Morgunblaðið - 05.03.2003, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 05.03.2003, Blaðsíða 24
LISTIR 24 MIÐVIKUDAGUR 5. MARS 2003 MORGUNBLAÐIÐ M ENNINGARHÚS á lands- byggðinni eru endurtekið til umræðu, sem áður fyrir kosningar. Síðast voru húsin fjögur og skyldu rísa upp í hverjum landsfjórðungi fyrir sig, en að þessu sinni eru loforðin hálfu hófsamari og einungis bundin við Norður- og Suðurland, jafnframt fylgir fyrirheit um myndarlega fjárveitingu. En þrátt fyrir allt tekur marg- ur tíðindunum með nokkrum fyrirvara og þykist kenna jafnvægislistar milli þeirra sem eru fylgjandi slíkum framkvæmdum og hinna sem eru á móti. Þörfin fyrir mjúku gildin í mannlífsflór- unni borðleggjandi í öllum landsfjórðung- unum, fleira er matur en feitt ket eins og máltækið segir. Líf og fegurð tendrast af fleiru en góðri veiði, áþreifanlegri hagsæld og úttroðnum maga. Á skjánum sáu landsmenn nýlega hvernig poppgoð nokkurt sóaði fjármunum sínum í hégóma og einskisvert skran og margir, jafnt á götu úti og í fjölmiðlum, áttu ekki nóg sterk orð til að lýsa vandlæt- ingu sinni. Þó ekki örgrannt um að þjóðin megi líta í eigin barm, þannig má velta fyrir sér hvað verðmætasta hráefni sem úr sjó kemur í heimi hér hefur skilað henni í varanlegum auði frá stofnun lýðveld- isins? Ekki með öllu út í loftið að hér séu menn að kasta grjóti úr glerhúsi, því hvern- ig hefur þessi mikli auður skilað sér til landsfjórðunganna sem lönduðu honum til að gera líf fólksins innihaldsríkara, atvinnu- líf stöðugra og fjölþættara? Síst á dagskrá að vera með prédikanir, en minna má á eitt Þjóðleikhús að hruni komið að heita má, tónlistarhús sem rétt sést hilla undir en ekki má minnast á án þess að taka á dagskrá hjástarfsemi í anda hörðu gild- anna. Þá er hvergi í hús að venda fyrir gest og gangandi vilji hann kynna sér þróun ís- lenzkrar myndlistar upp á eigin spýtur. Á sama tíma eru byggðar íþróttahallir og gervigrasvellir í hverju krummaskuði og má rekja slíka stjórnvisku langt langt aftur í sögu mannkynsins sem lið til að halda múgnum niðri, en menn gleymdu lengstum ekki andanum né háleitum hugsjónum, um það er öll sagan sömuleiðis til vitnis. Eftir afturkipp í kjölfar iðnbyltingarinnar sem gerði margar stórborgir að ómann- eskjulegum skrímslum stundum þó að borg- armiðjunni undanskilinni, arfi eldri tíma- skeiða, hafa víða orðið mikil umskipti. Hver og einn með opin augu hefur haft tækifæri til að fylgjast með þessari þróun sem hefur stigmagnast með hverjum áratug og aldrei sýnilegri en þann síðasta. Menn hafa ein- faldlega uppgötvað að í kjölfar mjúkra gilda fylgir auður og hagsæld, en þar sem þau mæta afgangi eða er ýtt út af borðinu er flest á niðurleið og menn grípa til ör- þrifaráða til að halda í horfinu. Nenni síður að koma með ítarleg dæmi hér en þau eru augljós, jafnt í heilu heimsálfunum sem litlum löndum, lítum einungis til Brasilíu svo og Argentínu, sem af mörgum er álitið auðugasta land veraldar hvað náttúrugæði snertir. Spyrjum svo, fyrir hvað eru þessi lönd nafnkenndust og hvar getur afreka þeirra í listum? Og ef óupplýstur múgurinn fengi að ráða í þessum löndum hvort myndi hann mæla með fleiri grasvöllum úti um all- ar trissur eða andlegum gildum? Þetta og fleira kom upp í hugann vegna þess að enn eina ferðina rís mótmælaalda út af fyrirhugaðri menningarhúsabyggingu þótt farið sé millileiðina, hálfu hófsamara fyr- irheit hrist fram úr erminni. Úrtöluradd- irnar á fullu sem vísa til að fjármagn skorti til nærtækari og harðari gilda. Hvað heil- brigðiskerfið