Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 4. MAÍ 1986 15 Opiðl-4 KAMBSVEGUR Einbýlis- og raðhús Glæsilegt 340 fm einb., tvær hæðir og kj. Vandaðar innr. Bilsk. HÓLABRAUT HF. Nýtt 220 fm parh. Bílsk. Tvær hæðir og kj. Séríb. i kj. Verð 4,1 millj. HLÍÐARHVAMMUR 255 fm einb. á tveimu hæðum. BÁSENDl Fallegt 230 fm einb. Verð 5,9 millj. MELBÆR Raðhús 256 fm. Verð 5,3 millj. DVERGHOLT MOS. Stórglæsilegt 240 fm einbhús með sundlaug, garöstofu með heitum potti. Gufubað. VESTURGATA 120 fm timburh. Mögul. á tveimur íb. Sérhæðir FLOKAGATA Glæsil. 120 fm sérh. á 1. hæð i þrib. Öll endurn. Verð: Tilboð. 4ra-5 herb. KAPLASKJOLSVEGUR Falleg 95 fm íb. á 4. og 5. hæð. Verð 2,1 millj. HÁALEITISBRAUT Glæsil. 117 fm íb. Bilsk. Verð 3,3 millj. NÝLENDUGATA Falleg 100 fm ib. á 1. hæð í steinh. Öll endurn. Verð 2,3 millj. HRAUNBÆR Góð 110 fm ib. á 2. hæð. Með nýju parketi. Verð 2,2 millj. 3ja herb. HVASSALEITI BILSK. Falleg 100 f m íb. á 3. hæð. Laus. UNNARBRAUT Falleg 90 fm ib. á 1. hæö. Öll sér. HÓLABRAUT HF. 85 fm ib. á 2. hæð. Verð 1850 þús. KRUMMAHÓLAR Falleg 85 f m ib. á 5. hæð. Verö 2 millj. MARÍUBAKKI - LAUS 85 f m endaíb. Laus strax. Verö 2 millj. 2ja herb. REYNIMELUR Falleg 70 fm íb. á jarðh. f ný- legu húsi. Öil sér. V. 2,4 millj. FRAMNESVEGUR 47 f m einstaklingsib. Verð 950 þús. FLYÐRUGRANDI 67 fm íb. á 1. hæð. m. suðurverönd. ASPARFELL Falleg 50 fm ib. á 6. hæð. V. 1,6 m. 29077 SKOLAVOROUSTIG 38A SlMI: 2 90 77 VIÐAR FRIDRIKSSON HS.: 688672 EINAR S. SIGURJÓNSS. VIÐSK.FR. Fróóleikur og skemmtun fyrirháasemlága! 28911 Opið 13-17 Fossvogur Ca 35 fm einstaklingsíbúð við Snæland. Verð 1,3 millj. Hraunbær Ca 45 fm 2já herb. íbúð á jarð- hæð. Verð 1,3 millj. Kvisthagi Ca 40 fm 2ja herb. falleg íb. með sérinng. Sérhiti. V. 1350 þús. Miðbær Ca 35 fm risíbúð öll nýstand- sett. Verð 1 millj. Eyjabakki Ca 40 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð. Verð 1,6 millj. Nýbýlavegur Kóp. Ca 85 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í fjórbýli með aukaherb. í kj. Bilskúrsréttur. Verð 2,2 millj. Hringbraut Ca 75 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Laus strax. Verð 1,9 millj. Hraunbær Ca 70 fm 3ja herb. ib. Sérinng. Öll nýendurn. með nýjum innr. Getur losnað strax. V. 1,9 m. Æsufell Ca 90 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Verð 1,9 millj. Ásbraut Kóp. Ca 80 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð. Verð 1,9 