Morgunblaðið - 04.11.1976, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 04.11.1976, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR4. NOVEMBER 1976 11 Góðakstur í Grundarfirði FYRIR nokkru var haldin f Grundarfirði keppni f góðakstri á vegum Bindindisfélags öku- manna. Var keppnin haldin f tengslum við aðalfund klúbbanna öruggur akstur á Snæfellsnesi og fór fram á Grundarfirði sömu helgi nú 1 október. Samtök gagnrýnenda STOFNUÐ hafa veriB Samtök gagn- rýnenda, þeirra aðila sem a8 staS- aldri fjalla um bðkmenntir. leiklist, tónlist og myndlist. e8a önnur menningarmál, I blöSum og llma- ritum. Félagið fjallar um málefni frjálsrar menningargagnrýni og gætir ella hagsmuna fðlagsmanna gagnvart vinnuveitendum og öSrum aðilum eftir þvl sem þört þykir. FélagiS var stofnað 10. aprll slðastliðinn af flestum þeim sem vinna þessi störf viS dagblöS I Reykjavlk, en, aðalfundur var hald- inn 8. október. Var þá kjörin eftir- farandi stjórn fyrir félagið: For- maður: Ólafur Jónsson. ritari: Sverr- ir Hólmarsson, gjaldkeri: Jón Ás- geirsson, meðstjórnendur: Aðal steinn Ingólfsson og Árni Bergmann. f AUGI.YSINtiASÍMINN ER: p^> 22480 / JS»rsiMiI»I«bií» úr þeim skuldum, sem á henni hvíla. Ég hefi ekki eins og er tiltækar tölur, en bendi á, að skuldir til Utvegsbankans t.d. skv. veðbókarvottorði eru nú ekki nema ca. kr. 300.000- að eftirstöðvum. Varðandi verðmæti jarðar- innar Alfsness, vil ég leyfa mér að benda á, að skv. upplýsang- um Brunabótafél. (símleiðis) er brunabótamat húsa samtals kr. 22.800.000.-. Að þvf er varð- ar landið, þá mun landstærð Alfsness vera yfir 300 hektarar. Alkunna er, að spildur f Kjalar- neshreppi hafa að undanförnu verið seldar á a.m.k. kr. 300.000- pr. hektara, og má út frá þessum forsendum fara nærri um sannvirði nefndrar jarðeignar. Samkvæmt hinum almennu uppboðsskilmálum, sem liggja frammi i uppboðsmálinu sem dskj. nr. 24, 3. gr., er svo fyrir mælt, að Vt kaupverðs sé greiddur um leið og boð er sam- þykkt en eftirstöðvar innan tveggja mánaða þar frá að svo miklu leyti, sem það fær ekki að standa áfram. Umbj.m. sér fram á, að verði eign þessi seld á nauðungar- uppboði, séu hverfandi likur fyrir því að sannvirði fáist og muni hann bíða stórfellt fjár- tjón. Telur hann þvf nauðsyn- legt, að uppboðsskilmálum sé breytt og greiðslufrestir ákveðnir miklum mun hagstæð- ari en skv. hinum almennu skil- málum. Er því lagt til og gerð krafa um, að 3. gr. uppboðsskilmála verði breytt á þann veg, að: 1. kaupandi greiði 1/10 hluta kaupverðs innan árs frá því boð hans var samþykkt, og 2. Innan fjögurra ára þar frá greiði kaupandi eftirstöðvarnar Framhald á bls. 31 Þátttakendur voru 12 þar af ein kona. Var keppnin með nokkru öðru sniði en aðrar góðaksturs- keppnir B.F.