Morgunblaðið - 21.07.1987, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 21.07.1987, Blaðsíða 30
30 MORGUNBLAÐIÐ, ÞREBJUDAGUR 21. JÚLÍ 1987 * Styrkveitingar Vísindasjóðs 1987: Raunvísindadeild veitir 95 styrki, en hugvísindadeild 80 Heildarfjárhæð rúmlega 46 millj. króna LOKDE) er úthlutun styrkja úr Vísindasjóði fyrir árið 1987. Þetta er 30. úthlutun úr sjóðnum. Eins og áður var heildarfjárhæð umsókna mun hærri en sú upphæð sem kom til úthlutunar og því óhjá- kvæmilegt að synja mörgum umsækjendum. Deildarstjórnir eru skipaðar til fjögurra ára í senn. Þetta er önnur úthlutun þeirra stjórna sem nú sitja. Raunvisindadeíld Stjórn Raunvísindadeildar skipa: . Unnsteinn Stefánsson, haffræðing- ur, formaður, Örnólfur Thorlacius, líffræðingur, varaformaður, Óttar P. Halldórsson, verkfræðingur, Sturla Friðriksson, erfðafræðingur, Sigfús Schopka, fiskifræðingur og Gunnlaugur Snædal, læknir. Varamenn eru: Þorbjörn Karls- son, verkfræðingur, Sven Aage Malmberg, haffræðingur, Jón Sig- urjónsson, verkfræðingur, og Þorsteinn S. Stefánsson, læknir. Að þessu sinni tók Þorsteinn S. Stefánsson þátt í úthlutun með að- alstjórn. Ritari Raunvísindadeildar er Sveinn Ingvarsson, Iíffræðingur. Alls veitti Raunvísindadeild 95 styrki að þessu sinni, samtals krón- ur 28.780.000.00. Árið 1986 veitti deildin 84 styrki, samtals krónur 25.900.000.00. 6. Bárður Sigurgeirsson læknir, Forvarnir gegn ofnæmi 450.000 7. Bjartmar Sveinbjörnsson plöntuh'feðlisfræðingur, Mikil- vægi köfnunarefnis fyrir vöxt birkis við skógarmörk í mis- munandi loftslagi 200.000 8. Björn Þrándur Björnsson lífeðl- isfræðingur; Hormónastjórn kalsíumvægis hjá beinfískum 300.000 9. Björn Jóhannesson jarðvegs- fræðingur, Könnun á heimild- um um íslenskan jarðveg 200.000 10. Blóðbankinn v/Barónsstíg, ábm. Ólafur Jensson læknir; Cystatin C í líkamsvökvum og genþess 300.000 11. Borgþór Magnússon iíffræð- ingur; Gróðurfar í beitarreitum 300.000 12. Bragi Árnason efnafræðingur; Bruni ammoníaks í sprengi- hreyflum 200.000 13. Brynjólfur Mogensen læknir, Mjaðmabrot hjá íslendingum 450.000 14. Eðlisfræðistofa RHÍ, ábm. Jón Pétursson eðlisfræðingur; Örv- un rafeinda í föstum efnum með leysipúlsum, tækjabúnað- ur 500.000 15. Efhafræðistofa RHÍ, ábm. Ágúst Kvaran efnaverkfræð- Flokkun styrkja eftir fjárhæð •'járhii-.) Fjilldi styrlya 100.000 eða minna 8 101.000-200.000 26 201.000-300.000 28 301.000-400.000 16 401.000-500.000 14 Meiraen 500.000 3 HeildarQÁrhæð 615.000.- 4.610.000.- 7.615.000.- 6.110.000.- 6.730.000.- 3.100.000.- Samtals 95 28.780.000.- Flokkun styrkja eftir greinum Grein Fjb Eðlisfræði 7 Efhafræði 7 Jarðfræði og skyldar greinar 15 Líffræði og skyldar greinar 27 Læknisfræði og skyldar greinar 33 Stærðfræði og skyldar greinar 3 Verkfræði 3 HeiIdarQárhæð 4.040.000.- 1.915.000.- 4.000.000.- 8.645.000.- 8.290.000.- 900.000.- 990.000.