áhrærir má spyrja á móti, hvort skyldi til að mynda frekar koma í veg fyrir sjúkdóma, lyf eða heilbrigt líferni? Hef- ur ekki verið sannað að flestir sjúkdómar eigi upphaf sitt í sálinni og þekkja menn ekki máltækið um barnið og brunninn? Hafi menn svo ekki uppgötvað þýðingu fyrirbyggjandi atriða eiga þeir margt eftir ólært og mjúk andleg gildi vega þungt, gleðinni er ekki gef- ið þunglyndislyf og góður skammtur af jarð- tengdri bjartsýni framkallar ekki löngun til að leggja höld á sig. A lveg rétt að listir og andlegar at- hafnir seðja ekki líkamlegt hungur, á móti kemur að sé and- lega hungrinu ekki sinnt, ekkert líf. Andinn er upphaf og elds- neyti sköpunarverksins og skiptir mestu hvar sem hann tekur sér bólstað og verk hans greinileg í öllu áþreifanlegu hér á jörð, jafnvel dauðum hlutum. Díalektísk efnishyggja hefur beðið skip- brot eins og liðin öld er gleggsta dæmið um, ekki mögulegt að skipuleggja á þann hátt líf heilu þjóðanna, búa til hinn klónaða ein- stakling þar sem allir hugsa að dagskipan valdsins, jafnframt verður draumurinn um alheimsþorpið einnig fjarlægari eftir því sem voldugum fylgismönnum þess vex ásmegin. Í báðum tilvikum er orsökin sú sama, sem er að engir tveir einstaklingar eru eins, því verður ekki breytt með miðstýringu, reglu- strikufræði né neinu formi skipulags að ut- an, ljón verður ekki að apa hvorki fyrir hentisemi sósíalisma né frjálshyggju … Frá stríðslokum 1945 hafa orðið mikil um- skipti í landsbyggðinni, aðallega á efnahags- lega sviðinu. Á sama tíma rataði hins vegar það sem síst skyldi hingað á útnárann, sem var undanrenna Bauhaus stílsins, móðgun við hugsjónir upphafsmannsins Henry van de Velde í Weimar. Kom helst fram í nokk- urs konar skókassastíl, iðulega með gluggum í yfirstærðum, en í algjörri andstæðu við stíl- brigðin sem fyrir voru og landslagið um leið. Húsin teiknuð á rassinum í höfuðborginni og uppdrættirnir seldir á útsöluverði um land allt, ef ekki gefnir í formi miðstýrðrar byggðastefnu, um leið voru öll þjóðlegheit úthrópuð. Með stund og tíma grotnuðu margar fegurstu byggingar landsins niður jafnt á höfuðborgarsvæðinu sem í dreifbýl- inu. Guðjón Samúelsson, helstur talsmaður þjóðlegrar hefðar lítilsvirtur, allt þar til nafnkenndir útlendir arkitektar bentu af virðingu og aðdáun á gildi hans. Hér kom fram gríðarlegur skortur á jarðtengdum metnaði og heildarstefnu í listum, meðal annars í litlum skilningi á þýðingu þess að færa menntun arkitekta inn í landið og stofna listiðnaðarskóla til fremdar skapandi handverki. Að búa til verðmæti úr því sem menn höfðu og hafa enn á milli handanna, allt viðurkenndar staðreyndir í dag og mikil hugarfarsbreyting orðið víða um land eins og ég hef vikið að í pistlum mínum. Þó mik- ilvægt að árétta það enn einu sinni vegna þess að þessi lífræna gerjun hefur einmitt átt þátt í að opna augu manna fyrir þörfinni á húsum yfir menningu á landsbyggðinni. Jafnvel stórhuga einstaklingur byggði eitt slíkt hús yfir myndlist í Hveragerði og fórn- aði til þess aleigunni, en hér voru menn ekki nógu snöggir um samstöðu og bakland. Einnig kom þar vel fram sem hefur þýðingu til úrslita að meginveigurinn liggur ekki í því að koma slíkum húsum upp og í gagnið, held- ur í sjálfum rekstri þeirra og þá dugir ekki annað en að leggja línur til langs tíma. Ís- lendingar hafa verið sérfræðingar í að byggja hús en vanmeta vægi rekstursins og má nefna mörg dæmi til sögunnar, þannig hafa verið byggð félagsheimili um allt land án þess að menn gerðu sér grein fyrir al- mennri nýtingu