Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 04.05.1986, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 4. MAI1986 17 26600 allif þurfa þak yfir höfudid Opið1-3 2ja herbergja DIGRANESVEGUR. 2ja herb. íb. 61,3 fm í fjórb. V. 1850 þús. FREYJUGATA. 2ja herb. íb. Ný eldhúsinnr. Snyrtil. íb. V. 1650 þ. GRETTISGATA. 2ja-3ja herb. sérh. á 2. hæð. Endurn. að hluta.V. 1750þús. GRÆNAHÚÐ. 34 fm einstaklíb. með sérinng. V. 1300 þús. KAPLASKJÓLSVEGUR. 60 fm íb.íblokk.V. 1,8millj. KRUMMAHÓLAR. 2ja herb. 56 fm íb. i háhýsi. Bílgeymsla. Mikið útsýni. V. 1750 þús. KÓNGSBAKKI. 2ja herb. 45 fm íb. í blokk. Snyrtil. íb. V. 1650 þ. LYNGMÓAR GB. 2ja herb. 70 fm íb. í lítilli blokk. Bílsk. ca 20 fm.V. 2,1 millj NJÁLSGATA. Ný innr. mjög snyrtil. einstaklingsíb. með sér- inng. V. 1250þús. VESTURBERG. 2ja herb. íb. í blokk. Góð íb. Mikið úts. Skipti mögul. á stærri íb. í Breiðholti. V. 1,8 millj. 3ja herbergia DALSEL. 3ja herb. íb. 85 fm. Bílgeymsla. V. 2,2 millj. FLYÐRUGRANDI. 3ja herb. íb. V.2,2millj. FURUGRUND. 3ja herb. íb. Mjög snyrcil. og björt ib. Suð- austursv. V. 2,3 millj. HÁALEITISBRAUT. 3ja herb. 88 fm íb. Bílskréttur. Mikið út- sýni. V. 2,3 millj. HVERFISGATA. 3ja herb. fb. í tvíb.V. 1,5-1,7 millj. KJARRHÓLMI. 3ja herb. íb. 85-90 fm. Góðar innr. Mikið úts. Skipti mögul. á sérh. í Kóp. eða Hfn. V. 2,2 millj. MARÍUBAKKI. 3ja herb. 90 fm íb. Laus strax. V. 2,1 -2,2 millj. 4ra herbergja DALSHRAUN. 4ra herb. 120 fm íb. Vestursvalir. Gott útsýni. V. 2,3millj. ESKIHLÍÐ. 110 fm íb. í blokk. Tvær stórar stofur. Sérherb. í risi.V. 2,5 millj. HÁALEITISBR. 4ra-5 herb. íb. 123 fm í blokk. 30 fm bílsk. V. 2,8 millj. HOLTAGERÐI. 4ra herb. 107 fm íb. 2 svefnherb. Bílsksökklar. V.2,3millj. HRAUNBÆR. 4ra herb. 110 fm íb. Suðursvalir. Björt og góð íb. V. 2,5 millj. HVASSALEITI. Ca 90 fm 3ja-4ra herb. ib. með bflsk. V. 2,8 m. KAPLASKJÓLSV. 4ra herb. íb. 115 fm i blokk + bílsk. Gott úts. V. 3 millj. MARÍUBAKKI. 4ra-5 herb. íb. 105 fm. Skipti mögul. á íb. i Hfn. eða Kóp. V. 2,5 millj. Nýbýlavegur. Mjög góð sérh. 142 fm + 30 fm í kj. og 40 fm bílsk. Skipti mögul. á 5 herb. íb. i Háaleitishverfi. V. 4-4,3 millj. SAFAMÝRI. 4ra herb. 100 fm íb. í blokk. Austur- og vestur- svalir. Glæsil. útsýni. V. 2,6 rrílllj. SÆVIÐARSUND. Snyrtil. og björt íb. með nýjum teppum. Sk. í 2 stofur og 2 svef nherb. ÖLDUGATA. 4ra herb. risíb. 66 fm. Gott útsýni. V. 1850 þús. 5 herbergja BORGARHOLTSBRAUT. 5 herb. íb. í tvíbhúsi. Suðursvalir. V.3,3millj. BREIÐVANGUR. 5 herb. 130 fm íb. + bílsk. V. 3 millj. VESTURBÆR. 5 herb. 150 fm sérh. 3-4 svefnherb. Þvottah. á íbhæð. Góður bílsk. Suðursval- ir. V. 5,5-6 millj. KÁRSNESBR. 5-6 herb. 150 fm sérh. Góður bílsk. Mikið úts. V. 4,2 millj. KÓPAVOGSBRAUT. 