Morgunblaðið - 07.03.1998, Blaðsíða 39

Morgunblaðið - 07.03.1998, Blaðsíða 39
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 7. MARZ 1998 39 C PENINGAMARKAÐURINN Viðskiptayfirlit 06.03.1998 Viðskipti á Verðbréfaþingi námu alls 2.041 mkr. Mest viöskipti urðu með peningamarkaðsbróf alls 637 mkr. einnig urðu nokkur viðskipti með húsbréf 545 mkr. og spariskfrteini 486 mkr. Markaðsávöxtun húsbrófa hótt áfram að iækka f dag og lækkuöu helstu markflokkar beirra um 1 pkt. Markaðsávöxtun óverðtryggðra rfkisbréfa lækkaöi einnig um 9 pkt. f dag. Hlutabrófaviðskipti námu 18 mkr., mestmeðbréf r Eimskipafélagsins 9 mkr. og Sfldarvinnslunnar 5 mkr. Verð hlutabréfa Eimskipafélagsins hækkaði f dag um 5,3% og hækkaði Úrvalsvísitala Aðatlista um 1,08%. HEILDARVHDSKIPT! f Inkr. Hlutabréf Spariskírteini Húsbréf Húsnæðisbréf Rfktsbréf ónnur langt. skuldabróf R!kt8vfxlar Bankavfxlar Hlutdelldarskfrteini 06.03.98 18,4 486,4 544,7 63,4 291,1 149,7 487,7 f mánuði 189 3.017 4.345r 538 715 411 1.927 3.301 0 A árinu 1.120 13.821 14.911 2.559 2.112 1.048 17.430 17.643 0 Alls 2.041,4 14.443 70.644 PINGVISITÖLUn (verflvisltölur) Úrvalsvlsitala Aöallista Helldarvísitala Aoallista Heildarvístala Vaxtarlista vlsitala sjávarútvegs Vlsitala þjónustu og verslunar Vfsitala fjármála og trygginga Vfsltala samgangna Vísitala olludreifingar Visitala Iðnaöar og tramleiðslu Vfsitala tækni- og lyfjagsira Vfsitala hlutabréfas. og fjárfestingarf. Lokaglldl 06.03.98 973.78Q 967224 1.060,738 94289 102,814 98,161 101.883 96.455 98,594 92,524 98,965 Breyting f % fré: 05.03 áram. 1,08 -2,62 0,61 -328 0,00 6,07 -0.07 -5,71 0,00 2,81 0,81 -1.84 3,88 1,88 0,00 -3,55 -0.06 -1,41 -0,13 -7,48 -0,50 -1,03 Heosta glldl frá áram. 12 mán 996.98 1.272,88 998,02 1.244.68 1.069.67 1.069,67 100.12 146,43 103,47 110,43 98.92 110,50 101.88 126,66 100.00 110.29 100.89 146,13 99,50 122,55 100,00 117,43 MARKFLOKKAR SKULDA-BRÉFA og moðolliltími Verðtryggð bréf: Húsbref 98/1(10,6 ér) Húsbret 96/2 (9,6 ár) Spariskirt. 95/1Ð20 (17,6 ár) Sparlskfrt. 95/1D10 (7,1 ár) Spariskfrt. 92/1010 (4,1 ár) Spariokírt. 