Morgunblaðið - 23.04.1994, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 23.04.1994, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 23. APRIL 1994 11 ¦ LANDSFUNDUR Samstöðu um óháð Island verður haldinn í Borgartúni 6, Reykjavík, í dag, laugardaginn 23. apríl, og hefst hann kl. 10. Fyrir hádegi verða venjuleg aðalfundarstörf en kl. 14 hefst umræðufundur um ísland og Evrópusambandið. Frummælendur eru Arnþór Helgason, deildar- stjóri, Sigríður Kristinsdóttir, form. starfsmannafélags ríkisstofn- ana, og Vilhjálmur Egilsson, al- þingismaður. Að loknum inngangs- erindum verða pallborðsumræður þar sem fundarmönnum gefst tæki- færi til að tjá sig og bera fram stutt- ar fyrirspurnir. Fundarlok eru áætl- uð kl. 17. Suðurlandsbraut 4a Sími 680666 OPIÐ LAUGARDAG 11-14 MELGERÐI KÓP EINB. Fallegt ca 200 fm einb. á einni hæð. Stór sofa og 3 svefnherb. Falleg gróin lóö. Verö 13,2 millj. ARNARTANGI RAÐH. Fallegtca 100 fm endaraöh. Nýtteldhús, nýtt f loftum, parket, suðurgaröur. Áhv. langtlán ca 5,0 mlllj. Verö 8,3 mlllj. KRINGLAN RAÐH. Vandað 170 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bflskúr. Góðar stofur með útg. út á verönd í suöur og lokaðan garð. 4 svefnherb. Verð 15,7 mlllj. HOLTASEL EINB. Mjög vandað 311 fm einb. sem er kj., hæð og ris. Innb. bílsk. og sér 60 fm 2ja herb. íb. í kjallara. 3 herb. Góö stofa meö útg. út a verönd. Sjónvhol með góðum suðursvölum. Húsið er vandað í alla staði. Mögul. skipti á minna sérbýll. LOGAFOLD EINB. Gottca293fm einb. átveimur hæðum með innb. 52fm bílskúr. Áhv. ca 4,7 millj. Byggsj. Verð 16,9 millj. HULDUBRAUT KÓP PARH. Gott 233 fm parhús á þremur pöllum ásamt innb. bílsk. 4 svefnherb. Góðar innr. og tæki 1 eldhúsi. Verð 14,4 millj. LÆKJARTUN MOS EINB. Gott 280 fm einb. á tveimur hæðum með innb. bílsk. og 2ja herb. íb. f kj. með sérinng. Mjög góð 1400 fm lóð með sundlaug, sólverönd o.fl. Sklpti á 4ra - 5 herb. fb. koma tll greina. GARÐHUS RAÐH. Gott ca 143 fm raðh. á tveimur hæðum auk bílsk. Á neöri hæð eru eldh., stofa og þvhús. Á efri hæð eru 3 góð svefnherb., sjónvhol og flísal. baðherb. Áhv. langtlán ca 6,5 mlllJ.Verö 11,4 mlllj. FURUBERG HF EINB. Einb. á einni hæð ca 220 fm með innb. bílskúr. 6 svefnherb., stofur, sjónvhol, baðherb. og gestasnyrting. Áhv. ca 9,0 mlllj. ByggsJ. og húsbr. Verð 17,0 mill). HVERAFOLD RAÐH. Fallegt 182 fm endaraðh. á einni hæð með innb. bllsk. Góðar innr. Áhv. ca 5,0 millj. Möguleg sklpti á góðrl 3ja-4ra herb. fb. DVERGHAMRAR HÆÐ. Mjög rúmg. efri sérhæð ca 163 fm ásamt 30 fm bflsk. 4 svefnherb., hátt til lofts, stórar svalir og gott útsýni. Áhv. ByggsJ. o.fl. ca 6,0 millj. Verö 11,9 mlllj. NÝBYLAVEGUR KÓP HÆÐ. G6ðca135fmmiðhæðmeðsérinng.ásamtbílskúr. Björt og falleg íb. 4-5 svefnherb., arinn í stofu og mikið útsýni. LANGAFIT GBÆ HÆÐ. 110fmefrisérhæðásamtbflskplötu(38fm). Parket. Ahv. ByggsJ. 