Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 4. MAÍ1986 28444 Opið12-15ídag 2ja herb. HOLTSGATA. Ca 70 fm á 3. hæð í steinhúsi. Falleg eign. Laus.V. 1650þús. RÁNARGATA. Ca 40 fm risíbúð. Sæmileg eign. Verð ca 900 þús. Ósamþ. ÁLFTAHÓLAR. Ca 65 fm á 5. hæð í lyftuhúsi. Falleg eign. Laus í júní. Verð 1700 þús. KRUMMAHÓLAR. Ca 50 fm á 2. hæð. Bílskýli. Verð 1650 þús. LYNGMÓAR. Ca 70 fm á 3. hæð í þlokk. Bílskúr fylgir. Verð: Tilhoð. STÓRAGERÐI. Ca 50 fm í kjall- ara. Ósamþ. en falleg eign. Verð1250þús. GRETTISGATA. Ca 45 fm á 2. hæð. Notaleg íbúð. Verð 1300 þús. BRÆÐRABORGARSTÍGUR. Ca 70 fm í kjallara. Sérinng. og hiti. Laus. Verð 1500 þús. LANGHOLTSVEGUR. Ca 55 fm kjallaraíb. Góð íbúð. Verð: Til- boð. ÓÐINSGATA ? PARHÚS. Ca 70 fm á einni hæð. Allt sér. Laust fljótt.Verð1600þús. MIÐBRAUT. Ca 65 f m kjallaraíþ. Rúmgóð falleg eign. Verð 1600-1700 þús. 3ja herb. SELVOGSGATA HF. Ca 75 fm á hæð auk 50 fm rýmis í kj. sem hægt er að sameina íbúð- inni. Steinhús. Verð um 2-2,1 millj. HRAUNBÆR. Ca 80 fm á 3. hæð auk 28 fm bílsk. Falleg eign. Verð2,1 millj. HRAFNHÓLAR. Ca 80 fm á 3. hæð auk 28 fm bílsk. Falleg eign. Verð2,1 millj. NÖKKVAVOGUR. Ca 80 fm risíbúð í þríþýli. Steinhús. Falleg eign. Verð: Tilboð. BAKKAGERÐI. Ca 70 fm á jarð- hæð. Sérinng. Falleg eign. Verð1900þús. BÓLSTAÐARHLÍD. Ca 97 fm á 4. hæð í þlokk. Falleg eign. Verð 2,2 millj. BRÆÐRABORGARSTÍGUR. Ca 95 fm á 1. hæð í þríbýli. Bílsk. Sérhiti.Verð2,1 millj. MIÐBÆRINN. „Penthouse" á 4. hæð í steinh. um 80 fm. Góð eign. Verð 1990 þús. 4ra-5 herb. GAUTLAND. Ca 100 fm á efstu hæð i blokk. Laus strax. Verð: Tilboð. ÞVERBREKKA KÓP. Ca 117 fm á 8. hæð I háhýsi. Falleg eign. Útsýni. Verð 2,4-2,5 millj. KAPLASKJÖLSVEGUR. Ca 95 fm á 2 hæðum. Falleg eign. Verð 2,3 millj. BREIÐVANGUR HF. Ca 120 fm á 2. hæð í blokk. Falleg eign. Sérþvottah. Bílsk. Verð 2,7 millj. KRÍUHÓLAR. Ca 100 fm á 8. hæð í hlokk. Góð iþúð. Verð 2,1 millj. SÆVIDARSUND. Ca 96 fm á 1. hæð í blokk. Glæsil. eign. Verð: Tilboð. Laus. Sérhæðir MIÐBRAUT SELTJ. Ca 117 fm á 1. hæð i þríbýli. Falleg eign. Bílsk. Verð 3,3 millj. SKIPHOLT. Ca 185 fm „pent- house" íbúð í nýju húsi. Glæs- il. eign. Verð 4,5 millj. Laus strax. Bein sala eða skipti á 3ja herb. íb. SKERJAFJÖRÐUR. Ca 110 fm rishæð í nýju húsi. Bílskúr. Selst fokh. innan en frág. utan. Til afh. strax. Allt sér. Verð 2,5 millj. Raðhús RÉTTARHOLTSVEGUR. Ca 140 fm sem er 2 hæðir og kjallari. Gott hús. Verð 2,7 millj. LEIFSGATA. Parhús sem er 2 hæðir og kjallari um 75 fm að grfl. 30 fm bílsk. Nýtt eldh. Saunaíkj. Verð4,1 millj. Einbýlishús HRAUNTUNGA KÓP. Ca 140 fm á einni hæð auk 30 fm bílsk. Gott hús. Verð 5,5 millj. AKRASEL. Ca 350 fm á 2 hæðum. Fallegt hús. Verð: Tilboð. KLYFJASEL. Ca 300 fm sem er hæð, ris og kj. Að mestu fullgert. Verð: Tilboð. REYNIHVAMMUR KÓP. Ca 220 fm hæð og ris. Bílsk. Fallegt hús. Verð 5,4 millj. HVERAGERDI. Ca 120 fm timb- urhús á einni hæð. Bflskúrs- réttur. Verð 2,2 millj. EFSTASUND. Hús á 2 hæðum auk kjaUara um 86 fm að grfl. 40 fm bilskúr. Séríbúð í kjall- ara. Falleg eign. Verð 6,1 millj. BRÆDRABORGARSTÍGUR. Hæð, ris og kj. um 95 fm að grfleti. er 3 íbúðir í dag. B/l- skúr. Verö allt að rúml. 5 millj. NÖNNUSTÍGUR HF. Kj., hæð og ris samt. um 130 fm að stærð. Endurnýjað hús. Verð: Tilboð. SUDURGATA HF. Einbýlish. um 270 fm 150 fm útihús. Verðh. 