Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR19. FEBRÚAR1986 Þétt setinn bekkurinn í Njálsbúð. „Fjölmennasti bændafundur sem ég hef setið," sagði einn fundarmanna. Fjölmennur f undur sunnlenskra kúabænda í Njálsbúð: Skorað á ríkisstjórnina að auka niðurgreiðslur á mjólk Lýst ábyrgð á hendur landbúnaðarráðherra vegna seinagangs í ákvörðun mjólkurkvóta Selfossi, 18. febrúar. UM 600 manns, bændafólk af Suðurlandi, sóttu almennan f und bænda sem Félag kúabænda á Suðurlandi gekkst fyrir í Njáls- búð V-Landeyjum í gærkvöldi. Til fundarins var boðið forystu- mönnum bændasamtakanna, þingmönnum Suðurlands, land- búnaðarráðherra og fjármála- ráðherra. Miklar umræður urðu á fundinum um mjólkurfram- leiðsluna og stjórnun framleiðsl- unnar gagnrýnd. Guðmundur Lárusson formaður Félags kúabænda hafði framsögu á fundinum. Hann sagði það kröfu bænda að stjórnvöld kæmu til móts við bændur og leiðréttu yfirstand- andi verðlagsár vegna þess hversu seint fullvirðisrétturinn kom fram. Hann benti á að skerðing hlutdeild- ar sunnlenskra bænda í heildar- mjólkurframleiðslunni úr 36,2% í 35,7% næmi því að 9 meðalbú væru flutt burtu. Þeir sem til máls tóku voru sammála um það að auka þyrfti niðurgreiðslur á landbúnaðarvörum til þess að ná upp sölu á þeim. Einnig voru markaðsmál rædd og bent á að nauðsynlegt væri að taka þeim málum tak svo um munaði. Mikið var rætt um þann samdrátt sem framundan væri í mjólkurfram- leiðslunni og m.a. bent á að harka- legur samdráttur nú gæti orsakað mjólkurskort í haust. Þess vegna m.a. yrði að lengja aðlögunartíma bænda að kvótanum úr sjö mánuð- um í 1 V2 ár. Fundarmenn voru sammála um það að koma þyrfti til móts við þá bændur sem illa fara út úr fram- leiðsluskerðingunni og hafa staðið í uppbyggingu. Það yrði best gert með því að auka við framleiðslu- kvóta þeirra og með skuldbreyting- um lána. Ingi Tryggvason formaður Stétt- arsambands bænda sagði að ein ástæðan fyrir því að bændur voru ekki varaðir betur við sl. haust hefði verið sú að búið var að hvetja þá til að auka mjólkurframleiðsluna yfir vetrarmánuðina og það hefði skotið skökku við að segja þeim að hætta því loks þegar það var komið á. Jón Helgason landbúnaðarráð- herra sagði ástæðuna fyrir því hversu seint ákvörðunin um full- virðisréttinn kæmi vera þá að það hefðu alltaf verið að berast ábend- ingar um atriði sem taka þyrfti tillit til við útreikninga. Þorsteinn Pálsson fjármálaráð- herra sagði það áhyggjuefni hversu Morgunblaðið/Sig. Jóns. Guðmundur Lárusson í Stekkum II, formaður Félags kúabænda á Suðurlandi, flytur framsöguræðu sína. lengi hefði dregist að setja reglu- gerðina um fullvirðisréttinn. Hann sagði að ríkisvaldið þyrfti að huga að því hvort ekki væri unnt að koma í veg fyrir hækkun landbúnaðar- vara. Hann benti á að verulegu fé hefði verið varið úr ríkissjóði til búháttabreytinga og fjárhagslegrar endurskipulagningar í landbúnaði. í lok fundarins voru samþykktar eftirfarandi ályktanir: 1. „Almennur fundur bænda á Suðurlandi haldinn í Njálsbúð í V-Landeyjum 17. febrúar 1986 harmar að við skiptingu fullvirð- isréttar milli svæða fyrir verð- lagsárið 1985—1986 skuli enn vera gengið á hlut Sunnlend- inga. Fundurinn telur óréttlátt og ekki í verkahring bænda, haldur þjóðarinnar allrar að viðhalda byggð í landinu. Því skorar fundurinn á stjórn Stétt- arsambands bænda og Fram- leiðsluráð að leiðrétta þessa ranglátu skiptingu þannig að Sunnlendingar haldi sínum hlut í heildarmjólkurframleiðslunni. 