I þrib. 22 fm bflsk. Parket. Mögul. skipti é einb. eðe raðh. á bygg.stigi. Glæsil. útsýni. 4ra herb. íbúðir RAUÐAGERÐI Falleg 80 fm íb. á miðhæð. Verð: tilboð. BARMAHLÍÐ Falleg105fmib.íkj.Verð2,1 millj. Vantar sérstaklega! ¦b Höfum kaupendur að 3ja-4ra herb. íbúð sem næst Landspítal- anum. Fjársterkurkaupandi. ir Vantar raðh. eða einb. í Neðra-Breiðholti eða Grafarvogi, •ír Vantar3jaherbergjaíbúðmeðbflskúr. ír Vantar 2ja og 3ja herb. íbúðir í vesturbæ eða Espigerði. 25099 Heimasími sölumanna- Báröur Trygg vason, 624527. EHarÓlason, 22992. Árni Stefánsson vitek.fr. Skjaladeild: Katrín Reynisdóttir, 20421. FURUGRUND-BÍLSK. Faiieg 110 fm ib. i vönduðu lyftuh. Þv.herb. ó hæð. Bilskýii. Verð 2,5 millj. FÍFUSEL-BÍLSK. Falleg 4ra herb. íb. á tveimur h. Vandaðar innr. Útsýni. Vandaö bfl- skýli.Verð2,4millj. GRUNDARSTÍGUR Falleg 118 fm ib. Verð 2,3 millj. HRAUNBÆR - AUKAHERB. Falleg 120 fm ib. á 3. h. + 23 fm aukaherb. Sérþv.hús f fb. Mögul. skipti á 2ja-3ja herb. ib. Verð 2,6 millj. VANTAR VESTURBÆR Höfum fjársterkan kaupanda að 3ja-4ra herb. ib. í vesturbæ eða Fossvogi. KRUMMAHÓLAR - BÍLSK. Falleg 100 fm endaíb. + 26 fm bilsk. Suð- ursv. Þv.herb. é hæð. Verð 2,4 millj. KJARRHÓLMI Falleg 115 fm Ib. á 4. h. Parket. Sérþv.hús. Laus. 12 fm geymsla í kj. Verð 2250 þús. HRAUNBÆR-2ÍBÚÐIR Fallegar 115 fm fbúölr á 2. og 3. hæð. Parket. Ákv. sölur. Verð 2-2,2 millj. LAUFVANGUR-HF. Falleg 110 fm ib. e 1. h. Sérþv.herb. Sér- inng. Mjög ókv. sala. Verð 2,5 millj. 3ja herb. íbúðir FURUGRUND Falleg 80 fm ib. á 2. h. Vestursvalir. Failegt útsýni. Uus fijótl. Lftíð éhv. Verð2,1millj. HRAUNBÆR Glæsil. 98 fm fb. á 3. hæð. Sérþvottaherb. Parket.Verð2.1millj. FURUGRUND Falleg 90 fm fb. á 3. h. neðst i Fossvogs- dalnum. Útsýni. Verð: tilboð. ENGIHJALLI Falleg 97 fm (b. f tyftuhúsi. Frábært útsýni. Akv. sala.Verð 2-2,1 millj. NEÐRA-BREIÐHOLT 50% Falleg 80 fm fb. á jarðhæð. Parket. Útb. 50-60%.Verð1,9millj. BERGÞÓRUGATA Falleg 80 fm íb. ó 1. h. Nýtt gler. Parket. Danfoss. Verð 1,9 millj. HRÍSMÓAR-GB. Glæsil. 113 fm (b. tilb. u. trév. á 8. hæð. Frábær staðsetn. og útsýnl. Verð: tilboð. EYJABAKKI Falleg 90 fm ib. á 3. h. Ný teppi. Sérþv.h. Úts. Verð 1950-2000 þús. RAUÐARÁRSTÍGUR Gulffalleg 75 fm íb. V. 1760-1800 þús. BRÁVALLAGATA Falleg 100 fm (b. á 2. h. Laus fljótl. Akv. sala.Verð2,2m(llj. HAGAMELUR Ca. 80 fm (b. á 4. h. við Vesturbæjarlaugina. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Verð 2 millj. SÖRLASKJÓL-SÉRH. Falleg 85 fm fb. á 1. h. Serinng. og -hiti. Mikið endurn. fb. Verð 2,3-2,4 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR Ca. 90 (m íb. á 4. h. + nýtanlegt ris. Nýmál- uð sameign. Verö 2 millj. HRINGBRAUT Fallog 80 fm íb. á 1. h. Verð 1,8 millj. HOLTAGERÐI - BÍLSK. Falleg 75 fm (b. ó 1. h. + 23 fm bllsk. Nýtt eldh. og gler. Verð 2 millj. LEIRUBAKKI-2IB. Fallegar 90 fm fb. á 2. h. + aukah. ! kj. Sérþv.h., ný teppi. Verð 1950 þús. RAUÐÁS-NÝTT Glæsil. 85 fm íb. á 1. h. Verð 2 millj. VESTURBERG GuHfalleg 90 fm íb. á jarðh. Verð 1950 þús. MIÐVANGUR-LAUS Falleg 70 fm Ib. á 2. h. Verð 1,7 millj. EYJABAKKI-ÁKV. Falleg 90 fm íb. á 1. h. Sérgarður. 10 fm sérgeymsla m. glugga. Verð 1900 þús. STELKSHÓLAR Falleg 85 fm íb. á 1. h. V. 2 millj. UGLUHÓLAR-BÍLSK. Falleg 85 fm fb. á 2. h. + bilsk. Nýtt eldhús og bað. Verð 2,2 millj. Lyklará skrifst. ÆSUFELL-ÁKV. Gullfalleg 95 fm íb. á 2. h. Pvottah. á hæð. Útsýni. Verð 1900 þús. ÁSBRAUT-KÓP. Falleg 85 fm Ib. ó 3. h. Nýlegt eldhús. Suðursvalir. Verð 1850 þús. LANGABREKKA-KÓP. Falleg 85 fm ib. á 1. h. Nýtt gler, eldhús o.fl.Verð1750þús. VÍFILSGATA Falleg 85 fm íb. é 2. h. + 35 fm bflsk. VESTURBÆR Gulffalleg 90 fm ib. i kj. V. 1850 þús. 2ja herb. íbúðir VESTURBÆR Falleg 60 fm íb. á 1. h. f nýju húsi. Sérgarð- ur. Ákv. sala. Verð 1800 þús. EFSTIHJALLI Falleg 65 fm ib. á 1. h. i litlu fjölb.húsi. Suðursv. Ákv. sata. V. 1750 þús. VESTURBERG Fslleg 65 fm íb. á 6. h. I lyftuh. Rúmg. stofa. Lftiö áhv. Verð 1650 þús. DVERGABAKKI Gullfalleg 75 fm íb. á 1. h. + aukaherb. f kj. Stórar suðursv. Verð 1800 þús. VESTURBÆR-KÓP. Falleg 75 fm íb. með sérinng. Nýtt gler. Perket.Verð1,6millj. BLIKAHÓLAR Falleg 65 fm íb. á 3. h. i litiili blokk. Fallegt útsýni. Verð 1650-1700 þús. LANGHOLTSVEGUR Falleg 55 fm íb. I kj. Parket. Nýlegt gler. Bein ákv. sala. Verð 1450 þús. ÞVERBREKKA Gulflalleg 55 fm íb. á 4. h. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Verð 1550 þús. LAUGANESVEGUR Falleg 60 fm fb. á jarðh. V. 1500 þús. FLYÐRUGRANDI Falleg 75 fm íb. á jarðh. Skipti mögul. á 4ra-5 herb. (b. eða hæð, má þarfnast stand- setn.Verð 2-2,1 millj. KÓPAVOGUR-2ÍB. Falleg 60 fm (b. á 1. h. + 25 fm fb.herb. I kj. og 35 fm bflsk. Sérínng. Verð 2,2 millj. GRANASKJÓL-LAUS Falleg 70 fm íb. á 1. hæð. Verð 1850 þús. ÁSBRAUT Falleg 55 fm fb. á 3. h. Verð 1480 þús. NJÁLSGATA Felleg 60 fm (b. á 2. h. Verð 1590 þús. HÁTEIGSVEGUR Goð 60 fm (b. ásamt herb. f kj. VERSLUN Til sölu barnafata- og vefnaðarvöru- verslun 1 verslanamlöstöð í Breiðhotti. Finnig