Morgunblaðið - 29.10.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 29.10.1996, Blaðsíða 4
4 ÞRIÐJUDAGUR 29. OKTÓBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Kaup Vátryggingafélagsins á fyrirtækjum Skandia á íslandi Fyrstir á sparn- aðarmarkaðinn Forstjórí VÍS telur að þeir möguleikar sem fé- lagið fær til sóknar inn á fjármálamarkaðinn með kaupum á fyrir- tækjum Skandia séu allt eins mikilvægir og hag- ræðing í kjölfar samein- ingar trygginganna. MEÐ kaupum á Fjárfestingarfélag- inu Skandia hf. og fyrirhuguðu sam- starfi við Skandia í Svíþjóð um sölu og markaðssetningu á nýjum sparn- aðarformum er Vátryggingafélag íslands hf. að færa sig lengra inn á fjármálamarkaðinn, inn á nýtt svið sem hingað til hefur verið nær inn- lánsþjónustu banka og sparisjóða en tryggingastarfsemi. Forstjóri VÍS telur þennan þátt samningsins við Skandia ekki síður mikilvægan en kaupin á tryggingastarfsemi sænska félagsins hér á landi. Fyrst rætt fyrir ári Á þriðja tímanum í fyrrinótt und- irrituðu fulltrúar Vátryggingafélags íslands hf. (VÍS) ogLíftryggingafé- lags íslands hf. (LÍFÍS) samkomulag við Försákringsaktiebolaget Skandia í Svíþjóð um kaup á öllu hlutafé í þremur fyrirtækjum sænska trygg- ingafélagsins hér á landi, það er í Vátryggingafélaginu Skandia hf., Líftryggingafélaginu Skandia hf. og Fjárfestingarfélaginu Skandia hf. VIS kynnti kaupin á blaðamanna- fundi í gær. Axel Gíslason, forstjóri VÍS, segir að fyrstu viðræður um þessa hug- mynd hafí farið fram fyrir liðlega einu ári, þá að frumkvæði VIS. Hann segir að samningar hafi staðið yflr frá því í lok síðasta árs að ákveð- ið var að skoða málið af alvöru. Á samningstímanum hefur ýmislegt gengið á samkvæmt heimildum Morgunblaðsins, eins og gjaman vill verða í slíkum samningum, og flest stærri tryggingafélögin og fjármála- fyrirtæki hafa sýnt áhuga á að kaupa allar eða hluta af þessum eignum, ekki síst Fjárfestingarfélag- ið. Það félag hefur verið rekið með hagnaði á meðan tryggingaþáttur- inn hefur lengst af verið rekinn með tapi, eins og áður hefur komið fram, enda félagið verið í verulegri sókn á markaðnum og sænska félagið þurft að leggja fram verulega fjár- muni til að tryggja stöðu íslenska félagsins. Sænska félagið vildi hins vegar ekki selja hluta starfseminnar hér á landi, viðhorf þess var sam- kvæmt heimildum Morgunblaðsins að vera annaðhvort af fullum krafti inni á markaðnum eða hætta alveg afskiptum af honum. Hið síðar- nefnda varð niðurstaðan að loknum samningum við VÍS. „Okkur stóð ekki til boða að kaupa og ég held að aðrir aðilar hafi frekar verið nefndir þar til sögunnar," segir Ólaf- ur B. Thors forstjóri Sjóvár- Almennra trygginga hf. Kaupverð ekki gefið upp Samningalotan sem leiddi til und- irritunar samkomulagsins í fyrrinótt hófst á fimmtudagsmorgun eftir komu fulltrúa Skandia til landsins. Af hálfu VÍS og LÍFÍS leiddu Axel Gíslason forstjóri og Hiimar Pálsson stjórnarformaður viðræðurnar en Per Bjergás og Helena Nilson voru Morgunblaðið/Golli HILMAR Pálsson stjórnarformaður í ræðustóli og Axel Gíslason, forstjóri VÍS, kynna kaupin á Skandia á blaðamannafundi í gær. fulltrúar sænska tryggingafélagsins. Samkomulag