2. Fundurinn átelur harðlega þann seinagang sem var við ákvarð- anatöku á fullvirðisrétti mjólkur- framleiðenda á yfírstandandi verðlagsári, sem barst bændum ekki fyrr en fímm mánuðir voru liðnir af verðlagsárinu. Fundurinn minnir á samþykkt 3. framkvæmdastjórnar Félags kúabænda á Suðurlandi frá 5. des. 1985 til hæstvirts land- búnaðarráðherra, þar sem lýst er áhyggjum vegna óvissu bænda um fullvirðisrétt sinn. Af þessum sökum lýsir fund- urinn ábyrgð á hendur land- búnaðarráðherra vegna þess ástands sem skapast hefur og krefst fjárhagsaðstoðar til að milda áhrif skerðingarinnar. Fundurinn skorar á ríkisstjórn íslands að auka nú þegar niður- greiðslur á mjólkurvörum og öðrum nautgripaafurðum og með þvi freista þess að auka neyslu þessara vara sem leysti vanda mjólkurframleiðenda að hluta en jafnframt stórbæta hag neytenda og hugsanlega greiða fyrir samningum á vinnumark- aði sem nú standa yfir." Á fundinum ríkti mikill einhugur og einn fundarmanna sagði þetta vera stærsta bændafund sem hann hefði setið. Hann benti á að menn yrðu að vera samtaka við að taka á vandanum og það hefðu Sunn- lendingar áður verið. Sig. Jóns. Maria Hauksdóttir í Geirakoti: Eitt mjólk- urglasá dag eyðir offram- leiðslunni Lagt til að bændakonur stormi til höfuðborgar- innar til að vekja athygli á hollustu mjólkurinnar Si'lfossi, 18. febrúar. „AUKIN mjólkurneysla um eitt mjólkurglas '¦¦ á dag, xl\ lítra á hvern Is- lending, mundi duga til að eyða allri umfram- framleiðslu sl. árs," sagði María Hauksdóttir frá Geirakoti í Sandvíkur- hreppi á fundi Félags kúabænda á Suðurlandi í Njálsbúð í gær. María færði Félagi kúa- bænda að gjöf teikningar eftir Ruth Magnúsdóttur frá Sólvangi í Flóa. Teikningar þessar eru í möppu og hafa verið notaðar á leikskólum á Selfossi en þar tóku fóstrur það upp að gefa börnum mjólk að drekka og auka hollustu fæðis þeirra. Teikn- ingarnar eru vel til þess falln- ar að börn liti þær og vinni með, í tengslum við fræðslu um hollustu mjólkur. María lagði til að bænda- konur tækju sig til og storm- uðu til höfuðborgarinnar og vektu athygli á hollustu mjólkurinnar umfram aðra drykki og gæfu börnum á dagvistarstofnunum mjólk að drekka. Mjólkin þyrfti að koma í stað sykurvatns og svaladrykkja sem mikið væri að börn drykkju með á þessum um bitanum sínum stofnunum. Margrét Guðmundsdóttir sagði að pakka þyrfti mjólk í litlar fernur svo hún yrði aðgengileg á sama hátt og svaladrykkir. Hún sagði allt of mikið um að börn drykkju svala og safagutl í stað mjólkur. Hún sagði þetta alvarlegt mál því sumir þessir drykkir væru blandaðir vökva sem pressaður væri úr appelsínuberki, sem spraut- aður hefði verið erlendis með eiturefnum. Aðrir fundarmenn tóku undir tillögur kvennanna um að auka mjólkurneyslu með öllum ráðum og fögnðu frum- kvæði því sem fram kom á dagvistarstofhunum á Sel- fossi, slíkt mætti verða víðar. Sig. Jóns. Jón Helgason landbúnaðarráðherra: Viðhorf sbreyting ef leyfa á verslun með kvóta „ÞAÐ HEFÐI í för með sér tölu- verða viðhorfsbreytingu frá því sem var í tillögum Stéttarsam- bandsins og reglugerðinni þar sem gert er ráð fyrir milligöngu Framleiðnisjóðs við búháttabreyt- ingar," sagði Jón Helgason land- búnaðarráðherra þegar leitað var álits hans á hugmyndum Jóhann- esar Torfasonar um að veita bændum takmarkað leyfi til að versla með úthlutaðan fram- leiðslurétt. Egill Jónsson alþingismaður sagð- ist hinsvegar vera sammála þessari hugmynd Jóhannesar. Hann sagði að grundvallarhugsunin á bak við héraðabúmarkið væri sú að menn gætu skipulagt framleiðsluna og ekki væri æskilegt að njörva fram- leiðslurétt einstakra jarða of mikið niður. Möguleikar ættu að vera á að færa framleiðslurétt á milli manna innan svæðanna og gæti það gerst á ýmsan hátt, til dæmis með því að menn skiptu á framleiðslurétti í kindakjöti og mjólk, eða versluðu með hann á annað hátt.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.