95/1D5 (1,9 ár) Óverðtryggð brót: Rfklsbref 1010/00 (2,6 ár) RIMsvfxlar 17/2/99 (11,4 m) Ríklsvíxlar 18/6/98 (3 m) Lokaverð (' hagsL k. tllboS) Vcr ð (* i w> ki.) Avðxtun 99.197 4,96 112,945 4,99 48,104 4,54 117,826 4,93 164,918 5,01 120,116 5,04 82,553 7,67 93,207 * 7,71 ' 97,995 • 7,41 " Br. ávöxt frá 05.03 •0,01 •0,01 -0,01 -0,01 0,01 0,02 -0,09 0,00 -0,02 HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI A VERBBRÉFAÞINQIISLANDS - ÖLL SKRAÐ HLUTABRÉF - Viðskipti f þús. kr.: Sföustu viðskipli Breyting frá Hæsta Lægsta Aðalllsti, hlutafélðg daosetn. lokaverð fvrra lokaverði verð verö Meðat-verð Ffðldl Helldan/lð-viðsk. skipti daqs Tilboð 1 lok dags: Kaup Sala Elgnarhaldsfólagið Atþýöubankinn hf. Hf. Eimskipafélag Islands Fiskiöjusamlag Húsavfkur hf. 05.03.98 06.03.98 18.02.98 1,80 7,90 2,00 0,40 {5.3%) 8,00 7,50 7,71 10 9.430 1,76 7,85 1,90 1,80 8,00 2,10 Flugleiðlr hf. Fóðurblandan hf. p Grandi hf. 05.03.98 05.03.98 05.03.98 2,67 220 3,85 2,65 2.17 3,70 2,68 220 3,80 Hampiðjan hf. Haraldur Bððvarsson hf. Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. 05.03.98 05.03.98 06.03.98 3,00 525 8,75 0,00 (0,0%) 8,75 8,75 8,75 1 438 2,95 5,15 8,75 3.05 5.30 8.80 Istandsbanki hf. fslenskar sjavarafurðir hf. Jaröboranir hf. 06.03.98 05.03.98 06,03.98 3,35 220 5,33 0,03 0,00 (0,9%) 3,35 (0.0%) 5,33 3,32 5,33 3,33 5,33 2 708 1 152 3,30 2,05 5,30 3.35 2.35 5,35 Jðkull hf. Kaupfélag Eyfirðinga svf. Lyfjaverslun íslands hf. 19.02.98 27.02.98 05.03.98 4,25 2,60 2,77 - 4,15 2,75 4.35 2,50 2,80 Marel hf. Nyheiji hf. ) OKufólaqið hf. ' 06.03.98 06.03.98 30.01.98 17,00 3,65 824 025 0,00 (1.5%) 17,00 (0.0%) 3,65 17,00 3,65 17.00 3,85 1 255 1 226 17,40 3,60 7,98 17,50 3,69 8,30 Olfuverstun Islands hf. Opin keri) hf. Pharmaco hf. 05.03.98 25.02.98 06.03.98 5,30 41.50 12.50 -0,50 X-3.8%) 12,50 12,50 12,50 1 1250 525 41,00 12,00 5,35 41,90 13,00 Plastprent hf. SamherJI hl. Samvinnuferðir-Lanasyn hf. 11.02.98 06.03.98 05.03.98 420 7,00 220 0,00 (0,0%) 7,00 7,00 7,00 1 152 4,05 7,00 2.15 420 720 2,40 Samvfnnusjoöur fslands hf. SHdarvinnslan hf. Skagstrendingur hf. 27.02.98 06.03.98 26.02.98 2,09 5,75 5,80 -0,05 (-0,9%) 5,75 5,75 5.75 2 5.079 1.85 5,70 5,40 2,15 5,75 530 Skeljungurhf. Skinnalönaöur hf. Sláturfélag suðurtands svf. 05.03.98 12.02.98 25.02.98 4.85 7,60 2,78 4,80 720 2.76 4,90 7,45 2.78 SR-Mjol hf. Sæplast hf. Sölumlðstðð hraðfrystihúsanna hf. 05.03.98 26.02.98 03.03.98 625 3,60 4,75 620 3.10 4,55 6,30 3,60 4,80 Sðfusamband fslenskra fiskframleiðenda ht. Tæknival hf. Útqeröarfólag Akureyringa hf. 03.03.98 03.03.98 04.03.98 429 4.95 4,40 425 4,90 4.40 4,30 5,00 4.60 Vinnslustoðln hf. Pormoöur ramml-Sæberg hf. Þróunariélaq [slands hf. 05.03.98 