Morgunblaðið - 06.04.1988, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 06.04.1988, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 6. APRÍL 1988 SIMAR 21150-21370 SOLUSTJ. LARUS Þ. VALDIMARSSOM LOGM. JOH.ÞORDARSONHRL. Til sýnis og sölu meðal annarra eigna: Endurbyggð sérhæð skammt frá Miklatúni nánar tiltekið 4ra herb. 1. hæð um 105 fm nettó í reisul. steinh. Öll nýendurbyggð. Sérinng., sérhiti. Tvö góð kjherb. fylgja m/snyrt. Góður bílsk. 25,2 fm. Hæðin er laus 1. júni nk. Einkasala. Glæsilegt raðhús í Fossvogi allt eins og nýtt Húsið er á pöllum 194,1 fm nettó. Sólsv. 4 svefnherb. í svefnálmu m/sólverönd. Glæsil. lóð ekki stór. Góður bilsk. fylgir. Þetta er eign á úrvals stað. Fyrsta flokks frág. á öllu. Með góðum bílskúr Endaib. 4ra herb. á 1. hæð v/Ásbraut Kóp. Sérinng. af gangsvölum. Góðar geymslur í kj. Ágæt nýendurbætt sameign. Laus strax. Stór og góð með bílskúr 3ja herb. fb. 93,9 fm nettó á vinsælum staö á Seltjnesi. Sérhiti. Út- sýni. Langtímalán kr. 700 þús. Gott steinhús í Garðabæ með 4ra-5 herb. Ib. Góður bílsk. Nú 2ja herb. litil sérib. Kj. 27,5 fm nettó. Geymslur og þvottahús. Skuldlaus eign. Ákv. sala. Nokkrar ódýrar íbúðir 2ja, 3]a og 4ra herb. í borg. og nágr. Vinsaml. leitið nánari uppl. í Vesturborginni eða nágrenni Þurfum að útvega fjárst. kaupendum 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. ibúðir, sérh., raö- og einbhús. Margir bjóða eignaskipti. Vinsamlegast hafið samband við okkur sem fyrst. Gott einbýlishús, helst á einni hæð, óskasttilkaups. Mikil útborgun. ALMENNA FASTtlGNASAlAH LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Q» 68 69 88 Munið greiðslutryggingu kaupsamninga FOSSVOGUR - 4RA HERB. Vönduð 4ra herb íb á góðum stað í Fossvogi. Stórar suðursv. Fallegt útsýni. LAUGARÁSVEGUR Ca 270 fm einb., tvær hæðir og kj. Mikið endurn. svo sem gler, baðherb, eldhús o.fl. V. 17 m. Einbýli og raðhús Heiðarsel Gott og vandað ca 200 fm raöh. á tveimur hæðum með innb. bílskúr. V. 8,4 m. Skólagerði - Kóp. Parh. á tveimur hæðum ca 166 fm m. bilsk. V. 7,3 m. Langabrekka - Kóp. Snoturt einbhús. Ca 120 fm á einni hæð. Bílskréttur. Gott út- sýni. V. 6,3 m. Bræðraborgarstígur Eldra hús með tveimur íb. 6 herb ib. á hæð og í risi og í kj. 3 herb, baö og nýuppgert eldhús. V. 6 m. Ásgarður Gott raðh. á þremur hæðum. V. 6,9 m. Kársnesbraut Ca 140 fm einb. m. bilsk. V. 7,3-7,5 m. Digranesvegur 200 fm einb. á tveimur hæöum. Stór lóð. Gott útsýni. V. 7,5 m. 4ra herb. íb. og stærri Fálkagata Góð 6 herb. íb. á tveimur hæðum. Parket á gólfum. Suöursv. Fallegt útsýni. V. 6,5 m. Álfaland Sérl. skemmtil. og rúmg. sérh. ásamt góðum bílsk. Alls ca 145 fm. Góðar innr. Séi lóð. V. 8,0 m. Kvisthagi - Falleg