Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR19. FEBRÚAR 1986 23 i Byggðastofnun lánar 30 milljónir til kaupa á Sölva Bjarnasyni: Lánsheimild veitt í ljósi atvinnuástands — segir Guðmundur Malmquist forstjóri Byggðastofnunar Úr vinnslusal Fóðurstöðvarinnar. Fóðurstöðin á Dalvík: Miklir möguleik- ar í meltuvinnslu „ÉG HEF heimild tíl þess frá stjórn Byggðastofnunar, að lána Ut- geðarf élagi Bílddælinga 28 miUjónir og hreppnum 2 mÚljónir vegna kaupa á togaranum Sölva Bjarnasyni. Þessir aðilar eiga eftír að gera grein fyrir veðum og fleiri þáttum vegna lánanna og þeir eru að vinna að því nú. Byggðastofnun stendur þarna frammi fyrir vandamáli á Bíldudal, þar sem atvinna og afkoma hefur verið byggð á útgerð þessa togara. Yrði hann seldur annað, eru fyrirsjáanleg mikil vandræði og erfiðleikar i atvinnulífi staðarins. Þá er það stiórn- ar Byggðastofnunar að meta það hvort hún vill lána svona mikla fjármuni tíl að viðhalda atvinnulffinu á staðnum eða leita annarra leiða tíl þess," sagði Guðmundur Malmquist, forstiórí Byggðastofnun- ar, er hann var inntur skýringa á þessum lánveitíngum. Dalvíkl2.febrúar. Á SÍÐASTA árí hóf Fóðurstöðin á Dalvík meltuvinnslu til hliðar við fóðurgerð fyrir loðdýr. Var þetta gert m.a. tíl að geta haldið fnllri vinnu í stöðinni þann tíma sem fóðurþörf er í lágmarki svo og þarf töluvert magn af lýsi i loðdýrafóður og notar stöðin allt að 6001. af lýsi á dag i fóðríð sem hún framleiðir, en við meltu- vinnsluna fæst nokkurt magn af lýsi. Að sögn Símonar Ellertssonar framkvæmdastjóra hóf Fóðurstöðin á Dalvík starfsemi sína árið 1984 og er hún samvinnufélag loðdýra- bænda á Eyjafjarðarsvæðinu allt austur í Fnjóskadal. Þetta mun ein stærsta fóðurstöðin á landinu og starfa þar nú 6 manns. Selur hún fóður til tuttugu og fjögurra loð- dýrabúa en stærsti viðskiptavinur stöðvarinnar er Loðdýrabúið að Böggvisstöðum sem kaupir nálægt helmingi af fóðurframleiðslu fyrir- tækisins. Á síðastliðnu ári afgreiddi stöðin 2.400 tonn en fyrirsjáanlegt er að framleiðslan verður um 4.000 tonn á þessu ári. Sagði Símon að stæðust þær spár yrði heildarvelta fyrirtækisins nálægt 35—40 millj. króna. Ef borin er saman framleiðsla stöðvarinnar í janúar 1985 við sama mánuð 1986 hefur framleiðslan aukist um 89% milli ára. Mest af hráefni fóðurstöðvarinnar er úr- gangur frá frystihúsi ÚKE á Dalvík og í Hrísey en um það bil 70% fóðurs- ins er unnið úr fiskúrgangi. í fóðrið er svo blandað m.a. kolvetnimjöli, hænsnakjöti og selkjöti sem sótt er til Akraness og Breiðafjarðar. Allt fóður er sett saman eftir uppskrift Jóns Arnasonar fóðurfræðings. Fyrri hluta árs 1985 var gerð tilraun með meltuvinnslu hjá fyrir- tækinu. Keypt voru tæki frá Vélorku í Reykjavík til þessara hluta og önnuðust starfsmenn Fóðurstöðvar- innar uppsetningu þeirra. Uppsett má ætla að tæki þessi kosti 1,5—2 millj. króna. Þessi tilraun gaf það góð fyrirheit að nú er í ráði að auka meltuvinnslu verulega. Melta er unnin úr fiskslógi en áætlað er að hér á landi falli til um 120—180 þús. tonn af