millj. Vesturberg Ca 75 fm 3ja herb. íbúð í lyftu- húsi. Verð 1,8 millj. Arahólar Falleg ca 110 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð m. bílsk. Mikið útsýni. Verð 2,6 millj. Hafnarfj. — Norðurbær Ca 120 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Verð 2,4 millj. Seljabraut Ca 115 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð m. bilskýli. Verð 2,5 millj. Háaleitisbraut Ca 120 f m 4ra-5 herb. íbúð með 30 f m bilsk. Verð 2,8 millj. Ef ra Breiðholt Ca 250 fm glæsilegt endaraðh. á tveim hæðum. Gert ráð fyrir tveim íbúðum ef vill. Verð 4,7 millj. Seltjarnarn. — parhús Samtals ca 230 fm kjallari og tvær hæðir. Hægt að hafa tvær íbúðir. Góður bilsk. V. 5,5 m. Hlíðargerði Ca 170 fm parhús á þrem hæðum m. bílsk. Verð 4,2 millj. Vatnsstígur — einb. Á þremur hæðum kj., hæð og ris allt nýstandsett að utan. Ný timburklæðning og nýtt þak. Nýjir gluggapóstar, mikið end- urnýjað að innan. Verð: Tilboð. Hafnarfj. — einbýli 'Ca 170 fm á tveim hæðum með Ibílsk. við Smyrlahraun. Nýjar iinnr. Tvennar s-svalir. Bræðarborgarstígur Ca 230 fm einbýlish. kjallari, hæð og ris m. íbúð i kjallara. Hús í mjög góðu standi. Húsinu fylgir 550 fm lóð með leyfi fyrir tvíbýlishúsi. Samþ. teikn. Laufásvegur Lítið einbýlishús allt nýstand- sett. Möguleiki á viðbyggingu. Verð 3,5 millj. Hafnarfj. — einbýli Ca 250 fm á tveim hæðum m. bflsk. við Suðurgötu. V. 6 m. Langholtsv. — Fokhelt Parhús á þrem hæðum samt. 228 fm m. bilsk. Til afh. nú þegar. Verð 3850 þús. Hveragerði Ca 117 fm einbýlishús m. bílsk- úr við Þelamörk. Verð 2 millj. Lóð við Borgargerði Ca 830 fm byggingaleyfi bæði fyrir einbýli og tvíbýli. Verð 1,8 millj. Kvöld- og helgarsími 28902 Bústaftir FASTEIGNASALA Klapparstig 26, sími 28911. Abm. Helgi H. Jonsson. Sölum. Hörður Biarnason. Raðhús og einbýli STARRAHOLAR Stórgl. 260 fm einb. á tveimur h. ásamt 60 fm tvöf. bílsk. Húsið er nær fullb. Mögul. á 3ja herb. sérib. Frábær staðsetn. og útsýni. Verð7,5millj. ARNARTANGI - MOS. Mjög gott 1Q5 fm endaraðh. Bílskréttur. Nýtt gler. Sauna. Fallegur garður. Verð 2550 þús. NEÐSTABERG Vandað 200 fm Aneby einb. á tveimur h. + 30 fm bílsk. Húsið er mjög vandað og fullb. Skipti mögul. VerA 5,9 millj. YRSUFELL Mjög vandað 157 fm raðh. á einni h. + óinnr. 