Morgunblaðið - 07.03.1998, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 07.03.1998, Blaðsíða 18
18 LAUGARDAGUR 7. MARZ 1998 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Degussa og Veba stofna efnarisa Frankfurt. Reuters. VEBA, hið fjölþætta þýzka almenningsþjónustufyrir- tæki, hefur skýrt frá þvi að það muni koma á fót nýju al- þjóðlegu efnafyrirtæki með því að sameina efnadeild sína efna- og málmfyrirtækinu Degussa. Nýja fyrirtækið fær nafnið Degussa-Hiils og verður skráð sem slíkt á þýzkum verðbréfamarkaði. Veba á fyrir 36,4% í Degussa og mun eignast meirihluta í hinu sam- einaða fyrirtæki. Sumir sérfræðingar segja að Veba muni eignast meira en 70% í Degussa-Húls. Yfírmenn Yamaichi Securities handteknir Tdkýó. Reuters. ÞRÍR fyrrverandi yfirmenn hins gjaldþrota verðbréfafyr- irtækis Yamaichi Securities hafa verið handteknir vegna gruns um brot á japönskum lögum um verðbréfamarkaði. Áður hafði leit verið gerð á heimilum yfirmannanna, Tsugio Yukihira, fv. stjórnar- formanns, Atsuo Miki og Ryuji Shirai, og í aðalstöðv- um Yamaichi. Yamaichi var eitt af fjórum stærstu verðbréfafyrirtækj- um Japans og hætti rekstri í nóvember vegna óbókaðrar skuldar upp á 264,8 milljarða jena. Það var mesta gjaldþrot fyrirtækis í Japan fram að þeim tíma. Adidas býst við meiri hagnaði NUrnberg. Reuters. ADIDAS AG, hinn kunni framleiðandi íþróttafatnaðar í Þýzkalandi, býst við að sam- einað fyrirtæki hans og Sal- omon S.A. í Frakklandi muni skila hagnaði 1998. í tilkynningu frá Adidas segir að fyrirhugaðri skrán- ingu fyrirtækisins á banda- rískum hlutabréfamarkaði í ár verði frestað vegna þess að sameining fyrirtækisins og Salomons gangi fyrir. Intel varar við minni hagnaði San Francisco. Reuters. INTEL Corp, hinn kunni hálfleiðararisi, hefur komið fjárfestum á óvart með því að vara við því að afkoman á fyrsta ársfjórðungi muni valda vonbrigðum vegna furðulítillar eftirspurnar frá framleiðendum einkatölva. „Gert er ráð fyrir að minni eftirspurn en búizt var við leiði til þess að hagnaður verði minni en Intel gerði sér vonir um á fyrsta ársfjórð- ungi 1998," sagði í tilkynn- ingu frá bækistöð fyrirtækis- ins í Santa Clara, Kaliforníu. Hagnaður á síðasta starfsári ríkisviðskiptabankans Landsbanka íslands Akveðið að selja 10% íLandsbanka Islands hf. RIKISSTJORNIN hefur ákveðið að selja 10% af hlutafé sínu í Landsbanka íslands hf. til þess að fá markaðsverð á bréf ríkisins í bankanum. Starfsfólki bankans gefst kostur á að kaupa hluta af þessum bréfum á verði sem samsvarar innra virði fyrirtæk- isins um áramót. Kom þetta fram í ræðu Pinns Ing- ólfssonar iðnaðarráðherra á fyrsta aðalfundi Landsbanka íslands eftir að honum var breytt í hlutafélag. Áður var haldinn síðasti ársfundur Landsbanka íslands og lauk þar 111 ára sögu ríkis- viðskiptabankans. Liðlega 326 milljóna króna hagnaður varð á sam- stæðureikningi Landsbanka ísiands þetta síðasta rekstrarár hans fyrir formbreytingu. Hagnaður af reglulegri starfsemi fyrir skatta var 1.512 milljónir króna, hafði aukist