Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLADIÐ, MIDVIKUDAGUR19. FEBRÚAR1986 Nokkrar VR-íbúðir auglýstar til enduruthlutunar: Verð íbúðanna und- ir kostnaðaráætlun — segir Magnús L. Sveinsson formaður VR NOKKRAR íbúðir fyrir aldraðra félagsmenn Verslunarmannafélags Reykjavíkur hafa verið auglýstar til éndurúthlutunar. Að sögn Magnúsar L. Sveinssonar formanns VR hafa nokkrir umsækjendur orðið að hætta við vegna erfiðleika við stflu á eldri íbúðum. Magnús sagði að byggingar- kostnaður hefði hækkað um 54% frá því kostnaðaráætlanir um bygg- ingu íbúðanna voru gerðar haustið 1984 en að þeim frádregnum væri verð íbúðanna undir kostnaðaráætl- un. „Við höfum verið mjög heppnir með tilboð," sagði Magnús. „Verð á hvern fermetra á þessum íbúðum tilbúnum nú með lóð og öllu inn- reiknað er um 22 þúsund krónur. Til samanburðar má geta þess að verð á litlum íbúðum í parhúsum, sem Reykjavíkurborg hefur auglýst fyrir aldraða, er gert ráð fyrir um 49 þúsund krónum á hvern fer- metra." Magnús sagði að samhliða hækk- un byggingarkostnaðar á almenn- um markaði vegna verðhækkana hefði verð á eldri íbúðum staðið í stað, eða jafnvel farið lækkandi, og það hefði gert það að verkum að nokkrir umsækjenda hjá VR hefðu orðið að hætta við fyrirhuguð íbúða- kaup. Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 ¥687633 ¥ LögfræÖingur: Þórhildur Sandholt JonasÞorvaldsson Gisli Sigurbjornsson Vantar allar stærðir eigna á skrá Skoðum ©g verðmetum samdægurs Einbýlishús Kvistaland. Glæsilegt hús 180 fm með 40 fm innbyggðum bflskúr. Jafnstór fullbúinn kjallari. 5 svefnherb. Stór og fallegur garður. Eign i sérflokki. Skipti á góðri ódýrari eign koma til greina. Verð 7,5 millj. Sævangur Hf. Nýtt 260 fm glæsil. einbýlish.é tveimur hæðum. Ekki fullklárað. 75 fm bílskúrar. Góð stað- setn. Vönduð eign. Tjaldanes Arnarn. 230 fm einbýlishús á einni hæð. 40 fm bllskúr. Glæsileg eign á góðum stað með frá- bæru útsýni. Verð 7,5 millj. Sogavegur. Einstök eign. Hús sem er kj„ hæð og rís. 70 fm að grunnfl. Stór garðstofa, gróðurhús, bílsk. Afgirtur garður með fjölda plantna — blómaparadís. Meigerði Kóp. 190 fm ein- býlish., kj., hæð og ris. 38 fm bílsk. Hús i góðu standi. Verð 4,6 millj. Raðhús Fossvogur - Raðhús. Gott 200 fm raðh. fyrir neðan gó'tu. Húsið er mikið endurn. 28 fm bílsk. Verð 5 m. Flúðasel. Mjög gott 230 fm raðh. Bílskýti. Eign í toppstandi. Einn eigandi frá byrjun. Skiptí koma til greina á góðri minni eign. Verð 4,5 millj. Sérhæðir Langabrekka. 111 fm efri eámæð I tvibýli. Serþvottahús í kjallara. 20 fm bílsk. 4 svefnherb. Verð 3,1 millj. Skipholt. 147 fm miðhæð með bil- skúr. Laus nú þegar. Vel staðsett eign á góðu verði, 3,8 millj. Laugateigur. 