Morgunblaðið - 07.08.1999, Blaðsíða 56

Morgunblaðið - 07.08.1999, Blaðsíða 56
56 LAUGARDAGUR 7. ÁGÚST 1999 MORGUNBLAÐIÐ R A Ð A U SING A ¦ ATVIIMIMU- AUGLÝSINGAR Félagsþjónustan Svæðisstjóri í öldrunaþjónustu Laus er til umsóknar staða svæðisstjóra í öldrunarþjónustu. Um er að ræða 100% starf. Borginni er skipt upp í þrjú svæði með hliðsjón af hverfaskiptingu öldrunarþjónustudeildar í heimaþjónustu. Svæðisstjóri ber ábyrgð á meðferð einstak- lingsmála á svæðinu og fylgir eftir faglegri þróun þeirra úrræða borgarinnar í þágu aldrað- ra sem á svæðinu eru. Starf svæðisstjóra bygg- ist á heildstæðri nálgun og er útfært skv. nýju skipulagi um meðferð einstaklingsmála (Case management). Svæðisstjórar hafa með hönd- um meðferð og afgreiðslu einstaklingsmála að því er varðar upplýsingar og ráðgjöf, heimaþjónustu, húsnæðis- og vistunarmál og fylgja slíkum málum eftir í framkvæmd á sínu svæði. Starfið gerir kröfur um góða samskipta- hæfileika, skipulagshæfileika og sjálfstæð vinnubrögð. Starfslýsing liggurfyrir. Auglýst er eftir félagsráðgjafa eða eirt- staklingi með sambærilega menntun á háskólastigi og reynslu af starfi innan öldrunarþjónustu. Tölvukunnátta nauðsynleg. Handleiðsla í starfi stendur til boða. Umsóknum skal skila til aðalskrifstofu öldrun- arþjónustudeildar Síðumúla 39 á umsóknar- eyðublöðum sem þar fást. Umsóknarfrestur er til 23. ágúst nk. Nánari upplýsingar veita Þórdís Lóa Þórhalls- dóttir, yfirmaður öldrunarþjónustudeildar og Anna Þrúður Þorkelsdóttir aðstoðarmaður yfir- manns í síma 535 3040. Félagsþjónuslan er fjölmennur vinnustaður sem veitir borgarbúum á öllum aldri fjölbreytta þjónustu. Stofnunin leggur mikía áherslu á fræðslu og slmenntun fyrir starfsfólk sitt, að upptýsa það um stefnu stofnunarinnar og Reykjavíkurborgar i málefnum starfsmanna og að kynna markmið þeirrar þjónustu sem veitt er. Alllr nýir starfsmenn fá sérstaka fræðslu og kynningu um Félagsþjónustuna og borgarkerfið og fréttabréf reglulega um starfsemi stofnunarinnar. Gjaldkeri Sparisjóður á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða í stöðu gjaldkera. Viðkomandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega menntun, vera sjálfstæður í vinnubrögðum, lipur og þjón- ustulundaður og með aðlaðandi framkomu. Reynsla af bankastörfum er æskileg. Laun og kjör verða samkvæmt kjarasamningum SÍB og bankanna. Umsóknir beristtil afgreiðslu Morgunblaðsins, merktar: „S — 8422", fyrir 15. ágúst. Álfahöllin Leikskólastjóri Nýr einkarekinn leikskóli í Kópavogi, sem verð- ur opnaður í haust, auglýsir til umsóknar stöðu leikskólastjóra. Starfslýsing: Fagleg stjórnun leikskólans. Stjórnunarstaða: 100%. Laun: 185.000 þúsund á mánuði. Uppl. í síma 564 6266 laugardag til þriðjudags. KENNARI! Ert þú að borga með þér í Reykjavík? Ef svo er- afhverju þá ekki að koma til Raufarhafnar? Okkurvantartil starfa metnaðarfulla kennara, sem vilja starfa við kennslu í litlu en metnaðar- fullu sjávarþorpi þarsem markmið heima- manna er góður og framsækinn skóli sem stenst kröfur tímans. Vid bjódum: Góð kjör, f rítt húsnæði og greiðum flutningskostnað. Kennurum verður gef inn kostur á að sækja námskeið innanlands. Kennslugreinar: Kennsla yngri barna, sér- kennsla, almenn kennsla, handmennt, mynd- mennt og heimilisfræði. Grunnskóli Raufarhafnar er einsetinn skóli og verða í honum um 75 nemendur í 1.