Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 44

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 44
44 MORGUNBLADIÐ, MIÐVIKUDAGUR19. FEBR&AR 1986 Minning: Sigurbjörg Sigurðar- dóttirfrá Steintúni Fædd29.maíl901 Dáin 31. desember 1985 Mig langar að minnast frænku minnar og íhuga lífsvettvang henn- ar og rekja í stuttu máli. Konunnar, sem bjó langt fyrir austan og kom með skipi til að heimsækja ættingja og vini, skrifaði löng bréf, stundum skemmtileg og af fjöri en stundum með döprum huga og sorgleg. Þessi kona, sem var næstum jafh gömul öldinni, hlýtur að eiga merka sögu. Aldamótakynslóðin er nú sem óðast að kveðja þetta tilverustig. Margir eiga uppruna sinn að rekja til hinna dreifðu byggða. Það má segja að enn eigi nokkur hluti þjóð- arsálarinnar uppruna sinn í grónum tóftum eyðibýlanna, til innstu dala eða ystu nesja. Mörgum finnst þetta ávinningur og eiga gjarnan ljúfar endurminningar frá slíkum stöðum. Einn slíkra staða er Snæbjarnar- staðir í Fnjóskadal, þar sem gróður umvefur í vaxandi mæli lágar t Móðir okkar og amma, ÞORBJÖRGINGIMUNDARDÓTTIR, Háaloitisbraut 18, andaðist 17. febrúar í Landakotsspítala. Ragnhildur Sigurðardottir, Þórður Sigurðsson, Birna Elín Þórðardóttir, Sigurður Þór Garðarsson. t Móðír okkar, tengdamóðir og amma, INGIBJÖRG JÓNSDÓTTIR, Bergþórugötu 2, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 19. febrúar kl. 13.30. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á líknarstofnanir. Vaigarður Sigurðardóttir, Þorsteina Sigurðardóttir, Jakob Sigurðsson, Bárður Sigurðsson og barnabörn Guðlaugur Eyjólfsson, Benedikt Hafliðason, Gyða Gísladóttir, t Faðir okkar, tengdafaðir og afi, GUÐMUNDUR HALLDÓRSSON fyrrverandi útsölustjóri, verður jarðsunginn frá Háteigskirkju fimmtudaginn 20. febrúar kl. 15.00. Alda Guðfinna Guðmundsdóttir,Ed Duin, Halldór Jóhann Guðmundsson, Lára Margrét Gísladóttir og barnabörn. t JÓN ÞORKELSSON vélstjóri, Kothúsum, Garðl, sem andaðist á Hrafnistu i Reykjavík 11. febrúar, veröur jaröaður frá Útskálum laugardaginn 22. febrúarkl. 14.00. Eggert Jönsson, Guðrún Jónsdóttir, Bjarni Jónsson, Ásta Arnadðttir, Guðrfður Jónsdóttir, Rey nir Markússon, barnabörn og barnabarnabörn. t Móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, HERDfS LOFTSDÓTTIR frá Gunarsstöðum, lést í Akranesspítala 5. febrúar sl. Jaröarförin hefur fariö fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Alúðarþakkir fyrir auðsýnda samúð, en sérstakar þakkir eru færðar læknum og starfsfólki spítalans. Magnús Guðbrandsson, Petra Jóhannessen, Kristján Guðbrandsson, barnabörn og barnabarnabörn. t Innilegar þakkir færum við öllum er sýndu okkur vináttu og hlýhug við andlát eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, HARALDAR GUÐMUNDSSONAR, fasteignasala, , Marta Tðmasdðttir, börn, tengdabörn barnabörn og barnabarnabörn. veggjarústir og á þessum árstíma breiðir fönnin feld sinn yfir sviðið svo að hvergi örlar á neinu, þar sem fyrir nokkrum áratugum þróaðist farsælt mannlíf. Sigurbjörg Sigurðardóttir fædd- ist að Snæbjarnarstöðum 29. maí 1901, sjöunda barn hjónanna Sig- urðar Bjarnasonar bónda þar og Hólmfríðar Jónsdóttur. Bjarni faðir Sigurðar var Davíðsson af Reykja- ætt, en kona hans Kristín Sigurðar- dóttir var frá Þormóðsstöðum í Sölvadal í Eyjafirði af Hvassafells- ætt. Foreldrar Hólmfríðar voru Jón Guðlaugsson frá Steinkirkju í Fnjóskadal og kona hans Helga Sigurðardóttir. Sigurbjörg ólst