115-120 fm efri sérh. i þríbýlish. með góðum bilsk. Laus fljótl. Verð3,2millj. Sundlaugavegur. 110 fm sérhæð í þríb.húsi. Nýr bilskúr. Ölduslóð Hf. Falleg 137 fm sérh. 28 fm innb. bílsk. Verð 3,2 millj. Safamýri. 160 fm 1. hæð ib. i þrib. m. 28 fm bílsk. Góðar stofur, 4 herb. Mjög vönduð eign. Verð 4,8 millj. Furugrund Kópav. Nýieg 140 fm efri sérhæð I tvfb.húsi. Vandaðar innr., 4svefnherb.Verð4,1 millj. Kársnesbraut. iu fm miðhæð ásamt bílskúr. Verð 3,1 millj. Sörlaskjól. 100 fm efri sérhæð, auk þess rís. Verð 3,1 millj. Víðimelur. Glæsil. og einstök hæð ásamt risi 250 fm alls. Á hæðinni eru stórar viðhafnarstofur. Verð 7,5 millj. 4ra herb. íbúðir Bárugata. Hæð og ris I þrlb. 130 fm. 4 svefnh., tvær stofur. Verð 2,4 m. Rekagrandi. Ný og gullfalleg fb. á tveim hæðum 114 fm nettó. 136 fm brúttó. Verð 3,5 millj. Alfatún Kóp. Ný 126 fm íb. á 1. hæð. Bílsk. Ib. m. rúmg. svefnherb. Álfaskeið Hf. Góð íb. é 2. hæð, 106,3 fm nettó. Verö 2,4 míllj. Furugrund Kóp. Falleg 100 fm íb. á 1. hæð. Bílskýii. Verð 2,5 millj. Fifusel. Falleg 117 fm Ib. Auka- herb. i kj. Nýtt bilskýli. Verð 2,6 millj. Kjarrhólmi Kóp. 110 fm ib. á 4. hæð. Laus fljótl. Verð 2,3 millj. Blikahólar. 117 fm ibúð é 4. hæð i lyftuhúsi. Verð 2,3 millj. Engihjalli Kóp. Gullfalleg 115-120 fm ib. á 4. hæð í lyftuh. Verð 2,4 millj. Skipasund. Falleg 100 fm ibúð á 1. hæð. Sameiginlegur inng. m. risi. 35 fm bilskúr. Verð 3,4 millj. Blikahólar. 117 fm Ibúð á 1, hæð. Bílskúr. Verð 2,6 millj. 3ja herb. íbúðir Eskihlíð. 80 fm Ibuð á 4. hæð. Tvær samliggjandi stofur og svefnherb. Góð og vel staðsett eign með fallegu útsýni. Verð2,1 millj. Valshölar. 90 fm gullfalleg Ib. á 2. hæð. Bilsk.rcttur. Þvottah. innaf eldh. Verð 2,2-2,3 millj. Vesturberg. 80 fm jaröh. m. sér- afgirtum garði. Falleg fb. Verð 1,9 m. Bárugata. Falleg nýstandsett 90 fm fbúð á 1. hæð f steinhúsí. Góð eígn. Skemmtileg lóð. Verð 2,3 millj. Furugrund Kóp. Góð 86 fm fb. á 1. hæð. Fallegar innr. Verð 2,1 m. Hraunbœr. 90 fm íb. á 2. hæð. Stofa, hol, 2 svefnherb. Verð 1950 þús. Rauðarárstígur. 97 fm fbúð á 2.hæð. Nýjarinnr. ogtæki. Verð2,1 millj. Furugrund. Góð 100 fm ib. á 5. hæö I lyftuh. fb. f toppstandi. Verð 2,3 millj. Rauðarárstígur. 57 fm risib., stofa og tvö herb. Laus strax. Álfhólsvegur. 85 fm fb. & 2. hæðífjórb. Bilsk. 2ja herb. íbúðir Ugluhólar. Falleg 65 fm fb. á 2. hæð. Laus strax. Verð 1,8 millj. Dvergabakki. 62 fm falleg íb. á 1. hæð. fb. er laus nú þegar. Kríuhólar. Góð 50 fm einstakl.ib. á 2. hæð. Laus nú þegar. Verð 1,4 millj. Frakkastígur. Nýstands. 60 fm íb. á 2. hæð i timburh. Laus strax. Laugavegur. Nýstands. falleg 65 fm ib. á 2. hæð í steinh. Verð 1,7 m. Engjasel. 