—10. bekk næsta skólaár. Raufarhöfn er sjávarþorp í Norður-Þingeyjarsýslu og búa þar rúmlega 400 manns. íbúum hefur farið fjölgandi á liðnum árum. Þorpið er nyrsti þéttbýlisstaður á fslandi. Vinna við sjávarútveg er burðarás atvinnulífsins auk ýmisskonar þjónustu. Góð aðstaða er til íþróttaiðk- unar, s.s. nýtt iþróttahús, sundlaug, tækjasalur o.s.frv. Leikskólinn er rúmgóður og vel búinn. Á staðnum er félagslíf af ýmsum toga, s.s. leikfélag, kór, íþróttafélag og tónlistarskóli. Á undanförnum árum hefur verið unnið markvisst þróunarstarf við skólann í samstarfi við skólaþjónustu Eyþings. Markmið þeirrar vinnu er að efla skólasamstarf sem gerir skólann að eftirsóknarverðum vinnustað fyrir nemendur og kennara og foreldra virkari í skólastarfinu. Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu sveitarfélagsins, sími 465 1151 og hjá skóla- stjóra í síma 465 1177 eða 465 1241. Þji jonanemar Viltu læra til þjóns í einum bjartasta og glæsi- legasta veitingasal landsins, þar sem fag- mennska og góður starfsandi eru í fyrirrúmi? Hafðu þá samband við okkur eftir kl. 13.00 á sunnudag eða mánudag, eða í síma 562 0200. Góð mál! Vantar kraftmikið fólk. Hlutastarf kr. 40.000—120.000 á mánuði. Full starf kr. 120.000—250.000++ á mánuði. Upplýsingar í síma 698 1432. Atvinnutækifæri Til sölu rafverktakafyrirtæki á Vestfjörðum. Verkstæði, lager, íbúð. Áhugasamir leggi inn upplýsingar á afgreiðslu Mbl., merktar: „2005 - Raf." FELAOSSTARF Sumarferð Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur Sumarferð Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur verð- urfarin laugardaginn 14. ágúst næstkomandi. Farið verður um byggðir Suðurnesjamanna og heimsóttir nokkrir áhugaverðir staðir. Allir Alþýðuflokksfélagar eru velkomnir sem og aðrir pólitískir bandamenn. Lagt verður af stað frá Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu kl. 9.30. Skráning er á skrifstofu Alþýðuflokksins í síma 552 9244, eða hjá Hákoni í síma 567 3421 og Áslaugu í síma 557 1735. Vinsamlega skráið ykkurfyrirfimmtudaginn 12. ágúst. Alþýðuflokksfélag Reykjavíkur. FUISIDIR/ MAIMNFAGMABUR Hluthafafundur Stjórn Skagstrendings hf. boðartil hluthafa- fundar í aðalstöðvum félagsins á Túnbraut 1—3 á Skagaströnd föstudaginn 13. ágúst næstkomandi kl. 13.00. Fundarefni: 1. Tillaga um breytingar á samþykktum félags- ins, þar sem m.a. er gert ráð fyrir að felld verði útákvæði umtilnefningu hrepps- nefndar Höfðahrepps í stjórn. 2. Stjórnarkjör. 