var gert um það milli aðila að gefa kaupverð ekki upp. Hilmar Pálsson segir að ekki sé einfalt mál að segja frá kaupverð- inu á þessu stigi málsins, að baki þess liggi flóknir útreikningar meðal annars um stöðu sjóða og yfírtöku skulda og ábyrgða. Samningarnir voru gerðir með fyrirvara um sam- þykki stjórna félaganna. Stjórn VÍS samþykkti fyrir sitt leyti í gær og Svíarnir fóru út til að afla samþykk- is af hálfu síns félags. Mun það hafa tekist í gærkvöldi og von er á tilkynningu frá Skandia um staðfest- ingu þess í dag. Samkomulagið var kynnt starfsfólki VÍS og íslensku Skandia-félaganna síðdegis í gær. 43-45% markaðshlutdeild Gert er ráð fyrir því að VÍS yfir- taki rekstur félaganna um mánaða- mót. VÍS ætlar að reka Fjárfesting- arfélagið Skandia hf. í óbreyttu formi og í sjálfstæðu félagi enda segir Axel Gíslason að það félag standi vel og sé rekið með hagnaði. Hins vegar verður rekstur Vátrygg- ingafélagsins Skandia sameinaður VÍS og rekstur Líftryggingafélags- ins Skandia verður með sama hætti sameinaður Liftryggingafélagi ís- lands. Hilmar segir að gert sé ráð fyrir að sameining tryggingastofna félaganna fari fram um áramót, að loknum nauðsynlegum undirbúningi. Hilmar segir að VÍS muni auka starfsemi sína og fá dreifðari áhættu með kaupunum á tryggingaféiögum Skandia hér á landi. Með því muni rekstur félagsins verða hagkvæmari. VÍS hefur verið með 37-38% hlut- deild á tryggingamarkaðnum, að sögn Arnar Gústafssonar, fram- kvæmdastjóra hjá VÍS, og Skandia 6-7%. Saman verða þessi félög því með 43-45% markaðshlutdeild, ef VÍS heldur öllum viðskiptavinum Skandia. Örn bendir þó jafnframt á að þessar tölur geti breyst, meðal annars vegna nýrrar samkeppni í bílatryggingum. Þeir sem eru með gildar trygging- ar hjá Skandia munu halda öllum sínum réttindum þar til trygginga- stofnarnir verða sameinaðir og fá þá tryggingu hjá VÍS, kjósi þeir ekki að leita annað. Skandia hefur í sumum tilvikum boðið lægri iðgjöld en hin tryggingafélögin en jafnframt átt erfitt með að láta iðgjöld standa undir öllum kostnaði og tilleggi í bótasjóði. Hilmar Pálsson segist engu geta svarað um það hvort eða hvernig iðgjöld þessa fólks muni breytast. VIS muni þurfa að endur- meta áhættuna og ákvarða iðgjöld út frá því. Skandia hefur haft um 40 starfs- menn og segir Hilmar ljóst að við sameiningu félaganna verði röskun hjá því fólki sem vinnur við trygging- arnar en stefnt sé að endurráðningu einhverra úr þeim hópi. Ólafur B. Thors, forstjóri Sjóvár- Almennra trygginga, segir að sala Skandia á íslenska rekstrinum sýni að hann hafi ekki gengið hjá Svíun- um. Þeir hafi boðið verulega lægri iðgjöld en hér voru á markaðnum og nú væri komið í Ijós að ekki gengi að borga með rekstrinum til lengd- ar. Segir Ólafur að þessi niðurstaða gæti verið lærdómsrík fyrir aðra erienda aðila sem vildu fara inn á markaðinn með því að bjóða óraun- hæf iðgjöld og játaði því að með þessum orðum væri hann að vísa til FÍB-tryggingar. Nýtt sparnaðarform Á blaðamannafundi VÍS í gær vöktu forystumenn félagsins athygli á því að á undanförnum árum hefði orðið mikil þróun í Evrópu á sviði vátrygginga og fjármálaþjónustu og