5 millj. Uppl. á skrifst. okkar. LAUGARÁSVEGUR. Ca 250 fm sem er 2 hæðir og kj. Bílsk. Eign í toppstandi og mikið endumýjuð. Verð: Tilboð. Annað GUNNARSHÓLMI. v. Suöur- landsveg. Sveitasetur. 5 km fráRvk.Verð:Tilboð. BARNAFATAVERSLUN. í Hafn- arfirði. Uppl. á skrifst. okkar. BÚJÖRÐ í HVOLSHREPPI. Nánarí uppl. á skrifst. okkar. BÚJÖRÐ í GAULVERJABÆ. Landsstærð ca 100 ha. Uppl. á skrifst. okkar. JÖRÐ í INGJALDSSANDI. Allar nánari uppl. á skrtfst. okkar. GRETTISGATA. verslunarhúsn. samt. um 140 fm á götuhæð. Uppl. á skrifst. Atvinnuhúsnæði BOLHOLT. Ca 160 fm götu- hæð. Laus um áramót. Uppl. á skrifst. okkar. KAPLAHRAUN HF. 120 fm iðn- aðarh. á götuhæð. Er fokhelt. Verð1400þús. Vantar þig íbúð ínýja miðbænum? 2ja herb., 3ja herb. og 5 herb. íbúð við Ofanleiti 7 og 9 til afh. strax. íbúðirnar eru á 1., 2. og 3. hæð. Seljast tilb. u. tréverk sameign frág. innan og utan. Bilskýli er með öllum íbúðun- um nema 2 herb. Allar íbúðir með sérþvottahúsi. Nánari uppl. á skrifst. okkar. 28444 HÚSEIGNIR VELTUSUNOI 1 Q ŒIbTIID SIMI 28444 *K 9w%MWr Daníel Árnaton, kJflg. fMt. tfS JMtogmtÞIafeife Godan daginn! Söluturn - Tækifæri Vorum að fá í sölu einn besta sötuturn í Reykjavík. Mjög góð velta. Vörusamsetning eins og best verður á kosið. Einstakt tækifæri. Uppl. aðeins veittar á skrif- stofunnifyrirákv. kaupanda. Húsafell m m ¦•'"^*'^^" w» Aðalsteinn Pétursson FASTBIGNASALA LanghoHsvegi 116 Bergur Guðnason hdl. (Baejarhiðahúsinu) Sími:68l066 Þorlá kur Eínarsson Austurstræti FASTEIGNASALA Austurstræti 9 slmi 26555 Opiðkl. 1-3 2ja-3ja herb. Vesturbær Ca 100 fm á 2. haeð. Sér- inng. Bilskýli. Nýtt. Verð 2,9millj. Reykás Ca 80 fm jarðhæð tilb. undir trév. Sérgarður. Verð 1900 þús. Kárastígur Ca 100 fm. 2 rúmg. svefn- herb., rúmg. eldh. með borðkróki. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Útsýni. Verð 1950 þús. Skólavörðustígur — í hjarta borgarinnar Ca 100 fm á 3. hæð. Afh. tilþ. u. trév., fullfrág. sameign. Suð- ursvalir. Nánari uppl. á skrifst. Álftamýri Ca 60 fm jarðhæð. Góð staðsetn. Verð 1850 þús. Furugrund Ca 100 fm. Góðar innr. Gott úts. Verð 2300 þús. Kópavogur 1. hæó í blokk ca 90 fm. íb. er laus nú þegar. Verð 2,1 millj. Lyngmóar Ca 70 fm á 3. hæð með skemmtil. innr. Bítek. Verð 2 millj. 4ra 5 herb Fossvogur Ca 110 fm á 1. hæð í blokk. Falleg og snyrtileg fb. Parket. Suðursvalir. Gott útsýni. Verð 3,3 millj. Hraunbær Ca 120 fm endafb. á 3. hæð. Góðar innr. Verð 2,5 millj. Álfheimar Ca 110 fm á 4. hæð. Suðursvalir. Mjög góð sameign. Útsýni. Verð 2,4 millj. Sérhæð Seltj. Ca 140 fm efri sérhæð. 