Ö. Þar sem þrautir, sem keppendur þurftu að leysa fóru allar fram á einu svæði en ekki var ekið um götur á Grundar- firði. Þrautirnar voru alls 12 og varð sigurvegari Guðráður Pét- ursson með 28 stig, og ók hann bíl Hafnarfjörður Ný komið til sölu Öldutún Stór 2ja herb. ibúð á jarðhæð i fjölbýlishúsi. Sér inna.ano.ur. Verð um kr. 5.7 millj. Hellisgata 4ra herb. efri hæð i eldra stein- húsi. Verð kr. 7 millj. Miðvangur 3ja herb. endaibúð á 6. hæð í fjölbýlishúsi. Verð kr. 6.7 millj. Laus strax. Hverfisgata 2ja herb. kjallaraibúð i timbur- húsí. Verð kr. 3.5—4 millj. Árnl Gunniaugsson. hrl. Austurgötu 10, Hafnarfirdi, simi 50764 28444 Garðabær Höfum til sölu 1 50 fm. einbýlis- hús með 55 fm. bilskúr. Húsið er stofa. borðstofa. sjónvarps- skáli, húsbóndaherb., 4 svefn- herb. eldhús og bað. Húsið er ekki fullfrágengið en vel ibúðar- hæft. Skipti á 5. herb. ibúð i Norðurbæ í Hafnarfirði kemur til greina. Garðabær Höfum til sölu 140 fm. glæsilegt einbýlishús með tvöföldum bilskúr. Stór eignalóð á mjög (allegum stað. Húsið er laust nú þegar. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofunni. Stóragerði 4ra herb. 110 fm. ibúð á 3. hæð. íbúðin er stofa, skáli. 3 svefnherb.. eldhús og bað. Bilskúrsr. Mjög falleg ibúð. Vesturberg 4ra herb. 105 fm. ibúð á 4. hæð. Ibúð i sér flokki. Bólstaðarhlíð 3ja herb. 85 fm. ibúð á jarðhæð. Góð íbúð laus nú þegar. Nýbýlavegur 3ja herb. 80 fm. íbúð á jarðhæð. l.aus nú þegar. Hrafnhólar 3ja herb. 80 fm. ibúð á 3. hæð. Álftahólar 2ja herb. 60 fm. ibúð á 2. hæð. Vesturberg 2jaherb. 60 fm. ibúð á 2. hæð Hraunbær 2ja herb. 70 fm. íbúð á 3. hæð. Holtsgata 2ja herb. risibúð ca. 55 fm. Fasteignir óskast á sölu- skrá. HÚSEIGNIR &SKIP VELTUSUNDU SIMI Kristinn Þórhallsson. sölum. Skarphéðinn Þórisson, hdl. af Citroén-gerð. í öðru sæti varð Þorkell Þorkelsson, sem ók Willys, og hlaut hann -s-40 stig, en þriðji varð Halldór Hringsson +50 stig sem ók einnig á Citroén. Að sögn Sigurðar R. Jónmunds- sonar hjá Bindindisfélagi öku- manna var ráðgert að halda fleiri slikar keppnir i haust, en horfið var frá því þar sem svo langt er liðiðá haustið og allra veðra von. Sagði Sigurður að nú væri unnið að þvi að kynna tilhögun góðakst- urskeppna á Akureyri og ísafirði og hefðu þar verið sýndar myndir og haft samband við væntanlega keppendur. Með vorinu verður farið af stað að nýju af fullum krafti, sagði Sigurður Jónmunds- son að lokum. Austurstræti 7 Simar: 20424 — 14120 Heima: 42822—30008 Sölustj. Sverrir Kristjánss, viðskfr. Kristi. Þorsteins TILSÖLU EINSTAKLINGSÍBÚÐ í AUSTURBRÚN Við HÁALEITISBRAUT Mjög vönduð ca 75 fm. 2ja herb. ibúð á jarðhæð. Ibúðin er mjög vel innréttuð og umgengin. Hentar sérstaklega vel fyrir eldri hjón (stór stofa) VIÐ GAUTLAND ca 60 fm. 2ja herb. ibúð á jarðhæð. LAUS STRAX. VIÐARNARHRAUN Góð 2ja herb. ibúð i litið niður- gröfnum kjallara Ibúðin getur verið laus 1. des. n.k. VIÐÁLFASKEIÐ efri hæð í tvibýlishús ca 1 00 fm. 4ra herb. Allt sér. LAUS STRAX. Verð aðeins kr. 9,1 millj. VIÐ MEISTARAVELLI Rúmgóð 4ra herb. ibúð á 4. hæð. Verð kr. 10.5 millj. íbúðin