Morgunblaðið - 21.07.1987, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 21.07.1987, Blaðsíða 9
f MORGUNBLAÐIÐ. ÞREMUDAGUR 21. JÚLÍ 1987 9 Kr.990 AGPA JiAXl +3 líAXl 24+3 1 %K dx AGFA-f-3 Alltaf Gædamyndir ..spor í rétta átt. Litir: Hvítt, grænt, rautt, gult. Tegnr. 190 LAUGAVEGI 97, SÍMI 624030 TSítamalkadutinn clH»l ^tetttffötu 12-18 Daihatsu Charade Cx 1986 5 dyra, grænsans. Ekinn aðeíns 16 þ.km. Sem nýr bíll. Verð kr. 320 þús. Oldsmobile Cuttlas Cierra 1985 Hvttur. Ekinn 42 þ.km. Klassabfll með öllu. Verð 810 þús. V.W. Golf C 1987 Hvitur. Ekinn aðeins 8 þ.km. Sóllúga, sport- felgur. Spoiler, kassettutœki o.fl. aukahl. Sérstakur bfll. Verð 570 þús. Citroen CS 1973 Klassabíll. Verð tilboð. Citroen CX 25 Pallas IE 1984 Silfurg. E. 63 þ.km. 5 gfra. Bein innsp. Sol- kiga. Rafm. í njðum. ÚtvVsegulb. Verð 620 þ. Chervolet Monsa 1987 Blár, ekinn 8 þ.km. Sjálfsk., aflstýri, 3ja dyra, útvarp + segulb. Verð 530 þús. M. Benz 300 diesil '84 (einkabíll) 103 þ.km. V. 850 þ. (Vill jeppa). Mazda 929 GLX 4 dyra '87 4 þ.km, sjáKsk. ABS bremsur o.fl. V. 930 þ. Cherokee Pioneer '85 36 þ.km 4 cyl (2.5) sjálfsk. V. 920 þ. M. Benz 230 E '86 55 þ.km. Beinsk. sem nýr. V. 1200 þ. Renault II Turbo '84 32 þ.km. Sóllúga o.fl. V. 540 þ. M.M.C. Lander GLX '86 28 þ.km 1500 vél. Vökvast. V. 430 þ. Saab 99 GL '82 (dekurbill) Aðeins 40 þ.km. 5 gfra. V. 335 þ. Toyota Celica Supra '83. Vinsæll sprotbfll. V. 740 þ. Citroen BX 14TRS 86 25 þ.km. Skipti á ód. V. 275 þ. M. Benz 190 E '86 34 þ.km. Einn með öllu. V. 1150 þ. Toyota Camry CX '84 Ekinn 71 þ.km. V. 430 þ. Subaru 1800 station '86 Ekinn 22. þ.km. V. 590 þ. Ath: Mikið af bílum á-10-24 mán. greiðslukjörum. 3J£ Nýstöð Það er útvarpsfélagið liót s^m heftir í hyggju að liefja rekstur nýs út- varps um næstu áramóf,. Ef mnflrn má Helgar- póstinn standa að þessu félagi fólk úr eft irtöldum samtökum: Samtðkum vinstri sósíalista, Flokki mannsins, Samtðkunum '78, Kveimalistamim, Samtðkum herstððva- andstæðinga, Búseta, Samtðkum kvenna á vinnumarkaði og Mið- Ameríkunemdinni (sem áður hét El Salvador- nemdin). Er þetta óneit- anlega hinn athyglisverð- asti sðfhuður. „Stefht er að þvi að reka stððina á nokkurs konar grasrót- argrandvelli," sagði i Helgarpóstinwn. Og i Morgmiblaðsfréttinni kemur fram að stofh- kostnaður stððvarinnar er áætlaður 3 milljónir króna og verður opnað hlutafjárútboð á næst- Fróðlegt verður að fylgjast með þessari stðð af tveimur ástæðtnu einkum. f fyrsta lagi vegna þess að þeir sem að henni standa voru helstu andstæðingar þess að útvarpsrekstur yrði frjáls og hafo sfðan gagnrýnt hinar nýju, frjálsu stððvar fyrir ein- hœft efnisval og rislitið. Nú fá þeir tækifæri tíl að sýna hvað i þeim sjálf- um býr og kenna starfs- fólki Bylgjunnar, Stiörnunnar og rásar tvð hvernig almennileg út- varpsstðð á að vera. í öðru lagi hafa vinstri mennirnir sem eru að stofha KótiiiR kvartað yfir þvi að þeir fengju ekki að koma skoðunum sínum nægilega vel á framfæri f útvarpsstððv- unum. Þar réði „hug- myiidafræði ríkjandi stéttar" ferðinni. Nú geta þeir sýnt hvernig reka á útvarpsstðð sem gætir fullkomins jafhræðis með ólikum skoðunum f þjóðfélaginu. Það verður væntanlega ekki liallað á „liu>gri menn" eða „miðju menn" á Rotinni þótt vinstri menn sitji við •-asKíss^fertœk éttarnefodar sss=Sr-" ?