06.03.98 06.03.98 1,80 4,65 1.70 0,00 0,00 (0,0%) 4,65 (0.0%) 1,70 4,65 1.70 4,65 1.70 1 s 581 1 170 1.66 4.52 1.67 1,80 4,65 1.75 Vaxtarllstf, hlutofélöq Bifreiöaskoöun hf. Héoim-smlðfa hf. Stálsmiðian hf. 19.02.98 16.02.98 13.02.98 2.07 10,00 520 2,07 9.00 5,05 2.40 5.15 Aoaltlsu, htutabrétasióðir Almenni hlutabrófasjóðurinn hf. Auðllnd hf. Hlutabréfasjóöur Ðúnaoarbankans hf. 07.01.98 31.12.97 30.12.97 1.75 2,31 l.TÍ 1.76 225 1,82 225 Htutabrófasföður Norðuriands hf. Wutabréfaskiourlnn hf. Hlutabréfasjóöurinn Ishaf hf. 18.02.98 04.03.98 27.02.98 2,16 2,78 125 2,19 2,80 1,10 226 2,90 1.50 Islenskf fjársjóöurinn hf. fslenskl hlutabréfasjöðurinn hf. ._ Sfávarútvegssfoður fslands hf. Vaxtarsloðurinn hf. 29.12.97 09.01.98 10.02.98 25.08.97 1,91 2,03 1,95 1.30 1,93 1.01 2.00 1,04 Evrópskar hækkanir í vikulok HÆKKANIR urðu á evrópskum hlutabréfum vegna góðrar stöðu í WaLL Street eftir birtingu jákvæðr- ar skýrslu um atvinnu í Bandaríkj- unum, sem sýndi engin verðbólgu- merki. Frönsk hlutabréf seldust á nýju meti vegna sterks dollars. Nokkrar sveiflur urðu á gengi dals- ins og hann lækkaði í New York eftir góða byrjun. í kauphöllinni í London hækkaði lokagengi um 1,5% og eyddi bandaríska atvinnu- skýrslan fyrri áhyggjum. Verð hflP>kk»Ai í Wall !ítr<aot uannct cWrrc\- unnar og af því að tæknibréf réttu úr kútnum eftir viðvörun frá um lakari afkomu Motorola, sem hafði vakið ugg um annan slæman dag eins og eftir sams konar viðvörun Intel á miðvikudag. Brezk bréf hækkuðu vegna vangaveltna um nýjan samruna í lyfjageiranum og hækkaði lokagengi Glaxo um 2,10%, en SmithKline um 3,59%. Lokagengi franskra bréfa mældist á nýju meti vegna hækkandi Dows. sterks dollars og lítillar verðbólgu "¦Mninraimt atvinnuskvrslunni vestra. Mest seldust bréf í bönkum og lyfjafyrirtækjum vegna sam- þjöppunar í þeim geirum. BNP hélt áfram að hækka eftir 9,9% hækkun á fimmtudag og Societé Générale og Paribas hækkuðu líka. Þýzka DAX vísitalan styrktist, en komst ekki yfir 4800 punkta, þótt hækkunum sé spáð í næstu viku. Dagurinn hafði byrjað vel þegar seðlaþankamaðurinn Kuhbacher sagði að vaxtalækkun væri hugs- anleg í Þýzkalandi. „Það eru frá- þærar fréttir," sagði verðþréfasali. FRETTIR Mísmunandi upp- gjör arðgreiðslna I REIKNINGUM Nýherja hf. fyrir nýliðið ár var 7% arður sem stjórn- in lagði til dreginn frá eigin fé og færður til skuldar. Framkvæmda- stjóri