getur verið laus fljótt. Til sölu vandað EINBÝLISHÚS í ÁRBÆJARHVERFI 1 36 fm. á einni hæð, ásamt ca 66 fm. bilskúr og bilskýli. Öll umgengni og frágangur til fyrir- myndar. Góður garður. LAUST FLJÓTT TVÍBÝLISHÚSÁ ARNARNESI Glæsilegt hús fyrir samhentar fjölskyldur. Stærri ibúðin hefur 4 svefnherb. minni ibúðin 2 svefn- herb. Báðar ibúðirnar eru á sömu hæð. Á iarðhæð er ca 100 fm. skrifst eða vinnupláss og geymslur Tvöfaldur bilskúr með kjallara. Öll eignin er mjög vönduð og vel umgengin. Ýmis- konar eignaskipti möguleg. VIÐÆGISGRUND f GARÐABÆ 111 fm. EINBÝLISHÚS verð 14.0 millj. ÍSMÍÐUM SELJAHVERFI Tvibýli, Glæsilegt fjölskylduhús 3ja herbergja íbúð og sex her- bergja ibúð. tveir bilskúrar, geymslur, föndurherb ofl. Af- hendist fokhelt. múrað utan, frá- genginn þakkantur, niðurföll, einangraðir útveggir laus fög og með svalahurðum. Afhent um n.k. mánaðamót. VIÐ BREIÐVANG HAFN til sölu 4ra herb. ibúð um 100 fm. (búðin rúmlega tilbúin undir tréverk. Laus strax. í MOSFELLSSVEIT VIÐ BREKKUTANGA fokhelt raðhús kjallari og tvær hæðir, ásamt innbyggðum bilskúr. samtals ca. 280 fm. Verðkr. 8.0 millj. I SELJAHVERFI fokhelt raðhús, kjallari og tvær hæðir, steypt loftplata (ekki bratt þak). Verð 7.5 — 8.0 millj. í HAFNARFIRÐI Raðhús á einni hæð ásamt inn- byggðum bilskúr, samtals. ca. 190 fm. Húsið er rúmlega til- búið undir tréverk. fbúðarhæft. Fasteignasalan Norðurveri Hátúni 4 a Símar 21870 og 20998 Við Vesturberg 4ra til 5 herb. íbúð á 3. hæð íbúðin er 3 svefnherb- Saml stofur, gengið niður i stofu. Þvottahús inn af baði. Við Safamýri 4ra herb. ibúð á 4. hæð með bilskúr. Við Ljósheima 4ra herb. ibúð á 6. hæð. Við Kleppsveg 4ra herb. ibúð á 5. hæð. Laus fljótlega (lyfta). Við Brávallagötu 4ra herb. ibúð á 2. hæð. Nýtt tvöfalt verksmiðjugler í glugg- um. Nýleg teppi. Við Hraunbæ 4ra herb. ibúð á 3. hæð með herb. í kjallara. Við Hraunbæ 5 herb. endaíbúð á 2. hæð. Við Skipholt 5 herb. ibúð á 2. hæð með herb. i kjallara. Bilskúrsréttur. Við Hvassaleiti 5 herb. íbúð á 4. hæð með bilskúr. Við Eyjabakka 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Laus fljótlega. Við Hraunbæ 3ja herb. ibúð á 3. hæð. Suður svalir. Við Hulduland 3ja herb. sérlega vönduð ibúð á jarðhæð. Við Barmahlið 3ja herb. 95 fm ibúð á jarðhæð. Sérinngangur. Tvöfalt verk- smiðjugler. Við Safamýri 2ja herb. kjallaraibúð með bil- skúr. Við Krummahóla 2ja herb. ibúðir á 2. og 4. hæð bilskýli. Við Hraunbæ 2ja herb. íbúð á jarðhæð. í Hafnarfirði við Miðvang 3ja herb. íbúð á 6. hæð. Laus nú þegar. Við Álfaskeið 5 herb. ibúð á 3. hæð. Laus nú þegar. Bilskúrsréttur. Við Smyrlahraun endaraðhús á tveim hæðum á 1. hæð er stofa. eldhús þvottahús og geymsla, á efri hæð eru 4 svefnherb. fataherb. og bað. I smíðum Við Grjótasel glæsilegt embýlishús á tveim hæðum með tvöföldum bilskúr. Húsið á að seljast t.b. undir tréverk og frágengið að utan. Teikningar og frekari uppl. i skrifstofunní. Á Seltjarnarnesi glæsilegt. 