Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR4. MAÍ1986 ' Evrópudagurinn er á morgun DAGUR Evrópu er á morgiin, mánudag 5. maí, á stofndegi Evrópuráðsins og hefur Samband íslenskra sveitarf é- laga farið þess á leit að sveit- arfélögin og stofnanir þeirra dragi þann dag að hún þjóð- fánann eða Evrópufánann, sem er tólf gular stjörnur á bláum feldi. Einnig munu strætisvagnar Reykjavíkur og Kópavogs aka þann dag með veifum með Evrópufán- anum. Póst- og símamálastofnunin gef- ur út frímerki í tilefni dagsins sem helguð eru umhverfisvernd. Eiga þau að vekja athygli manna og skilning á að í samskiptum við nátt- úru landsins sé henni ekki spillt að þarflausu. Evrópufrímerkin eru tvö og eru á þeim myndir af þjóðgörð- unum, á öðru þeirra mynd frá 68 88 28 Opiðfrá1-3 íbúðarhúsnæði Orrahólar Lítil einstak.ingsíb. á jarðh. í fjölbýlish. Nýjar innr. Laus. Hagstæð kjör. Seilugrandi 70 fm falleg íb. á 1. hæð í fjölb. Vandaðar innr. Ákv. sala. Akranes 3ja herb. falleg íb. í nýlegri blokk. Mikið úts. Ákv. sala. Grænahlíð — sérhæð 150 fm góð neðri sérh. í þrib- húsi. (b. skiptist m.a. í 4 svherb. iþar af 1 forstofuherb. Góður Ibílsk. iKlyfjasel — einbýli iGlæsil. einbýlish. Kj., hæð og iris. Innr. í sérflokki. Húsið er inær fullb. Mögul. á tveimur íb. ii'húsinu.Ákv. sala. Akurholt — Mosfellssv. 132 fm fallegt einbýlish. á einni ihæð. 40 fm bílsk. Stór lóð. Bein sala eða skipti á stærra húsi í Mosfellssv. eða Reykjavík. Einbýli — Mosfeílssv. 165 fm nýlegt einbýlish. ásamt 50 fm bílsk. Húsið er ekki fullb. Fallegur og friðsæll staöur við þéttbýlið. Atvinnuhúsnæði Ártúnshöfði Til sölu sökklar að 400 fm iðn- aðarhúsn. Góðir stækkunar- mögul. Skipti æskil. á 100-200 fm góðu iðnaðarhúsi á svipuð- um slóðum. Súðarvogur 250 fm jarðh., 125 fm jarðh. og 125 fm efri hæð. Húsið selst i einu lagi eða hlutum. Borgartún Skrifstofuhúsn. 120 fm á 2. hæð. Tilb. u. trév. strax. Einnig 432 fm á 3. hæð. Selst í einu lagi eða hlutum. Af h. í maí nk. Borgartún Skrifstofuhúsn., 120 fm á 2. hæð. Tilb. u. trév. strax, 432 fm á 3. hæö. Selst í einu lagi eða hlutum. Afh. í maí nk. Fyrirtæki Veitingastaður Til sölu 50% eignarhluti í vin- veitingastaö í miðbænum. Möguleiki á mikilli veltuaukn- ingu. Kjörið tækifæri fyrir þjón. Uppl. aðeins á skrifst., ekki i síma. Matvöruverslun Til sölu matvöruverslun á góð- um stað í vesturbæ. Búðin er með nýlegum innr. og mjög vel tækjum búin. Góð velta. INGILEIFUR EINARSSON löggiltur fasteignasali Suðurlandsbrauf 32 Skaftafelli og á hinu Jökulsárgljúfr- um. Gefið hefur verið út veggspjald í tilefni dagsins og er ávarp Evr- ópubandalagsins í ár á því, en það er svofellt: „Vernd og styrking frelsisins er háð sameiginlegu átaki okkar allra. Aðeins sameiginlega getum við varið réttindi okkar gegn öflum þeim, sem þeim ógna: hryðju- verkastarfsemi, ofbeldi, umburðar- leysi, eiturlyfjum, misnotkun tölvuvæddra upplýsinga um per- sónulega hagi o.s.frv. Mannleg reisn nýtur nú verndar alþjóða- samninga í Evrópu, sem tryggja mannréttindi, félagslegt réttlæti og jafnrétti kynjanna. Evrópa býður sérhverjum borg- ara þjónustu sína. Evrópsk eining ver frelsi allra." Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiðill! 641400 Opiðkl.1-3 Furugrund — 2ja 58 fm tilb. u. trév. V. 1350 þús. Seilugrandi — 2ja Falleg 70 fm íb. á 1. hæð. Borgarholtsbr. — 3ja Rúmg. neðri sórh. + 25 fm bilsk. Nýbýiavegur — 3ja 90 fm sérh. + aukah. V. 2,2 m. Ásbraut — 3ja Góð 86 fm ib. á 3. h. V. 1950 þ. Víðihvammur — 3ja 3ja herb. efri hæð. V. 2 millj. Kleppsvegur — 4ra 105 fm ib. +12 fm í risi. V. 2,4 m. Fífusel —• 4ra Góð íb. á 1. hæð. V. 2,3 millj. Laugalækur —4ra 100 fm ib. á 3. hæð m. forst.- herb. Laus nú þegar. V 2,5 m. Álfatún — 4ra Nýt. 126 f m íb. ásamt 25 fm bflsk. Lauf brekka — 4ra Góð 4ra herb. sérh. Bílskr. Holtagerði 4ra 107 fm neðri hæð ásámt bíslk- sökklum. V. 2450 þús. Langabrekka — sérh. 130 f m ásamt bílsk. V. 3,2 millj. Kársnesbraut — einb. 90 fm hús ásamt bilsk. V. 2,5 millj. Bræðratunga — raðh. 150 f m ásamt 60 fm bilsk. Birkigrund — einbýli 250 fm + 25 fm bilskúr. Þinghólsbraut — einb. 160 fm hæð og ris. V. 3,8 m. Reynihvammur — einb. 217 fm + 50 fm bilsk. V. 5,2 m. Nýbýlav. — einb. Nýlegt 5 herb. 130 fm hús ásamt litlu 90 f m húsi. V. 4,4 m. Atvinnuhúsnæði Við Höfðabakka, Skemmuveg, Dalbrekku, Kársnesbr. KJÖRBÝLl FASTEIGNASALA Nýbýlavegi22 III hæð (Daíbrekkumegin) Sími 43307 Sölum.: Sveinbjörn Guómunaason Rafn H. Skúlaton, lögfr. ^s^as^ Hjarðarhagi. stórgiæsii. rúmg. 3ja herb. ib. á 3. hæð. Bilsk. Einkasala. GARÐUR S.62-Í200 62-120Í Skipholti 5 OpÍð1-3 Hringbraut. 3ja herb. 76 fm björt kjíb. i þríbýlish. Sérhiti. Fráb. staðsetn. fyrir háskólafólk. Verð 1700þús. 2ja-3ja herb. Alfaskeið + bflskúr. Faiieg 65 fm íb. á jarðhæð. 25 fm bilsk. Verð1800þús. Álftahólar. 2ja herb. ca 60 fm mjóg snyrtil. ib. á efstu hæð í lyftuh.Verð1650þús. Hellisgata Hf. 2ja herb. ca 75 fm falleg björt íb. Allar innr. og tæki ca 3ja ára. Sérhiti og -inng.Verð1600þús. Hraunbær. Rúmgóö 2ja herb. ib. á 1. haeð. Ný teppi. Bað með glugga. Verð 1750 þús. Laufvangur Hf. 65 fm (b. á 1. hæð i blokk. Þvottah. i fb. Verð 1700þús. Mánagata — einstakl.íb. Ca 40 fm samþ. íb. f kj. V. 1150 þ. Nýbýlavegur — bílsk. góa íb. á 2. hæð m.a. nýtt i eldh. Innb. bilsk. Lausfljótl. Fálkagata. 3ja herb. ca 80 fm íb.ál.hæð.Sérhiti. Hofteigur. 3ja herb. ca 70 fm kj.íb. Frábær staður. Verð 2 millj. Sogavegur. 3]a herb. íb. á 1. hæð í þrib. Allt t íb. er nýtt Falleg ib. Verð 1900 þús. Einkasala. 4ra - 5 herb. írabakki. 