fiskúrgangi sem fleygt er á sjó og í landi. Ef þessu væri breytt í lýsi og mjöl fengjust fyrir það um 350—550 millj. króna. Melta er efni sem brotn- ar niður á sama hátt og gerist í meltingarvegi dýra. Verkunin bygg- ist á því að sýru er blandað saman við ferskt sjávarfang og þannig drepnar niður óæskilegar bakteríur. Náttúrulegir efnakljúfar slógsins brjóta niður próteinsambönd efnisins í smærri einingar og efnið verður að þunnfljótandi legi. Lýsið er síðan skilið frá og búið til mjöl eða meltu- þykkni úr afganginum. Meltuþykkn- inu er síðan blandað saman við dýra- fóður. Sjálf þarf stöðin mikið lýsi og því þótti tilvalið að nýta aðstöðu fyrirtækisins til að framleiða það lýsi sem hún þyrfti til fóðurgerðarinnar. Viðræður hafa verið í gangi við Lýsi hf. í Hafnarfirði um að selja þeim allt umframlýsi og yrði settur upp „Það var niðurstaða stjórnar stofh- unarinnar að veita 'mér heimild til þessara lánveitinga og ég er að vinna úr henni, leita eftir veðum °S tryggingum," sagði Guðmundur. „Við erum að endurlána erlent fjár- magn og megum illa við að tapa því. Stofhunin vill ekki fara þessa leið, hvað sem hún kostar, við viljum skoða það til fullnustu að gera þetta svona, fremur en að atvinnulíf á staðnum leggist í rúst. Samkvæmt niðurstöðu könnunar á möguleikum þessarar útgerðar, getur hún geng- ið í góðu árferði og við hagstæð skilyrði. Fiskvinnslan á Bíldudal hefur verið vel rekin og skilað góðri framlegð." Telur stofnunin rétt að fyrirtæki, sem á ekkert eigið fé til útborgunar, fái að kaupa skip? „Þetta er vandamál, sem Byggðastofhun stendur frammi fyrir á mjög mörgum stöðum, þar sem sjáanlegir möguleikar til at- vinnuuppbyggingar eru mjög ein- hæfir. Þar er oft á tíðum ekkert eigið fjármagn til af ýmsum ástæð- um. Þá þarf að meta þetta hverju sinni hvort lána skuli fé á þessa staði. Mér hefur verið veitt heimild til lánveitingarinnar að vissum skil- yrðum uppfylltum." Er Byggðastofnun með þessu að tryggja það, að ekki tapist útistand- andi lán, sem þegar hafa verið veitt til Bíldudals, verði atvinnubrestur á staðnum? „Nei, ég get fullyrt, að það var ekki sjónarmiðið. En mikið opinbert fé er bundið þarna auk fjár einstakl- inga, sem bundið er í húsum þeirra á staðnum. Fiskveiðasjóður, Lands- bankinn og Byggðastofnun eiga þarna verulegar fjárhæðir bundnar í landi. Þarna eru miklar eignir og þær verður að nýta. Fiskvinnslan sem slík er í dag í fullum skilum við Byggðastofnun. Hún hefur fengið mikil lán undanfarin ár, en líka greitt nokkuð vel af þeim," sagði Guðmundur Malmquist. Svavar Armannsson, aðstoðar- forstjóri Fiskveiðasjóðs, sagði í samtali við Morgunblaðið, að við sölu uppboðsskipanna gætti sjóður- inn fyrst og fremst hagsmuna sinna. Hann seldi skipin þeim, sem hæst byðu og gætu sýnt fram á nægileg veð fyrir lánum og greiðslugetu. Sjóðnum væri það óviðkomandi hvaðan fé til útborg- unar til dæmis væri fengið. Bændaf undur í Varmahlíð: Símon Ellertsson framkvæmda- stjóri Fóðurstöðvarínnar á Dal- vík. lýsið og það þannig flutt til Lýsis hf. Mikil eftirspurn