2,2 millj. Verö 7,7 millj. Laus strax. Lyklar á skrifst. HEIÐARHJALLI KÓP HÆÐ. Efrihæðm.sérinng.ca110fmásamtca27fmb(lsk. Stofa og borðst. Möguleiki á sólskála. 3 svefnherb. Afh. tilb. aö utan en tilb. u. Innr. að Innan. Verð 9,4 millj. Möguleiki á skiptum. KAMBSVEGUR HÆÐ. Falleg ca 90 fm íb. á jarðhæð með sérinng. Stór stofa og falleg gróin lóð. Parket. Sér þvhús og góð geymsla. Áhv. langtlán ca 1,2 millj. Verð 6,8 mill). GRENIGRUND KÓP HÆÐ. Falleg117fmíbúðáefstuhæð. Tvennar stofur, gott forstofuherb. með sér snyrtingu, stórt eldh. Parket. Verö 7,9 mlllj. SKAFTAHLIÐ 5 HERB. Goð 106 fm endaíb. á 3. hæð í fjölb. Vel viðhaldin íb. Hægt að hafa 4 svefnherb. Áhv. langtlán ca 2,3 miilj. Verð 8 millj. Æsklleg sklpti á 3Ja herb. fb. á svipuðum slóðum. FURUGERÐI 4RA HERB. Góðca100fmendaíb. ál.hæö. 2 stór svefnherb. og 1 minna. Parket. Flísalagt baðherb. Gott útsýni. Verð 8,4 millj. DALBRAUT 5 HERB. Góö114fmíb.ál.hæöásamtbllskúr.Saml. stofur og3herb. Flísal. baðh. Stutt f alla þjónustu. BOGAHLIÐ 4RA HERB. Rúmgóð 93 fm endaíb. á 1. hæð næst Hamrahlíð. Svalir í suður og vestur. Góðar stofur. 3 herb. Verö 7,5 millj. REYNIMELUR 4RA HERB. G6ð 95 fm endafb. á 2. hæö. Stórar suöursv. 3 svefnherb. ib. öll endurn. þ.m.t. gler. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Verö 8,2 millj. KLEPPSVEGUR 3JA-4RA HERB. Ftúmg. 91 fm 3ja-4ra herb endafb. á jarðhæð. Saml. stofur (möguleiki að loka annarri og gera herb.) og 2 herb., góðir skápar. Áhv. ByggsJ. ca 2,0 mlllj. Verð 6,5 millj. ÆGISIÐA 3JA HERB. Ca 70 fm fb. á miðhæð ásamt 40 fm bílsk. Saml. stofur með suðursvölum og 1 herb. Gott viðarkl. baðherb. Góður garður. Gler og póstar nýir. Verö 7,7 mlllj. MÁVAHLIÐ 3JA HERB. Falleg 86 fm íb. á 1. hæð sem er stofa, 2 herb, eldhús og baö. Nýtt gler. Húsið endurnýjað að utan. Áhv. Byggsi. meö 4,9 vóxtum ca 3,4 mlllj. Verö 7,4 mlllj. SKIPASUND 3JA HERB. Góð 84 fm 3ja-4ra herb. ib. f kj. með 32 fm bílskúr. Saml. borð- og setustofa, mögul. aö nota boröst. sem herb., 2 herb., eldhús með góðum innr. og borðkrók. Baðherb. ný standsett. Nýl. gler. VerB 6,7 mlllj. SÓLVALLAG ATA 3JA HERB. Góo 73 fm íb. á 2. hæð. Saml. stofur og 1 herb. Flísar á baði. Nýl. gólfefni. Verö 6,7 mlllj. RAUÐALÆKUR 3JA HERB. Rúmg. 81 fm. kjíb. með sérinng. Stór stofa og tvð herb. Góðir skápar í hjónaherb. Verð 6,5 mlllj. LANGABREKKA KÓP 3JA HERB. Ca 70 fm ib. á jarðhæð meö sérinng. Parket. Stofa og borstofa. 2 svefnherb. Sér bílastæði. Áhv. húsbr. ca 2,6 mlllj. Verö 5,7 millj. STÝRIMANNASTÍGUR 3JA HERB. góö 74 fm íb. á 1. hæð í góðu steinhúsi með sérinngangi. Laus strax. Verð 5,9 mlllj. HRÍSMÓAR 3JA HERB. Góð ca 80 fm lb. á 4. hæð I lyftubl. Stofa með góöum svölum. Ljósar innr. i eldh. Pvhús á hæðinni. Áhv. ca 2,0 millj. langtlán. Verö 8,0 mlllj. Laus strax. Lyklar á skrlfstofu. FLÓKAGATA 3JA HERB. Mikið endurnýjuð risfb. ofarlega við Flókagötu. Stofa, 2 herb. Suðursv. Nýtt gler. Parket. Laus strax. Áhv. 3,0 