Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 4. MAI1986 11 EFSTALAND 2JA HERBERGJA Falleg íbúð ájarðhæð. 2 herb. og eldhús. Fllsa- lagt bað. Laus strax. ENGJASEL 2JA HERBERGJA Falleg ca 60 fm íbúð á jarðhæð. Góðar innr. Bilskýli. Verð ea 1760 þús. HRAUNBÆR 2JAHERBERGJA Mjög falleg ibúð á 2. hæð. Ný teppi, rvýtt á baði. Verð ca 1700 þús. MIÐTÚN 2JA-3JA HERB. RISÍBÚÐ Góð ca 60 fm ibúð I þribýlishúsi. Verð ca 1,2 mlllj. VESTURBÆR 2JA HERBERGJA Lftil ibúð á 1. hæö í nýlegu fjölbýlishúsi. Laus nú þegar. MIÐVANGUR 2JA HERB. t LYFTUH. Stor ca 67 fm ibúð á 4. hæð. Góðar innr. Laus i ágúst. SPENNANDIÍBÚÐ ÍMIÐBORGINNI 2JA-3JA HERBERGJA Falleg íbuð á 3. og efstu hæð i nýendurbyggðu timburhusi. Glæsilegar nýjar innr. Stúrt bað- herb. S-svalir. Verð 2,3 mill j. BARMAHLÍÐ 3JA HERBERGJA JARÐHÆÐ Góð íbúð í þribýlishúsi ca 97 fm. Endurnýjaðar innr. á baði og i eldhúsi. Garður. VESTURBORGIN 4RA HERBERGJA Mjög falleg endurnýjuð rishæð i fjölbýlishúsi. ibúðin skiptist m.a. í stofu og 3 svefnherb. Nýtt gler. Endurnýjað rafmagn o.fl. Verð ca 1850 þús. LEIFSGATA 5HERBERGJA Góð endumýjuð ca 110 fm íbúö á 2. hæð i fjölbýlishúsí. M.a. 2 samliggjandi stofur og 3 svef nherb. + aukaherb. i risi. Verft ca 2,3 mlllj. KLEPPSVEGUR 4RA-5 HERBERGJA Góð ibúð á 1. hæð i fjölbýlishúsi. M.a. 1 stofa og 3 svefnherb. + aukaherb. í risi með aðgangi að snyrtíngu. S-svalir. Verft ca 2,2 millj. FLÚÐASEL 5HERBERGJA Falleg ca 120 fm endaíbúð. 4 svefnherb. Bil- skýli.S-svalir. SNORRABRAUT 6 HERB. SÉRHÆÐ + BÍLSK. Góð ca 124 fm neðri hæð í þríbýlishúsi. Á hæðlnni 2 herb., 2 samliggjandi stofur, flisa- lagt bað og eldhús. 2 ibúðarherb. i kjallara. Suðu rsvalir. Verft ca 2,9 millj. BORGARHOLTSBRAUT SÉRHÆÐ -i- BÍLSKÚRSSÖKKLAR Góð ca 135 fm fbúð f tvfbýlishúsi. 1 stofa og 4 svefnherb. Sérþvottahús og geymsla á hæðinni. Ný Ijós teppi. Sérhiti. S-svalir. Verfi ca3,3millj. REYKÁS HÆÐ OG RIS Ca 150 fm i nýju fjölbýlish. Hæð: Ca 110 fm, stór stofe + borðst., eldhús og 2 herb., viöar- klætt baðh. Ris: Ca 40 fm óinnréttað með gtuggum. BRÆÐRABORGARSTÍGUR 4RA HERBERGJA NÝ ÍBÚÐ Ca 100 fm íbúð á 2. og efstu hæð i nýju sexbýlishúsi. Rúml. tilb. undir tróverk. S-svalir. Afh. Íjúní1986. REYNILUNDUR EINBÝLI + TVÖFALDUR BÍLSK. Falleg hús á einni hæð ca 235 fm þar af 100 fm innb. bilsk. með gryfju. Mjög góð vinnuað- staða. Falleg ræktuð löð. DALATANGI EINBÝLI + INNB. BÍLSK. Nýtt fullb. steinhús á tveimur hæðum. Efri hæð ca 155 fm. 5 svefnherb., stofur og eld- hús með harðviðarinnr. 