er eftir meltu á ári hjá Fóðurstöðinni. Tilvalið er að gefa skepnum þetta þar sem kílóið í hverri fóðureiningu kostar aðeins 9 kr. en kílóið í hverri fóðureiningu af innfluttu fóðri kostar 21. kr. Því er ekki að furða þó bændur hafi nokkurn áhuga á þessu fóðri. Þá má og benda á að aukið fiskeldi hérlendis kallar á meiri fóðurnotkun. Fréttaritarar Slælega staðið að sölu dilkakjöts innanlands Varmahlfð, 18. febrúar ALMENNUR bændafundur var haldinn í Varmahlíð í gærkvöldi að tilhlutan Landssamtaka sauð- fjárbænda. Frummælendur voru Jóhannes Kristjánsson bóndi á Höfðabrekku, formaður samtak- anna, og dr. Sigurgeir Þorgeirs- son sauðfjárræktarráðunautur og rannsóknarmaður á RALA. Jóhannes ræddi einkum um markaðsmál og sölutilraunir þær sem gerðar hafa verið með dilkakjöt Oldrunarfræðafélag Islands: Ráðstefna um stofnana- þjónustu fyrir aldraða ÖLDRUNARFRÆÐAFÉLAG íslands gengst fyrir ráðstefnu í Domus Medica á föstudaginn um stofnanaþjónustu fyrir aldraða á Stór- Reykjavíkursvæðinu árið 1985. Markmið ráðstefnunnar er að fá fram heildaryf irsýn yfir þessa þjónustu eins og hún er í dag og líta f ram á veginn, eins og segir í f réttabréfi frá Öldrunarfræðaf élaginu. Ráðstefna þessi er einkum ætluð sen borgarlæknir. Erindi flytja þeir Gísli Sigurbjörnsson forstjóri Elli- og hjúkrunarheimilisins Grundar, Rafn Sigurðsson forstjóri Hrafnistu í Laugarási, Pétur Sigurðsson for- stjóri Hrafnistu í Hafnarfirði, Bragi Guðmundsson yfirlæknir Sólvangs í Hafnarfirði, Guðsteinn Þengilsson yfirlæknir Sunnuhlíðar í Kópavogi, Sveinn R. Ragnarsson, félagsmála- stjóri á Droplaugarstöðum, Gunnar Sigurðsson yfirlæknir á Öldruna- rdeild Borgarspítalans og Þór Halldórsson yfirlæknir á Öldruna- rdeild Landspitalans. Eftir kaffihlé verða almennar umræður með þátttöku pallborðs. Umræðum stýrir Guðjón Magnús- son aðstoðarlandlæknir. Við pall- borð sitja Gunnhildur Sigurðardótt- ir hjúkrunarforstjóri, Páll Sigurðs- son ráðuneytisstjóri, Pétur Sigurðs- son forstjóri, Þór Halldórsson yfir- læknir og Þórir Guðbergsson deild- arstjóri. Ráðstefnunni lýkur klukk- an 17.00. Miðað er við 140 þátttakendur og skal þátttaka tilkynnt á skrif- stofu Landlæknis. ¦,„¦¦—,¦ á Bandaríkjamarkað, sem því miður hafa ekki skilað árangri enn sem komið er. Taldi Jóhannes einkum þar um að kenna timaskorti en taldi ekki útilokað að þessi markaður ynnist síðar, og gæfi þá viðunandi verð fyrir kjötið. Þá ræddi hann einnig um stöðu þá sem blasir við vegna fyrirsjáanlegs samdráttar og minnkandi neyslu á kindakjöti hér innanlands. Sigurgeir fór í sinni framsögu yfir hugmyndir að nýju kjötmati og kvað mikla nauðsyn að taka upp mikla verðfellingu á feita kjötinu þar sem neytendur vildu ekki þessa vöru og þess vegna þyrftu framleið- endur að bregðast við því sjónar- miði. Húsfyllir var á fundinum, um eða yfir 200 manns, og margar ræður fluttar og engar ályktanir gerðar. Það kom einkum fram í máli bænda sem til máls tóku að þeir teldu að slælega hefði verið staðið að auglýs- inga- og sölustarfsemi á dilkakjöti hér