Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 19.02.1986, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 19. FEBRÚAR 1986 15 29555 Skoðum og verðmetum v eignir samdægurs 2ja herb. íbúðir Boðagrandi. 65 fm íb. á 2. hæð. Vönduð eign. Verð 1800 þús. Miðvangur. 2ja herb. 65 fm íb. á 7. hæð. Verð 1600 þús. Rauðalækur. 2ja herb. 60 f m íb. á jarðhæö. Sérinng. Talsvert endurnýjuð eign. Verö 1500— 1550þús. Hamraborg. 2ja herb. 65 fm íb. á 8. hæö. Verð 1650 þús. Bergstaðastræti. 2ja herb. 40 fmíb. ájarðh. Efstasund. 2ja herb. 60 fm íb. í kj. Verð 1300 þús. Kambasel. Glæsil. 2ja herb. 75 fm íb. á jarðh. ásamt 28 fm bi1sk.Verð2150þús. Kríuhólar. 2ja herb. 50 fm íb. á 2.hæð.Verð1400þús. Asparfell. 60 fm íb. í lyftublokk. Verð 1500-1550 þús. Gunnarssund Hf. 2ja-3ja herb. 55 fm íb. i risi. Góður garöur. Mjög snyrtileg eign. Verð 1200-1300 þús. Blönduhlið. 70 fm vönduð ib. í kj.Verð1500þús. 3ja herb. íbúðir Rauðalækur. 3ja herb. 84 fm íb. á jarðhæö. Sérinng. Mikið end- urn. eign. Verð 2,1 millj. Lundarbrekka. 3ja herb. 90 fm íb. á 3. hæð. Suðursvalir. Sér- inng. af svölum. Verð 2,1 millj. Laugarnesvegur. 3ja herb. 85 fm íb. á 2. hæð. Mikið endurn. eign.Verð2,1 millj. Lækjargata Hafn. 80 fm íb. Verð1400þús. Hottsgata. 3ja herb. 80 fm íb. í kj. Sérínng. Verð 1650-1700 þ. 4ra herb. og stærri Háaleitisbraut. 4ra herb. 120 fm íb. á jarðhæð ásamt 30 fm bílskúr. Eignaskipti möguleg. Maríubakki. 4ra herb. 110 fm íb. á 2. hæð. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Verð 2,3 millj. Álfaskeið. 5 herb. 136 fm íb. á 1. hæð. Bílsk.róttur. Verð 2,6 millj. Barmahlíð. 120 fm 4ra herb. tb. á 2. hæð. Sérinng. Bílsk. Mögu- leg skipti á minna. Kársnesbraut. 140 fm sérhæð ásamt bílskúr. Mögul. skipti á minna. Mjóahlíð. 100 fm íb. á 1. hæð. Verð2,4millj. Lindargata. 4ra herb. 100 fm íb. á 1. hæð. Sérinng. 50 fm bílsk. Verð 2,5 millj. Kópavogur — austurbær: Vor- um að fá í sölu 150 fm efrí sér- hæð. Mjög gott útsýni. Verð 3,5-3,6 millj. Flókagata. 4ra-5 herb. 120 fm ib. á 1. hæð. Sérinng. Verö 3,5 millj. Vesturberg. 4ra herb. 110 fm ib. á 2. hæð. Gott útsýni. Verð 2,1 millj. Laugateigur. 4ra-5 herb. sér- hæö ásamt 45 fm bílsk. Eigna- sk. mögul. Verð 3,5 millj. Nýbýlavegur. Sérhæð 130 fm. Glæsileg eign með nýjum innr. ásamt 32 fm bílskúr. Eignask. möguleg. Langholtsvegur. 4ra herb. 120 fm snyrtileg íb. á 1. hæð. Mögul. skipti á minna. Grænatún. Vorum að fá í sölu 147 fm efri sérhæð ásamt bíl- skúr.Verð 3-3,1 millj. Álfhólsvegur. 4ra herb. 100 fm efri séríb. í tvíb. Sérinng. Bílsk.- réttur.Verð1900þús. Raðhús og einbýli Suðurhlfðar. Vorum aö fá í sölu 286 fm einb.hús á þremur pöll- um ásamt 42 fm bílsk. Afh. fokhelt í maí. Eignask. mögul. Réttarholtsvegur. 130 fm endaraöhús. Æskileg skipti á 3ja herb. íb. Verð 2,5 millj. Norðurtún Álft. Vorum að fá í sölu 150 fm einb.hús ásamt rúmg. bílsk. Allt á einni hæð. Eignask. æskileg. Álftanes. Vorum að fá í sölu 170 fm einbýli á tveimur hæð- um ásamt bílsk.plötu. Möguleg skipti á minni eign. Seljahverfi. 