risíbúð Ca 100 fm 4ra herb. risíb. auk panelklæddrar setustofu í efra risi. Snyrtil. eign i góðu standi. Mikið endurn. V. 5,4 m. Lundabrekka - Kóp. Góö 4ra herb. íb. á 2. hæð. Sér- inng. af svölum. Þvottah. á hæð. Góð sameign. V. 5,2 millj. Mávahlíð 4ra herb íb í kj. Sérinng. Nýl. gler. V. 4 millj. Sólvallagata 6 herb. ca 160 fm ib. á 3. hæð. Ný eldinnr. Tvennar svalir. V. 5,9 m. Hverfisgata 4ra herb. í góðu húsi. V. 4,8 m. 3ja herb. íbúðir Austurströnd Stórskemmtil. ca 90 fm ib. á 5. hæð í lyftuh., ásamt stæði i bilskýli. Glæsil. útsýni. V. 5,2 m. Miðvangur - Hafn. Ca 85 fm íb. á 5. hæð í lyftubl. Glæsil. útsýni. Þvherb. og geymsla í íb. V. 3,9 m. Selvogsgata - Hafn. Falleg sérh. ásamt risi. V. 3,7 millj. Sólheimar 4ra herb ca 120 f m á 6 hæð i lyftuhúsi. Nýmálað. Ný teppi. Glæsil. útsýni. Austurströnd Ca 90 fm ib. á 4. hæð í lyftuh. ásamt stæði í bilskýli. Glæsil. út- sýni. V. 5,2 m. Hellisgata - Hafn. Góð 2ja-3ja herb. ib. á 2. hæð ásamt aukaherb. í risi. Sérinng. V. 3,5 m. 2ja herb. Flyðrugrandi 2ja herb. lúxusíb. á efstu hæð. Þvottaaðst. á hæðinni. V. 3,8 m. Hraunbraut - Kóp. Ca 45 fm á 1. hæð. V. 2,6 m. Tryggvagata Einstaklíb. ca 55 fm á 5. hæö. Ný íb. V. 2,8 m. ÞEKKING OG ÖRYGGI 1 FYRIRRÚMI Opið: Mánudag.-fimmtud. 9-18 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. Sölumenn: Sigutður Dagbjartsson, Ingvar Guðmundsson, Hilmar Baldursson hdl. H Til sölu 4ra herb. jarðhæð í Kópavogi. íbúðin er í þríbýlishúsi við Álfhólsveg og fylgir henni 30 fm rými. Nánari upplýsingar í síma 39693 eftir kl. 17.00. Fyrirtækjasalan Braut Óskum eftir öllum fyrirtækjum á söluskrá. Fljót og góð þjónusta. Upplýsingar í síma 36862. Fyrirtækjasalan Braut. RITVELAR REIKNIVÉLAR PRENTARAR TÖLVUHÚSGÖGN SKEDFAM ^ 685556 FASTOGMAJViE)LXIM r/yT^i \J\J\J\J\J\J SKEIFUNNI 11A ( U 1 = MAGNÚSHILMARSSON K-S F]? LÖGMENN: JÓN MAGNÚSSON HDL Fþ< LÖGMENN: JÓN MAGNÚSSON HDL. Skoðum og verðmetum eignir samdægurs Skýr svör - skjót þjónusta Einbýli og raðhús SELTJARNARNES Glæsil. einbhús á einni hæð ca 150 fm ásamt ca 60 fm tvöf. bitsk. Fallegar sérsmíð- aðar innr. Stór hornlóð. Fráb. staður. Ákv. SEUAHVERFI Fallegt endaraðh. á þremur hæðum ca 200 fm ásamt bilskýli. Ákv. sala. Verð 7,7 millj. KROSSH AMRAR GRAFARV. ÞVERÁS - SELÁS Höfum til sölu sérhæðir viö Þverás i Selás- hverfi ca 165 fm. Húsin skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Afh. i júní 1988. Verð. 4,3 millj. 