70 fm rými við hlið bílskúrs niðri. LEIRUTANGI PARHÚS - 3JA HERBERGJA Ný ca 97 fm ibúð á einni hæð i parhúsi. 2 herb. og stofa. Harðviðarínnr. í eldhúsi. Sér- inng. Verfi ca 1,9 mlllj. BAKKAFLÖT EINBÝLI + TVÖF.BÍLSK. Gott ca 142 fm hús. 1 stofa og 4 svefnherb. Danfoss á ofnum. 960 fm lóö. Verð ca G millj. Mögul. é 60% útb. og verðtr. efttrst. MIKILL FJÖLDIANNARRA EIGNA ÁSKRÁ OPIÐÍDAGKL. 1-4. F FASTErGNASAU \fÆXu ¦» ffVf SUÐURLANDSBRAUr 18 Wrl\jl i Jg JÓNSSON UÖGFRÆÐINGUR: ATL.I VAGNSSON SÍMl- 84433 ^11540 Opið1-3 Sjávarlóð í Skerja- TÍroi: Til sölu sjávarlóö á góð- um stað. Byggingarhæf strax. Einbýlis- og raðhús I Norðurbæ Hf. fji sölu rúml. 300 fm tvilyft gott einbýlish. á eftirsóttum stað í norðurbæ. Skipti á minni eign f Norðurbœ æskileg. Sólvallagata: tíi söiu mjog skemmtilegt 224 fm einbhús. Sérib. í kjallara. Verft 5-53 millj. I vesturbæ: 180 fm mjög gott tvílyft steinh. Bílsk. Fallegur garður. Verð5,5millj. Keilufelh Ca 140 fm tvfl. mjög fallegt timburh. 30 fm bílskýli V. 3,8 m. I Garðabæ: ca 193 fm nýtt tviiyft timburhús. Fallegt útsýni. Bilsksökklar. Hlíðarbyggð Gb: 240 tm ovenju glæsilegt endaraðh. Mögul. á sénD. í kj. 35 fm innb. bilsk. Sk. á minni eign. Kjarrmóar Gbæ: nstmfai- legt raðhús. Bilskréttur. Verð: Tilboð. PreStSbakkÍ: 182fmmjöggott pallaraðh. ásamt 30 fm bilsk. Verð 4,5-4,6 millj. Hverfisgata: ca 100 fm parhús (steinh.). Verð 1950 þús. 5 herb. og stærri Espigerði: tii söiu ovenju glæsileg 176 fm íb. á tveimur hæðum í lyftuh. Bilhýsi. Fagurt útsýni. Uppl. á skrifst. Sigtún m. bílsk: ni böiu 130 fm mjög góð 5 herb. neðri sérh. 30 fm bílsk. V. 4,5 millj. í Þingholtunum: uo fm vönduð sérhæð í nýl. þrib.húsi. Arinn í stofu. Verð 3,5-3,8 mlllj. Lúxusib. í Skipholti: ca 190 fm óvenjuskemmtil. ib. á 2 hæðum í nýju glæsil. húsi. Bilskr. Uppl. á skrifst. 4ra herb. Tjamargata: Glæsileg4raherb. íb. á 4. hæð. íb. er öll endurn., m.a. nýtt þak. Fagurt útsýni. KaplaskjÓISV.: 100fmglæsil. íb. á 2. hæð ínýl. húsi. 2 svalir. V. 3 m. Hvassaleiti: 100 tm goö rþ. & 3. hæð. Bilsk. Laus. Verð 2,7 Blikahólar: 117 fm óvenjufalleg ib. á 2. hæð. S-svalir. 30 fm bílsk. m. 20 fm geymslu innaf. Verð 2,9 millj. 