Morgunblaðið - 04.11.1976, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 04.11.1976, Blaðsíða 28
28 MORGUNBLAÐID, FIMMTUDAGUR 4. NÓVEMBER 1976 Samstarfsnefnd SUS, SUJ og SUF: — Gæzlan Vil ja taka upp persónu- kjör með valkostum A TlMABILINU desember 1975 til oktöber 1976 hefur verið starf- andi samvinnunefnd skipuð full- trúum frá Sambandi ungra fram- sóknarmanna, Sambandi ungra jafnaðarmanna og Sambandi ungra sjálfstæðismanna f þeim tilgangi að gera tillögur til ofan- greindra sambanda um sameigin- lega stefnu þeirra f kjördæma- og kosningaréttarmálum. Þeir sem tekið hafa þátt f starfi nefndarinnar eru: J6n Sigurðsson og Magnús Olafsson frá S.U.F., Bjarni Magnússon og Finnur Torfi Stefánsson frá S.U.J. og Haraldur Blöndal, J6n Steinar Gunnlaugsson og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson frá S.U.S. Leggur samvinnunefndin til art tekin verði upp við kjör hér á landi tilhögun sem kalla mætti „persónukjör með valkostum", þannig að framboð verði einstakl- ingsbundið og reglur verði settar um það með hverjum hætti stjórnmálaflokkur hefur for- göngu um framboð og flokksaðild- ar frambjóðenda sé getið á kjör- seðli. 1 sameiginlegri álitsgerð um kjðrdæmaskipan og kosninga- réttarmálefni segir svo: t fyrsta lagi höfum við orðið sammála um þá grundvallarreglu að sem næst 2.000 til 2.600 at- kvæði verði að baki hverjum þingmanni á Alþingi. Af þessari reglu verði leiddur heildarfjölci þingsæta á Alþingi, þannig að gert er ráð fyrir nokkurri f jölgun eftir því sem kjósendafjöldi kann að vaxa í landinu. Af þessari reglu verði einnig leitt það mis- vægi sem mest má verða á at- kvæðisrétti í landinu, og verði það aldrei meira en 1 : 1,3. sér- staklega við dreifbýli andspænis þéttbýli. t öðru lagi erum við sammála um að leggja til að þingsæti í hverju kjördæmi landsins verði sjö eða átta. Er þá gert ráð fyrir þvi að til grundvallar verði lögð 7 þingsæti fyrir hvert kjördæmi, en reynist nauðsynlegt að breyta frá þeirri skipan vegna fyrstu regl- unnar, þá verði bætt við einu þingsæti fyrir fjölmennasta/íjöl- mennustu kjördæmi. 1 samræmi við þetta bendum við á hugsan- lega kjördæmaskiptingu um land- ið sem hér segir: Vesturland og Vestfirðir, Norðurland vestan- vert, Norðausturland, Suðaustur- land, Miðsuðurland, Suðvestur- land, Reykjavík — fjögur kjör- dæmi Þessi skipting er að vísu aðeins einn kostur margra sem til greina gætu komið, en settur fram sem hugmynd. 1 annan stað verður að leggja á það áherslu að hér er ekki tekin afstaða til þess hvernig þessi kjördæmi skuli skilgreina nákvæmlega eða hvar mörk þeirra skulu liggja um landið. 1 þriðja lagi náðum við sam- komulagi um það, að ef fyrsta og önnur regla rekast á, þ.e.a.s. þeim tiltölulega jöfnuði atkvæðisréttar sem kveðið er á um í fyrstu reglu innan þess ramma þingsætaf jölda og kjördæmaskiptingar sem önn- ur regla fjallar um, — þá verði mörkum kjödæma breytt á þá lund að markmiðunum verði náð. Við slíkar breytingar verði mark- mið tilhögunarinnar það sjónar- mið sem stuðst er við, en ekki umdæmaskipting landsins á öðr- um vettvangi. 