60 fm ib. á jarðh. Bfl- skýli. Björt og falleg Ib. Verð 1750 þús. Leirutangi Mos. 70 fm sérib. á jarðh. i nýju húsi. Laus strax. Verð 1,9 millj. Dvergabakki. Falleg 65 fm Ib. á 1. hæð. Aukaherb. i kj. Verð 1,8 millj. Fifusel. 30 ' fm ósamþykkt einstakl.íb. f kj. Nýjar innr. Verð 1 millj. Álfhólsvegur. 60 fm kj.fb. I tvfb. Sérinng. og -þv.hús. Verö 1,5 millj. Hraunbœr. 65 fm fb. á 3. hæð. Snyrtileg eign. Verö 1650 þús. Njáfsgata. 60 fm endafb. á 2. hæð i steinh. Góð eign. Verð 1,6 millj. Kóngsbakki. 75 fm fbúð á 1. hæð. Laus strax. Verð 1,7 millj. Þverbrekka Kóp. Falleg 65 fm íbúð á 4. hæð. Verð 1550 þús. I4M2IIOLT - FASTEIGNASALAN — BANKASTRÆTI 329455 EINBYLISHUS SUND Gott ca. 280 fm. hús ásamt 50 fm bílsk. Húsið er 2 hæðir og kj. Húsið er endah. i lokaðri götu. Stór ræktuð lóð. Verö 7-7,5 millj. VÍGHÓLASTÍGUR Gott ca. 160 fm einb.hús sem er kj. hæð og ris. Verð 3,8-3,9 millj. GRANASKJÓL Stórglæsil. ca. 330 fm einbýlish. á þremur hæöum. Verð 7,7 millj. SMIÐJUVEGUR Mjög sérstakt einbýlish. ca. 175 fm ásamt 83 fm rými i kj. og 26 fm sérhúsi á lóð. Mikið endurn. Verð 6,5 millj. REYNILUNDUR Gott ca. 147 fm hús auk 50 fm bflsk á einni hæð. Skemmtilegar innréttingar. Arfnn i stofu. Lítil góð einstaklingsíb. og skrífstofa innréttuð I bflskúr. Verð 5-5,5 millj. Æskileg skipti á góðri íb. f vesturb. BALDURSGATA Ca. 95 fm steinhús á 2 hæðum. Húsið er mikið endurnýjað. Æskileg skipti á 3ja herb. ib. i gamla bænum. Verð 2,6-2,7 millj. LOGAFOLD Ca. 240 fm timburhús á steyptrí hæð. Húsið er fullbúið að utan en fokheft aö innan. Möguleiki á séribúö á neðri hæð. Mögul. á að skipta ó 3ja-4ra herb. íbúð. Verð ca. 3,5 millj. LOGAFOLD Sérlega fallegt einb.hús úr timbri ca. 150 fm auk 70 fm rýmis i kj. Frág. lóð. Verð 4.900 þús. DEPLUHÓLAR Gott ca. 240 fm hús á mjög góðum útsýnisstað. Séríb. í kj. Góður bilskúr. Verð6,1 millj. KÁRSNESBRAUT Gott ca. 118 fm hús á einni hæð. Stór lóð. Gott útsýni. Verð 3,1-3,2 millj. MARKARFLÖTGB. Fallegt ca. 200 fm einb.hús á einni hæð ásamt 60 fm bflgeymslu. Ekkert áhvil- andi. Verð 5,8 millj. GARÐABÆR Gott ca. 150 fm einb. á einni hæð.ásamt 45 fm bílsk. 4-5 svefnherb. Verð 5 millj. HOLTSBÚÐ Gott ca. 175 fm einb.hús með bflsk. Mjög skemmtil. finnskt timburh. Rúmg. stofur, 3 stór herb., gufubað. V. 3,7-3,8 m. RAÐHUS LOGAFOLD Nýtt ca. 180 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt ca. 86 fm óinnr. kj. Verð 3,8 millj. LAUGALÆKUR Gott ca. 180 fm hús á þremur hæðum. Verð 3,8 millj. OTRATEIGUR Ca. 137 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. Verö 3,7-3,8 millj. BOLLAGARÐAR Fallegt ca. 240 fm endaraöh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. Möguleiki