til Sðlu Iftil matvbruversl. i vesturbæ. Góð kjör. ÁLFASKEIÐ-2ÍB. Fallegar 65 fm Ib. á 1. og 2. h. + bílsk. og bflsk.plata. Verð 1650-1800 þús. FAGRABREKKA-KÓP. Fallog 50 f m ib. í tvibýli. Verð 1480 þús. KAPLASKJÓLSVEGUR Ca. 50 fm fb. Laus. Verð 1250 þús. KAMBASEL Falleg 90 fm sérhæð. Verð 1,9 mlllj. FRAKKASTÍGUR Falleg 50 fm fb. I kj. Verð 1,1 millj. ÁSGARÐUR Ca. 60 f m íbúðir tilb. u. trév. Verð 1550 þús. Afkoma Rikisútvarpsins 1985: Rekstrarhagnaður 13,5 millj. samkvæmt bráðabirgðayfirliti Bráðabirgðayfirlit yfir rekst- ur Ríkisútvarpsins 1985 leiðir í Ijós, að rekstrarafgangur hefur verið um 13,5 miUjónir króna. Að sögn Harðar Vilhjálmssonar fjármálastjóra Ríkisútvarpsins er þetta heldur betri afkoma en 1984. Hörður sagði, að samkvæmt b>iðabirgðayfírlitinu væri hagnað- ur af rekstri hljóðvarps um 11,5 milljónir króna en sjónvarpið hefði skilað tæpum tveimur milljónum f hagnað. Þá hefðu auglýsingatekjur af rás 2 fyllilega staðið undir rekstri rásarinnar. Að sögn Harðar skiptast tekjur af auglýsingum og afnotagjöldum nokkuðjafnt. Hagnaður hefur verið af rekstri Ríkisútvarpsins undanfarin ár. Sagði Hörður, að það væri „mikill styrkur á vandasamri siglingu". Byggingarframkvæmdir væru dýr- ar en miðaði þó samkvæmt áætlun. Kostnaður við nýja útvarpshúsið í Efstaleiti 1 var á síðastliðnu ári 75,4 milljónir króna, þar af voru greiðslur til verktaka 58,3 milljónir en hönnun, eftirlit o.fl. kostaði 17,1 milljón. Allar framkvæmdir við hús- ið eru kostaðar af framkvæmdasjóði Ríkisútvarpsins. Fyrirhugað er að flytja alla starf- semi af Skúlagötu 4 í Efstaleitið á næsta ári, sagði Hörður, og ætlunin væri, að sjónvarpið yrði flutt þang- aðámiðjuáril988. r IIUSVANGIJK FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆÐ. n r-Q ^V. LAUlaAVfclál 24, Z. M/tU. #f 62-17-17 Stærri eiqnir Einb. — Marargrund Gb. Ca. 185 fallegt tlmburh. Verð 3,6 millj. Einb. — Setbergshverfi Hf. Rúml. 200 fm fokh. hús með bílsk. Einb. — Seiðakvísl. Cs. 156 fm vandað hús á einni hæð. Fullklár- uð eign. Bilsk. Verö 5,6 millj. Einb. — Reynihlíð Ca. 265 fm gott hús. Bflsk. Verð 5,9 millj. Einb. — Hverafold Ca. 150 fm Inllogt stoinh. Bilsk. V. 4,7 m. Einb. — Marbakkabr. Kóp. Ca. 230 fm gott hús á tveimur hæðum. Parhús - Vesturbrún Ca. 205 fm fokheft hús ósamt bflsk. Parhús — Kögurseli Ca. 155fmgullf. hús. Bflskúrsplata. Endaraoh. — Unufelli Ca. 140 fm fallegt hús. Bliskúrssökklar. Verð3,5millj. Raðhús-Birkihlíð Ca. 260 fm glæsil. hús, sk. i tvær fb. önnur ca. 100 fm en hin ca. 160 fm. Selst saman eðasittíhvorulagi. Raðh. — Álfhólsvegi Ca. 180 fm gott raðh. Stór bílsk. 