- Samtals 95 28.780.000. Skrá um veitta styrki og viðfangsefhi 1. Ágúst Guðmundsson jarðfræð- ingur; Aflfræðilíkan af eld- stöðvakerfum við Kröflu og Öskju 185.000 2. Amgrímur Thorlacius efna- fræðingur; Atómgleypnimæl- ingar, tækjabúnaður 275.000 3. ÁrnýE. Sveinbjörnsdóttirefna- fræðingur; samsætumælingar ívatni 150.000 4. Asgeir Theódórs læknír; Ný- gengi krabbameins eftír gall- blöðruaðgerð 10.000 5. Ásta Möller, Margrét Gúst- afsdóttir, Rannveig Þórólfs- dóttir, Sigríður Snæbjörnsdótt- ir og Vilborg Ingólfsdóttir hjúkrunarfræðingar; Mat á hjúkrunarþyngd aldraðra 200.000 ingur; Leysilitrófsgreining, tækjabúnaður 500.000 16. Einar Árnason þróunarfræð- ingur; Erfðabreytileiki og þróunarfræðileg þýðing hans 350.000 17. Einar Júlíusson eðlisfræðingur; Lituroglitasjón 300.000 18. Einar Matthíasson efnafræð- ingur; Himnusíun 300.000 19. Elín Soffía Ólafsdóttir lyfja- fræðingur; Könnun á lyfja- virkni í jurtum 50.000 20. Eisa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal jarðfræðing- ar, Lónsset frá síðjökultíma á Laufaleitum, aldursgreining 15.000 21. Eva Benediktsdóttir örveru- fræðingur og Bjarnheiður Guðmundsdóttir líffræðingur; Mótefnavakar kílaveikibakterí- unnar Aeromonas salmonicida 400.000 22. Eyþór Einarsson grasafræð- ingur; Breytingar á gróðurfari I þjóðgarðinum í Skaftafelli vegnafriðunar 300.000 23. Friðbert Jónasson læknir; Augnhagur Austfírðinga 100.000 24. Geirfinnur Jónsson jarðeðlis- fræðingur; Úrvinnsla segul- mælinga á tölvutæku formi og túlkunþeirra 200.000 25. Guðmundur Eggertsson erfða- fræðingur; Kjarnsýrurann- sókniráE.coIi. 500.000 26. Guðmundur Víðir Helgason sjávarlíffræðingur, Liðormar í sjóviðísland 400.000 27. Guðmundur Þorgeirsson lækn- ir; Stjórn prostacyclinfram- leiðslu æðaþels 250.000 28. Guðrún Helgadóttir jarðfræð- ingur; Setlög í Kollafirði 260.000 29. Gunnar Sigurðsson læknir; Mótefni í skjaldkirtilssjúkling- um 200.000 30. Gunnlaugur Geirsson læknir; Forstigsbreytingar legháls- krabbameins 150.000 31. Hafliði P. Gíslason eðlisfræð- ingur, Ljósmælingar á veilum í hálfleiðurum 1.900.000 32. Hallgrímur Magnússon læknir, Geðsjúkdómar háaldraðs fólks 200.000 33. Haraldur Sigurðsson læknir; Sjónleifar eftir aungskaða 400.000 34. Helga M. Ögmundsdóttir lækn- ir; Eðlislægt frumudráp og „multipel myeloma 150.000 35. Helgi Hallgrímsson náttúru- fræðingur; Sveppaflóra Islands 240.000 36. Helgi Kristbjarnarson læknir; Merkjafræðileg úrvinnsla svefnheilarits 250.000 37. Helgi Sigurðsson dýralæknir; Áhrif hormóna á breytingar á sykurþoli á meðgöngu hjá ám 250.000 38. Hrafn Tulinius læknir; Erfða- mörk ættingja krabbameins- sjúklinga 300.000 39. Hreggviður Norðdahl jarð- fræðingur; Hörfun jökla og sjávarstöðubreytingar í Dala- sýslu 200.000 40. Högni Óskarsson læknir; Tíðni kvíðaogþunglyndis 250.000 41. Ingibjörg Georgsdóttir læknir; Orsakir burðarmáls- og ný- buradauða á Islandi árin 1976-85 120.000 42. Jóhann Axelsson lífeðlisfræð- ingur; Samanburður á