um 898 milljónir kr., og að teknu tilliti til skatta var hagnaðurinn 1.054 milljónir kr. Björgvin Vilmundarson, formaður bankastjórnar, sagði á aðalfundinum að hagnaðurinn væri sá mestí í sögu bankans og við hæfi að Ijúka starfi hans þannig. I rekstrarreikningi er fært viðbótariðgjald vegna uppgjörs á eftirlaunaskuldbindingum bankans, 1.085 milljónir kr., og dregur það mjög niður end- anlegan hagnað ársins. I ræðu formanns banka- ráðs, Kjartans Gunnarssonar, kom fram að af þess- ari fjárhæð hafi 600 milhónir farið til þess að greiða væntanlegan kostnað við svokallaða 95 ára reglu líf- eyrissjóðsins. „Þessi afar háu framlög setja auðvhV að sitt strik í endanlega afkomu fyrirtækisins á ár- inu. Það er þó mikil huggun að hér er um að ræða eingreiðslu og lokagreiðslu á þessum skuldbinding- um öllum sem safnast hafa saman á áratugum," sagði Kjartan. Aukin umsvif á öllum sviðum Umsvif Landsbankasamstæðunnar jukust á öll- um sviðum á síðasta ári og starfsvettvangur breikk- aði með kaupum á helmingshlut í VIS, stærsta tryggingafélagi landsins, og líftryggingafélaginu LÍFIS. Hreinar vaxtatekjur námu 4.281 milh'ón og höfðu aukist um 9%. Meðalvaxtamunur stóð hins vegar í stað og var á árinu 3,65%. Aðrar rekstrar- tekjur voru 2.854 milh'ónir og jukust um 7%. Hrein- ar rekstrartekjur voru 7.135 þúsund kr. Rekstrargjöld voru 5.152 milljónir kr. og að teknu tilliti til færslna á afskriftareikning útlána voru gjöldin 5.623 milljónir kr. Þrátt fyrir aukin umsvif fækkaði starfsmönnum um 25. Stöðugildi voru 904 í árslok. Stöðugiidum hefur fækkað um 162 frá árinu 1992. Heildareignir samstæðunnar voru í árslok 124,5 milljarðar króna og hækkuðu um 14 milljarða á ár- inu. Eigið fé var 7.047 milljónir og hafði hækkað um 453 mihjónir milli ára. Eiginfjárhlutfall bankans var 8,7%. Með undirskrift Finns Ingólfssopar viðskiptaráð- herra á ársreikninga Landsbanka íslands lauk sögu ríkisviðskiptabankans en Landsbanki íslands hf. tók sem kunnugt er við eignum og skuldbindingum hans um áramót. Að loknum ársfundi Landsbankans var haldinn fyrsti aðalfundur Landsbanka Islands hf. Ríkið á öll hlutabréf félagsins og fór viðskiptaráðherra með at- kvæði þess á fundinum en Davíð Oddsson forsætis- ráðherra var sérstakur gestur á báðum fundunum. Helgi S. Guðmundsson, formaður bankaráðs, sagði frá undirbúningi að breytingu bankans í hlutafélag og stefnumótunarvinnu. Fram kom hjá Finni Ing- ólfssyni viðskiptaráðherra ánægja með það hvað Morgunblaðið/HaDdór Kolbeins FINNUR Ingólfsson undirritar síðasta ársreikning Landsbanka íslands. Við hlið hans sitja Björgvin Vilmundarson, formaður bankastjórnar, og Kjartan Gunnarsson, bankaráðsmaður. breytingin á rekstri Landsbankans hefði gengið vel fyrir sig. Sagði Finnur að nú færi fram í viðskipta- ráðuneytinu vinna við mörkun stefnu um næstu skref í bankamálunum. Markmið þeirra yrðu að draga úr kostnaði við bankakerfið, að tryggja áfram samkeppni og að sjá til þess að ríHð fengi sem mest fyrir þau verðmæti sem þjóðin ætti í bönkunum. I þessu sambandi lét