á að taka 4ra herb. fb. upp í kaupverð. Helst á Seitjarnarnesi eða i vesturbæ. Verð 5,2 millj. FROSTASKJÓL Vorum að fá f sölu 279 fm endaraðhús staðsett i útjaðri hverfisins. Húsið er hæð, rishæð og kj. með bflskúr. Vand- aðar innr. Gert ráð fyrír arni i stofu. Laust strax. Verð 5,7 millj. VESTURÁS Ca. 150 fm raðhús á einni hæð. Göð staðsetn. Húsið ertil afh. nú þegar. Skilast fokh. að inna'n, fullbúið að utan. Verð 2,7 millj. HOFSLUNDURGB. Fallegt ca. 145 fm endaraðh. á einni hæð með bílsk. Mögul. á 4 svefnherb. Verð 4,2-4,4 millj. ÁSGARÐUR Ca. 130 fm raðhus sem er tvær hæðir og kj. Ekkort áhvilandi. Verð 2.450 þús. VESTURVALLAGATA Góö ca. 172 fm íb. sem er hœð og rís. Mögul. á 6 svefnherb. MELHAGI Góð ca. 110 fm fb. á 3. hæð. Stórar suðursv. Laus strax. 50% útb. Verð 3 millj. SELTJARNARNES Ca. 150 fm sérh. sem skiptist f hol, tvær stofur, 3 rúmg. herb., þvottah. Garður i suður. Verö 3,6-3,7 millj. HRÍSMÓARGB. Glæsil. ca. 175 fm íb. á þremur pöllum svo til fullb. Verð 3,6 millj. SÖRLASKJÓL Góð ca. 100 fm hæö ásamt risi sem er ca. 40 fm. Endurn. að hluta. Verö 3 millj. 4RA-5HERB. SUÐURGATA Falleg ca. 100 fm tb. á 1. hœð. Mikið endurn. Akv. sala. Verð 2,6-2,6 rniHj. NJALSGATA Ca. 101 fm ib. á 2. hæð. Endurnýjuð að hluta. Steinhús. Verð 2,2 millj. FREYJUGATA Ca. 130 fm hæð og rís. Þarfnast stand- setningar. Verð 2,7-2,8 millj. SKÓGARÁS Ca. 110 fm ibúð ásamt 80 fm risi. Solst fullbúið að utan, fokhelt að innan með hita. Til afhendingar nú þegar. Verð 2.450 þús. KJARRHÓLMI Góð ca. 120 fm íb. á 2. hæð. Stórar suðursv. Þvottah. f fb. Verð 2.600 þús. SKARPHÉÐINSGATA Falleg ca. 85 fm fbúð á 2. hæö. Stórar suðursvalir. Ibúðin er öll endurnýjuð. Verð2,2millj. KRÍUHÓLAR Ca. 127 fm íb. á 4. hæð ásamt bflsk. Laus nú þegar. Verð 2,4 millj. ALAGRANDI Falteg ca, 110 fm fbúð á 1. hæð. Mjög vandaðar innréttjngar. Park- et á ítxiðinni. Stórar svalir. Mögul. bflsk.réttur. Veið 3^ miH). GRUNDARSTIGUR Góð ca. 120 fm íb. á 4. hæð. Mikið endurn. Verð 2,3 millj. FÍFUSEL Góð ca. 110 fm íb. á 2. hæð með bfl- skýli. Vcrö2,5millj. VESTURBERG Góð ca. 110 fm fbúð á 2. hæð. Verð 2.100þús. KRUMMAHÓLAR Mjög góð ca. 110 fm endafbúð á 3. hæð. Stórar suðursvalir. Góð samoign. Bilskúr. Vorð2,4millj. HRAFNHÓLAR Góð ca. 100 fm fb. á 6. hæð. Verð 2 millj. HVASSALEITI Góð ca. 100 fm íb. á 4. hæð með bflsk. Verð 2.650 þús. 3JAHERB.. ENGIHJALLI Falleg ca. 95 fm ib. á 10. hæð. ÞvottahÚB á hæðinni. Tvennar svalir. Verð 1980-2000 þús. BOÐAGRANDI Góð ca. 90 fm Ib. á 1. hæö. Suðursval- ir.Verð2,3míllj. EYJABAKKI Góð ca. 90 fm íb. á 2. hæð. Þvottahús innaf eldhúsi. Verð 2150-2200 þús. ÞÓRSGATA Ca. 75 fm rísfb. Mikið ondurn. Verð 