Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 49

Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 49
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 4. MAI1986 49 atvinna — atvinna — atvinna — atvinna — atvinna — atvinna Tölvufræðingur: (Verkf ræðingur— tæknif ræðingur) Við leitum að tölvufræðingi fyrir einn af við- skiptavinum okkar. Um er að ræða mjög traust fyrirtæki í verklegum framkvæmdum. Fyrirtækið rekur eigin tölvudeild með Wax- tölvum, sem eru samtengdar með fjarneti. Mikil verkefni eru framundan í tölvuvæðingu fyrirtækisins. \ starfinu felst m.a. kerfissetn- ing, forritun í Fortran, þróun verkefna og þjálfun. Krafist er menntunar í tölvunarfræði, tækni- fræði eða verkfræði. Einnig er mikilvægt að umsækjendur hafi góða þekkingu í tölvunar- f ræðum og f orritun helst í Wax-umhverf i. í boði er góður vinnustaður í Reykjavík, fjöl- breytt verkefni, góð laun, þjálfun og nám- skeiðífaginu. Upplýsingar gefur Hilmar Viktorsson í síma 91-68-66-88 eftir kl. 14.00 næstu daga. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðar- mál. RÁÐGARÐUR STJÓRNUNAROG REKSTRARRÁDCJÖF Nóatúni 17,105 Reykjavík. Ágætis sumarfólk Starfsfólk óskast til lager- og pökkunarstarfa. Hafið samband við verkstjóra í Síðumúla 34. Dreifingarmiðstöð matjurta Deildarstjóri byggingarvöru Verslunardeild Sambandsins óskar að ráða deildarstjóra til að veita forstöðu byggingar- vöruheildsölu Sambandsins. Deildin hefur með höndum innkaup og sölu á öllum almennum byggingarvörum frá er- lendum framleiðendum. Skriflegar umsóknir er greini aldur, menntun og fyrri störf sendist til starfsmannastjóra Sambandsins er veitir nánari upplýsingar ásamt aðstoðarframkvæmdastjóra Verslun- ardeildar. Umsóknarfresturertil 12. maínk. Farið verður með umsóknir sem trúnaðar- mál. SAMBANDISLSAMVINNUFELAGA STARFSMANNAHALD ____________LINDARGÖTU 9A____________ Sjúkraþjálfari Hótel Örk, Hveragerði, óskar að ráða sjúkraþjálfara. Starfið er laust frá og með 1. júní nk. Starfssvið: Yfirumsjón með heilsuræktarað- stöðu hótelsins. í þessu felst skipulagning á allri þeirri starfsemi sem þar á að fara fram og framkvæmd hennar. Við leitum að harðduglegum, hugmyndarík- um og samvinnuþýðum starfsmanni. Laun samningsatriði. Umsóknir skulu sendast skrifstofu okkar fyrir 11. maínk. GUDNlTÓNSSON RÁDCJÖF&RÁONINCARÞjÓNUSTA TÚNGOTU5, 101 REYKJAVÍK - PÓSTHÓLF 693 SÍMl 621322 BORGARSPÍTAUNN flf LAUSAR STftDDR Hjúkrunarfræðingar athugið Hjúkrunarfræðinga vantar til afleysinga í sumar á hinar ýmsu deildir Borgarspítalans. Einnig vantar hjúkrunarfræðinga í fastar stöður á skurðlækningadeildum: Á háls-, nef- og eyrnadeild, á almenna skurðlækningadeild, á legudeild Slysadeildarinnar. Hjúkrunarfræðingar óskast á skurðstofur Borgarspítalans á kvöldvaktir, vinnutími 15.30-23.30. Athugið hærri laun fyrir þá sem ráða sig á fastar næturvaktir. Allar nánari upplýsingar gefur hjúkrunarframkvæmdastjóri skurðlækn- ingadeilda t síma 681200-201 alla virka daga. Skrifstofumaður óskast í innkaupadeild Borgarspítalans. Vélritunar- og enskukunn- átta nauðsynleg. Upplýsingar um starfið gefur innkaupastjóri í síma 681200-309 á skrifstofutíma. Heilsugæslustöðin í Fossvogi óskar eftir hjúkrunarfræðingi til starfa. Upplýsingar veit- ir hjúkrunarforstjóri, Anna Björg Aradóttir, í síma 685099. Félagsráðgjafi Félagsráðgjafi óskast að geðdeildum Borg- arspítalans, starfsreynsla áskilin. Yfirfélags- ráðgjafi geðdeildanna veitir upplýsingar í síma 13744. Umsóknir skulu sendar til yfirlæknis geðdeilda Borgarspítalans fyrir 1. júní nk. Félagsráðgjaf i — sumarstarf Félagsráðgjafi óskast til sumarafleysinga við geðdeild Borgarspítalans. Yfirfélagsráðgjafi veitir upplýsingar í síma 13744. Umsóknum skal skilað fyrir 20. maí nk. til