þeirra enda standa þau að mestu auð eins og fram kom í fréttum ný- lega. Það á þannig ekki að byggja hús yfir til- búnar þarfir, sjálf þörfin á að vera aflvakinn að baki, eitt gleggsta dæmi hér um eru hinar mörgu sundlaugar á landinu. Ekkert mik- ilvægara fyrir þjóð sem byggir afkomu sína á hafinu sem forðabúri, í landi með fljót og vötn á alla vegu, en að fólkið kunni að bjarga sér úr háska. Þetta skildu menn í upphafi síðustu aldar, uppgötvuðu um leið þá miklu endurnæringu sem felst í sundiðkun og vatn- inu sjálfu. Einneigin að ávinningurinn af að nálgast vatn væri ekki einungis að þvo af sér óhreindindi, heldur skapaði það andlega vellíðan og hugarró, fyrir utan alla holl- ustuna sem því er samfara. Samlíkingin er sláandi vegna þess að sam- skiptum við listir má líkja við andlegan þvott sem endurnærir og auðgar um leið. Þetta virðast tugmilljónir manna hafa upp- götvað á undangengnum áratugum ef marka má sívaxandi aðsókn á listasöfn um allan heim sem og aðskiljanlegustu viðburði tengda listum. Þessi þróun hefur illu heilli ekki náð hingað nema að hluta, þótt reynsla mín sem kennara við MHÍ segi mér að Ís- lendingar séu hér engir eftirbátar nema síð- ur sé. Hér hefur lengi verið falinn, ef ekki fótum troðin mikill auður, eins og glöggt má greina á framgangi ungs hönnunarfólks undanfarin ár. Hefði trauðla komið til ef ekki hefðu skapast skilyrði og svigrúm fyrir vinnu þess, almenningur farið að veita skap- andi hönnun meiri athygli en áður. Og nú er mikilvægt að þessi þróun haldi áfram á opn- um grunni, það er í og með hlutverk lista- safna og menningarhúsa. Hins vegar verður að forða því að menningarhús verði dauðar ríkisstofnanir og stjórnmálamenn hafi bein afskipti af starfseminni. Það skeði einmitt varðandi Kjarvalsstaði, var meginástæða sennunar miklu í upphafi og ekki laust við að báðar fylkingarnar væru sekar. Og vel að merkja fara menn ekki í sundlaugar af póli- tískum ástæðum og fólk stímir ei heldur á söfn ytra fyrir stjórnmálalegt hugarfar, í báðum tilvikum er um þörf að ræða. S agt hefur verið að galdurinn við heilbrigða velferð sé að fólk komi til vinnunnar, ekki vinnan til fólksins, og á sama hátt má halda því fram að fólkið eigi að koma til listarinnar en listin ekki til fólksins. Við get- um einfaldað þennan orðaleik í þá veru að forðast skuli miðstýringu og forræðishyggju til hags fyrir opna samræðu sem veki for- vitni og vilja til athafna. Listin á hvorki að drottna, né þjóna grunnfærðari kenndum al- mennings, farsælla að fólk líti upp til lista og finni til samkenndar með þeim, hér hefur hugtakið miðlun mesta vægið. Flestir munu geta skilið og meðtekið þau sannindi að blóm vaxa ekki fyrir pólitíska dagskipan, og vaxandi virðing og aðdáun á náttúrunni er ei heldur af miðstýrðum toga, því síður aðsókn á listasöfn eða menningarstofnanir. Þá er það háskalegur misskilningur að setja sama- semmerki við skapandi kenndir og pólitísk- ar skoðanir. Það sem hæst rís í listum fyrir iðnvæðinguna kom fyrir tilstuðlan háaðals- ins og svo borgaranna, aftur á móti á listin sig sjálf og samkennd listamanna með al- þýðunni og baráttu hennar eðlilegasta mál. Fyrir eldmóð viturra auðjöfra og framsýnna ættjarðarvina risu til skamms tíma mörg merkustu söfn veraldar og menn skulu ekki gleyma því að róttækar listir eiga nokkrum eiginkonum helstu auðjöfra vestan hafs ómælt upp að unna, sem lögðu grunn að MoMA, fyrsta nútímalistasafni í heiminum. Afdrifarík öfugþróun hefur orðið í þessum efnum þá hægri öflin skilja ekki sinn vitj- unartíma og