Morgunblaðið - 21.07.1987, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 21.07.1987, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 21. JÚLÍ 1987 í, i -JW^^;íiía^^i!!œ».-»ras_. ¦ i^J '___" *'¦' <fc.,.rr.-";.....m. -"!¦".**:"**$•£&&: ~/ „¦-—::_ '-¦ TTwT~ >¦ "Sli ^^^^^^^^S HS^* «JB . ..¦¦ ¦' Bátarnir koma inn til hafnar í Sandavogi á sunnudaginn. Morgunblaðið/Jóhann ívarsson Jens Ingólfsson markaðsstjóri hjá útflutningsráði og fararstjóri í Færeyjum og Guð- mundur Lárusson hönnuður og fi-amleiðandi Sóma-bátanna ræða málin við komu bátanna til Færeyja. Sómabátarnir komnir til Færeyja — Góðar viðtökur í Sandavogum SÓMA-bátarnir tveir, sem sýna á í Færeyjum alla næstu viku ásamt ýmsum búnaði til fisk- veiða, komu til hafnar í bænum Eiði á Straumey siðdegis á laug- ardaginn. Hafði ferðin þá varað í 13 klukkustundir. Bátarnir fóru frá Reykjavík sl. miðvikudag, en vegna slæms veðurs urðu þeir að bíða í vari á Höfii í Horna- firði þar til á laugardag þegar lægði. Tveir menn voru & hvorum bát. Guðmundur Lárusson hðnn- uður og framleiðandi Sóma- bátanna sem stýrði öðrum þeirra sagði i samtali við fréttamann Morgunblaðsins við komuna til Færeyja að siglingin hefði tekist vonum fi-amar og bátarnir reynst með afbrigðum vel. Að sögn Guðmundar var lagt úr höfn á Hornafirði um fimmleytið að morgni laugardags í súld og rigningu. Þegar þeir hefðu verið komnir 30 sjómílur út hefði sólin brotist fram og skinið látlaust á þá það sem eftir var fararinnar, með hægri golu. „Það var dýrðlegt veð- ur, en nokkuð þung undiralda, sem tafði okkur," sagði Guðmundur, „og það var augljóst af henni að veður hefur verið mjög vont". Þetta var raunar fyrsti dagurinn í hálfan mánuð sem veður var nógu gott fyrir bátana að sigla þessa leið að sögn Guðmundar, en áhöfnin var einróma um að ferðin hefði tekist mjög vel. Svo gott var veðrið, að sonur Guðmundar, óskar, sólbrann allnokkuð þegar honum varð það á að sofna á dekkinu svolitla stund. Um 60 mílur undan Færeyjum sigldu bátarnir fram á stóra hvala- vöðu. Þeir hægðu ferðina og sigldu hring eftir hring kringum hvalina sem létu sér ekki bregða og voru frekar forvitnir að sögn leiðangurs- Leiðin sem bátarnir sigldu er um 250 sjómílna löng og er mjög óvenjulegt að svo litlir bátar sigli hana, sagði Guðmundur, en Sóma- bátarnir eru tæplega átta metra langir. Ferðalagið tók 13 tíma með tæplega 20 sjómílna meðalhraða á klukkustund. Sóma-bátar eru mjög hraðskreiðir af fiskibáturn að vera, með 30 sjómílna hámarkshraða á klukkustund, en þung undiralda tafði nokkuð í þessari ferð eins og fyrr sagði. Vélin í bátunum er 220 hestafla frá Volvo-verksmiðjunum. Þeir eru engu að síður hugsaðir sem fiskibátar, stöðugir og með gott rými fyrir afla. Að sögn Guðmund- ar eru Sóma-bátarnir alíslensk hönnun. Eins og fram hefur komið í frétt- um Mbl. er ferð þessi farin til að selja Færeyingum búnað til smá- bátaútgerðar. Þeir eiga Ifklega fleiri báta hlutfallslega en nokkur önnur þjóð heims og er markaðurinn því nokkuð stór. Hafnir í sérhverjum bæ og þorpi eru fullar af smábát- um. En þar sem nokkuð langt er á miðin og straumar eru víða geysi- stríðir og hættulegir á hinum mjóu sundum milli eyjanna, eru hinir hefðbundu og hægfara bátar Fær- eyinga bundnir við bryggju mestan hluta árs. Þeir sem standa að þess- ari fljótandi vörusýningu um borð f bátunum vonast til þess meðal annars að geta sýnt Færeyingum fram á lausn á þessum vanda þeirra með íslenskum bátum og búnaði til fískveiða. Góðar undirtektir í Sandavogi Bátarnir voru komnir til eyjanna, en formleg sýningarferð á þeim byrjaði ekki fyrr en á mánudag. Því var ákveðið að heilsa upp á íbúa bæjarins Sandavogs á eynni Vogum á sunnudaginn í tilefni af þvf að þar héldu menn samkomu um helgina, eða stefnu eins og það er oft kallað hér í Færeyjum. Sett var ein stutt tilkynning í útvarp samdægurs um heimsóknina, stuttu áður en bátarnir renndu inn í höfn- ina. Þótt heimsókn þeirra bæri svo brátt að, höfðu um 140 af um 700 íbúum bæjarins farið í siglingu með bátunum að þremur tímum liðnum, þegar haldið var burt aftur, eða um 20% bæjarbúa. Aðalfundur sýslunefhdar Norður-Múlasýslu: Alyktað gegn mið- stýringu sjóflutninga Gehagerði, FIjótsdaL AÐALFUNDUR sýslunemd- ar