2 X 153 fm einb. á tveim hæðum. Bflsk. Sk. mögul. autxgnaialan EIGNANAUST aMaaMntW « - M NW - ¦*¦ L HroiUf Hjalluan. viösWpUlræölnour. Litið á aðstæður á slysstað. Fallið var þrír metrar. Ljosmyndir/Ingvar Guðmundsson Féll niður um gat í gólfi nýbyggingar og slasaðist KONA féU niður um gat á gólfi nýbyggingar i Mjóddinni i Breiðholti sl. föstudagskvöld og slasaðist. Konan var að koma frá því að kaupa inn í versluninni Víði við Þangbakka og hugðist stytta sér leið með þvf að fara ( gegn um hús f byggingu þar rétt hjá. Gat hafði verið brotið á gólf jarð- hæðarinnar og var það óbyrgt. Konan varaðist það ekki og féll niður f kjallara, þrjá metra Hún meiddist talsvert, m.a. f baki, en missti ekki meðvitund og gat hrópað á hjálp, sem barst eftir u.þ.b. klukkustund. Ólafur Hauksson hjá Vinnueft- irliti ríkisins sagði í samtali við Morgunblaðið, að stundum skorti nokkuð á, að kröfur um öryggis- búnað f nýbyggingum væru upp- fylltar. T.d. ætti að ganga þannig frá þeim, að óviðkomandi kæmust ekki inn, en umrædd bygging var hins vegar opin og óvarin. „Það er einn maður, sem hefur eftirlit með því að öryggiskröfur séu uppfylltar f nýbyggíngum, og hann hefur unnið þrotlaust að úrbótum undanfarin ár. Það hefur borið góðan árangur en það má lengi bæta ástandið," sagði Ólafur Hauksson. K^^^O GARÐUR s.62-1200 62-1201 Skipholti 5 Gnoðarvogur. 2ja herb. ca. 60 fm ib. á 2. hseð. Laus fljótl. Verð1600þús. Snæland. Góð einstakt.ib. á rólegum stað. Verð 1200 þús. Krumahólar. 2ja herb. 56 fm góð Ib. Útsýni. Verð 1600 þús. Hraunbær. 2ja herb. rúmgóð ib. á 1. hæð. Falleg ib. Verð 1700 þus. Séríb. í Mosfellssveit. 2ja herb. óvenju stór og góð ib. á jarðhæð í fjórbýli. Sérhfti, -inng., -þvottaherb. og -garður. Einstakl.íb. — Mánagata. 40 tm samþykkt einstakl.ib. Varð HÖOþús. Lítið raðhús. 3ja herb. ca. 90 fm nýlegt mjög fallegt endaraðhús á góðum stað i Mosf ellssveit. Hraunbær. 3ja herb. 90 fm ib. á 3. hæð. Góð ib. Litil útb. Rauðarárstígur — laus. 3ja herb. risfb. Verð 1500 þús. Seljabraut. 3ja-4ra herb. mjög rúmg. og skemmtil. risib. Fullbúin. Bilgeymsla. Útsýni. Verð 2,5 millj. Lindarbraut. 4ra herb. ca. 120 fm neðrí hæö í þrib.húsi. Sórhiti og -inng. Þvottaherb.»ib. Bilsk.r. Fallegt útsýni. Verð 3 millj. Ljósheimar. 4ra herb. 110 fm íb. á 1. hæð í lyftublokk. 3 svefn- herb. á sérgangi. Tvennar svalir. Einkasala. Verð 2,2-2,3 millj. Þverbrekka. 5 herb. 120 fm endaíb. á 7. hæö. Þvottaherb. i ib. Frábært útsýni. Sérhæð — laus. 147 fm neðri hæð i þribýli í austurbæ. Allt sér. Bílskúr. Espigerði. Stórglæsileg 176 fm ib. á tveim hæðum á einum eftirsóttasta stað í borginni. Tvennar svalir. Bilgeymsla. Bein salaeðaskipti. Melbær. Glæsilegt raðhús, tvær hæðir og kj. með innb. bíl- skúr. Samtals 256 fm. Svo til full- gert hús á mjög góðum stað. Sogavegur. Mjög gott einb.- hús. Samtals 170 fm auk 28 fm bilskúrs. Húsið er tvær hæðir og kjallari að hálfu. 