Morgunblaðið - 05.03.2003, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 05.03.2003, Blaðsíða 20
HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ 20 MIÐVIKUDAGUR 5. MARS 2003 MORGUNBLAÐIÐ Með Morgunblaðinu á morgun fylgir ríkulega myndskreytt brúðkaupsblað. Meðal efnisþátta eru matur, förðun, fatnaður, hárgreiðsla, gjafir og skreytingar. DEILISKIPULAGSTILLAGA af svokölluðum Naustareit sem af- markast af Tryggvagötu, Grófinni, Vesturgötu og Norðurstíg er nú í kynningu hjá skipulags- og bygg- ingarsviði Reykjavíkurborgar. Meg- inhugmyndin með nýja skipulaginu er að tvinna saman gamla og rót- gróna byggð og nýja og verður meg- ináhersla lögð á að nýbyggingar rísi Tryggvagötumegin og við Norður- stíg. Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi sem samþykkt var til auglýsingar í borgarráði í febrúar síðastliðnum. Reiturinn hefur ýmsa sérstöðu í byggingarsögulegu tilliti, timbur- húsabyggð er áberandi á svæðinu og þar á meðal eru nokkur af elstu timburhúsum borgarinnar. Við Vesturgötu mynda timburhúsin heildstæða götumynd sem er ein þeirra elstu og best varðveittu í borginni, að því er fram kemur í greinargerð með deiliskipulagstil- lögunni. Þau eru yfirleitt á hlöðnum kjöllurum en einnig eru dæmi um hlaðin hús, s.s. Tryggvagata 18 og 14 að hluta. Elstu húsin eru Vest- urgata 10 sem reist var árið 1879 og Vesturgata 14 sem reist var árið 1881 en þar var Félagsbakaríið lengi til húsa. Bæði húsin eru ein hæð með risi og kjallara og lítið breytt. Í húsakönnun Árbæjarsafns frá 2001 segir að misjafnt sé hve miklu hafi verið breytt í húsunum frá byggingu þeirra, á sumum hafi verið gerðar smávægilegar breyt- ingar en önnur séu nær óþekkjanleg frá sinni fyrstu gerð. Ekki er vitað hver teiknað neitt af timburhúsun- um upphaflega. Þá má finna á reitnum hús frá fyrsta skeiði steinsteypualdar, t.d. húsið við Grófina 1. Í greinargerð- inni segir að yngri steinsteypuhús á reitnum séu reist á árunum 1927– 40, þeim sé misvel haldið við og lóðir þeirra og ytra umhverfi óásjálegt og þarfnist margs konar lagfæringa og snyrtingar. Eitt húsanna á reitnum, Grön- dalshús við Vesturgötu 16b, fellur undir friðun húsa og eru hugmyndir uppi um að því verði komið fyrir á Árbæjarsafni. Þar bjó skáldið Bene- dikt Gröndal um tíma. Húsin í reitn- um eiga sér því mörg langa sögu og í húsakönnun Árbæjarsafns segir: „Á þessum reit höfðu allar helstu at- vinnugreinarnar fulltrúa sína, versl- un, þjónusta, handiðnaður, útgerð og slátrun.“ Búið var í nær öllum húsunum á svæðinu, aðallega á efri hæð en aðeins örfá hús voru ein- göngu notuð til íbúðar. Gamalt og nýtt tvinnað saman Í deiliskipulagstillögunni er geng- ið út frá niðurstöðum Árbæjarsafns hvað snertir varðveislugildi. Með því að tvinna saman gamla og rót- gróna byggð og nýja er markmiðið að skapa á svæðinu „spennandi mið- borgarsvæði með hnitmiðuðum „borgarrýmum“ og gönguleiðum“, eins og þar segir. Megináhersla er lögð á að nýbyggingar rísi Tryggva- götumegin og við Norðurstíg. Til- gangur með uppbyggingu er að styrkja götumynd Tryggvagötu og að endurnýta lóðir sem í dag nýtast illa eða óverulega. Í tillögunni er gert ráð fyrir að möguleikar verði á uppbyggingu á eftirfarandi lóðum: Grófin 1/Vesturgata 4, Vestur- gata 6–10a, Vesturgata 14b, Vest- urgata 18 og Tryggvagata 10, 12, 14 og 18. Vesturport þarf að víkja Eftirfarandi byggingar þurfa að víkja vegna uppbyggingar sam- kvæmt deiliskipulagstillögunni: Vesturgata 4 (útbygging), Vestur- gata 18 (bygging við Norðurstíg en þar er leikhúsið Vesturport til húsa nú), Tryggvagata 10 (viðbygging við Norðurstíg) og Tryggvagata 18 (við- bygging úr timbri syðst). Gísli Örn Garðarsson, leikari og einn af talsmönnum leihússins Vest- urports, hafði ekki heyrt af því að búið væri að auglýsa deiliskipulag- stillögu þar sem gert er ráð fyrir að húsnæði Vesturports víki. Hins veg- ar hafi hann heyrt slíkar hugmyndir nefndar og vitað að af því gæti orðið einhvern tímann. „Þetta húsnæði er í rauninni mjög óhentugt þannig að við erum hvort sem er á höttunum eftir betra hús- næði,“ segir Gísli Örn. Hann segir leikhópinn hafa áhuga á að leita að hentugra húsnæði í samvinnu við borgina og á svipuðum slóðum. „Við viljum helst vera í miðbæn- um, ég held að það henti mjög vel þessari grasrótarstarfsemi því það er margt fólk í miðbænum sem sæk- ir það sem við erum að gera og vill helst gera það gangandi og fá sér bjór eftir á. Það væri okkar heitasta ósk að það yrði byggt leikhús handa okkur eða eitthvað í þá veru,“ segir hann. Deiliskipulagstillagan liggur frammi í sal skipulags- og bygging- arsviðs í Borgartúni 3. Ábendingum og athugasemdum við hana er hægt að skila til skipulagsfulltrúa fram til 11. apríl nk. Einnig er hægt að kynna sér tillöguna á pdf-formi á vef skipulags- og byggingarsviðs: skip- bygg.is. Að sögn Salvarar Jónsdóttur, sviðsstjóra skipulags- og bygging- arsviðs, má reikna með að skipulag- ið liggi endanlega fyrir síðla sumars. Deiliskipulagstillaga fyrir Naustareit í kynningarferli Nokkur af elstu timburhúsum borg- arinnar á reitnum                !   " "  #   & $%" ! &  '  !     $%" & #% ( &      Miðborg EITT húsanna á Naustareit fellur undir ákvæði um friðun húsa. Það er Gröndalshús á Vesturgötu 16b, kennt við Benedikt Gröndal Svein- bjarnason skáld (1826– 1907) sem bjó þar um tíma. Samkvæmt deili- skipulagstillögunni eru hugmyndir uppi um að húsið verði friðað og það flutt á Árbæj- arsafn. Guðný Gerður Gunn- arsdóttir borg- arminjavörður segir húsið hafa verið lengi á lista yfir þau hús sem talið sé æskilegt flytja á Árbæjarsafn, eða allt allt frá því Hörður Ágústsson og Þor- steinn Gunnarsson gerðu fyrstu húsa- könnun í Reykjavík ár- ið1970. Hún segir húsið bæði sérstakt og eigi sér sérstakan byggingarstíl auk þess sem varð- veislugildi felist í sögu þess. Það mun vera Sigurður Jónsson járnsmiður eða „klénsmiður“ sem reisti húsið árið 1882. Hann hafði smiðju sína þar og bjó þar jafn- framt. Húsið gekk undir ýmsum nöfnum vegna hins sérkennilega byggingarlags en það er tvílyft að framan og einlyft að aftan. Nöfn eins og Púltið, Skrínan eða Skattholið vildu festast við húsið. Árið 1888 komst það eigu Bene- dikts Gröndal Svein- bjarnarsonar skálds (1826–1907) en hann bjó þar til dauðadags og hefur það síðan ver- ið nefnt Gröndalshús. Í janúarmánuði 1900 fauk reykháfurinn af húsinu og varð það til- efni kvæðis sem hann nefndi „Stormkvæði og strompkvæði“. Hús- ið er sem næst upp- runalegt að gerð, klætt listasúð á þrjár hliðar en bárujárni á aust- urgafli. Árið 1918 var inngönguskúr byggður við norð- urhlið þess. Trésúlur með grískum súlnahöfðum skreyta framhlið húss- ins. Morgunblaðið/RAX Vegfarendur sem eiga leið um Vesturgötu fara flestir á mis við Gröndalshús sem er skýlt af húsunum í kring. Húsið hefur mikið varðveislugildi, að mati borgarminjavarðar, sökum byggingarlags og ekki síður vegna sögu þess. Gröndalshús við Vesturgötu 16b Benedikt Gröndal skáld (1826–1907) bjó í húsinu til dauðadags og er það síðan kennt við hann og nefnt Gröndalshús. Miðborg Púltið, Skrínan, Skattholið … Heimild: Árbæjarsafn. FORELDRAFÉLÖG leikskóla í Garðabæ óskuðu á dögunum eftir því við bæjarstjóra að tölvukostur leik- skólanna yrði efldur til muna með það að markmiðið „að efla upplýs- ingamiðlun milli leikskólastjóra, deildarstjóra og foreldra,“ eins og segir í bréfinu. Í bréfinu kemur fram að óánægja sé með hvernig staðið er að tölvumálum í leikskólum. Bréf foreldrafélaganna var tekið fyrir á síðasta fundi bæjarráðs og þar kom fram í máli forstöðumanns fræðslu- og menningarsviðs að í öll- um leikskólum eru skólastjórar með tölvur og í flestum leikskólanna eru tölvur á deildum sem notaðar eru fyrir kennslu. Samkvæmt áætlun leikskólanna er stefnt að því að í öllum leikskólum verði tölvur fyrir deildarstjóra og a.m.k. ein tölva til viðbótar á hverri deild, að því er fram kemur í svar- bréfi bæjayfirvalda til foreldra. Vilja fleiri tölv- ur í leikskólana Garðabær BÆJARRÁÐ Kópavogs hefur sam- þykkt að leita samninga við Arn- arverk ehf. vegna framkvæmda við gatnagerð og veitur í 1. áfanga Vatnsendalands – Hvörf V. Arnarverk bauð lægst í heildar- verkið, rúmar 117 milljónir króna en hæsta tilboð var yfir 170 millj- ónir. Kostnaðaráætlun bæjarins hljóð- aði upp á rúmar 160 milljónir. Alls bárust tíu tilboð í framkvæmdirnar. Samninga leitað við Arnarverk Kópavogur Vatnsendaland –Hvörf V Nú er illt að inna ókjör harma minna, þá er ráða þinna þolinmóður að bíða, bíða betri tíða. Stormurinn rauk, strompurinn fauk fyrir hörku hríða. Úti í auðum garði er nú strompurinn harði fyrr en firða varði, flestu má nú una, þaut á þaki duna. Stormurinn rauk, strompurinn fauk, burt hann varð að bruna. …„burt hann varð að bruna“ Brot úr „Stormkvæði og strompkvæði“ eftir Benedikt Gröndal skáld. Kvæðið samdi hann þegar strompurinn fauk af heimili hans, Vesturgötu 16b, í stórviðri hinn 28. jan. 1900. ♦ ♦ ♦
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.