Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 30
30 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR19. FEBRÚAR1986 iölum sínum í Noregi, þar sem ¦ir þoldu ekki áþján Haralds irfagra. Þeir vildu stjórna sér ilfír, en láta ekki Harald og aðra >num líka sitja jrfir sér. Þeir höfn- )u miðstýringu, en völdu sjálfstýr- gu. Þeir kusu frelsi. En menn (j jórna sér ekki sjálfír af neinu viti ;ma þeir fái fullnægjandi upplýs- gar um þær skorður, sem náttúr- i og sambandið við annað fólk tja þeim. Frelsi merkir í mínum unni ekki agaleysi eða tryllt taum- ysi, heldur umfram allt það, að lir séu seldir undir sama lögmál, ida sagði Adam frá Brimum það rðum um íslendinga fullur að- iunar, að þeir hefðu engan konung ínan en lögin: Apud illos non est x nisi tantum lex. Það er nauðsyn- gt skilyrði fyrir sjálfstýringu, að t enn beri sjálfír kostnaðinn af rvörðunum sínum, en velti honum Jci yfír á aðra, og á þetta hefur <i miður mjög skort á íslandi. Til ;ss að frelsi verði annað en taum- ysi, sem dæmt er til að farga ilfu sér, verða allir að vera seldir ídir sama lögmál, hvort sem þeir u útgerðarmenn eða bændur, >tendur eða framleiðendur pen- ga, Reykvíkingar eða strjálbýlis- iar, menntamenn eða skattgreið- idur. Jón Þorláksson, stofnandi álfstæðisflokksins og fyrsti for- aður skildi að menn gætu ekki jórnað sér sjálfír nema við tiltekin ilyrði. Ég hef hér rætt lítillega n þrjú stórmál, þar sem beita má ilfstýringarhugmyndinni og bæta >yrgð við frelsi. Ef Sjálfstæðis- )kkurinn er trúr uppruna sínum > hygg01" gaumgæfilega að þess- n miklu málum í næstu framtfð, i geta svo sannarlega orðið raumhvörf í íslenskum stjórn- álum. Ég vona, að flokkurinn ?gi hlustirnar við hinn þunga nið landssögunnar — þeirrar sögu, m ótrauð brýtur sér farveg að ðlsisósi. Höfandur lauk aýlega doktors- prófifrá Oxford-háskóla. llann keanir í viðskiptadeild og er fram- kvæmdastjóri stofaunar Jóas ÞorlAkssonar. Greinþessierað meginstofni erindi höfundará Varðarfuadié. febrúar 1986. Fiskifélag íslands 75 ára 20. FEBRÚAR 1986 eru Iiðin 75 ár frá stofnun Fiskifélags ís- lands. Stofnendur Fiskifélagsins höf ðu mikinn áhuga á velf erðar- málum sjávarútvegsfólksins í landinu og þeirri trú sinni að í þróttmikilli og vel skipulagðri sjávarútvegsstarfsemi væru fólgnir mestu möguleikar þjóð- arinnar til efnahagslegs sjálf- stæðis. I samræmi við það settu þeir félaginu lög þar sem höfuð- markmiðið var og hefur æ síðan verið, „að efla hag og hverskonar framfarir i islenskum sjávarút- vegi í viðtækustu merkingu og veita hinu obinbera umbeðna þjónustu". Leiðrétting Þau leiðu mistök áttu sér stað í viðtali sem birtist við Ólaf Hauk Ólafsson fyrir skömmu að að sagt var að Akureyringar hefðu unnið Grettisbeltið í glímu undanfarin ár. Það rétta er hinsvegar að beltið hefur verið í höndum Þingeyinga og þeir þrír sem hafa unnið það verið úr Mývatnssveit. Fiskifélagið hefur gefíð tímaritið Ægi út sl. 74 ár, Sjómannaalman- akið hefur komið út í 72 ár og frá árinu 1977 hefur á vegum félagsins komið út ársyfírlitssk^sla, sem ber nafnið Útvegur. í Útvegi hefur jafnan verið að finna víðtækan fróð- leik um flesta þætti sjávarútvegs- ins, frá ári til árs. Þá hefur félagið gefíð út fjölda bóka og rita um málefni sjávarútvegsins. Mánaðar- lega gefur félagið út aflayfírlit þar sem fram kemur