4ra-5 herb. NJALSGATA Falleg íb. á 2. hæð, ca 110 fm. Akv. sala. Verð 4,8 millj. Höfum til sölu þetta fallega parhús sem er ca 90 fm að grfl. ásamt ca 40 fm bilsk. Teikn. og allar uppl. á skrifst. SAFAMYRI Mjög fallegt parh. á tveimur hæöum ca 160 fm ásamt bilsk. Góðar svalir. Mikiö endurn. hús. Fráb. staður. SELTJARNARNES Glæsil. oinbhús á tveimur hæðum ca 335 fm m. innb. tvöf. bilsk. Húsið stendur á mjög góðum stað efst í botnlanga. Fráb. útsýni. Akv. sala. Laust strax. VESTURBÆR KOP. Höfum til sölu sérl. glæsil. húseign á tveimur hæðum, ca 280 fm m. innb. tvöf. bilsk. Fráb. útsýni. Góður stað- ur. Ákv. sala. Uppl. eingöngu á skrifst., ekki í síma. VESTURAS Glæsileg raðhús á tveimur hæðum alls ca 170 fm. Innli. bílsk. Húsin afh. fokh. innan, frág. utan i ág.-sept. 1988. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifst. í ÁRBÆNUM Fallegt einbhús á einni hæð ca 110 fm ásamt 40 fm bílsk. Nýtt þak. Ákv. sala. Verö 7,0 millj. SUÐURHLÍÐAR KÓP. Glæsil. einbhús í byggingu samt. ca 328 fm. Kj. og tvær hæðir. Innb. tvöf. bilsk. Mjög falleg teikn. Fráb. útsýni. Góður staður. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifst. ÞINGÁS Höfum til sölu þessi fallegu raðhús á mjög góðum stað við Þingás i Seláshverfi. Húsin eru ca 161 fm að flatarmáli ásamt ca 50 fm plássi f risi. Innb. bílsk. Skilast fokh. i júni. Teikn. og allar nánari uppl. é skrifst. okkar. REYKÁS KEILUGRANDI Glæsil. 4ra-5 herb. ib. á 4. hæð (2. hæð) ca 115 fm ásamt bílskýli. Tvenn- ar svalir. Frábært útsýni. Nýleg og falleg ib. Verð 6,3 millj. Skipti mögul. á stærri eign í Austur- eða Vesturbæ. TJARNARGATA Höfum til sölu fallega risib. á 5. hæö ca 110 fm. Fallegt útsýni yfir Tjörnina. Mikið stands. íb. Verð 4,5 millj. UÓSHEIMAR Falleg fb. á 7. hæð ca 100 fm i lyftuh. Fal- legt útsýni. Vestursv. Ákv. sala. Verð 4,5 millj. SAFAMYRI Falleg ib. á 4. hæð, ca 112 fm ásamt bilsk. Tvennar svalir. Suöur og vest- ur. Fallegt útsýni. Verð 6,0 millj. SOLVALLAGATA Falieg hæð ca 112 fm á 1. hæð. Fallegar innr. Ákv. sala. Verð 4,9-5 millj. KLEPPSVEGUR VIÐ SUND Mjög falleg ib. ca 120 fm á 3 . hæð í litilli blokk. Þvottah. innaf eldh. Tvennar svalir. Sérhiti. Frábær stað- ur. VESTURBÆR Falleg sérh. ( tvib. (timburh.) ca 100 fm. Mikið endurn. Suðursv. Góður staður. Bilskréttur. Verð 5,5 millj. FOSSVOGUR Höfum til sölu mjög fallega ib. á 2. hæð ca 100 fm. Suöursv. Fallegt út- sýni. Verð 5,5-5,6 millj. SUÐURHLIÐAR - KÓP. Höfum til sölu (byggingu bæði efri og neöri sérhæðir á þessum vinsæla stað við Hliðar- hjalla í Kópavogi. Skilast fullb. að utan, tilb. u. trév. ao innan. Bflskýli. 3ja herb. IRABAKKI Falleg íb. ca 80 fm á 3. hæð. Tvennar sv. Verð 3,8 millj. Höfum til sðlu raðh. á mjög góðum stað v/Reykás i Seláshv. Húsin eru á tveimur hæðum ca 190 fm ásamt ca 40 fm bflsk. Skilast fullb. að utan fokh. aö innan. 