ráðherra þess getið að væntan- lega kæmi leiðandi aðili að kaupum bankans, kjöl- festufjárfestir, en jafnframt yrði að tryggja dreifða eignaraðild. Finnur sagðí að ríkisstjórnin hefði ákveðið að bjóða út 10% af heildarhlutafé Landsbanka íslands hf. í þeim tilgangi að fá skráningu hlutabréfa bank- ans á hlutabréfamarkaði og fá markaðsverð á hluta- féð. Jafnframt hefði verið ákveðið að bjóða starfs- fólki bankans að kaupa hluta af þeim bréfum sem seld verða, eða um 6%. StarfsfólMð fær hlutabréfin keypt á gengi sem samsvarar verðmæti jafn háu eigin fé bankans um áramót, svokölluðu innra virði. Tók ráðherrann það fram að nánari útfærsla þessa útboðs yrði kynnt síðar sem hluti af heildará- kvörðunum í málinu. „Það eru spennandi tímar framundan. Dagurinn í dag markar upphafið að þeirri framtíð," sagði Finnur. Sameining við aðra banka I ræðu sinni á ársfundi Landsbankans fyrr um daginn ræddi Kjartan Gunnarsson um möguleika á samruna banka hér á landi og nauðsyn þess að stækka einingarnar í bankaviðskiptum. Benti á þró- unina á hinum Norðurlöndunum í því sambandi. Taldi að bankinn ætti að hafa vissa forystu í umræð- unni en taka jafnframt tillit til stefnu ríkisvaldsins. Kjartan staldraði einkum við sameiningu Lands- bankans við Búnaðarbankann eða íslandsbanka. Taldi sameiningu við Búnaðarbanka að mörgu leyti eðlilega. Áætlaði árlegan sparnað á sameiginlegum rekstrarkostnaði bankanna að minnsta kosti 2 millj- arða kr. við sameiningu. Kjartan lét í hósi þá skoðun að sameining Landsbankans og íslandsbanka myndi leiða til ekki síðri fjárhagslegrar niðurstöðu en sam- eining við Búnaðarbanka. Hins vegar væru líkur á að samrunaþróunin gæti orðið hraðari og fjárhags- legur ávinningur kæmi hraðar fram. Þá mætti búast við að eignarhlutur ríkisins í hinum nýja banka yrði verðmætur og auðseljanlegur. Skuldabréf Landsbank- ans skráð í Lúxemborg LANDSBANKI íslands hf. hefur boðið út ný verðtryggð skuldabréf að fjárhæð 1.500 milljónir til 15 ára með svokölluðum Eurobond skilmálum og verða bréfín skráð í kauphöllinni í Lúxemborg. Þetta er í fyrsta sinn sem íslenskt fyrirtæki gefur út Eurobond-skuldabréf í íslenskum krónum. Bréfin bera breytilega vexti sem greiddir eru út ásamt verðbótum fjórum sinnum á ári og er það sömuleiðis nýmæli á bankabréfamarkaði. Vextir skuldabréfanna taka mið af þeim flokki spariskírteina sem hverju sinni kemst næst því að eiga eftir 5 ár til gjalddaga, en ekki verður um neitt álag að ræða. Bréfin eru heppileg til skamm- tímaávöxtunar fjármuna, segir í fréttatilkynningu frá Viðskiptastofu Landsbankans, t.d. fyrir verð- bréfasjóði, þar sem þau eru án vaxtaáhættu. Auk þess nýtast þau vel fyrir skiptasamninga og ættu að vera möguleg leið fyrir erlenda fjárfesta inn á íslenska verðbréfamarkaðinn. Fjármögnun af þessu tagi hentar bankanum vel, minnkar vaxta- og verðbólguáhættu, þar sem stór hluti verð- tryggðra útlána er með breytilegum vöxtum. SE-bankinn sér um útboðið SE-bankinn hefur umsjón með útboðinu og mun sjá um skráningu bréfanna í Lúxemborg, en