*oðbyrjar Ul»aramót Útvarp vinstri manna Nokkur samtök, einkum á vinstri kanti stjórnmálanna, hyggjast hefja rekstur nýrrar útvarpsstöðvar um næstu áramót. Sam- kvæmt frétt hér í blaðinu á sunnudaginn verður þar einkum útvarpað töluðu orði og stöðin á að verða vettvangur fyrir „frið- ar- og verkalýðsmál, jafnréttis-, umhverfis- og menningarmál." Valkostum útvarpshlustenda fjölgar því væntanlega og er það vel. Að útvarpsfrelsinu og afleiðingum þess er hugað í Stakstein- um í dag. stjórnvölinn, enda eru um það skýr akvæði f nýju útvarpslögununum að hinar frjálsu stððvar skuli gæta óhlutdrægni gagnvart mðnnum og niálefiiuni. Hér skal engu spáð um það, hvernig Rót vinstrí mg.".n« reiðir af þegar, og ef, hún kemst á legg. Það er hins vegar ánægjulegt að talsmenn hennar boða umfjðUun um incnningarmál, enda Mii þeir margir sem telja að hinar nýju útvarps- stððvar hafi stórlega vanrækt þennan mikil- væga þátt þjóðlífsins. Þeir á Bylgjunni, Stiðrn- unni og rásinni mættu leiða hugann að þvf að þótt auglýsingar um týndar lyklakippur og sðgur af poppgoðum inn- an um „lauflétta" tónlist geti verið prýðilegt út- varpsefhi, þá er Uka ýmislegt annað tíl sem fólk hefiir áhuga á að heyra um. Hugsanavilla Nokkuð hefiir borið á þvf að þeir sem gagnrýna nýju útvarpsstððvarnar fyrir téttmetí telji að efiiistök stöðvanna séu sðnnun fyrir þvf að út- varpsfrelsið hafi verið óheillaskref. í þessu er fotginn mikil hugsana- villa. Frelsi það sem menn hafa tíl að reka útvarp hér á landi er f eðli sfnu ekkert frá- brugðið þvf frelsi sem menn hafa tíl að gefa út blöð og tímarit. Allir vita að á þeim vettvangi er að fiiina fjðlskrúðuga flóru og sht sýnist hverj- um um efiii einstakra blaða og tímarita al- mennt eða frá degi til dags. En skyldi einhver telja að blað eða tímarit sem gefið er út af van- efhum, fulit af málvilluin og prentvillum, lagkúru- legu eða rislitlu efiii sé sönnuii fyrir þvf að prentfrelsið hafi verið óheillaskref á sfnum tfma og ákvæðum um það beri að kippa út úr stjómar- skranni? Naumast er nokkur sem leggur slfkt tíl. En það er jafh óskyn- samlegt að kenna út- varpsfrelsinu um lélegt útvarpsefiii og prent- frelsinu um Iélegt efhi f blððum og tfmaritum. Lfki inöimum ekki það sem þessir miðlar liafa á boðstótum beita þeir sér einfiUdlega fyrir þvf að aðrir miðlar komi til sðg- unnar. Það er kjarni firelsisins. í þessu sambandi er athygiisvert að fhuga þau orð Kjartans Gunnars- sonar, formanns útvarps- réttamefhdar, að álitamál sé hvort þðrf er á sérstökiim löguin um útvarp eins og þeim sem nú em f gildi. í viðtali við Morgunblaðið á sunnudaginn segir Kjart.- an: „Utvarpsfrelsi bygg- ist á sömu forsendum og prentfrelsi og annað tíáningarfrelsi. Það ork- ar þvf mjög tvfmælis hvort sérstðk lðg þurfi um þessa tegund tjáning- ar. Þetta tel ég að eigi að taka tíl endurskoðun- ar þegar útvarpslögin falla úr gUdi f lok ársins 1988. Almenn prent- og meiðyrðalðggjðf ætti að ná yfir ábyrgð á efni og einungis þyrfti að setja reglur uin úthlutun tíðni- sviða." Við sjáum um að láta peningana vinna fyrir þig. Hefur þú kannaö fjárhaginn ný- lega? Verðbólgan frá áramótum hefur verið um 19-20% og á árinu öllu gæti hún orðið 15-16%. Til að peningarnirþínir ávaxtist verða þeir að bera vexti sem eru hærri en verðbólgan er hverju sinni. Við getum séð um að láta pen- 9-11,4% VEXTIR UMFRAM VER0BÓLGU. ingana vinna fyrir þig. Með skuldabréfum Iðnaðarbankans eða skuldabréfum annarra traustra fyrirtækja. Skammtíma- skuldabréf Iðnaðarbankans bera 9,3% vexti umfram verð- bólgu. Ávöxtun frá áramótum jafngildir30,9% ársvöxtum. 1 s Verðbréfamarkaður = Iðnaðarbankans hf. Skuldabréf Glitnis hf. bera 11,4% vexti umfram verðbólgu. Ávöxtun frá áramótum jafngildir 33,4% vöxtum. Síminn að Ármúla 7 er 68-10-40. Heiðdís, Ingibjörg, Sigurður B. eða Vilborg eru alltaf reiðubúin til að veita nánari upplýsingar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.