5-6 herb. og sérh. HLIÐARAS - MOSB. Glæsil. efri sérhæð ca 145 fm i tvib. Mjög fallegar nýjar innr. Arinn I stofu. Stórar suð- ur- og vestursv. m. frábæru útsýni. LAUGARNESVEGUR Glæsil. alveg ný 3ja horb. ib. á 2. hæð ca 85 fm. Tvennar sv. Sérl. vandaðar innr. Sérþvhús i fb. ALFTAHOLAR Falleg íb. ó 3. hœö ca 90 fm ásamt ca 30 fm bílsk. Suðursv. Verö 4,5 millj. ÖLDUSLÓÐ - HAFN. Falleg slétt jaröh. ca 80 fm (nettó) ! tvib. Sérinng. Sórhiti. Ákv. sala. Verð 4,0-4,1 millj. KLYFJASEL Glæsil. íb. á jarðh. ca 110 fm i nýju tvibhúsi. Serinng., sérhiti, sér- þvottah. Verð 5,4-5,5 millj. HRAUNHVAMMUR HAFN. Mjög falleg jarðhæð i tvib. ca 85 fm. Sér- inng. Hæðin er öll nýstandsett. Ákv. sala. Verð 4,5 millj. VESTURBÆR Fallegt parhús ca 40 fm aö grunnfl., kj., hæð og ris. Mikið endurn. eign. Ákv. sala. Verö 4,6 millj. BLIKAHÓLAR Falleg ib. á 6. hæð i lyftuh. ca 95 fm. Norð ¦ vestursv. með glæsil. útsýni ytir borgina. Einnig útsýni úr herb. í suður. Verð 4,0-4,1 millj. FLYÐRUGRANDI Sérlega glæsil. íb. á 3. hæð ca 80 fm. Stór- ar suðvestursv. Ákv. sala. ÞVERÁS - SELÁS Höfum til sölu i byggingu jarðhæð í tvíbýli ca 80 fm. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan i júni 1988. Verð 2,9 millj. BRATTAKINN - HAFN. Góö ib. ca 65 fm á 1. hæð í þrib. Verð 2,7 millj. 2ja herb. REKAGRANDI Mjög falleg ib. á Jarðh. ca 60 fm ásamt bilskýli. Fallegar innr. Sérsuðurlöð. Verð 3,8 millj. SKIPASUND Höfum til sölu mjög fallega ib. í kj. ca 65 fm i tvíb. Sérinng. Sérhiti. Steinhús. Verð 3,2 millj. VÍKURÁS - SELÁS Fa'leg ný ib. á 3. hæð ca 60 fm. Ákv. sala. Verð 3,2 millj. FRAKKASTÍGUR Höfum til sölu litla ósamþ. einstaklib. ca 25 fm nettó. Sérínng. Ákv. sala. Laus strax. Annað VERSLUNARHÚSN. SELÁSHVERFI í 1 » iui.«iiMij.iiimiiMiw WUUJUUM- Til sölu er þetta glæsil. verslhúsn. sem stendur á besta stað i Seláshverfi. Um er að ræða tvær hæðir, ca 635 fm hvor hæð. Húsið er byggt f halla þannig að þaö nýtist allt sem verslhúsn. (báðum megin). Skilast tilb. u. trév. innan, fullb. utan. 50 malbikuð bílast. fylgja húsinu. Tilv. fyrir nýlenduvöru- versl. o.fl. Teikn. og allar uppl. á skrífst. BÍLDSHÖFÐI Höfum til sölu skrífsthúsn. á 2. hæð ca 150 fm. Skilast málað að innan með klæddum loftum. Frág. utan. SKÓVERSLUN í MIÐB. Höfum til sölu skóversl. i miðb. með göða veltu og góða mögul. Hagst. verð. BÓKA- OG RITFANGA- VERSL. á Rviksvæðinu. Góð velta. Góðir mögul. HAFNARFJÖRÐUR Iðnhúsn. á jarðh. ca 100 fm nettó. . Verð 2,7 millj. ÁLFTANES I lcifurn til sölu elgnarl. ca 1038 fm. Sjávar- lóð. Öll gjöld gr. Verð. 1100 þús. KLEPPSVEGUR I löfurn til sölu atvinnuhúsnæði í kj. ca 200 fm meö stórum innkeyrsludyrum. LÓÐ í MOSFBÆ I lölum til söju eignaríóð á góðum stað i Aslandi. Fráb. útsýni. Verð 600 þúsund. SÖLUTURN Höfum til sölu sölutum ( Vesturbæ Kóp. dóð vefta.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.