mlll). húsbr. og Byggs|. Verö 6,3 mlllj, HVERAFOLD 3JA HERB. Góö 90 fm fbúð á 3. hæö (efstu). Yfirbyggðar svalir. Glæsilegt útsýni. Parket og flfsar á gólfum. Áhv. ByggsJ. ca 4,8 millj. VerO 8,5 mlllj. LOGAFOLD 3JA HERB. Glæsileg ca 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði I bilskýli. Parket. Suðursv. Góðir skápar. Pvhús í íbúð. Áhv. ByggsJ. og húsbr. ca 3,1 mlllj. Verö 8,7 mlllj. DRÁPUHLÍÐ 3JA HERB. Snyrtileg ca 60 fm lb. í kj. Ib. er bjðrt og talsvert endurnýjuð. Hvítar flísar á gólfum. nýtt éldh. og 2 svefnherb. Verö 5,3 mlílj. ÆGISÍÐA 2JA HERB. Ca 55 fm íb. I risi. Allt gler og póstar nýtt. Nýtt járn á þaki. Góöur garður. Geymsluris yfir íb. Verö 3, 9 millj. ÆGISIÐA 2JA HERB. Ca 53 fm lb. I kjallara mefi sérinngangi. Ib. er öll endurnýjuð, nýtt gler og póstar, rafm. að mestu endurn. Nýtt járn á þaki. VerO 5,2 mlllj. FLYÐRUGRANDI 2JA HERB. Góð2ja-3jaherb. Ib. á 1. hæð (jarðh.) meö sérlóö. Eikarinnr. I eldh. Parket. Ahv. 1,5 millj. langtlán. Verð 6,4 millj. LEIRUBAKKI 3JA HERB. Góö 74 1m ib. á 2. hæö öll nýlega standsett. Hús og sameign í góðu ástandi. Ahv. Byggsj. ca 3,5 millj. Verö 6,5 millj. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. KONGSB AKKI 2JA HERB. Góð 66 fm íb. á 3. hæð með suðursvölum. Þvhús og búr inn af eldh. Ný teppi. Ahv. 3,2 millj. frá ByggsJ. VerO 5,4 millj. SMÁRABARÐ HF 2JA HERB. Laus ca 59 fm lb. á |arOhe»0 meO sérverönd og sérlnng. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Áhv. ca 3 millj. húsbr. Verð 5,7 millj. JÖRFABAKKI 2JA HERB. Ca63fm(búðá1.hæB.Húsoglóðalltnýl.tekiðígegn. Ahv. ByggsJ. ca 2,9 millj. VerO 5,6millj. Laus strax. Lyklar á skrlfstofu. SUÐURLANDSBRAUT 4A - Opið virka daga kl. 9 -12 og 13 - 18. Opið laugardaga kl. 11 - 14 Fridrik Stefánsson, viðskfr,, lögg. fasteigriasalt J FÍLAGHfAiTEIC.NAiAlA rHIJSVAMiIJir <h FASTEIGNASALA M BORGARTÚNI 29, 2 HÆO. fAXWUMÍK «177» »62-17-17 Opiðídagfrákl. 11-14 L Fjöldi eigna á skrá - myndasalur opinn - ný söluskrá afgreidd meðan beðið er Gleðilegt sumar! Sjá auglýsingu í fasteignablaði Morgunblaðsins síðasta miðvikudag. Viðar Böðvarsson, viðskiptafræðingur - lögg. fasteignasali. J Fastaignasaia - Suouriandsbraut 14 Sími 678221 Fax 678289 SKOÐUNARG JALDIIVNIF ALIÐISOLUÞOKNUN Opið laugardag og sunnud. kl. 12-14 Ellert Róbertsson, sölumaður hs. 45669. Itl Embýli -raðhús Sólbraut 11, Seltj. Til sölu þetta glæsil. ca 230 fm ein- ' býli á einni hæð. Tvöf. bílsk. Skjólgóð- ur suðurgarður. Verð 18,9 millj. Hringbraut 71, Rvík. Efri sérh. ca 80 fm í mjöo. góðu ástandí. Laus strax. tyklar á skrrfst. V. 7,4 m. Hofteigur 6, RvWc. Góð ca 107 fm neðri sérhaeð í þríbhúsí. Suð- ursvalir. 2-3 svefrtherb., góðar stofur. Nýtt gler, gluggar og lagnír. V. 8,7 rrt. Brattholt 2B — Mosbæ. Gott ca. 160 fm parhús á 2 hæðum. Suðurgarður, góð lóð. Eignaskipti mögul. á ódýrari eign. Verð 9,9 millj. 