fyrirtækisins telur að þetta sé ekki algeng reikningsskilaaðferð hjá fyrirtækjum á Verðbréfaþingi. Hluthafar Nýherja hf. sam- þykktu á aðalfundi sem haldinn var í vikunni tillögu stjórnar um greiðslu 7% arðs afhlutafé, alls tæpar 17 milljónir kr. í ársreikning- um félagsins sem jafnframt voru lagðir fram á fundinum voru arð- greiðslurnar færðar til lækkunar á eigin fé og til hækkunar á skamm- tímaskuldum. Frosti Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Nýherja, sagði í samtali við Morgunblaðið að stjórn- endur félagsins teldu þetta eðlilegri aðferð sem sýndi betur stöðu fyrir- tækisins en sú reikningsskilaaðferð sem algengust væri. Fyrirtæki taka almennt tillit til skattalegs hagræðis vegna fyrir- hugaðra arðgreiðslna við gerð árs- reikninga en færa arðinn inn í bók- haldið þegar hann er greiddur út, það er að segja árið eftir. Frosti vekur athygli á að menn þurfi að hafa þetta í huga við samanburð á fjárhagslegri stöðu fyrirtækja á Verðbréfaþingi íslands. GENGISSKRÁNING Nr. 45 6. mart 1998 Kr. Kr. Tofl- Eln. U. 9.16 Kmh Sala Gnngi Dollan 72,94000 73.34000 72.04000 Sterlp. 119.25000 119.B9000 119,09000 Kan. dollan 51.32000 51.66000 50,47000 Dönsk kr. 10.44700 10.50700 10,47500 Norsk kr. 9,58800 9,64400 9,57000 Sænsk kr. 9,05100 9.10500 9.06200 Finn. mark 13.11500 13.19300 13.14800 Ff. franki 11.87400 11,94400 11.90700 Belg.hanki 1.92940 1.94180 1.93520 Sv. franki 48,90000 49,16000 49.36000 Holl. gyllmi 35,31000 35.53000 35.44000 Þýskt mark 39,82000 40,04000 39Í92000 it. lýia 0,04050 0,04076 0.04054 Austurr. sch. 5,65700 5.69300 5.67900 Pon. escudo 0.38890 0.39150 0,39010 Sp. peseti 0,46970 0,47270 0.47120 Jap. jen 0.57230 0.57600 0.57570 trskt pund 98.90000 99,52000 99.00000 SDR (Sérst) 97,93000 98.53000 97,60000 ECU, evr.m 78,80000 79,30000 78.96000 Tollgengi fyrir nars er sölugengi 2. mars Sjðlfvtrkur símsvari gengisskráningar er 5623270. Pechiney aftur í plús París. Reuter. FRANSKA ál- og umbúðafyr- irtækið Pechiney SA hefur staðfest tölur, sem sýna að það skilaði hagnaði á ný í fyrra vegna hagnaðar af sölu eigna, sterkari stöðu dollars og hag- stæðara álverðs. Jean-Pierre Rodier stjórnar- formaður sagði að eftirspurn fyrri hluta árs ætti að verða hagstæð, en vildi ekki spá hvernig hagur fyrirtækisins yrði á síðari árshelmingi vegna hugsanlegra áhrifa frá fjár- málakreppunni í Asíu. Þingvísitala HLUTABREFA l.janúar 1993 = 1000 3000- 2950- 2900- 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300- 2250 2200 Desember 2.424,31 Janúar Febrúar Hlutabréfaviöskipti á Verðbrófaþingi íslands vikuna 2.