draga hvarvetna þar sem þau komast til valda úr aðstoð við listir og há- menningu, gefa helst allt frumkvæði frá sér. Skal því endurtekið varðandi væntanlega byggingu menningarhúsa, að listin á sig sjálf, hún er fólksins hvað sem öllum skoð- unum líður, náttúra og eðli hennar til end- urnýjunar er hið sama og vatnsins, stöðug framrás. Um menningarhús Menningarhúsið í Helsingjaborg, hannað af Kim Utzon og vígt í fyrra. Reis fyrir hugsjónir iðnjöfursins Henrys Dunkers (1870–1962) og hagnaðinn af sölu gúmmískóhlífa um víða veröld. SJÓNSPEGILL Bragi Ásgeirsson bragia@itn.is ALLRAYNDI píanóbókmennt- anna voru á boðstólum á tónleikum Þorsteins Gauta Sigurðssonar í Ými á sunnudag. Breitt úrval vinsælla smáverka frá áratugunum í nánd við 1900, þegar forystu Þjóðverja í fagurtónlist var nýlokið, enda engin þýzk verk á skrá. Arabeskurnar tvær frá um 1890 eftir Debussy klingdu fyrst um sal. Nr. 1 rann með dreymandi flæði, nr. 2 geystist með spræku stakkatói sem kannski hefði þurft að leika þurrar í fremur hljómmikla kór- húsinu. Clair de lune (Tunglskin) úr Bergamasq- ue-svítu hans frá sama tíma (endursk. 1905), án efa eitt þekktasta píanó- númer úr ótelj- andi sæg skap- gerðarstykkja síðrómantíkur, hljómaði ekki illa en vantaði aðeins markvissari heildar- svip. Sama virtist upp á teningi í 3. ástardraumi Liszts og fyrstu Chop- in-verkunum þremur, Valsi í a Op. posth., Prelúdíu Op. 28,4 og kannski einkum í Etýðunni Op. 25,1. Vert hefði verið að byggja upp lengri og áhrifameiri spennuboga en gert var, enda þótt lítið væri út á smærri einingana að setja. M.ö.o. hefði mátt leggja meiri áherzlu á „strategíu“ og minni á „taktík“ – einkum í dýnamískri mótun, sem átti til að verða fullsnögg upp á lag- ið, jafnvel eirðarlaus. Pólónesa Chopins í As-dúr Op. 53 hélt hins vegar stigmagnandi dampi allt til enda í eftirminnilegri túlkun, og má merkilegt heita um jafnofspilað stykki þótt glæsilegt sé. Yfirbragð seinni hálfleiks var töluvert heilstæðara, og þeir hlust- endur sem færðu sig um set niður af svölum komust þess utan að því að hljómurinn neðra virtist mark- verkt þéttari og skýrari en uppi undir súð. Karabísku suðupottarnir tveir sem mynda rúmbuumgjörð um líðandi hægan blúsinn í miðju í 3 Prelúdíum Georges Gershwins frá 1926 voru gæddir þróttmikilli snerpu, og gott ef ekki m.a.s. vott- aði fyrir djasssveiflutilfinningu þeirri sem sjaldséð er hjá klassískt menntuðu hljómlistarfólki. Al- þekkta perlan hans Eriks Saties og sannkölluð upphafning ofureinfald- leikans, Gymnópedía nr. 1, var svo- lítið köld á svip, en moll-prelúdíur Rachmanínoffs í cís Op. 3,2 og g Op. 23,5 komu aftur á móti stæltar og skapmiklar undan krafthnykl- uðum slætti Þorsteins sem virtist þar á algerum heimavelli hvað stór- mótun varðar. Það var því eftirtekt- arvert hvað hann gat næst á eftir dregið fram mikinn kyrrlátan göfga úr Pavana Ravels fyrir látna prins- essu. Síðasta atriði á dagskrá var 3. píanósónata Prókofjevs Op. 28 í a-moll frá 1917 þegar rússneska tónskáldið dvaldi á Vesturlöndum. Frekar stutt verk en engu að síður dável fallið til að sýna sópandi pían- íska tækni, sem Þorsteinn Gauti leysti af hendi með kraftmiklum en samt furðunákvæmum leik, miðað við áhættuna sem til þurfti að taka. TÓNLIST Ýmir Verk eftir Debussy, Liszt, Chopin, Gershwin, Satie, Rachmaninoff, Ravel og Prókofjev. Þorsteinn Gauti Sigurðsson píanó. Sunnudaginn 2. marz kl. 16. PÍANÓTÓNLEIKAR Slaghörpukrásir Ríkarður Ö. Pálsson Þorsteinn Gauti Sigurðsson
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.