innanlands en vafalaust mætti auka neyslu aftur með úrbótum á því sviði. Þá komu einnig fram hugmyndir um að sauðfjárbændur gætu drýgt tekjur sínar með ýmsu móti, til dæmis stórbættri meðferð og nýtingu á ull. Ýmislegt fleira bar á góma, þar á meðal kom fram gagnrýni á mikinn miililiðakostnað í sölukerfi landbúnaðarvara yfir höfuð. -P.D. fyrir sveitarstjórnir, starfsfólk í öldrunarþjónustu og þjónustu- nefndir aldraðra. í tengslum við hana verður sýning á húsbúnaði og sjúkravörum fyrir hjúkrunarstofn- anir. Ráðstefnan hefst með ávarpi Ragnhildar Helgadóttur heilbrigðis- °g tryggingamálaráðherra klukkan 10, föstudaginn, 21. febrúar. Síðan mun Arsæll Jónsson formaður Öldr- unarfræðafélags íslands setja ráð- stefnuna. Björn Önundarson trygg- ingayfirlæknir flytur erindi um hver greiðir fyrir stofnanaþjónustu aldr- aðra, Þórir Olafsson frá daggjalda- nefnd talar um ákvörðun daggjalda og Gunnhildur Sigurðardóttir hjúkrunarforstjóri talar um fram- kvæmd laga um málefni aldraðra. Þá fjallar Vilborg Ingólfsdóttir hjúkrunarfræðingur um biðlista fyrir langvistun. Fundarstjóri fyrir hádegi verður Sigurveig H. Sigurð- ardóttir yfirfélagsráðgjafi. Eftir matarhlé verður fjallað um þjónustu, mannafla og samstarf. nriaasti/ÍKÍ verðnr SkYili G. John- Tvö fiskeldis- frumvörp lögð fram á næstunni FISKELDISNEFND hefur lokið gerð tveggja áfangaskýrslna og skilað tillögum að tveimur frumvörpum tíl ríkisstíórnarinnar. Rikis- stjórnin hefur samþykkt bæði frumvörpin og er nú veríð að undir- búa flutning þeirra á alþingi. Búist er við að menntamálaráðherra flytji frumvarp um Rannsóknadeild fisksjúkdóma í febrúar og í kjölfar þess fylgi frumvarp um breytíngu á veðlögum. Ofangreint kemur fram í Eldis- verði eiginfjármagn eldisfyrirtækis. fréttum, fréttabréfi Landssam- bands fiskeldis- og hafbeitarstöðva. Einnig kemur fram að fram til þessa hefur verið útilokað fyrir fiskeldis- fyrirtæki að veðsetja framleiðslu sína, en nú hillir undir lausn þess vandamáls. Fiskeldisnefndin hefur rætt þessi mál á fundum með full- trúum banka og tryggingafélags. Þær hugmyndir eru einkum uppi að meta verðmæti eða veðhæfni fisksins mánaðarlega út frá vaxtar- forsendum sem koma fram í trygg- ingaskírteini. Nefndin hefur einnig rætt við banka um lánafyrirgreiðslu til fiskeldisfyrirtækja. Hugmynd er um að bankar láni 75% sem eins- konar stofn- og rekstrarlánt en 25% Rekstrarlán greiðist mánaðarlega til eldisfyrirtækis eftir verðmætum fisksins á hverjum tíma þangað til eldisstöðin fer að skila hagnaði. Fiskeldisnefhdin hefur fjallað um eignaraðild^ útlendinga að fiskeldis- stöðvum. Ákveðin sjónarmið hafa komið fram í nefndinni en þau eru ófrágengin að því er fram kemur í Eldisfréttum. Þessi sjónarmið eru: 1) Erlendur samstarfsaðili afli er- lends láns í hlutfalli við eignaraðild. 2) Islenskir samstarfsaðilar samein- ist í eitt félag og félagið sé í sam- vinnu við erlenda aðila. Þetta er gert til þess að erlendi aðilinn geti ekki keypt upp einstaka hluthafa*
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.