3 stofur, 4 svefn- hertx, gott baðherb., gestasn. o.fl.Verð4,6millj. Ártúnsholt Fokhelt einb.hús á tveim hæðum. Góð teikning. Kári Fanndal Guðbrandsson Lovisa Kristjánsdóttir . Björn Jónsson hdl. ^——————— i 1 26933 IBUÐ ER ÖRYGGI Hraunbœr- 2ja herb. 2ja herb. íbúð á 60 fm á 3. hæð. Falleg ib. Verð 1650 þ. Pósthússt r. — 2 hb. 75 fm íb. á 4. hæð í lyfth. ásamt bílskýli. Tilb. u. trév.Tilafh. strax. IVesturberg - 3ja herb. 3ja herb. ca. 85 fm jarðh.. Vönduð eign. Sérgarður. Fal- legur stigagangur. V. 1950 þ. I Hamraborg — 3ja herb. I 85 fm góð íb. á 3. hæð. Bíl- I skýli.Verð1950þús. Engihjalli — 4ra herb. 115 fm falleg íb. á 1. hæð. Verö2.3millj. I Maríubakki — 4ra | Ca. 110 fm falleg íb. á 3. hæð. Verð 2,3 millj. Þverbrekka - 4ra h. 117 fm mjög falleg ib. i lyftuhúsi. Mikið útsýni. Verö2,3millj. Kaplaskjólv. — raðh. Endaraðh. ca. 167 fm. Til afh. nú þegar. Verð 4,1 millj. Asparlundur — raðh. 150 fm sérstaklega vandað raðh. á einni hæð ásamt 30 f m bílsk. Miðbær - skrifstofuh. 88 fm skrifstofuhúsnæði á 2.' hæð. Tilb. u. trév. Til afh. I strax. Verð 2,2 millj. IVANTAR ALLAR GERÐIR i EIGNAÁSKRÁ IEic_ (aðurinn Hatnaralr. 20, a. 26933 (Nýja húainu vio L»k|«rlorg) H lödver Sigurðsson, ha. 13044. Grétar Haraldsson hrl. Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! _j Mánafoss afhentur í Nýju Kaledóníu EIMSKIPAFÉLAGIÐ seldi á síð- astiiðnu liausti skip sitt Mánafoss til Nýju Kaledóniu fyrir 24 millj- ónir króna. Skipið verður afhent þar í byrjun marz, en er nú f leigntisijrliiigiim víða um heim. Skipið átti upphaflega að af- henda í Singapore og til að koma því sem næst þeim stað, var gengið frá leigusamningi á þvf i byrjun desémber. Skipið var afhent leigu- tökum i Englandi 18. þess mánaðar og hefur sfðan verið i siglingum á suðlægum slóðum. Þrettán manna áhöfn er á Mánafossi og skipstjóri er Guðmundur K. Kristjánsson, en Viggó E. Maack, skipaverkfræðing- ur, mun afhenda skipið fyrir hönd Eimskipafélagsins. Mánafoss var byggður f Álaborg- ar skipasmiðastöðinni í Danmörku árið 1970 og er systurskip Detti- foss. Skipið hefur lengst af verið í millilandasiglingum, en á siðasta ári var Mánafoss í strandsiglingum hér við land. Var skipið orðið of lítið til þeirra verkefna og því selt. Akranes: Bæjarstjórnin lætur athuga húsnæðismálin Akranesi, 13. febrúar. , BÆJARSTJÓRN Akraness gerði á fundi sínuni þann 11. febrúar sl. eftirfarandi sam- þykkt. Bæjarstjórn Akraness telur ástæðu til að vekja athygli á þeim alvarlegu afleiðingum, sem nauð- ungarsölur á íbúðarhúsnæði og öðrum eignum getur haft í för með sér. Hér er um málefni að ræða, sem sveitarstjórnir verða óhjákvæmilega að taka á með einum eða öðrum hætti. Bæjarstjórn Akraness sam- þykkir að taka mál til sérstakrar athugunar á sínum vegum og felur félagsmálaráði að hafa for- göngu um slíkt í samráði við bæjarritara og félagsmálastjórna. JG
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.