1 fjðrða lagi teljum við skyn- samlegast að sérstök nefnd skip- uð af Hæstarétti fjalli um þessi mál og framkvæmi þær breyting- ar sem nauðsynlegar og réttmæt- ar teljast. Sett verði þau ákvæði að endurskoðun tilhögunarinnar fari fram þegar ofangreindar reglur krefjat og ekki sjaldnar en á tólf ára fresti. Varðandi stærð kjördæma er rétt að taka tvennt fram sérstak- lega. 1 fyrsta laga teljum við að kjördæmi með færri þingmenn en sjö tryggi minnihlutahópum ekki nægilega aðstöðu, frá lýðræðis- sjónarmiði séð, og er þá miðað við að uppbótarsæti verði engin. I öðru lagi ber að leggja á það áherslu að landfræðileg stærð kjödæmis og landfræðilegir minnihlutahópar innar stórra heilda horfa allt öðruvísi við þeirri skipan kosninga sem hér er gerð tillaga um en þeirri sem nú viðgengst á Islandi. Persónukjör með valkostum, sem hér er gert ráð fyrir, tryggir miklu betur að- stöðu slfkra minnihlutahópa en sú lokaða listaframboðs-tilhögun sem nú tíðkast. Skíra í sundlaug Austurbæjarskóla A FUNDI fræðsluráðs Reykjavík- urborgar 18. október siðastliðinn var tekin fyrir beiðni um sklrnar- athafnir I sundlaug Austurbæjar- skólans og var hún samþykkt af fræðsluráði. I fundargerð segir svo: „Lagt fram bréf forseta Kirkju Jesú Krists af síðari daga hei'.ög- um i Reykjavfk, með ósk um alnot af sundlaug Austurbæjarskóla tal skírnarathafna á laugardögum fyrir fyrsta sunnudag í mánuði hverjum. Fræðsluráð samþykkir afnotin fyrir sitt leyti". Dýrmætum tækjum stolið DVRMÆTUM hljómflutnings- tækjum var f fyrrinótt stolið af radíóverkstæði f miðbænum. Verðmæti tækjanna er hátt á annað hundrað þúsund krónur. Málið er í rannsókn. Meðvitundarlaus SYSTKININ, sem lentu f umferð- arslysi á Skúlagötu f fyrrakvöld, liggja á Borgarspftalanum. Piltin- um líður eftir atvikum, en stúlk- an liggur enn meðvitundarlaus á gjörgæziudeild. Hún mun þó ekki vera talin í lífshæltu. Hitaveita Suðurnesja í gagnið í Grindavík SAMKVÆMT upplýs- ingum Björns Stefáns- sonar hjá Hitaveitu Suð- urnesja verður frysta heita vatni hitaveitunnar hleypí á hitakerfi húsa I Grindavík n.k. laugardag. Verið er að ljúka götulögn- um í tveimur áföngum af alls þremur í Grindavík og verður fyrst hleypt heitu vatni á hitakerfi Festi og nokkurra íbúðarhúsa þar í grennd, en síðan fjölgar tengingum í hús á næstu vikum. Björn kvað heim- taugagjald vera 173—200 þús. kr. og væri miðað við taxta í Reykjavík að viðbættri 25% hækkun. Framhald af bls. 44 Baldur f slipp og viðgerð þegar viðgerðinni á Þör lýkur um 20. þ.m. Sagði Pétur að viðgerðin á Baldri myndi taka langan tfma. Morgunblaðið hafði samband við Valdimar Indriðason forstjóra á Akranesi í gær og innti hann eftir því hvað þeir ætluðu sér að gera við Ver. Kvað hann þá hafa í hyggju að selja skipið og er málið á viðræðustigi um þessar mundir við útgerðarfyrirtækið Samherja en að þvf standa Hafnfirðingar, Grindvíkingar og Barðinn f Kópa- vogi. Fyrsti formlegi viðræðu- fundur verður n.k. mánudag, en Samherji á skuttogarann Guð- stein sem er systurskip Vers. Valdimar kvað þá hafa f hyggju að verða sér úti um minna skip sem væri hentugra fyrir þá, og að þeir hefðu ekki f hyggju að senda Ver á veiðar fyrst um sinn meðan verið væri að ræða málin. — Háhyrningar Framhald af bls. 44 „Jóhönnu". Kvað hann henni lfða mjög vel hún æti yfir 20 kfló af sfld og makrfl á dag. Þegar í ljós hefðí komið að ekkert amaði að dýrinu, hefði hann sleppt tveimur höfrung- um út f laugina til hennar f fyrradag og virtist „Jóhönnu" líða mjög vel við að hafa þennan félagsskap. Hins