4ra-5 herb. Hvassaleiti m/bílskúr Ca. 100 fm falleg fb. Laus nú þegar. Háaleitisbraut m/bflskúr Ca. 100fmjBrðh.Verð2,7millj. Hraunbœr Ca. 100 fm falleg Ib. Parket. Verð 2,1 mlllj. Furugrund m/bflageymslu Ce. 100 fm falleg ib. á 1. hæð. Verð 2,5 millj. Flúðasel m/stúdíóíb. Ca. 120 fm stórskemmtil. ib. Þvottah. Ein staklingsíb. I kj. Bilageymsla. Blikahólar m/bflskúr 4-5 herb. 117 fm falleg fb. Verð 2,6 millj. Vesturborgin — lúxusíb. Ca. 115 fm gulffalleg ib. é 6. hæð i fyftu húsi. Stórkostl. útsýni. Flúðasel — 5 herb. Ca. 130 fm falleg fb. Verð 2,7 millj. íbúðarhæð Rauðalœk Ca. 140 fm góð ib. Verð 3,2 millj. Goðheimar Ca. 100 fm gullfalleg lb. Verð 2,7 millj. Goðheimar — m/bílsk. Ca. 140 fm fb. með sérstúdíóíb. á gangi. Álfheimar Ca. 140fmíb. á tveimur hæðum. ' 3ja herb. Hamraborg m/bílgeymslu Ca. 85 fm falleg fb. á 3. hæð. Verð 1950 þús. Nýbýlavegur m/bflskúr Ca. 86 fm falleg íb. á 2. hæð. Verð 2,3 millj. Dalsel m/bílgeymslu Ca. 105 f m falleg fb. Suðaustursv. V. 2,2 m. Furugrund — Kóp. Ca. 87 f m fb. á 5. hæö. Verð 2,2 millj. Grenimelur Ca. 85 fm goð kj.fb. Vel staðsett. V. 1850 þ. Vífilsgata m/bflsk. Ca. 75 fm ágæt ib. é 2. hæð. Verð 2,3 millj. Æsufell Ca. 95 fm falleg íb. i lyftublokk. V. 1950 þ. Holtagerði — Kóp. Ca. 70 fm falleg jarðh. Bílsk. Verð 2,2 millj. Leirubakki — ákv. sala Ca. 90 fm falleg íb. á 2. hæð. Þv.herb. og búr. Suðursv. Herb. i kj. V. 2 m. Blikahólar Gullfalleg íb. á 1. hæð. Verð 1950 þús. Skarphéðinsgata Ca. 80 fm falleg íb. í þriþýli. Verð 2,2 millj. 2ja herb. u Álfhólsvegur Kóp. Ca. 60 fm óg. kj. fb. Verð 1,6 millj. Austurberg — suðursvalir Ca. 65 f m falleg fb. á 2. hæð. Verð 1650 þús. Skólagerði — Kóp. Ca. 60 fm góð jarðh. Verð 1650 þús. Blikahólar — suðursvalir Ca. 65 fm falleg íb. i lyf tublokk. V. 1650 þ. Hagamelur — laus Ca. 50 fm f alleg íb. I nýieg r i blokk. Dvergabakki — 2ja-3ja Ce. 75 fm falleg ib. með auka herb. I kj. Vesturberg Ca. 65 fm goð Ib. á 2. hæð. Þvottah. I ib. Hraunbær Ca. 65 fm goð Ib. á 2. hæð. Verð 1650 þús. Fálkagata Ce. 45 fm felleg Iþ. á 1. h. Sérinng. Skipasund Ca. 50 fm falleg kj.ib. i tvibýli. Verð 1,5 millj. Fjöldi annarra eigna á skrá Helgi Steingrímsson sblumaöur hoimasími 73015. Guðmundur Tómasson sölustj., heimasími 20941. Viðar Böovarsson viöskiptaf r. - lögg. f ast., heimasími 29818. u
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.