Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 4. MAÍ1986 FASTEIGNASALAN ULMHJR 65-16-33 Opiðfrá 10-21 Opiðfrá 12.00- 2ja herb. GRETTISGATA Góð risíb. ca 50 fm. Sérinng. V. 1500þús. KVISTHAGI Björt og fallog íb. ca 45 fm brúttó á góðum stað. V. 1350 þ. HVERFISGATA Björt og góð ib. 65 f m. Öll nýupp- gerð. V. 1,6 m. ENGJASEL Góð stúdíóíb. 45 fm. Gluggar á móti suðri. V. 1350 þús. HRAUNBÆR Góð endaíb. á 1. hæð 65 fm. Mjög góð leikaðstaöa fyrir börn. Verð1700þús. FURUGRUND Stórglæsil. íb. ca. 65 fm. fb. er eins og ný. Parket á eldhúsi og svefnherb. Verð 1800 þús. SKÚLAGATA Góð ca 40 fm íb. á 3. hæð. Svalir á móti suðri. Laus strax. V. 1050þús. ÖLDUGATA Góð ib. á góðum stað 40 fm. Laus strax. Verð 850-900 þús. 3ja herb. ENGIHJALLI Mjög góð íb. 80 fm. Góðar innr. V. 2,0-2,1 millj. SUÐURBRAUTHF. Góð endaíb. með frábæru útsýni Ca. 70 fm. 28 fm góður upp- hitaður bflsk. Verð 1850-1900 þ. BERGÞÓRUGATA Vel staðsett íb. með góðu út- sýni 70 fm. Verð 1700 þús. FLÚÐASEL Góð 97 fm íb. Rúmg. herb. og stór stofa. Parket á stofu og gangi. Verð 1850 þús. 4ra-5 herb. DÚFNAHÓLAR Góð 5 herb. íb. 117 fm nettó. Gott útsýni yfir Rvk. V. 2,6-2,8 millj. HVERFISGATA Sérl. rúmg. og falleg íb. á 2. hæð85fm.V. 1900þús. MARÍUBAKKI Falleg íb. 112 fm nettó. íb. er sem ný. Verð 2,4 millj. KJARRHÓLMI Mjög góð 110 fm íb. Svalir í suður. Verð 2,3 millj. SEUABRAUT Góð 110 fm íb. Bílskýli. Verð 2,5 millj. Sérhæðir HOLTAGERÐI Góð íb. 110 fm brúttó á 1. hæð. Bílskúrssökklar. V. 2,3 millj. alla virka daga 19.00 umhelgar KARFAVOGUR Góð íb. 90 fm nettó á 1. hæð. 46fmbílsk.V.2,8millj. MÓABARÐ Góð 4ra herb. sérh. Ca. 100 fm. Verð 2,2 millj. Raðhús — Parhús HOLTSBÚÐ Raðh. á tveimur hæðum með bílsk. Mjög gott hús. 170 fm brúttó. Verð 4 millj. LINDARHVAMMUR Gott 200 fm parh. og 38 fm bílsk. Verð 4,2 millj. EGILSGATA Parhús á þremur hæðum ca. 160 fm. Bílsk. 40 fm. Góður garður. Verð 3,8 millj. GRUNDARTANGI Lítið raðh. á einni hæð. Ca. 90 fm. Fallegur og góður garður. Verð2,2millj. Einbýlishús MOSFELLSSVEIT Sérl. vandað og fallegt hús 175 fm nettó. Viður í öllu lofti. Par- ket á gólfum í 4 svefnherb. og á eldhúsi. Stór arinn í stofu. Góður upphitaður bílsk. og hiti undir bílaplani. Ræktuð lóð. Lokuð gata. Nánari uppl. á skrifst. GARÐABÆR Mjög vandað hús með tvöf. bílsk. og stórri lóð ásamt lítilli íb. á neðri hæð. Gott hús fyrir tværfjölsk. Nánari uppl. á skrifst. FRAKKASTÍGUR Gott 170 fm einb.hús 5 herb. Mikið endurn. Verð 2,7 millj. ASPARLUNDUR Mjög gott einbýlish. 