-6. mars 1998* _ -Utanplngsvtflsklptl tllkynnt 2.-6. mare 1998 Aðallistl, hlutmfélöa Viöeklpti á Voröbrófabinqi Viðsklptf utan Vcrðbréfaþinqs Kennitölur félags Helldar-votta f kr. FJ-vlðsk. Sfflasta verð I Viku-[breytlng Hœsla verð Lfjogsta varO Moflal-vorfl Verðfyrir " vlku | Ari Heildar-velta f kr. F|. vlösk. Sfðasta verð Haasta vorfl Lsagsta verfl Meðal-verð Markaðsvlrfli V/H: A/V: V/E: Grelddur arður Jöfnun Eignarhaldsfélaglð AtbýOubankinn hf. Hf. Elmskipafólag Islands Flsklðjfusamlag Húsavfkur hf. 158.553 51.327.391 O 1 46 O 1,80 7.90 2,00 7,1% 6,8% o,o% 1.80 8,00 1.80 7,38 1,80 7.47 1.68 7.40 2,00 2,15 8,50 97.584 1.427.061 94.060 2 17 1 1,62 7.40 1^90 1.62 7,40 li90 1.60 7,28 1,90 1.61 7,34 ' 1^90 2.287.350.000 18.562.656.500 1.239.063.448 10,5 37.6 5,6 1,3 0,O 1.2 2.9 4j7 10,0% 10,0% 0L°% 25.0% 20.0% 0,0% Flugleffllr hf. Fóflurblandan hf. Grandl hf. 7.757.351 2.447.270 9.263.052 16 6 13 2,67 2,20 3^85 -4,6% 2.3% 4,1% 2,75 2,20 3.85 2.65 2.17 3,75 2,69 2.20 3,77 2,80 2,15 3,70 3.28 3,92 223.938 O 661.199 7 O 3 2,90 2,17 3^70 3.08 3.75 2.70 3,63 2.62 3,68 6.159.690.000 968.000.000 5.693.957.500 12,6 14,9 21,4 2,6 4.5 2.1 0.9 1.8 2.0 7,0% 1 o.o% 8,0% 0,0% 66.0% 10,0% Hamplfljan hf. Harðldur Döövarsson hf. Hraflfrystlhús Esklfjarflar hf. 2.026.S69 5.873.633 2.279.375 3 5 3 3.O0 5,25 8,75 -3.2% -0,9% -1_.1% 3.05 5,25 8,75 3.00 5.20 6,75 3,03 5,22 8j75 3,10 5,30 4,30 6,65 0 414.622 253.824 0 3 1 3.10 5,30 9,35 5,30 9,35 5.00 9,35 6,16 9,35 1.462.500.000 5.775. OOO.OOO 3.350.622.144 19,5 24,3 11,7 2.3 1,5 1,1 1.5 2.7 3,2 7.0% 8,0% 10,0% 2O.0% 17,9% 10_0% íslandsbanki hí. fslenskar sJAvarafurðlr hf. Jarflboranlr hf. 14.966.050 220.000 685.491 18 1 2 3.35 2.20 5,33 -0.3% -2.7% 0,2% 3,35 2.20 5,33 3,30 2.20 5,33 3.30 2,20 5,33 3.36 2,26 5,32 2,31 4,05 36.248.206 0 1.225.400 29 O 3 3V37 2.22 6.35 3,37 5,35 3,15 5,16 3,30 5,19 12.993.850.037 1.980.000.000 1.257.880.000 13,3 20,5 2,4 3.2 1,9 2.3 1.0 2,4 8,0% 7.0% 10_,0% 0.0% o,o% Q9V° Jflkuil hf. Kaupfélag Eyflrfllnga svf. Lyfjavorslun fstands hf. O 0 830.000 O 0 2 4,25 2,60 2,77 o.o% O.0% 0,7% 2,77 2.75 2.77 4.25 2,60 2,75 5.50 4,60 3,65 O O o 0 0 0 4,50 2,40 2,95 529.976.148 279.825.000 831.000.000 376.6 21,5 1,2 3,6 2,5 