4ra herb. á 2. hæð auk* 11 fm herb. i kj. Góð íb. með sérþvottah. Verð 2,4 millj. Karfavogur. 4ra-5 herb. ib. á 1. hæð í þrib. Snyrtil. ib. 46 fm bílsk.Verð2,8millj. Ljósheimar. 4ra herb. fb. é 2. hæð. Sérinng. Þvottah. í íb. Verð 2,3 millj. Lindarbraut — Laus 4ra herb. 120 fm fb. á 1. haað i þríb. Sérhiti og -inng. Þvottah. í ib. Úts. Verð 3 m. VestUrberg. 4ra herb. ca 100 fm íb. á efstu hæð. Útsýni. Verð 2,3 millj. Þverbrekka. 5 herb. 120 fm endaib. á 7. hæð. Þvottaherb. i íb. Frábært útsýnl. Efstasund. Hæð og ris ítvíbýl- issteinh. 48 fm bilsk. Sérhiti og -inng.Verð3,2millj. Uppl. ísömu símum utan skrifstof utíma. 30 ára reynsla tryggir örugga þjónustu. Vesturbær — 2ja 2ja herb. 60 fm mjög fallog fb. é 1. hœð f fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg. Bll- skýli fylgir. Laus strax. Fossvogur — 2ja 2ja herb. mjög falleg íb. á jaröh. við Gautland. Miðbærinn — IMý íb. 2ja-3ja herb. ca 80 fm mjög smekklega innr. ný rísib. v/Laugaveg. S-svalir. Þingholtin — ný íb. 3ja-4ra herb. ca 100 fm glæsileg rísib. i nýju húsi við Skölavörðustig. 3ja herb. ib. á hæðinni auk þess baðstofuherb. i efra risi. Stórar suðursvalir. Kambsvegur — sérh. 4ra-5 herb. falleg neðri hæð í tvibýlish. Sérhiti., sérinng., sérgaður. Bílsk. fylgir. Miðbærinn — einbhús Timburhús 70 fm grunnfl. kjallari, hæð og ris v/Vatnsstig. Mikið endurnýjað. Hlíðar — raðhús 211 fm fallegt endaraðhús, kjallari og tværhæðirviðMiklubraut. Einkasala Safamýri — parhús 6 herb. 156 fm parhús á 2 hæðum ásamt 36 fm bílsk. Einkasala. Einbýlish. Kóp. 5-6 herb. 141 fm fallegt einbhús á 1 hæð við Hraunbraut. 70 fm bílsk. fylgir. Skipti á minni eign i Kópavogi möguleg. Einkasala. Neðstaleiti — Raðhús 206 fm glæsil. nýtt raðh. á tveim hæðum ásamt innb. bilsk. að mestu fullgert. Lóð frágengin. Húsiö er nú innr. sem tvær íb. Einkasala. Vesturbær — einbýlish. 180 fm mjög falleg einbýlish. v/Nesveg á tveim hæðum ásamt bílsk. Á neðri hæð eru 4-5 svefnherb., baðherb., bvottaherb. og geymsla. A efri hæð: Rúmg. stofur, hjónaherb., eldh. og bað. Stórar s-svalir. Fallegur garður. Einbýlishús — Kóp. 280 fm glæsilegt einbhús á 2 hæðum. Að mestu fullgert v/Grænatún. 45 fm innb. bílsk. fylgir. Mögul. á 2 ib. Sk. mögul. á minni eign. Verslunarhúsnæði 125 fm verslunarhúsnæði tilb. u. trév. i nýju húsi við Skólavörðustig. Agnar Gústafsson hrl.^ [EiríksgötiM. 'Málflutnings- og fasteignastofa . Skipasund. 5 herb. ca 100 fm mikið endurn. miðhæð í þríbýli. Fallegur garður. Bilskúr. Verð 3,4 millj. Lúxusíbúð. 5-6 herb. ca 170 fm glæsiíb. á tveimur hæðum áfráb. stað. Bílg. íb. fyrirvandláta kaupendur. Stærri eignir Akurholt Mos. Vorum að fá í einkasölu gott einbhús á einni hæð 140 fm auk 42 fm bílsk. 4 svefnherb. Stór og falleg lóð. Verð 5 millj. Álfhólsvegur. Einbhús sem er hæð og hálfur kj. Samtals um 140 fm auk 27 fm bílsk. 