hefðu fyrirtæki verið að hasla sér völl á nýjum vettvangi og aðlaga starfsemi sína breyttu umhverfi. „VÍS gerir sér glögga grein fyrir þessum breytingum og nauðsyn þess að veita viðskiptamönnum sínum sem víðtækasta vátrygginga- og fjármálaþjónustu. Með kaupum VÍS á ofangreindum félögum er því stig- ið stórt skref í þá átt að veita hinum stóra hópi viðskiptamanna félag- anna allra mun víðtækari þjónustu en áður hefur verið mögulegt," seg- ir í fréttatilkynningu. í tengslum við þetta hefur verið ákveðið að VÍS og sænska Skandia hefji samvinnu um sölu og markaðssetningu á margs konar sparnaðarformum. Hér er um að ræða einkaréttarsamning, sam- kvæmt upplýsingum Axels. VÍS er ekki síst með í huga lífeyr- issparnað. Erlend tryggingafélög hafaverið að bjóða slíka þjónustu en VÍS er fyrsta íslenska trygginga- félagið sem fer inn á sparnaðar- markaðinn. Axel bendir á að þetta svið sé tengt tryggingasviðinu, starf- semin snúist um fjárhagslegt öryggi fólks. „Okkar trú er að þessa sé þörf, ekki síst hafi unga fólkið þörf á að leggja fyrir til seinni tíma. Þó lífeyrissjóðakerfið sé gott dugar það fólki ekki eitt og sér," segir Axel. Umrætt sparnaðarform er í þróun og hefur ekki verið kynnt. Örn Gúst- afsson segir að það muni innihalda ýmsa þætti sem þekktir séu hér á markaðnum, bæði Iangtímasparnað og tryggingaþætti, en fólki muni gefast kostur á að raða þeim saman á margvíslegan hátt, eftir því hvaða áhættu það vilji taka. Axel Gíslason segist vona að sam- starfið yið Skandia í Svíþjóð muni gera VIS kleift að fara af krafti út á þetta svið og veita nýja þjónustu sem hann telur þörf fyrir hér á landi. Engar reglur til um miðun farsíma VIÐ leitina að rjúpnaveiðimönnunum tveimur í síðustu viku var GSM-sími í bíl þeirra miðaður út til að auðvelda leitina. Þetta er í fyrsta sinn sem slíkri tækni er beitt á íslandi. Að sögn Ólafs Indriðasonar, yfírtæknifræð- ings hjá farsímadeild Pósts og síma eru engar skriflegar reglur til um hvenær megi miða út farsíma. „Aðalreglan er sú að dómsúr- skurðar sé krafíst. Þetta orsakar truflanir í kerfinu hjá okkur og því gerum við þetta ekki nema mikið liggi við. Þarna var greinilega bráð lífshætta á ferðinni, mennirnir hefðu getað verið að krókna úr kulda. Komi svona_ tilfelli upp aftur hikum við ekki. í öðrum tilvikum, til dæmis ef lögreglan væri að leita að einhverj- um, þyrftum við dómsúrskurð." Staðsetninguna er aðeins hægt að miða út fyrir GSM-síma, ekki síma í NMT-kerfinu, og aðeins ef kveikt er á símanum og hann innan notkun- arsvæðis. Nákvæmnin er mismikil eftir því á hvaða sendisvæði hann er. í tilfelii rjúpnaveiðimannanna var notast við tvo senda, athugað hverjir þeirra næðu sambandi og útilokunar- aðferð beitt til að staðsetja símann. Ólafur Indriðason segir að nánast ómögulegt sé fyrir aðra en Póst og síma og miða út farsíma. „Með her manns og fullt af radiómælitækjum á tíma þegar lítið væri um önnur símtöl væri það hugsanlega hægt, en það er nánast útilokað." Beiðni um miðunina barst um klukkan tvö aðfaranótt fimmtudags og tveir starfsmenn Pósts og síma unnu um nóttina að því að staðsetja símann. Það tókst skömmu eftir hádegi á fimmtudag en um svipað