3-4 svefnherb., góðar innr. Verð 3,5 millj. Sérhæð á einum besta stað í Rvk Ca 140 fm mjðg falleg hæð með bflskúr. Verð 4,5 millj. Sörlaskjól Ca 100 fm + ris í þríbhúsi. Mikið útsýni. Töluv. endurn. Vesturbær Ca 90 fm nýleg fb. á 2. hæð i blokk. Góðar innr. Gufubað. Góð sameign. Raðhús Unufell Ca 140 fm á einni hæð. Bilsk- réttur. Verð3,1 millj. Flúðasel Endaraðh. á þremur pöll- um. Góðar innr. Vesturbær Ca 118 fm hús á tveimur hæð- um ásamt bílskúr. Blómaskáli. Afh. tilb. u. trév., fullfrág. að utan. Til afh. í júni. Nánari uppl. á skrifst. Mosfeilssveit Vorum að fá í sölu raðhús á einni hæð ca 84 f m. Afh. tilb. u. trév. fullb. að utan. Verð2,4millj. Vesturberg Ca 140 fm endahús á einni hæð. Verð 3,5 millj. Einbýli Miðbær Ca 200 fm einbýli mikið endurnýjað, hæð og ris. Nánari uppl. á skrifst. Fossvogur Ca 290 fm einbýlish. Mjög vandað og smekklegt hús. Innb. bflsk. Seltjarnames Ca 140 fm einbýli, hæð og ris. Tvöf. bílsk. Falleg gróin lóð. Sérstök og vönduð eign á frábærum stað. Nánari uppl. á skrifst. í nágrenni Rvík Frábær útsýnisstaður. 3500 fm eignarlóð. 4 svefnherb. Tvöf. bflsk. Kleifarsel Ca 214 fm hus. 4-5 svefn- herb. 40 fm bflskúr. Verð 5,3 millj. Annað Sumarbústaður íÞrastarskógi Vorum að fá til sölu mjög skemmtilegan sumarbústað. Fallegt gróið land. Nánari uppl. á skrifst. Einnig höf um við til sölu sumarbústaðaland í nágr. Veitingastaður við Laugaveg Upplýsingar á skrif stof unni. Búðardalur 100 fm sumarbústaður. Mjög gott hús. ÓlafurÖrn heimasími 667177, Pétur Rafnsson heimasími 15891, Lögmaður Sigurberg Guöjónsson. 5 4511 Opið sunnudag kl. 13.00-16.00 Einbýlishús Höfum mörg vönduð einb.hús á skrá~m.a. við: Arnarhraun — Álfaskeið — Norðurtún — Hring- braut — Brekkuhvamm — Heiðvang o.f I. Oldutún 65 f m 3 herb. ib. Sléttahraun Hugguleg 3 herb. endaíb. á 1. hæð. Rúmgóð svherb. Miðvangur Góð einstaklingsíb. á 3. hæð. Gottverð. Sléttahraun Hugguleg 3ja herb. endaíb. á 1. hæð. Garðavegur Skemmtil. 3 herb. íb. á neðri h. í tvíb. húsi. Eignin er ný uppgerð. Skipti koma til greina t.d. 4 herb. Álfaskeið Skemmtil. 3 herb. íb. á 3. hæð. S-svalir. Amarhraun Góð 3 herb. íb. á 1. hæö í fjölb.h. Ath.! íb. er mjög mið- svæðis og stutt í alla þjónustu. Selvogsgata 55 fm falleg risíb. Öll nýstands. Suðurbraut 3 herb. ib. á 2. hæð. Miðvangur Vel umgengin nýmáluð 2 herb. íb. á 4. hæð. Norðurtún Alft. Einstaklega vandað nýtt einbhús. Tvév. í sérflokki. Stærð 150 fm. Bílskúr 50 fm. Hringbraut 90 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð i þribhúsi. Bílskúr. Miðvangur 3 herb. endaíb. á 4. hæð. Laus. Lítið áhv. Hríngbraut 3 herb. íb. á 1. hæð. Kaldakinn Hugguleg neðri hæð í tvíbhúsi. 3 svef nherb. Sérinng. Heffjársterka kaupendur að 2, 3 og 4 herb. íb. í Norðurbæ. Eigendur slíkra ib. gjörið svo vel að hafa samband ef þið eruð í sötuhug leiðingum. Laufvangur 4ra herb. íb. á 3. hæö. Breiðvangur 120fmíb.á1.hæð. Bílsk. Ásbúðartröð Vönduð fullfrág. 167 fm neðri sérh. Eignaskipti. Lindarhvammur Ca 200 fm efri sérh. og ris. 5-6 svefnherb. Bílsk. í byggingu Smyrlahraun Tvíbhús afhendist eftir 8 mán. Fullfrág. að utan. Efri hæð 146 fm auk bílsk. Neðri hæð 120 auk bílsk. Sökklar að parhúsi við Álfaberg og einb. við Hnotuberg. Lóð íSúlunesi Föndurvöruverslun Snyrtileg verslun á góðum stað. Vandaðar vörur á lager. Uppl. aðeins á skrifst. HÖFUM FJÖLDA ANNARRA EIGNAÁSKRÁ áá BKHRAUNHAMAR m ¦fasteignasala Reykjavikurvegi 72, Hafnarfiröi Bergur Oliversson hdl. Birgír Finnbogason, hs. 50132.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.