3. Önnur mál. Skagaströnd, 5. ágúst 1999. Stjórnin. TILBOÐ/UTBQÐ UT d u tj yy* Utboð nr. 12239 Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjarðabyggðar, auglýsir eftirtilboðum í hönnun og byggingu stoðvirkja á upptakasvæði snjóflóða í Drangagili á Neskaupstað. Stoðvirkin skal reisa 540—675 m.y.s. og er heild- arlengd þeirra 1250 m. Lóðrétt hæð stoðvirkja á umræddu svæði er 4—5 m. Áætlað er að halda kynningarfund á Neskaup- stað 3. september næstkomandi þar sem byggingarsvæðið verður skoðað í fylgd ráðgjafa. Nánari upplýsingar í útboðsgögnum. Áætlaður verktími ertvö sumur, og skal verkinu Ijúka eigi seinna en 1. október 2001. Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 7.000 frá kl. 14.00 hinn 4. ágúst hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7,150 Reykjavík. Tilboðin verða opnuð á sama stað 29. september 1999 kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska. "Sf RÍKISKAUP ^^^ Útboð skila árangri! Borgartúni 7 .105 Reykjavik • Sími: 530 1400 • Fax: 530 1414 Veffang: www.rikiskaup.is • Netfang: rikiskaup@rikiskaup.is . -;-.-¦ ¦ .-¦..-. -.¦ SMAAUGLYSINGAR HÖSNÆÐI ÓSKAST Revkianesbær / ÍVoaarl 5 manna reglusama f jöl- skyldu bráðvantar íbúðar- húsnœði til leigu í Reykja- nosbæ / (Vogum) sem allra fyrst. Areiðanlegar greiðslur og meðmœli. Uppl. gef ur María ísfma561 6282. FÉLAGSLÍF FERÐAFELAG # ÍSLANDS MÖRKINNI 6 - SlMI 568-2533 7. ágúst kl. 8.00 Gönguferö: Kaldidalur — Hrúöurkarlar — Tjaldfell. 8. ágúst kl. 10.30: Gönguferð: Hrómundartindur — Ölfusvatn. 8. ágúst kl. 13.00: Gönguferð: Hengilssvæðið: Dyradalur — Vatnsstæði. 8. ágúst kl. 8.00. Dagsferð í Þórsmörk. Laust ( næstu ferðir um „Lauga- veginn": 11. ágúst, 13. ágúst, 18. ágúst. Snæfell — Eyjabakkar — Dimmu- gljúfur: Aukaferð 21.—22. ágúst. too KFUM & KFUK 1 B 9 9 - l 9 9 9 KFUM og KFUK Samkoma á sunnudagskvöldið klukkan átta. Bragi Sæmundsson hefur vitnis- burð og segir frá starfi sínu sem foringi í Vatnaskógi I sumar. Ræðumaðun Sr. Sigurður Grétar Sigurðsson. Allir velkomnir. Athugið: Samkoman hefst klukkan átta. FERÐAFELAG ÍSLANOS MÖRKINNI6 - SÍMI 568-2533 Sunnudagsferðir 8. ágúst Kl. 8.00 Þórsmörk. Verð 3.000 kr. Stansað um 3 klst. í Mörkinni. Kl. 10.30 Hrómundartindur (524 m y.s.) — Ölfusvatn. Verð 1.700 kr. Um 6 klst. ganga. Kl. 13.00 Hengilssvæðið: Dyradalur — Vatnsstæði. Verð 1.400 kr. Um 3 klst. ganga. Brottför fré BSÍ, austanmeg- in og Mörkinni 6. Sjá ferðir á textavarpi bls. 619. f^Á tt.fi «-*¦> Hallvtngarstig 1 • simi 561 4330 Dagsferð sunnudaginn 8. ágúst. Frá BSl kl. 10.30. Gengið frá Áshildarmýri með Hvítá að Selfossi. Verð 1700/1900. Næstu helgarferðir 14.—15. ágúst. Fimmvörðu- háls. Dagsganga yfir Fimmvörðuháls. Gist í Básum. 21.—22. ágúst. Fimmvörðu- háls. Gist í Fimmvörðuskála. Lengri ferðir 12.—15. ágúst. Sveinstindur - Skælingar - Eldgjá, trússferð. Gengið frá Langasjó á Skælinga um Eldgjá í Hólaskjól. 13. - 19. ágúst. Snæfell - Lóns- öræfi. Gönguferð um stór- brotna náttúru. Gist í skálum. Heimasíða: www.utivist.is ATVINNA Heimilishjálp óskast til að sinna húsverkum öðru hverju, í íbúð í Vesturbæ Rvík. Hafið samband við Mike, í síma 699 8257.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.