5 herb. 105 fm sérh. i þríb. Stór og góð lóð. bílskréttur. V. 2,4 millj. LAUGARNESVEGUR. 150 fm sérh. 28 fm bílsk. íb. er ný innr. V. 4,6 millj. SUÐURGATA. 160 fm sérh. i tvíb. Bilsk. ásamt geymslu. Nýj- ar innr. að hluta. Skipti koma tilgreina. V. 4,5 millj. Raðhús GARÐABÆR. 80 fm raðh. + 20 fm bílsk. Mjög snyrtil. hús. Parket á öllum gólfum. V. 3 millj. HAÐARSTÍGUR. Parh. 3x50 fm. Ny endurbyggt. Ræktuð lóð.V.:Tilboð. NORÐURBRÚN. 265 fm parh. með innb. bilsk. Vel innr. hús. Góður garður. Mögul. á vinnu- aðstöðu í kj. V. 6,8-7,3 millj. SEUABRAUT. 210 fm raðh. 5 svefnherb. Bílskýli. Einbýli AKURHOLT. 140 fm einb. + 40 fm bílsk. Upphitað bílastæði. Góðar innr. V. 4,5-5 millj. ÁLFTALAND. 278 fm einb. 4-5 svefnh. Góður bflsk. V. 8-8,5 m. BAKKAFLÖT. 148 fm einb. með 48 fm bílsk. Hægt að afh. húsiö strax. V. 5,2 millj. BÁSENDI. Einbýli sem er kj., hæð og ris. Samtals ca 200 fm. Bilskréttur. V. 4,4 millj. BREKKUTÚN. Nýbyggt hús. Ekki allveg fullklárað. Samt. 278 fm gólffl. 30 f m bflsk. V. 5,5 m. BRÓNDUKVÍSL. Ekki fullg. en vel ibhæft einb. Ýmis skipti koma til greina. V. 6 millj. HOLTSBÚÐ. 400 fm einb. Vel innr. hús. Stór og góður bílsk. Gott rými á neðri hæð hússins sem gefur ýmsa mögul., t.d. séríb. Upphitað bílastæði. Góð aðkoma. V. 8,5 millj. HVERAFOLD. 154 fm einb. ásamt 40 fm bílsk. Húsið er ekki fullklárað en vel íbhæft. V. 4.5 millj. í SELASNUM. 271 fm einb. með stórum bílsk. Góðar innr. Mikið úts. V. 8-8,5 millj. NÝBÝLAVEGUR. Tvíbýlish. sem skiptist í 150 fm 5 herb. íb. og 72 fm 3ja herb. íb. Báðar á jarðh. með sérinng. Stór og mikil lóð. Góð aðkoma. V.: Til- boð. REYNILUNDUR. 135 fm einb. + 98 fm bílsk. á góðum stað. V. 5,2 millj. HÓLAHVERFI. 6-8 herb. 170 fm einb. Búið að steypa sökkla fyrir bflsk. Glaesil. úts. V. 5,8-6 m. í smíðum MOSFELLSSVEIT. Raðh. í byggingu, 2ja og 3ja herb. Afh. tilb. u. trév. og máln. NÆFURÁS. íbúðir i blokk á mismunandi byggingastigi. Höfum fjársterkan kaupanda að 3ja herb. íb. i Hraunbæ. Vantar eignir á skrá imaí söluskrána r Fasteignaþjónustan Austurstrætí 17, s. 26600 Þoriteinn Steingrímtton SSR lögg. fatteignauti. ¦** FASTEIGIVIAÍVIIÐHJISI m Opið1-5 SVERRIR KRISTJÁNSSON # HÚS VERSLUNARINNAR 6.HÆÐ LÖGM. HAFSTEINN BALDVINSSON HRL FASTEIGN ER FRAMTÍD Ertu að huga að fasteignakaupum á næstunni þá gefðu þér tíma — Komdu og skoðaðu söluskrá með ca. 200 eignum því við auglýs- um aðeins hluta af þeim eignum sem til sölu eru. Tvíbýli — Þríbýli Tvíbýli — Vogaland í einkasölu vandað steinhús 2 X 150 fm + bílsk. Hornlóð. Útsýni. Á efri hæð er forstofa; snyrting, stórt hol, eldhús, borðstofa og stofa. Á sér gangi eru 3 svefnherb., bað og þvottaherb. Innangengt í bíl- skúr. Niðri fylgir stór geymsla undir bílskúr. Á neðri hæð er séríb. Forstofa, forstofuherb., hol, 2 svefnherb. (geta verið 3), stofa og borðstofa. Gott ný- standsett eldhús, bað og þvottaherb. Báðar íb. eru mjög vandaðar. Teikning og nánari uppl. áskrifst. Auðarstræti — þríbýli 3 X 120 fm grunnfl. + geymslu- ris + 60 f m bflsk. Kjallari: 3ja herb. séríb. 