3ja herb. I HÓIahverfl: 3ja herb. fal- leg ib. á 4. hæð í lyftuh. V. 2,2 m. Háaleitisbr.: 93 tm goð ib. á jarðh. Sérinng. Verð 1950 þús. Eskihlíð: 97 fm iD. á 2. hæð + herb. í risi. Laus. Verð 2,2 - 2,3 milij. í Austurborginni: 75 fm ib. á 2. hæð i steinh. Svalir. Verð 1750 þús. og 75 fm ib. á jarðh. Verð 1750 þús. Skólagerði: 75 fm goð »>'. ., jarðh. Laus strax. EngÍhjallÍ: Laus 3ja herb. Ib. á 2. hæð. Ljósar innr. Verð 2050 þús. 2ja herb. Bergstaðastræti: ni söiú' nt- ið einbhús á Iftllll lóð. Verð 1-1,1 millj. Laust strax. Hraunbær: 2ja herb. goð ib. á 2. hæð. Svalir. V. 1750 þ. í Norðurmýrí: 50 fm kjallaraib. Sérinng. Laus. Verft 1350 þús. Furugrund — laus: 2jaherb. góö íb. á 3ju hæð. Suðursvalir. Verð 1,6 millj. Og einstaklib. á jarðh. Leifsgata - laus: eo fm bjan ib. á 2. hæð. Verft 1700 þús. StelkshÓlar: 65 fm glæsileg ib. á 3. hæð (efstu). íb. snýr öll í suður, stórar suðursvalir. V. 1800 þús. BlÍkahÓlar: 2ja herb. Ib. á 3. hæð (efstu). Laus 1. júní. FASTEIGNA MARKAÐURINN ödmsgotu 4 11540-21700 Jón Guðrnundsson sölustj., Leó E. Löve lögfr., Magnús Guðlaugsson löglr. 681066 Leitid ekki langtyfir skammt Opið 1-4 SKOÐUM OG V.METUM EIGNIR SAMDÆGURS HRAUNBÆR - EINSTAKL. 30 fm snyrtil. íb. a jarðh. Ákv. sala. V. I200þús. MIÐVANGUR-2 65 fm fatleg góð ib. á 4. hæð i lyftu- húsi.Góðeign. V. 1700þús. SKEGGJAGATA-2 Ca 50 fm snotur ib. iþríbýli. Ákv. sala. V. 1400þús. TJARNARBÓL-2 70 fm snyrtil. ib. á jarðh. Snýr i suður. Ákv. sala. V. 1750þús. HRAUNBÆR-2 65 fm gúð ib. á 2. hæð. Getur iosnað fljótl. Ákv. sala. V. 1700 þús. LAUGATEIGUR-3 78 fm snyrtil. ib. i kj. m. sérinng. Ákv. sala. V. 1850 þús. HÖRGSHLÍÐ-3 85 fm rishæð i tvib. Bátvjárnsklætt. Aukaherb. i'kj. fylgir. V. 1750 þús. HALLVEIGARST.-3-4 85 fm skemmtil. ib. á 1. hæð itimburh. Sérstökeign. V. 17S0þús. KAPLASKJÓLSV. -3-4 Ca 85 fm snyrtil. ib. é 2 hæðum, Nýtt parket. 2-3 svherb. Skipti mögul. á stærrieign. V. 2,2millj. EIRÍKSGA TA - BÍLSK. 105 im endurnýjuð ib. á 2. hæð. Tvö- faldur 55 fm bilsk. fytgir. Getur selst saman eða sitt i hvoru lagi. Nýtt þak, rafmagn, hiti. V. 3,1 millj. HÁALEITISBRAUT- 5-6 125 tm falleg ib. á 4. hæð. Gott útsýni, stárar s-svalir. Innb. bilsk. Skiptimðgut. ástærrieign. V. 3,2millj. NJÖRVASUND - SÉRHÆÐ 110 fm efrisérh. itvib. Sárhiti, sérinng. 