yfirlæknis geðdeilda Borgarspítalans. Sálfræðingur Sálfræðingur óskast að geðdeild Borgar- spítalans. Upplýsingar veitir yfirlæknir í síma 681200. Reykjavík, 4. mai'1986. BORGARSPÍTALINN Ö 681200 Ræstingafólk Óskum að ráða ræstingafólk til starfa hjá fyrirtækinu. Nánari upplýsingar gefur ræstingastjóri í Sambandshúsinu við Sölvhólsgötu frá kl. 13.00-16.00 mánudag og þriðjudag (ekki í síma). Framkvæmdastjóri — meðeigandi Framleiðslu- og innflutningsfyrirtæki í Reykjavík í mjög örum vexti vill ráða fram- kvæmdastjóra til starfa sem fyrst. Æskilegt að viðkomandi gerist meðeigandi í fyrirtæk- inu. Fyrirtækið hefur þegar hafið útflutning á framleiðslu sinni. Sá sem við leitum að þarf að hafa góða viðskiptamenntun, reynslu í stjórnunar- og bókhaldsstörfum og þekkja vel til í viðskipta- lífinu. Þarf að hafa gott vald á skandinavísku og ensku. Tilvalið tækifæri fyrir aðila sem hefur áhuga á góðu framtíðarstarfi og er tilbúinn að leggja fram fjármagn í fyrirtæki sem hefur góða framtíðarmöguleika. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu okkar í algjörum trúnaði. GudntTónsson RÁÐCJÖF&RÁÐNINCARMÓNUSTA TÚNGÖTU 5, 101 REYKJAVÍK - PÓSTHÓLF 693 SÍMl 621322 SAMBANDISLSAMVINNUFEIAGA STARFSMANNAHALD LINDARGÖTU 9A Tannsmiður Tannsmiður með góða þekkingu og reynslu í gull- og postulínstækni óskast á tannlækn- ingastofu 1. júlí nk. Góð vinnuaðstaða fyrir hendi. Umsóknir óskast sendar augldeild Mbl. merktar: „T — 3379" 0 ístess hf. óskar að ráða: Framkvæmdastjóra Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Leitað er að manni með viðskipta- eða verkfræðimenntun og reynslu af mark- aðsmálum og stjórnun. I boði er krefjandi starf, góð vinnuaðstaða og góð laun. istess hf. er fóðurfyrirtæki i eigu íslenskra og norskra aðila sem stofnað var í mat' 1985. Frá þeim tima hefur félagiö flutt inn hið viourkonnda TESS fiskfóður frá T. Skretting A/S i Noregi jafnframt því sem unnið hefur veríö að þvi að koma á fót innlendri framleiöslu á TESS-fóöri. Stefnt er að þvi að fóðurverksmiöja Istess, sem verður í Krossanesi við Akureyrí, taki til starfa á komandi hausti. Auk fóðurs hefur ístess hf. é boðstólnum tækjabúnað fyrir fiskeldi og loðdýrarækt og veitir ráðgjöf um hvaðeina er lýtur að þessum atvinnugreinum. Markmið fyrirtækisins er að stuðla með framleiöslu sinni og ráðgjöf að sem arðbærustum rekstrí hjá hverjum einstökum viðskiptavini. TESS-fiskfóður er nú mest notaöa fóðríð i laxeldi i Noregi, Færeyjum og Islandi. Markaðssvæði Istess hf. er Island og Færeyjar. Einn fiskeldisfræðingur hefur frá stofnun ístess hf. veríð f fullu starfi hjá félaginu. Starf framkvæmdastjóra hefur veriö til þessa hlutastarf sem hefur verið leyst með samningi viö lönþróunarfélag Eyjafjarðar hf. Sildar- verksmiðjan í Krossanesi er einn af aðaleigendum fstess hf. og verður náið samstarf milli þessara tveggja fyrirtækja um daglegan rekstur. Skriflegar umsóknir sendist fyrir 12. maí nk. til ístess hf., Glerárgötu 30, 600 Akureyri, b/t Finnbogi Jónsson, en hann veitir jafnframt allar nánari uppl. um starfið. Istess h.f. Glerárgata30 600Akureyri Island « (9)6-26255 LAUSAR STÖÐUR HJÁ REYKJAVÍKURBORG Reykjavíkurborg vill ráða starfsfólk til eftirtal- inna starfa. Starfskjör samkvæmt kjara- samningum. Staða deildarfulltrúa í unglingaathvarfi. Verksvið deildarfulltrúa er að veita daglegu starfi athvarfsins forstöðu. Askilin er háskólamenntun á sviði félags- og uppeldismála og a.m.k. 3ja ára starfsreynsla í málefnum og meðferð unglinga. Upplýsingar veitir Snjólaug Stefánsdóttir í síma 622760 e.h. Umsóknum ber að skila til starfsmannahalds Reykjavíkurborgar á sérstökum umsóknar- eyðublöðum sem þar fást fyrir kl. 16.00 þriðjudaginn 20. maí.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.