Viðskiptastofa Landsbankans annast sölu þeirra. Landsbankinn skuldbíndur sig til að vera með öfl- uga viðskiptavakt á bréfunum, 100 milljóna kaup- og sölutilboð, allt að 400 milljonir á dag. Eurobond skuldabréf eru almennt gefin út á al- þjóðamarkaði og lýtur útgáfan ekki reglum heimalands útgefandans heldur sérstökum alþjóð- legum reglum. Að útgáfunni standa jafnan aðilar í tveimur eða fleiri löndum. Þórður Friðjónsson, forstjóri Þjóðhagsstofnunar, um áhríf Asíukreppunnar VERÐMÆTI útflutnings Islendinga til Asíu minnkaði töluvert á síðasta ári en minni sveiflur voru í innflutn- ingi og vöruskiptin voru íslending- um óhagstæð á síðasta ári ólíkt því sem hefur verið á undanförnum ár- um. Að sögn Þórðar Friðjónssonar, forstjóra Þjóðhagsstofnunar, skýrist niðursveiflan að mestu leyti af verð- lækkun á Ioðnu til Japan á síðasta ári en mestur hluti útflutnings ís- lands til Asíu eru sjávarafurðir. Þórður segir að áhrif Asíukrepp- unnar séu ekki mjög mikil á íslandi miðað við áhrifin á flest önnur ríki. Hann segir helstu ástæðuna vera þá að helstu útflutningslönd íslendinga í Asíu, Japan, Tævan og Kína, hafi ekki farið eins illa út úr kreppunni og ríki eins og Indónesía og Kórea. „Eins erum við að flytja út matvörur sem eru eðli málsins samkvæmt ekki eins næmar fyrir óróleika og sveifl- urri "í efhahagslífi og fcd. fjárfesting- Island betur sett en fíest önnur lönd Evrópu arvörur. Þannig að ég held að það megi færa fyrir því nokkuð sterk rök að við séum betur sett en flest önnur Evrópuríki," segir Þórður. Áhrif á ál og kísujárn Að hans sögn er hins vegar viðbú- ið að efnahagskreppan í Asíu hafi áhrif á heimsmarkaðsverð á áli og kísiljárni og það hvernig fjárfestar líti á fjárfestingar í þessum atvinnu- greinum. „Heimsmarkaðsverð á áli og kísiljárni hefur farið lækkandi að undanförnu og er Asíukreppan að hluta til áhrifavaldur þar. Þetta get- ur eflaust haft áhrif á þá sem eru að taka ákvarðanir um hvar þeir ætla að byggja upp starfsemi í þessum greinum. Hitt er síðan að efnahag- skreppan í Asíu hefur örugglega haft alþjóðleg áhrif til lækkunar á vöxt- um og olíuverði. Jafnframt erum við að flytja inn ódýrari vörur frá þess- um svæðum. Þannig að áhrifin eru ekki eins slæm og þau gætu verið. Ef við leggjum þetta allt saman þá held ég að okkar staða í þessu samhengi sé tiltölulega góð í samanburði við aðrar þjóðir. Nema að sjálfsögðu ef það verður ný dýfa á mörkuðum í Asíu," segir forstjóri Þjóðhagsstofn- unar. Hann segir ósennilegt að svo verði út frá efnahagslegum forsendum. Það sem einna helst geti farið úr skorðum er stjórnmálaástandið í löndum eins og Indónesíu þar sem það er mjög viðkvæmt. „Efnahags- legar forsendur í Asíu gefa í raun og veru ekki tilefni til þess að ástandið eigi eftir að versna. Það er verið að gera rétta hluti í hagstjórn og ef stjórnmálaástandið fer ekki úr bönd- um þá held ég að verstu erfiðleikarn- ir séu að baki í ríkjum Asíu," segir Þðrður Friðjónsson, forstjóri Þjóð- hagsstofnunar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.