900 fm ræktuð lóð. Verð 4 millj. Ásbúð. Einbhús einlyft ca 260 fm. Húsið er góðar stofur, 5 stór herb., eldh. m. vandaöri innr., baðherb., sauna o.fl. Innb. bflsk. Fallegur garður. Verð 5,5 millj. Depluhólar. Einbhús á tveim hæðum ca 250 fm með innb. bílsk. Mikið útsýni. Grettisgata — laust. Einb- hús (steinhús) sem er kj., hæð og ris. Samtals um 130 fm. Mikið endurn. hús á góðum stað. Kambsvegur. Einbhúsátveim- ur hæðum með ínnb. bílsk. í kj. Samt. ca 320 fm. Hús í góðu stancfi. Eftirsóttur staður. Gott verð. Keilufell. Gott einbýlish. sem 43466 Opiðídag1-3 Einstaklingsíbúð Kaplaskjólsvegur Furugrund — 40 f m 2ja herb. Digranesvegur — 60 fm + bflsk. Nýbýlavegur — 70 fm. Fif uhvammsvegur — 60 f m. 3ja herb. Langabrekka — 70ftn. Laus. Laugavegur — 90fm. Digranesvegur — 90 f m. Álfhólsvegur — 86 ftn. Tilb. u.trév. 4ra herb. Maríubakki-112fm. Kársnesbraut — 100 fm bflsk. Sérhæðir Hlíðarvegur —130 fm + bflsk. Álfhólsvegur — 140 fm + bflsk. Raðhús Birkigrund 223 fm auk bfl- skúrs. Steinsteypt. Einbýlishús Vallhólmi-240fm. Þinghólsbra ut — 150 f m. Hófgerði-130fm. Kópa vogsbraut — 130 fm. 4 raðhúsalóðir í Hafnarfirði. Bygghæfarstrax. iðnaðarhúsnæði Kársnesbraut 1800 fm. Selst í einu lagi eða niður í allt að 90 fm. Verð 1800 pr. fm. Sér- hitiíhverrieiningu. Kópavogur Vantar allar stærðir af eign- um á söluskrá. Skoðum og verðmetum samdægurs. E. Fasteignasalan EIGNABORG sf Hamraborg 12yfír bensínstöðinni Sölumenn: Jóhann Hálfdánarson, hs. 72067, Vilhjálmur Einarsson, hs. 41190, Jón Ei nVsson hdl. og Rúnar Mogensen hdl. er hæð og rís. Samt. 145 fm. Verö3,5millj. Laugalækur. Endaraðh. sem er kj. og tvær hæðir. Samt. ca 180 fm. Nýtt eldh. Ttl grelna kemur aö taka góða 3ja-4ra herb. íb. upp í hluta kaupverðs. Verð 3,9millj. Logafold. Einbhús (tímbur) ca 150 fm á einni hæð auk 70 fm rýmis í kj. 4 svefnherb. Vandaðar innr. Frág. fóð. Bílskúrsplata. Verð 4,9millj. Malarás. Einb.hús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað. Fullgert, glæsil. vandað hús. Mögul. á tveimur íb. Stór bflsk. Frágengin garður. Hagst. verð. Einkasala. Markarflöt. Einbhús á einni hæð 190 fm auk 50 fm bilsk. Vandað hús á einstaklega fríðsæl- um stað. Melbær. Glæsilegt raðhús 2 hæðir og kj. með innb. bflsk. samtals 260 fm. Svo til fullgert hús á mjög góðum stað. Melsel. Glæsil. hús á mjög ró- legum stað. Húsið er tvær hæðir og kjallari auk 49 f m bflsk. Seiðakvísl. Nýtt fullb. 155 fm einbýlish. á einni hæð auk bflsk. Álftanes — sjávarlóð. Ca 150 fm fyrir einbhús á góðum stað. Gatnagerðargjöld greidd. Verð 300 þús. - Kári Fanndal Guðbrandsson, . Lovfsa Kristjánsdóttir, Sæmundur Sœmundsson, BjörnJónssonhdl. "\ Vantar allar stœrðir oggerðirfasteigna á söluskrá
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.