m.a. tegundaskipt- ing afla, afli eftir veiðafærum, vinnslugreinum, skipagerðum, landsvæðum og verstöðvum. Þá safnar félagið upplýsingum um birgðir og verðmæti þeirra við hver mánaðamót. Með sífellt auknum stjórnunaraðgerðum í sjávarútvegi landsmanna hefur það sýnt sig að upplýsingaöflun félagsins er mjög þýðingarmikil fyrir stjórnvöld, hag- sýslustofnanir og ekki síst sjávarút- vegsfólkið sjálft. Samkvæmt landslögum er Fiski- félaginu skylt að safna upplýsing- um um afla og ýmislegt annað er snertir sjávarútveginn. Jafnframt er félagið skyldugt að svara fyrir- spurnum frá einstökum mönnum Skáldakvöld á Hótel Borg Fimmtudagínn 20. febrúar verð- og Iesa úr verkum sínum. Húsið ur ljóðakvóld á Hótel Borg og verður opið frá kl. 21-01. munu sautján skáld koma fram Flytjendur eru eftirtaldir: Þórar- inn Eldjárn, Einar Már Guðmunds- son, Steinunn Sigurðardóttir, Ólaf- ur Haukur Símonarson, Sjón, Þór Eldon, Kristján Kristjánsson, Jó- hamar, Elfsabet Þorgeirsdóttir, Sigfús Bjartmarsson, Kristján Þórður Hrafhsson, Ingvar Sigurðs- son, Vilhelm Emilsson, Ingvar Sverrisson, Matthías Magnússon, Hrafn Jökulsson og Margrét Lóa Jónsdóttir. Kynhir verður Rósa Guðný Þórsdóttir leikarí, en umsjón með kvöldinu hefur Guðjón G. Guðmundsson. Larsen með fjöltefli DANSKI stórmeistarinn Bent Lar- sen teflir fjöltefli miðvikudaginn 19. febrúar klukkan 19.30 í félags- heimili Taflfélags Reykjavfkur. 011- um er heimil þátttaka. (Fréttatilkynning) eða félögum um fískveiðar og fisk- iðnað landsmanna. í þvf sambandi má geta þess að daglega leitar fólk í tugatali til félagsins eftir þessum upplýsingum. Fiskifélagið hefur erindreka í landsfjórðungunum og trúnaðar- menn í hverri verstöð. Starf þessara manna hefur reynst mjög mikilvægt og m.a. þess vegna eru mánaðarleg aflayfírlit í bráðabirgðatölum svo nærri endanlegum tölum að vakið hefur athygli meðal erlendra físk- veiðaþjóða, sem hafa ekki náð jafh góðum árangri á þessu sviði. Fiskiþing hefur æðsta vald f málefnum félagsins og hafa störf þess í gegnum árin, á margan hátt, markað heilladrjúg spor til framfara í þjóðlífínu. Starfsemi félagsins skiptist í eftirfarandi deildin Al- mennadeild, Fiskræktardeild, Tæknideild, Skýrsludeild, Fræðslu- deild, Hag- og tölvudeild og Afla: tryggingasjóð sjávarútvegsins. f sambandi við Aflatryggingasjóð má geta þess að umfang hans hefur vaxið mikið og sem dæmi þar um má nefna að vikulegar afgreiðslur skipta nú orðið þúsundum. í stjórn félagsins eru nú Þorsteinn Gíslason, fískimálastjóri, Jón Páll Halldórs- son, varafískimálastjóri, Hilmar Bjarnason, Hjörtur Hermannsson, Eiríkur Tómasson, Kristján As- geirsson, Ágúst Einarsson, Eyjólfur I. Eyjólfsson, Árni Benediktsson, Tómas Þorvaldsson, Guðmundur Runólfsson, Sigfínnur Karlsson og Guðjón A. Kristjánsson. Fastir starfsmenn Fiskifélags íslands eru nú 22. Skrifstofustóri er Jónas Blöndal og framkvæmdastjóri Afla- tryggingasjóðs Þórarinn Árnason. FréttatUkynning. Snyrtístofa á Hótel Esju NÝLEGA opnaði Snyrtistofan Doris á Hótel Esju. Snyrtistofan var áður að Urriðakvísl 8, Ártúnsholti. Stof- an býður upp á alla almenna snyrti- þjónustu, auk nýjunga í augn-, háls- og brjóstamerðferðum. Snyrtistofan notar franskar vör- ur. Á stofunni vinnur eigandi henn- ar Þórunn Jensen. Peningamarkaðurinn GENGIS- SKRÁNING Nr.33. -18.febrúarl986 Kr. Kr. ToU- Ein.KI. 09.15 Kaop Sala gengi DoUiri 41,600 41,720 42,420 Stpund 58,114 59,284 59,494 KiLdollari 29,783 29^69 29,845 Donskkr. 