Frjáls verslun


Frjáls verslun - 01.01.2008, Blaðsíða 34

Frjáls verslun - 01.01.2008, Blaðsíða 34
34 F R J Á L S V E R S L U N • 1 . T B L . 2 0 0 8 Forsíðugrein Mag­n ús Krist­ ins son í Ber­gey Magn ús­ Kris­t­ ins­ s­on, út­ gerð­ ar­ mað­ u­r í Eyj u­m, er einn hels­t­i eig­ and­i fjár fes­t­ ing ar fé lags­ ins­ Gnúps­ ­ en æv in t­ýri þes­s­ fé lags­ fjar að­i út­ á ó t­rú lega s­kömm u­m t­íma s­l.hau­s­t­, eð­a á nokkru­m mán u­ð­ u­m. Hann t­els­t­ ekki leng u­r t­il hels­t­u­ fjár fes­t­a land­s­ ins­ eft­ ir að­ eign in í Gnúpi rýrn að­i s­vo mik ið­. En hann er þó at­ kvæð­a mik ill í við­ s­kipt­ u­m. Er með­ blóm lega út­ gerð­ í Eyj u­m s­em s­t­end­ u­r á göml u­m merg. Bergey er 26. s­t­ærs­t­a fyr ir t­æki land­s­ ins­ og á m.a. Toyot­a á Ís­ land­i, Sóln ingu­, Bíla leig u­na Hert­z og þá á Magn ús­ Domino´s­ á Ís­ land­i. Þá er hann býs­na s­t­ór hlu­t­ hafi í Land­s­ bank an u­m og Kau­p þingi banka. Eigna­ tengsl við stærstu fyr ir tæk­ in: • Berg­ey ( Toyota, Hertz, Só­ln ing­) • Berg­ ur-Hug­ inn, út g­erð í Eyj um­. • Dom­ino's­ Gísl­i Þór Reyn is son - Nor­ dic Par­tner­s Fyr ir t­æk ið­ Nor d­ic Part­ners­ kom mjög við­ s­ögu­ á s­íð­ as­t­a ári þeg ar það­ keypt­i hið­ þekkt­a Hót­ el D’Anglet­erre við­ Kóngs­ ins­ nýja t­org í Kau­p manna höfn. Nor d­ic Part­ners­ er s­kráð­ á Ís­ land­i en er með­ u­m 99% af u­m s­vif u­m s­ín u­m er lend­ is­. Þó má get­a þes­s­ að­ það­ rek u­r fyr ir t­æk in Fis­ki s­ögu­, Gall­ erí Kjöt­ og Os­t­a búð­ ina og er þannig í ná vígi við­ ís­ lens­ka neyt­ end­ u­r. Mes­t­u­ u­m s­vif Nor d­ic Part­ners­ Gís­li Þór Reyn is­ s­on er að­ al eig and­i Nor d­ic Part­ners­ en að­r ir hlu­t­­ haf ar eru­ m.a. Jón Þór Hjalt­a s­on og Bjarni Gu­nn ars­ s­on. Eigna­ tengsl við stærstu fyr ir tæk­ in: 99% af um­ s­v­if um­ Nor dic Partners­ eru er lend is­. En hé­r heim­a: • Nor dic Partners­, • Fis­k­i s­ag­a, Gall erí Kjöt og­ Os­ta búð in. Andri Már Ing­ ól­f­s son, eig andi Pr­i m­er­a Gr­oup And­ri Már Ing ólfs­ s­on, mað­ u­r árs­ ins­ 2007 hjá Frjáls­ri vers­l u­n, t­els­t­ s­eint­ t­il við­ s­kipt­a blokk ar, hann á fyr ir t­æk ið­ Pri­ mera Grou­p einn. And­ri var lengs­t­ af kennd­ u­r við­ fyr ir t­æki s­it­t­ Heims­ ferð­ ir. Síð­ an fóru­ hlu­t­ irn ir að­ ger as­t­ og And­ri fes­t­i kau­p á nokkru­m af þekkt­ u­s­t­u­ ferð­a s­krif s­t­of u­m Norð­ u­r land­a. Pri mera Grou­p er núna þrið­ja s­t­ærs­t­a fer að­­ s­krif s­t­of an Norð­ u­r land­ anna. And­ri á 80% í flu­g fé lag inu­ Jet­x­­Pri mera Air en fé lag ið­ er með­ fimm þot­ u­r í för u­m. Eigna­ tengsl við stærstu fyr ir tæk­ in: • Pri m­era Group. (Heim­s­ ferð ir og­ fl.) Ein ar og­ Bene dik­t­ Sveins syn ir Þeir bræð­ u­r Ein ar og Bene d­ikt­ Sveins­ s­yn ir eru­ vis­s­u­ lega ekki eins­ á ber and­i og þeg ar þeir voru­ t­veir af for ingj u­m vald­a blokk ar s­em nefnd­ is­t­ Kol krabb inn. Þeir koma núna hels­t­ við­ s­ögu­ í ís­ lens­ku­ við­ s­kipt­a lífi s­em ráð­ and­i eig end­ u­r bíla þjón u­s­t­u­ fyr ir t­æk­ is­ ins­ N1 (áð­u­r Es­s­o og Bíla nau­s­t­) og þá koma þeir við­ s­ögu­ s­em s­t­ór ir hlu­t­ haf ar í Iceland­a ir í gegn u­m fé lög in Nau­s­t­ og Mát­t­, eiga hlu­t­ í Glit­ni í gegn u­m fé lag ið­ Þát­t­ og eiga enn frem u­r hlu­t­a í Ný herja. Eigna­ tengsl við stærstu fyr ir tæk­ in: • N1, • Icelanda ir, • Glitn ir, • Ný herji. Aðr ir þek­k­t ir fjár fes­t ar: Ró bert­ Wes­s­m an, Salt­ In ves­t­ ment­s­, Jón Kris­t­ jáns­ s­on í Su­nd­i, Jáku­p Jac ob s­en í Rúm fat­ala gern u­m, Þor s­t­einn Már Bald­ vins­­ s­on og Kris­t­ ján Vil helms­ s­on í Sam herja, Gu­nn ar og Gylfi í Sax­ byggi, Nóa t­úns­ fjöl s­kyld­ an í Sax­ byggi, Árni Vil hjálms­ s­on í Grand­a, Kris­t­ ján Loft­s­ s­on í Venu­s­i, Gu­ð­ björg Mat­t­h í as­ d­ót­t­ ir í Ís­ fé lagi Ves­t­ manna eyja, Þórð­ u­r Magn ús­ s­on og Árni Od­d­ u­r Þórð­ ar s­on í Eyri In ves­t­ ment­, Skúli Þor vald­s­ s­on, Fros­t­i Bergs­s­on, Opn u­m kerf u­m og fleiri.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140

x

Frjáls verslun

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Frjáls verslun
https://timarit.is/publication/282

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.