145 fm. Bílsk. 50fm.Verð5,1 millj. Vantar timburhús á góðum stað í Haf n- arf. ogíGbæ. Fyrirtæki LÍTIL FATAVERSLUN , hjarta borgarinnartil sölu. GÓÐ TÍSKUFATAVERSL. á Stór-Reykjavíkursvæðinu á góðum stað. Góð velta. Vand- aðar innr. Uppl. á skrifst. JÖRÐMEÐHEITUVATNI Lítil jörð í aðeins 15 km fjarlægð frá kaupstað með nægu heitu vatni til ylræktar og fiskeldis til sölu strax. Tilvalinn staður fyrir orlofsheimili. Vegna mikillar eftir- spurnar vantar allar stærðir eigna á skrá. Sýning opinfrá kl. 10-21 alla virka daga Sýning að Lækjarfit 7, Garðabæ, á líkönum og teikn- ingum afþessum glæsilegu Alviðru íbúðum. Skúli A. Sigurðsson viðsk.fr. Opiðídag 1-6 Raðhús - einbyli STÝRIMANNASTÍGUR Fallegt eldra einb. Kj., hæð og ris. Bílsk. Laust strax. Þarfnast standsetn. NORÐURTÚN ÁLFTAN. Fallegt einb. á einni hæð. 145 fm. Bilsk. V. 4 millj. MOSFELLSSVriT Glæsil. 160 fm einb. á einni hæð. 30 fm bilsk. Vönduö eign. Gctt úts. ÁLFTAMÝRI Glæsil. raðh., kj., og 2 hæðir. 280 fm bílsk. Góö eign. Mjög góö vinnuaöstaða íkj. VIÐ SKJÓLIN Glæsil. 210 fm parhús á tveimur hæðum ásamt baðstofulofti. Bilskúr. Fullfrag. eign. í sérflokki. Hitapottur í garði. V. 6-6,5 millj. Skipti mögul. á hæð og rísi. REYNIHVAMMUR Glæsil. einb., hæð og ris. Góður bílsk. Alft endum. Toppeign. V. 5,2 millj. KÖGURSEL Glæsil. 150 fm fullb. parh. bilskúrsplata. Skipti mogul. á 5 herb. V. 4 millj. KLEIFARSEL Nýtt einb. á 2 hæðum 2 X 107 fm 40 fm bilsk. Frág. lóð. V. 5,3 millj. VESTURBRAUT HF. Einb. sem er kj., hæð og ris ca. 200 fm. Sérib. á jarðh. 100 fm oflsk. V. 3,9 m. LOGAFOLD Nýtt 237 fm einb. Tvöf. Msk. Ekki full- gert. Mögul.á litilli íb. á jarðh. V. 4,9 m. í SELÁSNUM Raðhús á 2 hæðum ca 210 fm. m. bílsk. Selst frág. utan fokh. að innan. V. 2,9 m. RAUÐÁS Raðh. i smiðum 271 fm m. bílsk. Frág. að utan, tilb. u. tróv. innan. V. 4-4,2 m. ÁRTÚNSHOLT Glæsil. 155 fm einb. á einni hæð. 31 fm bílsk. Vandaöar innr. 4 svefnherb. V. 5,4 millj. Skipti mögul. í SÆBÓLSLANDI Endaraðh. ca. 200 fm auk bílsk. Fok- helt. V. 2,8 millj. ÁLFTANES Fallegt 140 fm einb. 50 fm bilsk. Skipti mögul. á 3ja herb. + bílsk. í Hafn. V. 3,5 millj. NORÐURBÆR HAFN. Nýtt einb. 250 fm. 75 fm bilsk. Skipti mögul. á minni eign. V. 5,7-5,8 millj. MELBÆR Glæsil. nýtt raðh. Kj. og tvær hæðir. 