1880þús. HOFUM KAUPANDA að góðri 3ja harb. ib. I Seljahverf i. RAUÐARARSTÍGUR Ca. 67 fm risib. Laus strax. Verð 1,5 millj. ÁSTÚiM Góð ca. 90 fm Ib. á 3. hæð. Stórar svalir.Verð2,2millj. FLYÐRUGRANDi Glæsileg ca. 90 fm ib. á 1. hæð. Góðar innréttingar. Stórar suð- ursv. Verð 2550 þús. ASBRAUT Ca. 85 íb. á 3. hæð. Verð 1850 þús. HRINGBRAUT Ca. 80 fm íb. á 1. hæð. Verð 1800 þús. HRAUNBÆR Gúð ca. 96 fm íbúð á 1. hæð. Lftið áhvilandi. Verð 1,9 millj. ENGIHJALLI Góð ca. 80 fm fb. Þvottehús á hæðinni. Verð1950þús. HJARÐARHAGI Góð ca. 95 fm kjallarafb. ibúðin snýr öll í suður. Stór garður. Verð 1950 þús. ÁSVALLAGATA Ca. 90 fm ibúo é 1. hæð. Laus nú þegar. Verö 2 millj. HOLTAGERÐI KÓP. Góð ca. 80 fm íbúð á 1. hæð með sér- inngangi og bílskúr. Verö 2 millj. LAUGATEIGUR Hugguleg ca. 80 fm fb. i kj. i tvib.húsi. Rólegur og góður staður. Verð 1,8 millj. KRUMMAHÓLAR Ca. 85 fm íbúð á 6. hæð. Bilskýli. Verð 1850 þús. VESTURBERG Góð ca. 85 fm ibúð á jaröhæð. Sórlóð. Verð1950þús. RAUÐARÁRSTÍGUR Ca. 80 fm ib. i kj. Litið niðurgrafin. Verð1700þús. NJÁLSGATA Góð ca. 70 fm fb. á 1. hæð. fb. er öll endum. Verð 1700-1750 þús. FURUGRUND Glæsil., nýt. ca. 90 fm íb. á 4. hæo í lyftuhúsi. Stórar suöursv. VerÖ 2,2 millj. NESVEGUR Góð ca. 90 fm Ib. I kjallara. Verð 2 millj. ÆSUFELL Ca. 90 fm íb. á 2. hæð. Laus strax. Gott útsýni. Verð 1850 þús. 2JAHERB. ENGJASEL Góð ca. 60 fm fb. á jarðh. ásamt bfl- skýli. Verð 1750 þús. EFSTIHJALLI Góð ca. 65 fm fb. á 1. hæö f litlu fjölb.- húsi. Verð1750þús. AUSTURBERG Ca. 65 fm fb. é 3. hæð. Verð 1650 þús. KLEPPSVEGUR Ca. 70 fm (b. á 1. hæð. Verð 1750 þús. ÆSUFELL Ca. 65 fm fb. á 5. hæð. Verð 1650 þús. SLÉTTAHRAUN HF. Góð ca. 65 fm ib. a 3. hæð. Göðar innréttingar. Verð 1650-1700 þús. TRYGGVAGATA Snotur ca. 35 fm einstaklingsíb. ó 3. hæð. Gott útsýni yfir höfnina. Laus strax. Verð 1450 þús. HRAUNBÆR Ca. 65 f m ib. á 3. hæð. Verð 1600 þús. KEILUGRANDI Falleg ca. 65 fm ib. á 1. hæð. Góðarlnnr. Verð 18S0þús. ASGARÐUR Góð ca. 65 fm fb. á jarðh. með sérínng. Verönd í suður. Verð 1500-1550 þús. HRAUNBÆR Góð ca. 65 fm fb. á 2. hæð. V. 1600 þús. HAMRABORG Góð ca. 65 fm ib. á 5. hæð ásamt bíl- skýti. Góð sameign. Verð 1650 þús. KRUMMAHÓLAR Góð ca. 76 f m fb. Verð 1650 þús. HAMRABORG Falleg ca. 75 fm íb. á 1. hæð. Verð 1800þús. REKAGRANDI Mjög göð ca. 67 fm fbúð á jarðhæð ásamt sórlóð og bílskýli. Góðar inn- réttingar. Góð samoign. Verð 2 millj. DALSEL Falleg ca. 50 fm kjallaraibúð. ibúðin er í góðu ásigkomulagi. Verð 1,4 millj. Heimasfmar sölumanna: BJðm Stefánsson ». 30268, Sigurður Sigurbjörnason s. 31678. Friðrik Stefánsson viðskiptafræðingur
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.