áhættu- þáttum hjarta- og æðasjúk- dóma hjá íslendingum og Vestur-íslendingum 600.000 43. Jóhannes Þorkelsson efnafræð- ingur; Greining á málmum í lifandi umhverfi 90.000 44. Jón Viðar Arnórsson tannlækn- ir; Mein í kjálkum, munnholi og aðlægum vefjum 100.000 45. JónBenjamínssonjarðfræðing- ur; Útbreiðsla súrrar gjósku frá Snæfellsjökli í jarðvegi á Vest- fjörðum 100.000 46. Jón G. Hallgrímsson læknir, „Carcinoid"-æxli 250.000 47. Jón G. Jónasson læknir; Skjáld- kirtilskrabbamein 150.000 48. Jón G. Stefánsson læknir; Breytingar á tíðni geðsjúkdóma áíslandi 300.000 49. Jón Þorsteinsson læknir; Gigt- armótefni í íslendingum 250.000 50. Jónas Hallgrímsson læknir; Vefjaflokkun magakrabba- meins í íslendingum 1955-1984 300.000 51. Karl Gunnarsson þörungafræð- ingur, Sigurður Jónsson þörungafr., Eriingur Hauksson líffræðingur og Aðalsteinn Sig- urðsson fískifræðingur; Land- nám sjávarlífvera og þróun samfélags á hörðum botni við Surtsey 600.000 52. Karl Skírnisson líffræðingur; íslenski villiminkastofninn 450.000 53. Kjartan G. Magnússon stærð- fræðingur; Samspil þorsks- og loðnustofna 250.000 54. Konráð Þórisson líffræðingur; Fæða og vöxtur þorsks á fyrsta sumri 160.000 55. Kristín Ingólfsdóttir lyfjafræð- ingur; Efnafræði íslenskra lágplantna og sjávarlífvera, tækjabúnaður 400.000 56. Kristján Erlendsson læknir; Mótefni við iktsýki 350.000 57. Lárus Helgason læknir; Afdrif sjúklinga sem leituðu geðlækn- isfyrst 1966 og 1967 120.000 58. Laufey Tryggvadóttir faralds- fræðingur; Erfðatengsl ABO-blóðflokka og brjósta- krabbameins 300.000 59. Ludwig Eckardt og Sigurður Steinpórsson jarðfræðingar; Jarðfræði og bergfræði um- hverfis Dyrfjöll í Borgarfírði eystra 200.000 60. Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur; Könnun á botni Grímsvatna með seismískum endurkastsmæl- ingum 180.000 61. Magnús Jóhannsson læknir; Tenging hrifspennu og sam- dráttar í mismunandi gerðum þverrákóttra vöðva 400.000 62. Michael Shelton fuglafræðing- ur; Tvívarp hjá sólskríkjum 125.000 63. Ólafur S. Andrésson líffræð- ingur; Ættfræði hverabaktería 350.000 64. Ólafur Guðmundsson jarðeðlis- fræðingur; Skjálftamælingar á Mýrdalsjökli 500.000 65. Ólafur G. Guðmundsson lækn- ir, T-eitilfrumur í tárakirtli manna 250.000 66. Ólafur Karl Nielsen fuglafræð- ingur; Stofnvistfræði fálka 400.000 67. Ólafur Oddgeirsson dýralækn- ir; Júgurbólga í kúm, tækja- búnaður 250.000 68. Páll Valdimarsson og Valdimar Jónsson verkfræðingar; Hermi- líkan hitaveitukerfis 250.000 69. Ragnar Sigbjörnsson verk- fræðingur; Vindálag á þök 500.000 70. Ragnheiður Guðmundsdóttir eðlisfræðingur; Hljóð í nýju ljósi 400.000 71. Sigfús J. Johnsen eðlisfræðing- ur; Tvívetnismælingar á kjörn- um úr Grænlandsjökli 430.000 72. Sighvatur S. Árnason lífeðlis- fræðingur; Hormónastjórnun salt- og vökvajafnvægis hjá spendýrum 400.000 73. Sigurður R. Gíslason og Stefán Arnórsson jarðfræðingar; Jarð- efnafræði