40 fm bilsk. Ákv. sata. V. 3,3mittj. RAUÐALÆKUR - SÉRH. ¦110 fm jarðh. m. sérinng. Laus strax. Ákv. sala. V. 2,5millj. SELTJNES-SÉRH. 130 fm efri sérh. i þríb. Bitskúrsr. V. 3,Smiltj. FISKAKVÍSL - RAÐHÚS 180 fm glæsil. raðhús é tveimurhæðum með vönduðum innr. Mjög faltegt út- sýni. Húsið er ekki fultb. að utan. Bilsk- plata fyrirtvöf. bilsk, V. 4,9millj. HVASSALEITI - RAÐHÚS 200 fm vandað raðhús á tveimur hæð- um með ínnb. bílsk. Góðar stofur, S stór svefnherb. Tvennar svalir. Skipti mðguleg. V. S,5miH/. SKEGGJAGATA - PARHÚS Ca 150 fm hús, kjallari og 2 hæðir. Laustfljótt. V.3,5millj. VATNSSTÍGUR - EINBÝLI 210 fm fallegt einbýfish. Mikið endurn. Skipti mögul. á 3ja herb, V. tilboð* DALTÚN-EINB. 275 fm vandað hús, kj., hæð og ris. Til afh. núþegartilb. u, trév, Mögul. á séríb. ikj. Teikn. é skrifst. V. 5 millj. NÝLENDUGATA - EINB. Ca 130 fm timburhús á skemmtilegum stað. Tilafh. núþegar. Bilskúr. V. 2,7millj. STARHAGI-EINB. Til sólu glæsilegt einbhús á besta stað i Vesturbænum i Rvik. Húsið er ca 350 fm að stærð, kj„ hæð og ris. Húsið er mjög vel um gengið og vandað að altri gerð. Glæsilegt •jtsýni. Getur verið til afh. fljótl. Teikn. og nánari uppl. áskrifsi. LAUGAVEGUR- VERSLH. Vorum að fé i sötu góða og vel stað- setta húseign við Laugaveg. Uppl. aðeins á skrifst. GRINDAVÍK-EINBÝU 200 fm einbýtish. á byggingarstigi. Mögul. á góðum gr.kjörum t.d. með skutríabréfum. Grindvikingar gripið tækifærið meðan það gefst. SÖLUTURN HAFNARFIRÐI Til sölugóður og vel staðsettur söluturn i Hf. Ýmis eignaskipti mögul. Langur leigusamningur. Húsafell FASTEIGNASALA LanghoHsvegi 1 /5 Simi:68W66 Ö Aialsteinn Pétursson SergurGuónason hd> [ Porlákur Elnarsson. Fer inn á lang flest 5 heimili landsins! Símatími 1-3 Álfheimar — 2ja Mjög falleg ibúð á jarðhæð. Verð 1650 þús. Eskihlíð — 2ja-3ja 72 fm glæsileg ibúð i þríbýlishúsi. 011 endurnýjuö. Verft 1860-1900 þús. Efstihjalli — 2ja-3ja 2ja herb. íbúð ásamt aukaherb. i kj. VerA1800þús. Hrísateigur — 2ja Bjort og falleg ca 55 fm íbúð í kjallara (lítið niöurgrafin) i tvíbýlishúsi. Sérinn- gangur. Verð 1550 þús. Hraunbær einstaklíb. Falleg einstaklingsíbúð. Samþykkt. Getur losnað fljótlega. Keilugrandi — 2ja 65 fm vönduð íbúð á jarðhæð. Kleppsvegur — 3ja-4ra 105 fm góð ibúð á 3. hæð. Verft 2,2-2,3 miílj. Reynimelur — 3ja Góð ca 80 fm íbúð á 4. hæð. Verft 2,1 millj. Stelkshólar — 3ja Glæsileg íbúð á 2. hæð. Öll m. nýjum innréttingum. Gott útsýni. Fífuhvammsv. — 3ja 3ja herb. efri sérhæð í tvíbýlish. Stór bílsk.Verð2,4millj. Lundarbr. — 