75 fm kj. + bilsk. Ákv. sala. Verð 3,8 millj. RAUÐÁS Ca 270 fm skemmtil. raöh. á tveimur h. með innb. bílsk. Tilb. u. trév. Glæsil. útsýni. Skiptamöguleikar. Verð 4 millj. UÓSABERG Vandað 150 fm einb. á einni h. + 38 fm bílsk. Fullb. eign. Verð 5 millj. GARÐAFLÖT Ca 160 fm einb. á einni + 60 fm bílsk. Ákv. sala.Verð5,2millJ. NÝI MIÐBÆRINN Ca 200 fm raðh. + 30 fm bílsk. Er i dag tvær íb. Verð Q millj. HLÍÐARHVAMMUR - KÓP. Fallegt 125 fm einb. á eirini hæð + 30 fm bílsk. Failegur garður. Verð 4 millj. MELBÆR Vandað 256 fm raðh. á þremur h. með innb. bilsk. Mögul. á sérib. í kj. Fallegur garður. Skipti mögul. Verð 5-5,3 millj. KÓPAVOGSBRAUT Vandaö 140 fm einb. á einni h. + 35 fm bilsk. Stór ræktuð lóð. Mögul. skipti á sér- hæð í vesturbæ Kóp. Verð 4,4 millj. KLEIFARSEL Ca 214 fm einb. + 40 fm bilsk. Ekki fullb. Verð 5,3 millj. LANGHOLTSVEGUR ii m Til sölu 250 fm parh. Fokh. að innan, tilb. aö utan. Eignask. mögul. Verð 3,5-3,8 millj. DALSEL-SKIPTI Vandað 240 fm raðh. i mjög ékv. sölu. Mögul. á 6 svefnherb. Verð 4,4 millj. ASPARLUNDUR - EINB. Vöndað 150 fm einb. á einni hæð + 50 fm bilsk. Fallegur garður. Verð 5- mlllj. VORSABÆR Vandað 140 fm einb. á einni hæö + 140 kj. 40 fm bílsk. Fallegur garöur. Verö: tilboð. REYNIHVAMMUR Mjög fallegt 220 fm einb. á tveimur h. + 55 fm bílsk. Fallegur garður. Verð 5,2 millj. REYNILUNDUR-GB. Vandað 150 fm einb. á einni h. + 50 fm bílsk. innr. sem íb. Arinn. Verð 5 millj. SUNNUBRAUT-KÓP. Glæsil. 238 fm einb. á einni hæð + 35 fm bílsk. Fallegur garður. Frábært útsýni. Mögul. skipti. Verð 6,6 millj. SÓLBAÐSSTOFA Mjog vel staðsett og þekkt sólbaðs- stpfa í miðbænum. Góðar Innr. Lag leiga. Uppl. veittar á skrífst. Sf 25099 Opiðkl.1-5 SKERJAFJORÐUR Mjög falleg og björt 120 fm hæð + rís í tvíb- húsi. Mikið endurn. 4 svefnherb. Fallegur garður. Verð 2,9 millj. DALSEL-6HERB. Ca 150 fm íb. á tveimur h. Mögul. á tveimur íb. 5 svefnherb. Verð 3,2 millj. MELABRAUT-SELTJ. Falleg 120 fm neðri sérh. 4 svefnh. Bílskrétt- ur.Verð3millJ. BORGARHOLTSBRAUT Falleg 135 fm efri sérhæð i tvib. Bilsk- sökklar. 4 svefnherb. Verð 3,2 millj. 4ra herb. íbúðir KLEPPSVEGUR Falleg 110 fm endaib. á 5. hæð i lyftublokk. Stór suðurstofa. Suðúr- svalir. Glæsil. útsýni. Verð 2,4-2,5 mlllj. VESTURBÆR-KOP. Falleg 110 fm efri hæð i nýlegu húsi + 28 fm bilsk. Fráb. útsýni. Verð 3,1 -3,2 millj. VESTURBERG Glæsil. 110 fm íb. á 2. h. Nýtt parket. Björt og rúmg. eign. Laus f Ijótl. Verð 2360 þú». HRAUNBÆR Falleg 110 fm íb. á 3. h. Nýtt verksmgl. Ákv. sala. Verð 2350 þús. MARÍUBAKKI Ca 110 fm ib. á 1. h. + 15 fm aukaherb. i kj. Suðursvalir. Verð 2,4 mlllj. VESTURBERG -VERÐLAUNABLOKK Falleg 110 fm endaib. á 2. h. Vandað- ar innr. Frébært útsýnl. Verð 2,4 millj. HOLTSGATA Falleg 90 fm fb. á 2. h. Mikið endurn. Otb. ca50%.Verð2,2mlllJ. DUFNAHOLAR Glæsil. 