upp til sjö ára aldurs á Snæbjarnarstöðum, og átti þaðan sínar fyrstu bernskuminning- ar. Það var — og er — alltaf mikill ljómi yfir endurminningunum frá þessum stað. Það er talað fyrir hug margra í ljóðinu Það er svo margt... og sér í lagi í línunum „um dalinn ljúfa í austurátt þar átti mamma heima". Hjá þeim sem ólust upp til fullorðinsára heima í dalnum var útþráin rík, gjarnan til þess sem var hinum megin við heiðina (Vaðlaheiði), en yngri systkinin sem höfðu fengið kennd af því farsæla lífi, sem þarna þróaðist hugsuðu með eftirsjá til þess síðar, að hafa ekki fengið að alast upp í þessum friðsæla dal, en urðu að dveljast hjá vandalausum, ýmis timabil, á barns- og unglingsárum. Það var haft á orði að barnahóp- urinn á Snæbjarnarstöðum hefði dafnað vel og ekki orðið fyrir heilsu- farsáföllum, sem var mjög algengt á þeim tíma. Berklar og fleiri kvillar sóttu víða á börn og æskufólk. Eitt var tilnefnt, sem talið var að gæti hafa treyst heilsufar systkinanna á Snæbjarnarstöðum, en það var hversu geitamjólk var snar þáttur í fæðunni, ekki aðeins yfir sumar- mánuðina heldur langtímann úr árinu, þar sem unnið var úr mjólk- inni smjör og ostar. Þetta eru hugleiðingar sem ekki verða stað- festar. Það var fleira en mjólkin sem gerði þessar skepnur — geiturnar — minnisstæðar, t.d. geitin Grá- hatta, sem auk þess að vera nyt á var foringi geitahópsins, stórhyrnd og illvíg þegar því var að skipta, hún varð nokkurs konar þjoðsagna- fyrirbæri í endurminningunni þegar fram liðu stundir. Sagan er endur- sögð frá einni kynslóð til annarrar. Það var á fardögum 1908 að fjölskyldan flytur að Garðsá í Kaupvangssveit. Það sumar fæddist yngsta barnið og það níunda, drengurinn Snæbjörn, þann 22. ágúst. Eftir þriggja ára dvöl á t Þökkum af alhug öllum þeim sem sýnt hafa samúð og vinarhug við andlát og útför GUÐRÚNAR GUÐMUNDSDÓTTUR, Hrfsateigi22. Sveinbjörn Frlðfinnsson, Birgir G. Ottósson, Sðlveig Pálsdóttir, Henný M. Ottðsdottir, Vincent P. Mc.Henry, Guðmunda J. Ottðsdðttlr, Þðrunn Sveinbjarnardottir, Óskar Júliusson, Guðmundur B. Sveinbjarnarson. t Eirilægar þakkir færum við öllum þeim er sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát systur okkar, SIGRfDAR HULDU STEFÁNSDÓTTUR, fv. kennara, Ólafsvfk. Sérstakar þakkir færum við læknum og hjúkrunarfólki á Land- spítalanum fyrir f rábæra hjúkrun og umönnun. Fríða Stefánsdottlr Eyfjörð, Þorgils Stefánsson, Alexander Stefánsson, Gestheiður Stefánsdóttir, Erla Stefánsdóttir og fjölskyldur. t Innilegar þakkir færum við þeim er sýndu okkur samúö og hlýhug- við andlát og útför eiginmanns mins og föður okkar, KRISTINS BJÖRGVINS ÁRDAL. ElkeArdal, María Ardal, Hannes Árdal. t Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður og afa, KRISTLEIFS JÓNSSONAR bankastjðra, Stekkjarflöt 23, Garðabæ. Sérstakar þakkir til Samvinnubanka islands hf. og starfsfólks görgæsludeildar Landakotsspitala. Guð blessi ykkur öll. Auður Jónsdðttir, Jðn Örn Krístleifsson, Magnea Kristleifsdóttir, Ármann Bjarnason, Kristín E. Kristleifsdóttir, Gunnar Snæland og barnabörn. Garðsá flyst Sigurbjörg með for- eldrum sínum að Kjarna í Hrafna- gilshreppi og síðan til Akureyrar. Á þessum árum missir Sigurður heils- una og gengur undir stóra skurðað- gerð á sjúkrahúsinu á Akureyri og er frá vinnu nær tvö ár. Sem vænta má voru þetta erfiðir tímar, en eldri systkinin voru þá farin að vinna og veittu foreldrum sfnum stuðning. Sigurbjörg gekk í Barnaskóla