4ra herb. Furugrund 40, Kóp. 4ra herb. íb. á 2. hæð. Skipti mögul. á minni eign. Ib. getur losnað fljótl. Verð: tilboð. Hvassaleiti 10, Rvík. Góð 4ra herb. ib. á 3. hæð ásamt bílsk. Laus strax. V. 7,7 m. Skólagerdi 62, Kóp. Gott ga 130 fm parh. á tveímur hajðum ásamt góðum ca 30 fm bflsk. Elgn- ask. mögul. Verð11,9 rnfllj- Hraunbær 180, Rvík. Gðð 4ra herb. íb. á 2. heeð. Suðursv. Goð- arstofur. V. 7,3 m. Sklpti mogul. á ódýrari. . Aratún 18, Gbas. Gott ca 127 fm eiribhús á einní háeð ásamt 39 fm bflsk. Miklð endurn. etgn á góðum stað. V. 12,9 m. Hraunbær 74. Góð 4ra herb. íb. ásamt góðu aukaherb. á jarðh. Áhv. lán geta verið allt að 6,9 millj. Útb. gæti verið aðeins kr. 800 þús. Verð 7,7 millj. 3ja herb. Suðurhlíðar, Rvík. GLæsil. endaraðh. ca 220 fm + bílsk. Sjón er sögu rfkari. V. 13,9 m. Hörgatún. Góð ca 80 fm risfb. í tvib, Sérinng. og -garður. Verð 5,7 miltj. Áhv. veðdeild 2,9 millj. Unufell 15, Rvik. Mjög gott raðh. a tveimur hæðum. Sér 2ja herb. :fb. I kj,\8ffsk. EignaskSpti rri6gul. á 3|a-4ra herb. ib. V. 12,3 rn. : Uthll'ð 11. 3ja herb. risfb. ífpb- húsí ce 80 fm. Verð 5,5 millj. Flúðasel 18, Rvík. Gottca150fm raðh. á tveimur hæðum. Góðar stofur, 4 svefnherb. Stæði í bílskýli. Eign í góðu ástandi. V. 10,9 m. Ásvallagata 52, Rvik. Ca200fm einb. ásamt 27 fm bílsk. Mögul. á séríb. í kj. Mikið endurn. eign. V. 19,8 m. Hraunteigur. Ca 70 fm góð íb. í kj. Sérinng. Mikið endurn. Áhv. veðd. 3,3 m. V. 6,5 m. ...... ' Hrtsrimi 1, Rvík. sofm iúx- usib. á 3. hæð. V. 8,3 m. Reyrengi 17, Grafarv. VanrJað ca 195 fm einb. a elnni bœð. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Teikn. é akrifst. V. 9,6 m. Skipasund 24, Reykjavik Ca 100 fm sérh. í þrib. ásamt ca 36 ftn bftekúr. Falteg (b. á góðum stað. Skipti mögul. á 4ra herb. Áhv. ca 3 mll.lj. Verð 9,7 mlllj. Ástún 8, Kóp. Ca 90 fm góð fb. á 1. hæð. Tilboð. Hraunbær 186, Rvik. Ca 65 fm íb. á 2. hæð. Laus strax. Lykar á skrifst. V. 5,4 m. Ofanleiti. Góð ca 80 fm ib. á 3. hæð. Skipti á 2ja herb. íb. mögul. V. 8,4 m. Áhv. veðd. 2 m. Ástún 4, Kóp. Mjög góð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Laus strax. Lyklar á skrifst. V. 6,6 m. 2ia herb. Austurströnd. Mjög góð 2ja herb. íb. á 1. hæð ésamt stæði i bfl- skýli. Parket. Gott útsýni o.ft. Verð 5,9 millj. Kriuhólar Lítil en góð íb. á 4. hæð í lyftuh. Áhv. 2,6 millj. Verð 4,3 millj. Auðbrekka Kóp. Smekkleg 2ja herb. íb. á 3. hæð. Áhv. 2,8 millj. Verð 4,5 millj. Hamrahlið, Rvik. GIS3$il, efri nesð + ris. Hæðin er mik- ið endum, Góð áhv. lán. V. 10,2 m. Sjón er $ögu ríkeri. Öldugrandi 13, Rvík. Eln- stakl. gljesil. 2ja herb. ib. á 1. hæð. Partcat. Sérgarður o.ft. Áhv. veðd. ca 2,2 m. V. 6,2 m. Alfhólsvegur 109, Kóp. Ca 125 fm neðri sérh. Góðar stofur. 