115 fm ib. á 5. h. + 28 fm bilsk. Vandaðar innr. Glæsil. útsýni. Vönduð sameign. Verð 2,6-2,7 mlllj. FRAKKASTIGUR Mikið endurn. eldra einb., tvær hæðir + kj. Ákv.sala.Verð2,9millJ. SUÐURGATA-HF. Ca 210 fm steypt einb. á þremur h. 60 fm bilsk., 60 fm hlaöin viðbygging. Hentugt sem vinnuaðstaöa. Fallegur garöur og útsýni. Vcrð4,7millj. FURUBERG - LYNGBERG Ca 150 fm raðh. á einni hæð. Fullb. að utan + 22 fm bílsk. Verð 2,7 millj. HELLISSANDUR/GARÐUR Til sölu góö einbhús ásamt bilsk. Uppl. á skrilst. 5-7 herb. íbúðir VANTAR SERHÆÐIR höfum fjárst. kaupendur að sérhæðum i Hliðum, Kópavogi. Miklireignaskmögul. MIKLABRAUT Ca 180 fm sérh. + 140 f rish. Sérinng. Gæti hentað fyrir tannlækna, teiknistofu, janfvel lítiö gistiheimili. Frábært útsýni. Teikn. á skrifst. Gott verð. ENGIHJALLI-2IB. Fallegar 97 fm íb. á 1. og 5. h. Lausar strax, tyklar é skrtfst. Vorð 2 mlllj. EIRIKSGATA Falleg 90 fm ib. á 3. h. Verð 1960 þús. GRUNDARTANGI Nýiegt 90 fm tullb. raðh. Vandaðar inrtr. Ákv. sala. Verö 2,1 mlHJ. FALKAGATA-LAUS Ca 65 fm ib. á jarðh. Sérinng. Verð 1650 þús. ÆSUFELL-LAUS Ca 90 fm ib. á 4. h. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Verð 960 þús. BRÁVALLAGATA Góð 100 fm íb. á 2. h. Verð 2,2 mlllj. VANTAR-BAKKAR Höfum ákv. kaupondur að 3ja herb. íb. í Neðra-Breiðhoitl, Hólum eða Kópavogi. LANGHOLTSVEGUR Falleg 70 fm íb. öll endurn. á 1. h. Laus 1. júli. Verð 1800 þús. EFSTASUND-BÍLSK. 80 fm sérh. + 50 f m bílsk. Verð 2,6 millj. HRAUNBÆR Falleg 80 fm ib. á 3. h. Verð 1,9 millj. MIÐVANGUR-LAUS Gullfalleg 70 fm ib. á 2. h. Verð 1700 þús. LOKASTÍGUR Nýleg 75-80 fm ib. á 3. h. ekki fullstandsett. Suðursv. Miklir mögul. Verð 1850 þús. KRUMMAHÓLAR Falleg 85 fm íb. á 5. h. + stæði í bílskýli. Suöursvalir. Verð 1950 þús. RAUÐARÁRSTÍGUR Ca 75 fm íb. á jarðh. Verð 1550 þús. SUÐURBRAUT-HF. Falleg 97 fm íb. á 1. h. Verð 2,1 millj. HRINGBRAUT Ca 75 fm ib. á 1. h. Verð 1760 þús. 2ja herb. íbúðir GAUKSHOLAR-AKV. Falleg 65 fm ib. á 2. h. i lyftubl. Laus 15.7. Verð 1650-1700 þús. RAUÐARÁRSTÍGUR Falleg 60 fm ib. á 4. hæð. Nýtt gler. Dan- foss. Verð 1600 þús. FURUGRUND-KÓP. Falleg 50 fm ib. á 1. h. Suðursvalir. Ákv. sala. Verð 1660 þús. LEIFSGATA-LAUS Falleg 100 fm ib. á 3. h. + risi. Parket, nýtt eldh. Útsýni. Laus fIjotl. Verð 2360 þús. RAUÐALÆKUR - LAUS Ca 110 fm íb. á jarðh. Sérinng. Útsýni. Laus strax. Verð2,5mlllJ. HÁALEITI — BÍLSKÚR Ca 120 fm ib. á jarðh. + 30 fm bilsk. Nýtt gler. Skipti mögul. Verð 2,7-2,8 millj. BRÁVALLAGATA Snotur 100 fm íb. á 3. h. i steinhúsi. 