5 herb. 137 fm íbúö á 3. hæð. S-svalir. fbúðin er m.a. stofa, 4 herb. o.fl. Verð 3,0 millj. Lindarbraut — 5 herb. 140 fm sérhæð (1. hæð). Bilskúrs- sökklar. Verð 3,5-3,6 millj. Fellsmúli — 4-5 hb. 120 fm góð endaibúð á 4. hæð. Tvennar svalir. Gott útsýni. Háaleitisbr. — 5-6 hb. Mjög góð ca 136 fm endaib. á 4. hæð. íbúðinni fylgir góður bilsk. og sameign. Nýtt gler. Stórkostlegt út- sýni. Verð 3,6-3,8 mlllj. Ljósheimar — 4ra 100 fm góð íb. á 6. hæð. Danfoss. Verð 2,2-2,3 millj. Laugavegur Tilb. u. tréverk 90 fm glæsileg íbúö á 3. hæð ásamt möguleika á ca 40 fm baðstofulofti. Gott útsýni. Garður í suður. S-svaiir. Verð3200þús. Rekagrandi hæð + ris 136 fm ný glæsileg íbúð ásamt stæöi ibílhysi.VerA3,5millJ. Miklabraut — 320 fm Sérhæð (180 fm), ris (140 fm). Stórar stofur og stórt herb. Stórkostlegur möguleiki fyrir stóra fjölskyldu, læknastofur, teiknistofur, lítið gisti- heimili o.m.fl. Möguleiki á að skipta í 3 íbúðir. Glassilegt útsýni, sem aldrei verður byggt fyrir. Allt sér. Hagstætt verð. Rauðalækur — 4ra 110 fm glæsileg (efsts) hæö. Bilskúr. Allar innr. nýjar. Nýjar lagnir og gler. Óvenju vönduð og smekklega innr. íbúð. Verð 3,3-3,5 millj. Skólavörðurholt 5-6 herb. 140 fm ibúð a 2. hæð (efstu) í nýlegu húsi. íbúðin er m.a. óskipt stofa, 4 herb. o.fl. S-svalir. Kópavogur — 6 herb. 170 fm íbúð (1. hæð) á rólegum stað. Sérinng. og hiti. Verð 3,0 millj. Tómasarhagi — sérh. Ca 140 fm góð neðri hæð i þribýlis- húsi. Laus fljótlega. Raðhús á Seltjnesi Til sölu 200 fm vandað raöhús á jsunnanverðu Nesinu. 40 fm bílsk. Verð6,5millf. Byggingarlóð v/Stigahlíð Til sölu um 900 fm byggingarlóð á góðum stað. Verð 2,5 millj. Teikn. og uppl. á skrifstofunni (ekki i sima). Ægisgrund — einb. 200 fm glæsilegt einlyft nýtt einbýli ásamt 50 fm bilsk. Teikn. á skrífst. Einbýlish. á Amarnesi Sjávarlóð Glæsilegt einbýlish. á sjávarlóð. Stærð um 300 fm. Bilsk. Bátaskýli. Verð 9,0 millj. Skipti á minni eign koma vel til greina. EiGíiflmiÐLunin PINurtOLTSt, ,iMi ; ' 11 solu.tion Svarnr Kn»tin»»on l>oii»itui GuAinundtton. aöium. Unnslainn B*ck hrl., um> 12320 Wvollur Halldörsaon. Iðglr EIGNASALAINi REYKJAVIK Opið1-3ídag 2ja herb. ARAHÓLAR. 65 ftn MJÖG góð íb. í lyftuhúsi. Laus nú þegar. V. 1750þús. EFSTALAND. Litil en snotur íb. á jarðhæð. Getur losnað fljót- lega.V. 1750þús. HAGAMELUR. 