4,8077 4,8216 4,8191 Norskkr. 5,6811 5,6975 5,6837 Senskkr. 5,6001 5.6162 5,6368 FLmark 73990 7,9218 7,9149 Fr.franki 5,7662 5,7828 5,7718 Belg.frinki Sv.ínnki 0,8655 0,8680 0^662 21,4590 21,5218 20,9244 HolL gyllini 15,6774 15,7226 15,7053 V-þ.m»rk ÍLlíw 17,7112 17,7623 17,7415 0,02603 0,02611 0,02604 Austurr.sch. 2,5212 2,5285 2,5233 Porteseudo 0,2737 0,2745 0,2728 Sp.peseti 0,2814 0,2822 0,2818 Irsktpund 0,22851 0,22917 0,21704 53,585 53,740 52,697 SI)R(SérsL 46,8224 46,9575 46,9476 INNLANSVEXTIR: Sparisjóðsbækur............................. 22,00% Sparisjóðsreikningar rrieð 3ja mánaða uppsógn Alþýðubankinn....................... 26,00% Búnaðarbankinn.....................25,00% Iðnaðarbankinn...................... 23,00% Landsbankinn........................ 23,00% Samvinnubankinn.................. 25,00% Sparisjóðir............................. 25,00% Útvegsbankinn....................... 23,00% Verzlunarbankinn................... 25,00% með 6 mánaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 30,00% Búnaðarbankinn.................... 28,00% Iðnaðarbankinn.......................26,50% Samvinnubankinn.................. 30,00% Sparisjóðir.............................. 28,00% Útvegsbankinn.......................29,00% Verzlunarbankinn................... 31,00% með 12 mánaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 32,00% Landsbankinn........................31,00% Útvegsbankinn.......................33,00% Innlánsskírteini Alþýðubankinn......................28,00% Sparisjóðir............................. 28,00% Verðtryggðir reikningar miðað við lán skjara vísitölu með 3ja mánaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 1,50% Búnaðarbankinn..................... 1,00% Iðnaðarbankinn....................... 1,00% Landsbankinn........................ 1,00% Samvinnubankinn.................. 1,00% Sparisjóðir.............................. 1,00% Útvegsbankinn....................... 1,00% Verzlunarbankinn................... 2,00% með 6 ménaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 3,50% Búnaðarbankinn..................... 3,50% Iðnaðarbankinn...................... 3,00% Landsbankinn........................ 3,50% Samvinnubankinn.................. 3,50% Sparisjóðir.............................. 3,00% Útvegsbankinn....................... 3,00% Verzlunarbankinn................... 3,50% með 18 mánaða uppsögn: Útvegsbankinn....................... 7,00% Samvinnubankinn................... 7,50% með 24 mánaða uppsögn: Samvinnubankinn................... 8,00% Ávfsana- og hlaupareikningar: Alþýðubankinn - ávísanareikningar............... 17,00% - hlaupareikningar................ 10,00% Búnaðarbankinn..................... 8,00% Iðnaðarbankinn...................... 8,00% Landsbankinn........................ 10,00% Samvinnubankinn................ 10,00% Sparisjóðir............................. 10,00% Útvegsbankinn....................... 8,00% Verzlunarbankinn................... 10,00% Stjörnureikningar: I, II, III Alþýðubankinn........................ 9,00% Safnlán-heimilislán-IB-lán-plúslán með 3ja til 5 mánaða bindingu Iðnaðarbankinn...................... 23,00% Landsbankinn........................ 