3 svefnherb. Ákv. sala. Vorð 2 millj. LAUFBREKKA Ca 120 fm ef ri sérh. Verð 2,8 millj. MARÍUBAKKI Glæsil. 112 fm endaib. Verð 2450 þús. EYJABAKKI - BÍLSK. Falleg 110 fm ib. á 2. h. Parket. Glæsil. útsýni. Laus 1. júli. Verð 2,6 millj. ÆSUFELL Falleg 117 fm nettó íb. á 1. h. Mögul. á 4 svefnherb. Mikil sameign. Verð 2,2 millj. SÚLUHÓLAR-BÍLSK. Ca 110 fm ib. á 3. h. + 24 fm innb. bílsk. Ákv. sala. Verð 2660 þús. LINDARHVAMMUR - HF. Falleg 117 fm íb. á 2. h. + 40 fm bílsk. Parket. Nýtt gler. Góður garöur. Fallegt út- sýni.Verð2,6millJ. 3ja herb. íbúðir LANGHOLTSVEGUR Falleg 85 fm ib. á jarðhæð. 25 fm góður bilskúr. Nýtt gler o.fI. Verð 2,3 mlllj. DVERGABAKKI Gullfalleg 80 fm ib. á 2. h. Glæsil. útsýni. Ákv. sala Verð2millJ. KAPLASKJÓLSVEGUR Ca 80 fm ib. á 1. h. Parket. Laus strax. Ákv. sala.Verð1750-1800þús. HRAUNBÆR Falleg 97 fm endaíb. á jarðh. i nýlegu húsi. Útb. aðeins 1000-1100 þús. KÓPAVOGSBRAUT Nýleg 70 f m ib. á jarðh. Verð 1900 þús. BOÐAGRANDI Falleg 65 fm íb. á 1. h. + staeði I bit- skýli. Sauna i sameígn. Verð 1,9 millj. BLIKAHOLAR-AKV. Falleg 65 fm íb. á 3. h. i litilli blokk. Rúmgóð íb. Suðursv. Verð 1600-1650 þús. ÁLFTAHÓLAR Falleg 65 f m ib. á 5. h. Verð 1,7 millj. ÆSUFELL Falleg 60 fm ib. á 7. h. Suðursv. Geymsla á hæð. Verð 1650 þús. KARFAVOGUR Falleg 50 fm íb. með sérinng. i kj. Fallegur garður. Verð 1460 þús. SKEIÐARVOGUR Ca 65 fm íb. i kj. Parket. Danfoss. Nýtt rafmagn. Verð 1600 þús. ENGJASEL Falleg 50 f m ib. á jarðh. Verð 1,4 millj. HRAUNBÆR-2IB. Glæsilegar 65-70 fm íb. a 1. og 3. h. Suðursv. Útsýni. Verð 1,7 millj. LEIFSGATA-LAUS Fatleg 60 fm íb. á 2. h. Verð 1700 þús. SLÉTTAHRAUN Falleg 60 fm íb. á 1. h. Verð 1600 þús. GRETTISGATA Glæsil.45fmíb. i iísí Verð 1500 þús. FREYJUGATA Falleg 55 fm ib. á 1. h. + 12 fm aukah. i kj. Nýtt eldh. Laus 15. juni. Verð 1650 þús. FLYÐRUGRANDI - ÁKV. Falleg 75 fm ib. á jarðh. Sauna i sameign. Ákv. sala. Verð 2-2,1 millj. Heimasimi sölumanna: Báröu r Try gg vason, 624527. ElfarÓlason, 22992. Árni Stefánsson viðsk.fr. Skjaladeild: Katrín Reynisdóttir, 20421.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.