Akureyrar og fermdist í Akureyrar- kirkju vorið 1915 — gömlu kirkjunni í Innbænum. Veturinn áður hafði hún fengið kíghósta og var svo illa haldin af þeim sökum á fermingar- daginn að hún gat ekki gengið óstudd. Var hún lengi að ná sér eftir þessi veikindi. Meira varð ekki af skólagöngu þó hugur stæði til. Hún fékk þau ummæli sem ungling- ur að vera glaðlynd, fyndin og sönghneigð eins og margir móður- frændur hennar. Slíkir eiginleikar koma sér vel þegar alvara lífsins verðurþungbær. Úr foreldrahúsum lá leiðin fram í Eyjafjörð í vist og kaupavinnu, á nokkrum stöðum, ýmist hjá frænd- fólki eða vandalausum. Foreldrar hennar fluttu þá að Hvassafelli, í húsmennsku, þ.e. þau fengu hús- næði en lítil sem engin jarðarafnot, en unnu viðkomandi bónda eða öðrum eftir atvikum. En frá því að Sigurður og Hólmfríður fluttu frá Snæbjarnarstöðum 1908 og þar til þau settust að á Grund, hjá Mar- gréti dóttur sinni 1925, höfðu þau flutt átta sinnum búferlum. Til að hleypa heimdraganum, ræður Sigurbjörg sig í kaupavinnu — tvö sumur — að Laxamýri í S-Þing, og eitt sumar í Mývatns- sveit. Það að kynnast stórbrotinni náttúru og fleiri góðum menningar- heimilum er ágætur skóli fyrir hvern sem er. Á þessum tíma mun hugur Sigur- bjargar hafa stefnt markvisst að hjúkrunarnámi, en atvikin hðguðu því á annan veg. Árið 1925 fær hún mislinga, veikist hastarlega og eft- irköstin urðu berklar, sem á þeim árum voru hinn mesti ógnvaldur. Vegna þessa fór hún til dvalar á Vífilsstaðahælí, þar sem hún dvaldi nokkra mánuði og fékk allgóðan bata, þó mun þetta og jafnvel fyrri veikindi hafa valdið því að frá þess- um tíma varð hún aldrei heilsusterk. Eftir þessa dvöl á hælinu þurfti hún tíma til að jafna sig, þess vegna þáði hún boð Kristíhar systur sinnar, sem þá bjó á Höfn á Bakka- firði að fara austur þangað, um tíma, og safna kröftum. Þessi skyndiheimsókn varði þrjá- tíu ár. Kristín var þá gift Jósef Thorlacius á Höfh, en bróðir Jósefs, Þórarinn Magnússon, gjörvilegur ungur maður og góður drengur, spann sinn örlagaþráð með Sigur- björgu. Þau giftust.1926 og eignuð- ust níu börn, en þrjú þeirra dóu í frumbernsku. Af þeim sex er upp komust eru nú tvö látin, í blóma lífsins, þau Sigfríð Bjarney og Magnús, eini sonurinn sem komst á fullorðins aldur. Sigfrið lét eftir sig soninn Þórarin Svein sem ólst upp hjá ömmu sinni og afa. Allt var þetta, að vonum, foreldrunum og fjölskyldunni allri mikið og lang- vinnt harmsefni sem þó mun eðli- léga hafa lagst þyngst á móður- hugann. Eðlislægt glaðlyndi og kannski á stundum skjót geðbrigði hafa ef til vill hjálpað Sigurbjörgu á erfiðum tímum. Góð vinkona hennar orðaði það svo: „Ef hún sá sólarglætu var hún fljót að setjast á blettinn." En það var líka margt til að lifa fyrir. Systkinin sex sem upp komust, voru vel gerð og áttu fyrirheit vonarinnar, sem í hverjum býr. Nú eru eftir á Iífi systurnar fjórar. Þær eru: Theodóra, gift Ingólfi Sigurðssyni, Jórunn, gift Sigtryggi Guðmundssyni, Hólm- fríður og Guðrún, gift Halldóri Geir Halldórssyni, en Guðrún var að mestu alin upp hjá Kristínu móður- systur sinni, en samneyti þeirra systra var jafnan mikið. Þá átti Karl Skapti bróðursonur Þórarins athvarf hjá þeim um alllangt skeið. Barnabörn Sigurbjargar eru sextán, en barnabarnabörnin orðin sautján. Af Snæbjarnarstaðasystkinunum eru enn á lífi auk Kristínar þau Rósa, Ólöf og Snæbjörn. Látin voru,
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.