1.6 0,1 1,6 5.0% 10,0% 7,0% so,o% 5.0% 0_,0% Marel hf. NýhorJl hf. Ollulálíiylö hf. 17.881.095 1.163.400 0 10 3 O 17,00 3.65 8.24 -5,6% 0.0% 0.0% 17,50 3,65 16.50 3.65 16,87 3,65 18,00 3.65 8,24 15,80 8,76 78.691 O 761.508 1 0 1 16.BO 3.70 8.24 16,80 8.24 16.80 6.24 16.80 _8_24 3.372.800.000 876.000.000 7.321.600.566 26.2 02.1 25^.2 0,6 1,9 1,2 7,3 3,3 1,6 1 o.o% 7.0% 10,0% 20,0% 0,0% 15j0% Olfuverslun Islands hf. Opln kerfl hf. Pharmaco hf. 1.585.000 O 9.305.006 2 O 5 5,30 41.50 12,50 -7,0% 0,0% -5,3% 5,30 13.00 5,25 12.50 5.26 12,86 5.70 41.50 13.20 5.60 171 .OOO 356.216 1.463.940 1 4 4 5,70 41,90 13,50 5.70 41,90 13.50 5,70 40.50 13,50 5,70 41,25 13_50 3.551.000. OÓO 1.328.000.000 1.954.678.725 24.8 17.1 16^8 1,9 0.2 1.6 5,9 2.3 10,0% 10,0% 10,0% o,o% 0.0% 105,0% Plastprsnt hf. SamUorli hf. Samvlnnuftrfllr-Landsýn hf. O 11.055.036 264.000 O 7 1 4,20 7.QQ 2.20 o.o% -Z.1% 4.8% 7,15 2,20 7.00 2.20 7,03 2.20 4,20 7,15 2.10 6.65 O 16.695.106 O O 11 O 4,10 7.70 2.05 7,70 7,05 7,20 840.000.000 0.622.794.916 440.000.000 14,2 16,2 61i2_ 2.4 0,6 4,5 2,2 2.6 1.3 1 o,o% 4,5%, 1 o_,o% o,o% 0,0% o,o% Samvlnnusjóöur Islands hf. Sölumlöstöð Hraflfrystlhúsaxina hf. Sndarvlnnslan hf. O 18.18O.O01 B.048.Ð91 O 2 7 2,09 4,76 5,75 o.o% -5,9% -0,9% 5,15 5,80 4,75 5,75 4,76 5,77 2,09 5.05 5.80 11, SO 0 0 205.448 O 0 3 2,20 e.oo e.oo 5.76 6,84 1.528.121.875 7.107.824.4O4 6.060.000.000 9,9 25.6 13.7 3,3 1.5 1^7 1.9 2,2 2,1 7.0% 7.0% 10,0% o.o% 0,0% 100,0% Skagatrondingur hf. Skeljungur hf. Sklnnalðnaflur hf. O 2.430.113 O O - 6 O 5,80 4,85 7,60 0,0% 1.0% 0.0% 4.85 4,75 4,80 5,80 4,80 -ZÆÍ? 6.60 6.20 12.00, 297.828 19.200.000 7.60Ö.OO0 2 2 6 5,19 4.SO 7j60 5,19 4.80 7,60 2.16 4.80 7,60 3.07 4,80 7,60 1.668.498.000 3.330.630.873 537.619.204 24.5 7-3 0,9 2,1 3,3 1.2 1t5 5,0% 10.0% _7,0% 10.0% 10.0% 0,2% Slaturfólag Suðurlands svf. SFt-MJOI hf. Ssoplast hf. O 11.697.607 O O 8 O 2,76 6,25 0,0% 1.6% 0,OK 6,30 6,10 6,16 2.78 6,15 3,60 2,99 5,55 6r20 239.999 2.014.395 80.750 1 2 1 3,30 6,65 3,23 3,30 6,65 3.23 3.30 6.50 _3,23 3,30 6,65 3,23 556.000.000 5.918.75O.OO0 356.931.716 6.8 11.6 115,9 2.5 1.6 2.8 0,7 2.2 1.1 7.0% 1 o,o% 10,0% 0.0% 6.0% p,o% Sðiuaamband fsl. flskframlelðenda hf. TsBknfval hf. Útgoröarfólag Akureyrlnga hf. 600.000 1.980.000 1.611.228 2 2 4 4,29 4,95 4,40 0.9% -1.0% -3,3% 4,29 4,95 4,40 4,29 4.95 4^30 4,29 4,95 4_.36 4,25 5.00 4,55 8,50 4,75 37.043 