Norður-Múlasýslu var haldinn í Fellabæjarskóla, Fellahreppi, dagana 12. og 13. júní. Að venju voru af- greidd um 100 erindi um margvisleg efni. Hér á eftir er greint frá helstu sam- þykktum. Ný fjallaskilareglugerð Sýslufundur leggur til að fjalla- skilareglugerð Norður-Múlasýslu verði endurskoðuð og í þeim til- gangi verði kosin þriggja manna nefhd sem starfa skal milli funda sýslunefhdar. Sérstaklega skal end- urskoðun fjallaskilareglugerðarinn- ar taka mið af breyttum aðstæðum í sveitahreppum með tilliti til þeirr- ar fólksfækkunar sem þar hefur orðið og erfiðra fjallaskila vegna þess. Aðalfjailvegiir Snæfellsleið Sýslufundur felur sýsluráði að kynna fyrir alþingismönnum og samgöngunefnd Sambands sveitar- félaga á Austurlandi tillögu sem sýslunefnd Norður-Múlasýslu ályktaði um árið 1986, um aðalfjall- veg um Snæfell, Brúaröræfi og Krepputungu sem nefndin gerir að tillögu að fái nafnið Snæfellsleið. Hér er mjög mikilvægt mál að því er varðar þróun ferðamála á há- lendi íslands. Gegn miðstýringu sjóflutninga Sýslufundur vill vara við miðstýr- ingu Reykjavíkursvæðisins á beinum sjóflutningum til landsins og fagnar þeim auknu beinu flutn- ingum á varningi til Austurlands, sem átt hefur sér stað síðustu árin. Fundurinn bendir á lægra vöruverð sem beinlfnis má þakka þessu aukna frelsi í sjóflutningum. Jafn- framt ítrekar sýslunefndin áskorun á Alþingi og dómsmálaráðherra að staðsettur verði tollvörður á Aust- urlandi með aðsetur á Seyðisfirði. Varaflugvöllur á Egilsstöðum Sýslufundur vill beina þvi til sam- gönguráðherra að varaflugvöllur sá sem talað er um að byggja hér á landi verði byggður á Egilsstöðum og bendir á ( þessu sambandi að margir að reyndustu flugmönnum þjóðarinnar hafa lagt það til í grein- um, sem birst hafa eftir þá undan- farin ár. Er f þessu sambandi bent á góðar aðstæður og einnig þá stað- reynd að á Egilsstöðum er yfirleitt annað veðurfar en á Reykjavíkur- svæðinu. Jafnframt er bent á þá miklu þýðingu sem slíkur völlur muni hafa fyrir allt athafnalff á Austuriandi. Aukið fé sýsluvega til dreifbýlisins Sýslufundur vill enn og aftur skora á Alþingi, samgönguráð- herra, vegamálastjóra og sam- göngunefnd SSA að gangast fyrir breytingu á reglugerð nr. 62/1964. Sýslunefndin vill að fellt verði úr reglugerðinni ákvæði um óakfæra vegi merkta bókstafnum „Ó" en í þess stað verði haldið eftir 25% af ríkisframlaginu til ráðstöfunar fyrir ófyrirséð. Að öðru leyti verði reglan óbreytt svo og önnur ákvæði reglu- gerðarinnar. Aðalstöðvar Skóg- ræktarrikisins Sýslufundur tekur undir fram- komna tillögu á Alþingi sfðastliðinn vetur varðandi flutning aðalstöðva Skógræktar ríkisins á Hallorms- stað. Lögreglustöðvar Sýslufundur gerir kröfu til þess að lögreglustöðvar með fanga- geymslum verði reistar á Vopnafírði og Egilstöðum, en úrbætur í þessum málum eru óhjákvæmilegar. Rækjuvinnsla á Austurlandi Sýslufundur skorar á athafha- menn, Alþingi, stjórnvöld og sveit- arfélög á Austurlandi, að fylgja fast eftir að hingað fáist keypt skip til rækju- og botnfiskveiða svo og að komið verði á fót öflugri skelfisk- vinnslu á Austuriandi. Þetta sé gert í ljósi þess sem komið hefur fram í rannsóknum Hafrannsóknastofn- unar, að fyrir Austurlandi séu mjög góð botnfisk- og rækjumið. Jafn- framt, samhliða verði unnar nauðsynlegar kannanir á markaðs- og sölumálum. Nýting háhitasvæðis í Kverkfjöilum Sýslufundur vill beina því til Orkustofnunar að hún kanni mögu- leika á nýtingu háhitasvæðisins f Kverkfjöllum með tilliti til ferða- mannaiðnaðar, fiskiræktar og að flytja jarðvarmann til byggða. Nytjaskógur á Fljótsdalshéraði Sýslufundur fagnar niðurstöðum þeirra kannana sem benda til að hér á landi megi rækta nytjaskóga með arðbærum hætti. Skorar fund- urinn á Skógrækt ríkisins og landbúnaðarráðherra að sérstak- lega verði gert ráð fyrir að slfkum nytjaskógi verði komið á fót á Fljótsdalshéraði. Vakin er athygli á þeim árangri sem þar hefur náðst í skógrækt. Fundurinn leggur til að kosin verði sérstök nefnd til að kanna þennan möguleika og hvar helst beri að gera stórátak og jafn- framt að vinna arðsemisútreikn- inga. I \ F u e r; n h r. fl b ii e a lí e I j ti r a v a s n h á 1< s a
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.