23,00% Sparisjóðir............................. 25,00% Samvinnubankinn.................. 23,00% Útvegsbankinn....................... 23,00% Verzlunarbankinn................... 25,00% 6 mánaða bindingu eða lengur Iðnaðarbankinn...................... 26,00% Landsbankinn........................ 23,00% Sparisjóðir............................. 28,00% Útvegsbankinn....................... 29,00% Innlendir gjaldeyrisreikningar: Bandaríkjadollar Alþýðubankinn....................... 8,00% Búnaðarbankinn..................... 7,50% Iðnaðarbankinn...................... 7,00% Landsbankinn........................ 7,50% Samvinnubankinn.................. 7,50% Sparisjóðir............................. 8,00% Útvegsbankinn....................... 7,50% Verzlunarbankinn................... 7,50% Sterfingspund Alþýðubankinn....................... 11,50% Búnaðarbankinn..................... 11,00% Iðnaðarbankinn...................... 11,00% Landsbankinn........................ 11,50% Samvinnubankinn.................. 11,50% Sparisjóðir............................. 11,50% Útvegsbankinn....................... 11,00% Verzlunarbankinn................... 11,50% Vestur-þýsk mörk Alþýöubankinn....................... 4,50% Búnaðarbankinn..................... 4,25% Iðnaðarbankinn...................... 4,00% Landsbankinn........................ 4,50% Samvinnubankinn.................. 4,50% Sparisjóðir............................. 4,50% Útvegsbankinn....................... 4,50% Verzlunarbankinn................... 5,00% Danskarkrónur Alþýðubankinn....................... 9,50% Búnaðarbankinn..................... 8,00% Iðnaðarbankinn...................... 8,00% Landsbankinn....................... 9,00% Samvinnubankinn.................. 9,00% Sparisjóðir............................. 9,00% Útvegsbankinn....................... 9,00% Verzlunarbankinn................... 10,00% ÚTLÁNSVEXTIR: Almennir víxlar, forvextir: Landsbankinn........................ 30,00% Útvegsbankinn....................... 30,00% Búnaðarbankinn..................... 30,00% Iðnaðarbankinn...................... 30,00% Verzlunarbankinn................... 30,00% Samvinnubankinn.................. 30,00% Alþýðubankinn....................... 30,00% Sparisjóðir............................. 30,00% Viðskiptavixlar Landsbankinn........................ 32,50% Búnaðarbankinn..................... 34,00% Sparisjóðir............................. 34,00% Yf irdráttarlán af hlaupareikningum: Landsbankinn........................ 31,50% Útvegsbankinn....................... 31,50% Búnaðarbankinn..................... 31,50% Iðnaðarbankinn...................... 31,50% Verzlunarbankinn................... 31,50% Samvinnubankinn.................. 31,50% Alþýðuþankinn....................... 31,50% Sparisjóðir ....:........................ 31,50% Endurseljanleg lán fyririnnlendanmarkað.................... 28,50% láníSDRvegnaútfl.framl................ 10,00% Bandarikjadollar..................... 9,75% Sterlingspund........................ 14,25% Vestur-þýsk mörk................... 6,25% Skuldabróf, almenn: Landsbankinn........................ 32,00% Útvegsbankinn.......................32,00% Búnaðarbankinn.....................32,00% Iðnaðarbankinn......................32,00% Verzlunarbankinn..................... 