3 herb. V. 8,9 m. Hamraborg 22, Kóp. 2ja herb. ca 70 fm (b. á 3. hœð. Áhv. veðd. 3,0 m. V. 5,7 m. Skipti mögul. á dýrari eign, allt að 8,0 m. Vantar - vantar N 4ra herb. íb. í Breiðholti, gjarnan Seljahverfj. Verð allt að 7,5-8,0 millj. í skiptum fyrir 2ja herb. ib. Austurströnd sem kostar 5,9 millj. Fjöldi annarra eigna á skrá. Ef þú viit selja og njóta góðrar þjónustu hafðu þá samband við okkur. .12600 21750 Símatími laugardag kl. 10-13 SEUENDUR ATH.: Vantar íbúðir á söluskrá. Áratugareynsla tryggir örugga þjónustu. Hraunbær - 2ja Falleg 2ja hb. íb. á 2. h. Suðursv. V. 4,7 m. Klapparstígur - 2ja 60,6 fm snyrtil. íb. á 2. hæð í stein- húsi. Svalir. Lous strax. V. 4,5 millj. Leifsgata - 3ja + bílsk. Falleg og rúmg. fb. á 2. hæð. Nýl. innr. Verð 7,8 millj. Ahv. 3,4 millj. veðd. Leifsgata - 4ra Mjög falleg nýinnr. íb. á 2. hæð. 3 svefn- herb. Suðursv. Sérhiti. Laus. V. 7,9 m. Skólavörðustígur - 4ra 103 fm góð íb. í steinh. Þvottaherb. í fb. Stórar suðursv. Laus. V. 7,6 m. Grundarstígur - einb. Járnvarið timburhús, kj., hæð og ris. Stór lóð. Mögul. á fleiri en einni íb. Seltjarnarnes - einbhús Glæsil. 287 fm einbhús v. Víkurströnd. Innb. bílsk. Mikið útsýni. Glæsibær Verslpláss í Glæsibæ, ca 50 fm brúttó. VALHUS FASTEIBIMASALA REYKJAVÍKURVEGl 62 LÆKJARHJALLI - KÓP. Vorum að fá í sölu 207 fm einb. á tveim- ur hæðum ásamt 40 fm bílsk. Húsið er fbhæft en ófullg. 4 svefnh. Arinn í stofu. Bjart og skemmtil. hús. Áhv. m.a. 3,6 millj. byggsj. Skipti mögul. á íb. í hverfinu. BLIKASTÍGUR - BESS. Vorum að fá í einkasölu myndarl. timb- urh. ásamt bílskúr. Góð staðs. é sjávarlóð. BÆJARGIL - GBÆ Vorum að fá í einkasölu mjög gott 2ja hæða einb. á góðum stað við lokaða götu. Bílskplata. Hús sem vert er að skoða nánar. HEIÐVANGUR - EINB. Eitt af þessum vinsælum og mátulega stórum einb. ásamt bílsk. Góður staður. SUÐURVANGUR - SKIPTI Góð 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð. Fæst í skiptum fyrir 5-6 herb. íb. í fjölb. eða tvíb. á efstu hæð. FAGRAKINN M/BÍLSK. Góð 4ra-5 herb. 101 fm neðri hæð í tvíb. ásamt bílsk. Skipti mögul. á ódýr- ari. Verð 7,5 millj. BREIÐVANGUR - SÉRH. Vorum að fá mjög góða neðri hæð í tvíb. ásamt bílsk. Góð áhv. lén. Skipti æskil. á 4ra herb. í Norðurbæ. BREIÐVANGUR 4-5 H. Gullfalleg 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð í vin- sælu fjölb. Góð áhv. lán. Hús vestan götunnar. HJALLABRAUT - LAUS Góð 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð. Húsið er nýkl. að utan á varanl. hátt. Sól- stofa. Nýslipað parket. Verö 6,5-6,7 millj. LAUFVANGUR - 3JA Góð 3ja herb. fb. á 2. hæð í góðu fjölb. á vinsælum stað. Skipti mögul. á ódýr- ari eign eða taka bíl uppi. FLATAHRAUN - 3JA Vorum að fá 3ja herb. 92 fm ib. á 1. hæð. Laus fljótl. Verð 9,4 millj. HVAMMABRAUT - 2JA Vorum að fá mjög rúmg. 2ja herb. íb. á jarðh. íb. er laus nú þegar. HERJÓLFSGATA - 2JA Mjög rúmg. 2ja herb. íb. á jarðh. Nýjar innr. Sérinng. Gjöríð svo vel að líta inn! Jm Sveinn Sigurjónsson sölustj. || Valgeir Kristinsson hrl. Þú svalar lestrarþörf dagsins á^stóum Moggans!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.