230 fm einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bil- skúr. Selst fokhelt, frágengið að utan og með gleri. Teikningar i skrifstofunni. Við Furugrund 2ja herb. ibúð t.b. undir tréverk. Til afhendingar í des. n.k. Við Engjasel 4ra herb. 1 20 fm á 2. hæð t.b. undir tréverk til afhendingar i marz — april '77. Fast verð. Við Hamraborg eigum nokkrar 3ja og eina 5 herb. ibúð sem seljast t.b. undir tréverk. Til afhendingar seinni hluta árs '77. Fast verð. Sérlega hagstæð greiðslukjör. Fasteignaviðskipti Hilmar Valdimarsson, Agnar Ólafsson, Jón Bjarnason hrl. Hefi til sölu m.a. 4ra herbergja mjög falleg íbúð á 2. hæð við Hraunbæ. 4ra herbergja íbúð við Lynghaga. Suðursvalir. Mik- ið geymslurými fylgir íbúðínni. 3ja herbergja risibúð við Barónsstig. 4—5 herbergja íbúðir við Ljósheima. 3ja herbergja endaibúð á 6. hæð við Miðvang í Hafnarfirði {smíðum 3ja herbergja mjög góð og skemmtileg ibúð i fjölbýlishúsi i Kópavogi. Allt sér. Bílskúr fylgir. Afhendist tilbúin undir tréverk og málningu næst- komandi vor. Sameign verður skilað fullfrágenginni. Teikningar á skrifstofunni. Óskast til kaups. 3—4ra herbergja íbúð í steinhúsi i gamla bænum. Góð útborgun. Þarf ekki að vera laus strax. Baldvin Jónsson hrl. Kirkjutorgi 6 Simi 15545. ÞURFIÐ ÞER HIBYLI if Flókagata 6 herb. íbúð á 2. hæð, 4 svefn- herb., 2 stofur. eldhús og bað. •jt Espigerði 4ra herb. ibúð á 2. hæð sér- þvottah. Sérhiti. if Vesturgata 4ra herb. ib. sér inng. verð kr 7.0 millj. Útb. kr. 4.5 millj. •J( Furugrund 3ja—4ra herb. íb. tilbúnar undir tréverk til afhendingar strax. ¦^ Fellsmúli 4ra herb. ibúð á 1. hæð. ¦^ Vesturborgin 2ja, 3ja. og 5 herb. ib. tilbúnar undir tréverk og málningu sam- eign full frágengin útb. á einu ári. i( Háaleitisbraut 4ra herb. ib. á 2. hæð. Sér- þvottahús. bílskúr * 2ja herb. íbúðir Bollagata, Viðimelur, Hverfis- gata. Útb. 2.5—3.0 millj. Gísli Ólafsson 20178 Jón Ólafsson lögm. HIBÝLI a SKIP t Garðasttæti 38 Sími 26277 Gisli Ólafsson 201 78 4 u <;i.ysin(;asiminn kr: 22480 J*WrjjtinbUioi& 27500 Við Stórholt 2ja herb. 60 fm. jarðhæð, stór herb. og stórt eldhús, ekkert niðurgrafið. Við Vesturberg 2ja herb. 60 fm. 2. hæð, mjög faflegt útsýni. allt fullbúið. Við Njálsgötu 3ja herb. 90 fm. og 2 stór herb. i kjallara (hentug fyrir léttan iðnað) 2 hæð, allt nýstandsett. Við Asparfell 4ra herb. 100 fm. á 3 hæð, fullfrágengin, þvottahús á hæð, mikið útsýni. Við Rauðalæk sérhæð. 145 fm. efsta hæð, stórar svalir, allt nýstandsett og mjög vandað Við Kópavogsbraut einbýlishús. 1 60 fm. hús á stórri lóð, fallegt útsýni, allt nýstandsett, bilskúr. í smíðum — einbýlishús -— raðhús — 3ja herb.m. bílskúr. Opið til kl. 9 á kvöldin, laugard. og sunnud. kl. 2 — 6 rw o>AL Fasteignaviðskipti Bankastræti 6, III. hæð. Sími27500 Björgvin Sigurðsson, hrl. Þorsteinn Þorsteinsson, heimasini 75893.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.