32,0% Samvinnubankinn..................32,00% Alþýðubankinn.......................32,00% Sparisjóðir............................. 32,00% Viðskiptaskuldabréf: Landsbankinn........................33,50% Búnaðarbankinn.....................35,00% Sparisjóðirnir.........................35,00% Verðtryggðlánmiðaðvið lánskjaravísitölu íalltað2ár......................................... 4% lengur en 2 ár....................................... 6% Vanskilavextlr..................................... 45% Óverðtryggð skuldabréf útgefinfyrir11.08.'84.................... 32,00% Lífeyrissjóðslán: Lífeyrissjóður starfsmanna ríkis- ins: Lánsupphæð er nú 500 þúsund krón- ur og er lánið vfsitölubundið með lánskjaravísitölu, en ársvextir eru 5%. Lánstími er allt að 25 ár, en getur verið skemmri, óski lántakandi þess, og eins ef eign sú, sem veð er í er lítilfjörleg, þá getur sjóðurinn stytt lánstímann. Greiðandi sjóðsfélagar geta sótt um lán úr lífeyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iðgjöld til sjóðsins í tvö ár og tvö mánuði, miðað við fullt starf. Biðtími eftir láni er fjórir mánuðir f rá þvf umsökn berst sjóðnum. Líf eyrissjóður verzlunarmanna: Lánsupphæð er nú, eftir 3ja ára aðild að lífeyrissjóðnum, 216.000 krónur, en fyrir hvern ársfjórðung umfram 3 ár bætast við lánið 18.000 krónur, unz sjóðsfélagi hefur náð 5 ára aðild að sjóðnum. A tímabilinu frá 5 til 10 ára sjóðsaðild bætast við höfuðstól leyfilegar lánsupphæðar 9.000 krón- ur á hverjum ársfjórðungi, en eftir 10 ára sjóðsaöild er lánsupphæðin orðín 540.000 krónur. Eftir 10 ára aðild bætast við 4.500 krónur fyrir hvern ársfjórðung sem líður. Því er í raun ekkert hámarkslán í sjóðnum. Höfuðstóll lánsins er tryggður með lánskjaravísitölu, en lánsupp- hæðin ber nú 5% ársvexti. Láns- tíminn er 10 til 32 ár að vali lántak- anda. Þá lánar sjóðurinn með skilyrðum sérstök lán til þeirra, sem eru eignast sína fyrstu fasteign og hafa greitt til sjóðsins samfellt í 5 ár, kr. 590.000 til 37 ára. Lánskjaravísitala fyrir febrúar 1986 er 1396 stig en var fyrir janúar 1986 1364 stig. Hækkun milli mánað- anna er 2,35%. Miðað er við vísi- töluna 100 í júní 1979. Byggingavísitala fyrir janúar til mars 1986 er 250 stig og er þá miðað við 100 í janúar 1983. Handhafaskuldabréf í fasteigna- viðskiptum. Algengustu ársvextir eru nú18-20%. Sérboð Nafnvextirm.v. óverðtr. kjör Óbundiðfé Landsbanki,Kjörbók:1) .............................. ?-36,0 Útvegsbanki.Abót: .................................... 22-36,1 Búnaðarb.,Sparib:1) ................................. ?-36,0 Verzlunarb., Kaskóreikn: ........................... 22-31,0 Samvinnub., Hávaxtareikn: ........................ 22-39,0 Alþýðub., Sérvaxtabók: .............................. 27-33,0 Sparisjóðir.Trompreikn: ............................. 32,0 Iðnaðarbankinn: 2) ..................................... 26,5 Bundiðfó: Búnaðarb., 18mán. reikn: .......................... 39,0 verðtr. kjör 1,0 1,0 1,0 3,5 1-3,5 3,0 3,5 3,5 Höfuðstóls- Verðtrygg. faerslurvaxta tímabil vaxtaáári 3mán. 1 mán. 3mán. 3mán. 3mán. 1mán. 1 mán. 6mán. 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 1,7% hjá Landsbanka og Búnaöarbanka. 2) Tvær úttektir heimilaðar á hverju sex mánaða tímabili án, þes að vextir lækki.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.