1. hæð: 4ra-5 herb. séríb. 2. hæð: 4ra herb. séríb. + geymslurisið. 1. og 2. hæð. Lausar strax. Húsið selst í einu lagi eða skipt. Básendi — tvíbýli 3Xca110fmgrunnfl. Kjallari: 2ja herb. séríb. 1. og 2. hæð: 7 herb. o.f I. séríb. Bilsk. Skipti á minni eign æskileg. Bergstaðastræti 2 X 65 fm. Neðri hæð: 3 herb. Sérinng. Efri hæð: 3-4 herb. Sérinng. Á baklóð ca. 55 fm vinnustofur og 25 f m bflsk. Einbýli Bröndukvísl — á 1 hæð 188 fm vandað hús, svo til full- gert. 47 fm bflsk. Glæsil. innr. teiknaðar af Finni Fróðasyni. Þrastarlundur - einb. 148 fm 1. hæð. 17 fm garðst. (4 svh.). 65 fm bílsk. Fallegur garður. V. tilboð. Ártúnsholt — Urriðakv. Vandað svo til fullg. ca. 350 fm einb. ásamt tvöf. bílsk. Fallegt hús. Mikið útsýni. Laustfljótt. Víðigrund — 1 hæð Ca 130 fm gott hús. Ákv. sala. Trönuhólar Ca 270 fm 2 hæðir. Vandað hús m. mögul. á séríb. Reynilundur Gbæ Ca 135 fm á einni hæð + 100 fm bflsk. m. gryfju. Skipti á 2ja-3ja herb. íb. mögul. VerA ca 5 millj. í hjarta bæjarins Ca 300 fm steinhús á 2 hæðum á mjög 'riðsælum stað. Tjarnarbraut Hf. Ca 140 fm á 2 hæðum + bílsk. Mikið endurn. (4 svherb.). Verð ca 3,5 millj. Laust. Stóri-Teigur — Mos. Vandað ca 143 f m + 48 fm bílsk. Mikið útsýni. Falleg hornlóð. Bugðutangi — Mos. Ca 260 fm á 2 hæðum. Innb. bílsk. 48 fm. Arinn. Útsýni. Arnarhraun — Hf. Ca 150 fm á 1 hæð ásamt 2 herb. innb. bílsk. og miklu vinnuplássi i jafnstórum kjall- ara. Fallega staðsett hús við hraunið. Ásbúð — Gbæ Ca 235 fm timburhús á 1 hæð með mögul. á 2 íb. 25 fm innb. bílsk. Verð 5,5 millj. Blikanes — Gbæ Ca 320 fm á 2 hæðum + 50 fm bflsk. (mögul. á 2 íb.) Hitapottur í garði. Ekkert byggt fyrír framan húsið. Sk. á minni eign i" Háaleit- is- eða Fossvogshverfi æskileg. Þingholtin — einb. Mjög fallegt virðulegt eldra hús, sem undanfarin ár hefur verið notað sem skrifstofur. 3 X ca 90 fm + bílsk. Hornlóð. Laust. Verð fi millj. Húsið þarfnast stnndsetn. Teikn. og nánari ut.pl. á skrifst. Ismíðum ^í# Bleikjukvísl — einb. Ca 200 fm íb. + garðstofa + stúdíóib. + innb. bflsk. + vinnu- stofa innaf bflsk. Allt samtals ca 400 fm. Afh. fokhelt strax. Ýmis eignask. mögul. Fannarfold — einb. Ca 200 fm. Á neðri hæð er mögul. á 2ja herb. íb. Tvöf. bflsk. Aðalhæð: 6 herb. o.fl. Mikið úts. Af h. strax fokhelt. Sæbólsbraut — raðhús Ca 250 fm kjallari, hæð og ris. Innb. bilsk. Afh. fokhelt. Fullgert að utan. Raðhús Hraunbær Ca 140 fm á einni hæð ásamt bílsk. Flúðasel - bílskýli 140 fm vandað. Laust fljótt. Hlíðartún Mos. - bílsk. 