leyti bárust boð frá leitarmönnum um að bíllinn væri fundinn. Andlát EINAR SIGURJÓNSSON EINAR Sigurjónsson, skipstjóri og fyrrver- andi forseti Slysavarna- félags íslands, lést sunnudaginn 27. októ- ber sl., 66 ára að aldri. Einar fæddist í Hafn- arfirði 2. apríl 1930, sonur Sigurjóns Einars- sonar, sem var lands- kunnur skipstjóri á sinni tlð, og Rannveigar Vigfúsdóttur. Foreldrar hans létu bæði málefni Slysavarnafélags ís- lands mikið til sín taka. Einar fór ungur á sjó og árið 1951 lauk hann hinu meira fiskimannaprófí frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík og var eftir það á togurum, um alllangt skeið skipstjóri. Árið 1968 urðu þau kaflaskil í ævi Einars að hann gerðist starfs- maður Álversins í Straumsvík, sem tók til starfa 1969, en Einar fór fyrst til náms og kynningar í Sviss. Einar starfaði í álverinu til ársins 1996. Stórum hluta frítíma síns helgaði Einar starfi innan _ Slysa- varnafélags íslands, bæði í Hafnarfirði og í þágu heildarsamtak- anna. Einar var m.a. formaður Slysavarna- deildarinnar Fiska- kletts í yfir 20 ár og í stjórn Slysavarnafé- lagsins samfellt í 32 ár, síðustu 4 árin sem for- seti félagsins. Einar var kvæntur Jóhönnu Brynjólfsdóttur. Þau hjón voru mjög samhent og hefur Jóhanna einnig starfað ötullega að málefnum Slysa- varnafélagsins. Einar lætur eftir sig tvö uppkomin börn. Andlát PETUR PÉTURSSON Pétur Pétursson, fyrr- verandi alþingismaður og forstjóri, lést sunnu- daginn 27. október, 75 ára að aldri. Pétur var fæddur í Mýrdal í Kolbeins- staðahreppi 21. ágúst 1921. Hann stundaði nám við Héraðsskólann á Laugarvatni 1939-41 og ári síðar lauk hann prófí í Samvinnuskól- anum. Eftir nám var Pétur skrifstofustjóri Lands- smiðjunnar í Reykjavík 1947-56. Hann var forstjóri Inn- flutningsskrifstofunnar 1956-59 og forstjóri Innkaupastofnunar ríkisins 1959-66. Pétur var framkvæmdastjóri Kts- iliðjunnar við Mývatn 1966-67 en á árunum 1968-73 var hann forstjóri Álafoss. Hann var starfsmannastjóri Sigölduvirkjunar 1974-76 og for- stjóri Norðurstjörnunnar í Hafn- arfirði 1976-81. Þá var hann full- trúi í Framkvæmdastofnun ríkisins 1981-85. Á síðustu árum vann Pét- ur að ýmsum verkefnum tyá Inn- kaupastofnun ríkisins og sat m.a. í bílanefnd. Pétur átti sæti í ýmsum nefndum og stjórnum. Pétur hóf afskipti af stjómmálum ungur og gekk í samtök ungra Alþýðuflokksmanna. Hann tók sæti í mið- stjórn Alþýðuflokksins árið 1950 og var for- maður Alþýðuflokksfé- lags Reykjavíkur 1959-63. Pétur var fyrst kjörinn alþingis- maður fyrir Snæfells- sýslu og sat á þingi kjörtímabilið 1956-59. Síðar var hann kjörinn þingmaður Norður- landskjördæmis vestra og sat á þingi 1971-74. Pétur var virkur í félagsstörfum og var áratugum saman félagi í Rotarý-hreyfingunni. Þá var hann einnig virkur í Oddfellow-reglunni. Frá 1972 var Pétur aðalræðismaður fyrir Lúxemborg. Eftirlifandi kona Péturs er Hrefna Guðmundsdóttir. Þau eign- uðust fjögur börn, Guðmund Ágúst, Ingibjörgu, Pétur og Guðrúnu. Pétur eignaðist tvo syni í fyrra hjóna- bandi, Magnús og Pétur Óla. Tvö stjúpbörn Péturs eru Kolbrún og Eria Sveinsdætur. : r-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.