256 fm. Góður bílsk. Mögul. á séríb. á jarðh. V. 5,3 millj. í SELÁSNUM Glæsil. raðh., tvær hæðir og baðstofu- loft ca 270 fm. Bilsk. Allar innr. sérsmið- aðar. Mjög glæsil. eign. KALDASEL Glæsil. endaraðh. 330 fm. 50 fm bílsk. Glæsileg eign. V. 6,8 millj. 5-6 herb. ibúðir SÖRLASKJÓL Góð 5 herb. íb.á 2. hæð i þríb. S-svalir. Gottútsýni.V. 3,1 millj. HAFNARFJÖRÐUR Glæsil. nýl. 6 herb. efri sérh. í þríb. 140 fm. Suðursv. V. 3,5 m. LINDARHVAMMUR HF. Glæsil. efri sérh. og ris 200 fm 37 fm bílsk. Suðursv. V. 4,2 m. KLEPPSHOLT Glæsil. 160 fm neðri sérh. i tvíb. Nýlegt hús. fb. í sérflokki. V. 4,8 millj. ÞINGHÓLSBRAUT KÓP. Glæsileg efri sérh. i tvíbýli. 160 fm m. bílsk. Frábært úts. Góður garður. V. 4,2-3 millj. TÓMASARHAGI Falleg 120 fm rish. i fjórb. 50 fm bílsk. Suðursv. Mikið úts. V. 3,4 m. 4ra herb. EIRÍKSGATA Falleg 105 fm efri hæð i fjórb. Suður- svalir. Endurn. 52 fm bilsk. V. 3 millj. ÞVERBREKKA Glæsileg 117 fm ibúð á 8. hæð i lyftu- húsi. Stórar suðursvalir. Mjög vönduð ib. V. 2,4-2,5 millj. ÆSUFELL Falleg 110 fm ib. á 3. hæö. Suðvest- ursv. Mikið útsýni. V. 2,3 millj. HÁALEITISBRAUT Falleg 120 fm íb. m. nýjum bilsk. Nýl. eldhúsV.2,7millj. GARÐABÆR Glœsil. 115 fm íbúð í lítílli blokk. Tvenn- ar svalir. Tilb. u. trév. V. 2,8 millj. HVERFISGATA HAFN. Snotur hæö og rish. í tvíb. 137 fm. Tvær stofur, 4 svefnherb. V. 2,4 millj. VESTURBERG Falleg 110 fm ib. á 2. hæð. Góðar innr. Suðvestursv. Laus samkl. V. 2,4 millj. NESVEGUR Falleg neðri hæð i tvibýli. Ca 100 fm i steinh. Góður garður. Sérinng. V. 2,3-4 millj. FLÚÐASEL - Glæsileg 110 fm ib. á 3. hæð. Bilskýli. Vandaðar innr. Frábært úts. V. 2,6-7 m. Kleppsvegur Falleg 110 fm ib. á 2. hæð m. herb. i kj. S-svalir. V. 2,4 millj. HRAUNBÆR Glæsil. 110 fm íb. á 1. hæð. Stórt herb. í kj. m. snyrtingu. V. 2,6-2,7 millj. BREIÐVANGUR HAFN. Falleg 115 fm ib. á 2. hæð. S-svalir. Þvottaherb. í ib. Laus strax. V. 2,4-2,5 millj. 3ja herb. SEUABRAUT Glæsileg 3ja-4ra herb. ib. á efstu hæð. ca. 120 fm. Bilskýli. Suðursv. V. 2,5 m. NÝLENDUGATA Snotur 80 fm íb. á 1. hæð i þrib. V. 1,7 millj. ÍRABAKKI Glæsil. 