162 fm. 3000 fm ræktuð lóð. Sérhæðir Hvassaleiti — efri hæð 148 fm efri hæð + bílsk. Mikið útsýni. Skipti æskil. á 3-4 herb. nýl. á svipuðum slóðum. Bugðulækur Ca 127 fm á 1. hæð. Að miklu leyti nýlega innréttuð. Parket. Bílskúr 26 fm. Laus fljótt. Flyðrugrandi Ca 140 fm 1. hæð. 2-3 stór svherb. Stór stofa, eldh., þvotta- herb. og bað. Vandaðar innr. Stórar suðursv. Hentug íb. f. fatlaða. Álfhólsvegur Kóp. 140 fm 1. hæð + 32 fm bilsk. Auðarstræti 120 fm 1. hæð + 30 fm bílsk. Þarfnast standsetn. Laus. Auðarstræti — 2. hæð 120 fm 2. hæð + geymsluris + 30 fm bílsk. Laus Borgargerði 150fm1.hæð. Bílskr. Skipholt — penth. 165 fm nýtt glæsil. penthouse, hæð + ris. Miklabraut Ca 200 fm efri hæð + óinnr. ris með góðri lofthaeð. Eign sem gefur fjölmarga mögul. Melabraut - laus fljótt Ca 115 hæð + kj. + 12 fm úti- geymsla (4 svefnherb.). Ný standsett. Miðtún — hæð og ris Ca 147 fm á neðri hæð, for- stofa, gangur, eldhús, stofa og borðstofa. Uppi 3 svefnherb. og bað. Mikið endurbyggt hús. Lindarhvammur — sérh. Ca 130 fm hæð og ris. Samtals ca 200 fm. 34 fm bílsk. Á hæð 3 svefnherb., samliggjandi stof- ur o.fl. I risi 3 svefnherb. o.fl. 5 herb. Skipholt 130 fm á 2. hæð. Þvottaherb. á hæðinni. Skipti á 2ja-3ja herb. íb. æskileg. Sólvallagata 160 fm á 3. hæð + hluti i geymslurisi. Rauðalækur Ca147fmá3. hæð. 4 herb. Rauðalækur 110 fm góð séríb. á jarðhæð. Laus Kleppsvegur Ca100fmá2. hæð. Vesturbær - laus fljótt Falleg nýleg ca 100 fm á 3. hæð. Tvennar svalir. Vönduð sameign, m.a. sauna. Álfhólsvegur — sérh. 90 fm 1. hæð. Allt sér. Ný standsett. Ákv. sala. V. 2100 þ. Hvassaleiti — endaíb. 100 fm endaíb. á 4. hæð. Út- sýni. 27 fm bilsk. V. 2700 þús.' Maríubakki Ca 105 fm á 1. hæð ásamt herb. i kjallara. 3 herb. Furugrund — endaíb. Ca 80 fm falleg endaíb. á 1. hæð ásamt herb. í kj. með aðgang að snyrtingu. Ásvallagata — endaíb. Falleg 90 fm endaib. á 2. hæð. Nýl. steinh. Langholtsvegur Ca 76 fm kj. (sérlóð). Parket, flísar þ.e. mikið endurn. íb. Laus f Ijótt. Öll tilb. skoðuð. Miklabraut - laus fljótt 95 fm sérkj.íb. St. stofa. Æsufell — Laus Ca 90 fm 3. hæð horníb. Björt. Auðarstræti . Ca 90 fm kjallari. Allt sér. Marbakkabraut — ris Ca75fm. Laustfljótt. 2 herb. Flyðrugrandi 67 f m jarðhæð. Verð 1950 þús. Gautland 65 fm jarðhæð. Sérlóð. Verð 1850þús. Holtsgata 65 fm 2. hæð. Laus. V. 1650 þús. Iðnaðar- og verslhúsn. Smiðjuvegur Neðri hæð 280 fm. Verkstæði + skrifst. Uppi 70 fm salur + kaff istof a o.fl. Grensásv. Skeif umegin Ca 240 fm jarðhæð. Laus fIjótl. Iðnaðarhúsnæði Allt að 1300 fm. í smíðum. Margargóðareignirá söluskrá! Sími 687768
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.