70-80 fm íb. í kj. íb. er mjög litið niðurgr. Sér- inng., sérhiti. V. 1750 þús. HRAUNBÆR. 65 fm sérlega góð íb. á 2. hæð. Laus nú þegar.V. 1700-1750 þús. UOSVALLAGATA. Snyrtileg 2ja herb. íb. á jarðhæð. íb. er ný máluð og með nýjum tepp- um. Laus nú þegar. V. 1200 þús. 3ja herb. ASBRAUT. 85 fm íb. á 3. hæð. Nýleg eldhúsinnr. Gott útsýni. V. 1850þús. BOÐAGRANDI. Gullfalleg endaib. á 8. hæð (efstu). Stór- kostl. útsýni. Sauna og mikil sameign. Bílskýli. Laus strax efv.ll. ESKIHLÍÐ. Ca 80 fm góð íb. með miklu útsýni. Laus nú þegar. V. 2,1 millj. KRIUHÓLAR. 85 fm 3ja herb. ib. á 2. hæð í lyftuh. V. 1900-1950 þús. LAUGAVEGUR. Innarl. á Laugavegi höfum við góða 3ja herb. íb. á 1. hæð. V. 1700 þús. REYNIMELUR. Ca 85 fm góð íb. á 3. hæð. V. 2,2 millj. 4ra herb. FRAMNESVEGUR. Ca 126 fm sérlega góð íb. á 3. hæð í blokk. Getur losnað strax. FURUGERÐI. Ca 115 fm mjög vönduð og góð íb. á 2. hæð. Gott útsýni. Sérþvhús og búr innaf eldhúsi. HÁALEITISBRAUT. 120 fm íb. á jarðhæð. Bílskúr fylgir. V. 2,8 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR. Ca 115 fm góð íb. á 1. hæð. Getur losnað fljótlega. NÝLENDUGATA. Ca 100 fm mjög góð og snyrtileg íb. á 1. hæð.V.2,1 millj. MIÐLEITI. 156 fm ný og falleg íb. á 1. hæð í blokk. Bílskýli fylgir. Einbh. og raðh. ALFHOLSVEGUR. 140fm einb- hús. Húsið er allt í toppstandi. Fallegt útsýni. Hitalögn i stétt. 40fmbílsk. fylgir. FLÚÐASEL. Fallegt og vandað raðhús sem er tvær hæðir og jarðhæð. Mætti gera ib. á jarð- hæð. Bílskýli. V. 4,2-4,5 millj. GARÐAFLÓT. 150 fm mjög gott einbhús allt á einni hæö og endurnýjað að hluta. Sökklar að garðhúsi eru komnir. Mögul. að taka minni íb. uppí kaupin. Bílskúr fylgir. GRETTISGATA. Ca 180 fm einbhús á þremur hæðum (timburhús). Laust nú þegar. V. 3,7 millj. Fyrirtæki og annað MIÐSVÆÐIS. Vefnaðarvöru- verslun á góðum stað í borginni. Einnig er möguleiki á að fá hús- næðið keypt líka. AUSTURBORGIN. Erum með mjög góðan söluturn. Gott tækifæri fyrir duglegan aðila. BREIÐHOLT. Erum með raf- tækja-, búsáhalda- og gjafa- vöruverslun til sölu. Langur leigusamningur. MIÐBÆRINN. Verslunar- eða iðnaðarhúsnæði vel staösett í borginni. Tilvalið fyrir t.d. veit- ingarekstur eöa eitthvað þess háttar. EIGi\/\S/\LAIM REYKJAVÍK Ingólf sstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum.: Hólmar Finnbogason. Heimasi'mi: 688513.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.