85 fm ib. á 1. hæð + herb. i kj. Suöursv.V. 1950þús. KRUMMAHÓLAR Gullfalleg 85 fm í'j. á 4. h. i lyftuh. Góð íb. Bilsk.V. 1950þús. NORÐURBÆR HAFN. Snotur 75 fm endaib. á 2. hæð. Suð- ursv. Laus. V. 1750 þús. NJÁLSGATA Falleg 80 fm ib. á 1. hæð í þrfb. Góð staðsetning. öll endurn. Stór vinnuskúr fylgir.V. 1950þús. SIGTÚN Snotur 85 fm risíb. i fjórb. Góð staö- setning. V. 1,9 millj. Ákv. sala. Laus. ÁLFHEIMAR Falleg 70 fm ib. i kj. i fjórb. Öll endurn. V. 1,8 millj. TJARNARGATA Ágæt 70 fm íb. í kj. í þríb. Steinh. V. 1650 þús. HVERFISGATA Snotur 65 fm íb. á 1. hæð í steinh. V. 1,6-7 millj. Góð kjör. Útb. 50%. VIÐ NESVEG 3ja herb. íb. 90 fm ásamt herb. og geymslu í risi. Laus strax. V. 1,8 millj. VIÐ MIÐBORGINA Falleg 80 fm íb. á 3. hæð i góðu steinh. Ákv. sala. V. 1,7-1,8 millj. MOSFELLSSVEIT Ný 3ja herb. neðri hæð I tvib. 95 fm. Sérinng og -hiti. Laus. V. 1850 þús. ÍTÚNUNUM Falleg 85 fm íb. á 2. hæð. Fallega endurn. Sérþvottah. V. 1550 þús. HRAUNBÆR Falleg 3ja herb. ib. á 1. hæð. Sérinng. Góð sameign. Ákv. sala. V. 1,9 rnillj. FRAKKASTÍGUR Snotur 3ja herb. íb. á 1. hæð. V. 1,6 m. HAGAMELUR Falleg 80 fm /b. í kj. í þrib. Góð íb. V. 1950þús. EYJABAKKI Falleg 90 fm ib. á 1. hæð (endaíb.). Suðvestursvalir. V. 2 millj. NJÁLSGATA Góð 3ja herb. ib. á 1. hæð í steinh. V. 1,5 millj. 2ia herb. TRYGGVAGATA Glæsil. einstaklingsib. á 2. hæð ca 40 fm i Hamarshúsinu. Stofa, eldh. og baö. Suðursvalir. Parket. Topp íb. Laus samkomulag. GAUKSHOLAR Falleg 65 fm ib. á 2. hæð i lyftuh. Vestursv. Mikið úts. V. 1650-1700 þús. REYKÁS Glæsil. ný 70 fm íb. á 1. hæð m. bílsk.- plötu. Falleg eign. V. 1,8 millj. HRAUNBÆR Falleg 63 fm ib. á 2. hæð. Suöursv. V. 1750þús. SKIPASUND Snotur 55 fm risib. V. 1250 þús. KLEIFARSEL Glæsil. 2ja herb. ib. á 2. hæð i 3 hæða blokk 70 f m. Suðursv. V. 1850 þ. SKÚLAGATA Snotur 65 ib. á 3. hæð I blokk. Nýtt eldh. Suðursv. V. 1650 þús. RAUÐALÆKUR Falleg 75 fm íb. á jarðhæö i fjórbýli. Björt og rúmgóð íb. Alft sér. V. 1.8 m. FELLSMÚLI Rúmg. 65 fm ib. i kj. i blokk. Góðar innr. V. 1,7 inillj. Laus samkl. HRAUNBÆR Glæsil. 70 fm ib. á 1. hæð. Öll endurn. V. 1750þús. FÁLKAGATA Snotur 45 fm íb. á 1. hæð. Sér inng. V. 1350 þús. TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Dómkirkjunni) SIMI 25722 (4 línur) l'y Oskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali VALHUS FASTEIGNASALA Reykjavfkurvegi BO Arnarhraun Hf. Hugguiegt6 herb. 150 fm einb. auk jarðh. þar sem getur verið séríb. auk góðrar geymslu- aðstöðu. Bílsk. Verö 5,8 millj. Smyrlahraun Hf. Hugguiegt 7-8 herb.170 fm einb. á tveimur hæöum. Bilsk. Góður staður. Verð 5,8-6 millj. LjÓSaberg. Nýtt 6 herb. 150 einbýli á einni hæð. Bilsk. Verð 5,5 millj. Breiðás Gb. 7 herb. 160 fm einb. á 2 hæðum. Bilsk. Verð 4,3 millj. Stekkjarhvammur Hf. ie/ fm raðh. Tilb. u. trév. Fokh. bílsk. Linnetstígur Hf. 5 herb. 100 fm einb. á tveimur hæöum. Nýjar innr. Verö 2,6 millj. Skipti œskileg á stærri eign. Sævangur. 