259.717 2.423.948 1 1 5 4,16 4,70 4430 4,18 4.70 4,35 4.18 4.70 3^40 4,16 4,70 4.17 2.788.500.000 656.920.263 4.039.200.000 23,9 21.0 2.3 2.0 1.1 2.0 2.5 2.1 1 o,o% 10,0% 5,0% o.o% 10,4% 0,0% Vlnnslustððln hf. Þormóflur rammf-Snberg hf. Þróunarfólag fslanda hf. 485.500 3.601.250 680.000 3 4 4 1,80 4,65 1,70 5.9% ¦ 2,2% 0,6% 1,80 4.65 1.70 1.74 4,60 1.70 1,77 4,66 1,70 1,70 4,65 1,69 3,04 4,65 2.20 2.690.897 9.778.972 624.572 5 4 4 1,85 4.65 1/75 1,85 4,65 1,75 1.70 4,30 1,62 1.79 4.63 1,63 2.384.865 .OOO 6.045.O00.O00 1.870.000.000 24,1 23,2 3,7 0.0 5,9 0,9 2.5 1.1 0.0% 10.0% 10,0% 0,0% 0,0% 29,4% Aðallisti. hlutabrófaslóðlr Almonnl hlutabréfasjóðurlnn hf. Auðllnd hf. Hlutabréfasjóður Búnaðarbankans hf. O O O O O O 1,75 2,31 Jli11 0,0% 0,0% o,o% 1,76 2,31 1,11 1,82 2,19 1.977.600 18.157.845 O io 29 0 1,76 2,29 1,13 1,76 2,29 1,76 2.23 1,76 2.27 666.760.000 3.465.000.000 591.771.727 9,2 32.4 53,8 6,7 4,3 0,0 0,9 1.5 V 10,0% 10,0% Oj0% 0,0% o.o% p,o% HlutabrefasJóOur Norðurlanda hf. Hlutabrefasjóðurinn hf. Hlulabrófasjóflurlnn fahaf hf. 0 139.000 O 0 1 o 2,16 2,78 IfW o,o% o.o% o^p% 2.78 2.78 2,78 2,18 2.76 1.25 2.30 2,83 1.531.068 0 O 3 0 0 2.19 2,83 1,35 2,19 2,19 2.19 854.000.000 4.273.128.362 687.500.000 10,6 21.6 4,1 2,9 0,0 1.1 1.0 0.8 9.0% 8,0% o.o% 0,0% 0.0% o,o% fsíenaki fjarsjóflurínn hf. falenskl hlutabréfasjóðurlnn hf. SJavarútvegseJóður fslands hf. vaxtarsJóAurlnn hf. O O O o 0 o 0 o 1,91 2,03 1,95 1.30 0,0% 0.0% o,o% 0,0% 1.91 2.03 1.95 1.30 1,94 1,89 1.672.671 5.718.973 128.050 O 113 177 1 0 1.95 2,02 1.97 1.04 1,95 2,02 1,97 1.94 2,02 1,97 1.94 2,02 1,97 1.216.824.836 1.899.087.628 195.000.000 325.000.000 67.6 12,8 81,5 3,7 3,4 0,0 o.o 2.5 0,9 1.1 0.8 7,0% 7,0% o,o% o,o% 0,0% 0,0% 0.0% o,o% Vaxtarllstl Blfrelðaskoðun hf. Heflinn smiðja hf. Stalsmlfljan hf. 0 o 0 o o o 2,07 10,00 6,20 o.o°/< o,o% 0.0% 2,07 10.00 5.20 O 0 0 O 0 0 5,05 169.143.860 250.000.000 788.773.169 17,2 10,5 1.6 1*0 2,9 0,6 2,1 4.8 3,3% 10,0% 16,0% 8,6% 0.0% o.o% Samtolui 188.733.162 186 135.232.131 458 151.728.OS5.881 Vogi 20,0 -i moOalt 1,8 M mmrkt 2,3 tOarlno B,2X ff,7% V/H: markaðsvlrði/hagnaður A/V: aröur/markaflavlrðl V/E: markaðavlrði/eigifl 16 * Verð hefur ekki veríð loiðrótt m.tt. arös og jötnunar * V/H- og V/E-hlutfÖII eru byggð é hagnaðl slOustu 12 mánaða og eigln fé skv. sfðasta uppgjöri
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.