kalds vatns 500.000 74. Sigurður Jakobsson jarðfræð- ingur; Bergfræðirannsóknir við háanþrýsting 400.000 75. Sigurður H. Richter dýrafræð- ingur; Sníkjudýr í svínum 200.000 76. Sigurður S. Snorrason og Skúli Skúlason vatnalíffræðingar; Svipfar bleikju í Þingvalla- vatni. Erfðir eða umhverfisat- riði 350.000 77. Sigurður Steinþórsson jarð- fræðingur; Myndun díla, myndun móbergs 360.000 78. Sigurður Þorsteinsson veður- fræðingur; Áhrif fjalla á hreyfíngar andrúmsloftsins 200.000 79. Sigurgeir Ólafsson plöntusjúk- dómafræðingur; Sveppir í jarðvegi og gróðri og áhrif þeirraáþrifsauðfjár 200.000 80. Snorri Páll Kjaran verkfræð- ingur; Reiknilíkan fyrir grunn- sjávarstrauma 240.000 81. Stefán Arnórsson jarðfræðing- ur; Jarðefnafræði jarðhitavatns 500.000 82. Stefán Briem eðlisfræðingur; Notkun tölvu við þýðingar 300.000 83. Stefán J. Hreiðarsson læknir; Tíðni og orsakir fatlana hjá íslenskum börnum og ungling- um 200.000 84. Stefán B. Sigurðsson lífeðlis- fræðingur; Vöðvastarfsemi sem veldur hættulegri hita- myndun 250.000 85. Steinn Jónsson læknir; Áhrif Pneumococca-bólusetningar á ónæmisþætti 150.000 86. Sæmundur K. Óttarsson stærð- fræðingur, Riemann-víðáttur 350.000 87. Teitur Jónsson tannlæknir; Áhrif tannréttinga og skurðað- gerðaátannstöðu 250.000 88. Viðar Guðmundsson eðlisfræð- ingur; Kennileg eðlisfræði fastraefna 60.000 89. William Peter Holbrook tann- læknir. Streptococcar í munni 400.000 90. Þór Gunnarsson lífeðlisfræð- ingur, Litaskyn laxins 500.000 91. Þóra Ellen Þórhallsdóttir vist- fræðingur; Kynjahlutfall túnsúru 200.000 92. Þórður Jónsson eðlisfræðingur; Slembifletir 450.000 93. Þorsteinn Tómasson plöntu- erfðafræðingur; Erfðafræði milli fjalldrapa ogbirkis 170.000 94. Ævar Petersen fuglafræðing- ur; Stærð fálkastofnsins á íslandi 500.000 95. Össur Skarphéðinsson lífeðlis- fræðingur; Þróun kynþroska hjá sjóbleikju 300.000 Hugvisindadeild Stjórn Hugvísindadeildar skipa þessir menn: Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður, Bjarni Guðnason prófessor, Guðmundur Magnússon prófessor, Helga Kress dósent og Mjöll Snæsdóttir forn- leifafræðingur. Varamenn eru, í sömu röð: Halldór Halldórsson pró- fessor, Páll Skúlason prófessor, Björn Þ. Guðmundsson prófessor, Flokkun styrkja eftir fjárhæð. Frjáhœð: 100.000 eðaminna 101.000-200.000 201.000-300.000 Meiraen 300.000 Fjöldi styrkja: 18 34 24 4 HeildarQárlueð: 1.660.000.-5.900.000.-6.890.000.-2.900.000.- Samtals 80 17.350.000.- Flokkun styrkja eftir greinum. Grein: Fjilldi ntyrkja: HeildarQarhæð: Sagnfræði 18 3.630.000.- Listasaga, byggingarlist 2 420.000.- Fornleifafræði 8 1.250.000.- Bókfræði 1 200.000.- Bókmenntir 11 2.600.000.- Málfræði 16 3.530.000.- Heimspeki 2 1.300.000.- Lögfræði 1 200.000.- Félagsfræði 8 1.840.000.- Uppeldisfræði, sálfræði 9 1.600.000.- Hagfræði 4 780.000.- Samtals 80 17.350.000.- H
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.