150fmeinb. áeinni hæð, auk þess er í risi 70 fm baðstofu- loft. Stór tvöf. bílsk. Verð 5,8 millj. Suðurgata Hf. 6 herb. 160fm neðri hæð. Verö4,5 millj. Lindarhvammur. 8t>erb.2oo fm efri hæð og ris í tvib. Stór bílsk. verð 4,1-43,2 millj. Hverfisgata Hf. 6 hert>. 135 fm efri hæð og ris. Verð 2,4 millj. Breíðvangur. 4ra-5 herb. 118 fm á 1. hæð. Bílsk. Verð 2850 þús. ÁlfaskeÍð Hf. 4raherb. 100 frn efri hæð i tvíbýli. Bílsk.réttur. Verð 2,3 mlllj. Skipti æskileg á 2ja herfa. f Hf. Laufvangur. 4ra-5 herb. 118 fm ib. á 3. hæð. Góðar svalir. Vorð 2,5 millj. Laus 1. júní. Breiðvangur. 4-5herb. nstm endaíb. á 2. hæð. Verð 2,5 millj. Stekkjarhvammur. 4-5 herb. 116 fm efri hæö og ris. Fokh. bílsk.Verð3millj. Tjarnarbraut Hf. 4« herb. 80 f m íb. á miöhæð. Verð 2 millj. HjallabraUt. 3ja-4ra herb. 96 fm ib. á 2. hæð. S-svalir. Verð 2150 þús. Arnarhraun. 3ja herb. 100 fm ib. á 2. hæö. Verð 1850-1900 þús. AlfaSkeíð. Góö 3ja herb. 96 fm ib. á 2. hæð. Suðursv. Bilsk. V. 2,3 m. Sléttahraun. Falleg 2ja herb. 63 fm íb. a 1. hæð. Suðursv. Verð1650þ. LangafÍt Gbæ. 3ja herb. 90 fm ib. á jarðhæð. Verð 1850 þús. SuðurbraUt Hf. 3ja herb. 96 fm endaíb. á 2. hæð. Bílskréttur. Verð 2,2millj. HoltSgata Hf. 3ja herb. 75 fm miðhæð i þrib. Verð 1800-1850 þús. ÖldUtÚn Hf. 3ja herb. 80 fm ib. á 2. hæð. Bilsk. Verð 2,1 millj. Garðavegur. 2ja-3ja herb. ib. á neöri hæð. Nýjar innr. HoltSgata Hf. 2ja herb. 45-50 fm góö íb. Verð 1,4 millj. Sunnuvegur Hf. 2ja herb. 74 f m íb. á jarðh. Fagrakinn. 2ja herb. 73 fm rb. á jarðh. Verð 1650 þús. Laus strax. Skerseyrarvegur Hf. góa 2ja herb. 45 fm ný innr. risíb. Verð 1350þús. HAFNARFJORÐUR - VERSLUIM. Til sölu sér- verslun með tiskufatnaö ásamt fataumboði. Góður staður. Uppl. aðeins á skrifst. I byggingu Furuberg Hf. Raðh. og parh. á einni hæð. Fullfrág. aö utan, fokh. að innan. Teikn. og uppl. á skrifst. Hnotuberg hf. Teikn. á skrifst. Klettagata. Rúml. fokh. einb. Teikn. á skrifst. Langamýri Gb. Mjög hugguleg raðh. Toíkn. á skrifst. VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNAÁSÖLUSKRÁ ! Gjörið svo velað l/ta inn ! I Valgeir Kristinsson hrl. ISveinn Sigurjónsson sölustj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.