vegar yrði ekki farið að æfa hana af kappi fyrr en eftir 1 mánuð eða svo. Sem kunnugt er er sædýra- safnið Marineland skammt frá Nizza I Frakklandi. Eigandi þess, franski viðskiptajöfurinn Roland de la Poype er nú að reisa nýtt sædýrasafn f París, sem verður það stærsta í Evrópu. t því skyni hefur hann ákveðið að fá leyfi til að veiða þrjá háhyrninga við Island næsta haust. Verða þeir geymdir í húsi f sædýrasafn- inu sem verður álíka stórt og Laugardalsldhöllin. Mjög fullkominn hreinsiutbúnaður verður f lauginni, sem háhyrningarnir verða f, og hitastig vatnsins verður haft það sama og þeir eiga að venjast við náttúruleg skilyrði. Gáfu aflann, 4 tonn, til styrktar vangefnum FJÁRSÖFNUN Hjálparstofnunar kirkjunnar til styrktar málefnum vangefinna gengur vel að sögn Guðmundar Einarssonar fram- kvæmdastjora HJalparstofnunar- innar. Kvað hann undirtektir mjög góðar, bæði hjá fyrirtækj- um, stofnunum og einstaklingum. Listar ganga vfða og einstakling- ar hafa gefið allt upp f 25 þús. kr. 6 millj. kr. eru til f sjóði hjá Hjálparstofnuninni, en markmið- ið er að sú upphæð verði 15—20 millj. kr. I gær barst sérstætt framlag frá skipverjum og útgerð skuttogar- ans Vestmannaey. Var skipið að koma heim til Eyja úr vel heppn- aðri söluferð til útlatida og á heimleiðinni brugðu þeir trollinu f sjó og fiskuðu 4 tonn af góðfiski. Andvirði aflans gáfu þeir til söfn- unarinnar en hér er um að ræða 200—300 þús. kr. Þá er áformað að tilvonandi fermingarbörn f Vestmannaeyjum gangi f hús þar á föstudag og laugardag til að safna peningum til styrktar mál- ef num vangefinna. — Moynihan Framhald af bls. 1. 1 rfkisstjórakosningunum sigraði demókratinn John D. Rockefeller, frændi hinna fyrr- verandi ríkisstjóra Nelson Rocke- fellers og Winthrop Rockefellers, repúblikanann Cecil Underwood i Vestur-Virginfu. 1 Illinois sigraði repúblikaninn James Thompson, sem hefur saksótt 200 menn fyrir spillingu, þar á meðal um 25 að- stoðarmenn Richard Daleys, borgarstjóra f Chicago. I Missouri sigraði demókratinn Joseph Teasdale Christopher Bond rfkis- stjóra. Frú Dixy Lee Ray sigraði f ríkis- stjórakosningunum f Washington- ríki og þar með eru konur rfkis- stjórar f tveimur rikjum. Kona sem var í framboði fyrir repúblikana í ríkisstjórakosning- unum f Vermont tapaði hins vegar og eina konan sem bauð sig fram til öldungadeildarinnar tap- aði. Litlar breytingar urðu i full- trúadeildinni þrátt fyrir skoðana- kannanir sem sýna óánægju kjós- enda með þingið og stjórnina f Washington. I Utah tapaði demókratinn Allan Howe, einn þeirra sem var viðriðinn kynferðishneyksli þingmanna en f Michigan sigraði Donald Reigle sem einnig' var viðriðinn hneykslið. Þekktir öldungadeildarmenn eins og Edward Kennedy, Hubert Humphrey og Edmund Muskie sigruðu auðveldlega. I Virginfu tapaði Elmo Zumwalt aðmfráll, fyrrverandi yfirmaður sjóhersins, sem var í framboði fyrir demó- krata, fyrir Harry Byrd sem var óháður. Repúblikaninn Lowell Weicker, sem sat f Watergate- nefndinni, sigraði f Connecticut. t Ohio sigraði fyrrverandi öldunga- deildarþingmaður Howard Metzenbaum, frambjóðanda repúblikana og þingmanninn Robert A. Taft jr. með naumum atkvæðamun einnig, en hann hefur setið á þingi f eitt kjörtfma- bil. — Tek óhræddur.. . Framhald af bls. 16 demókratavélunum. Carter naut stuðnings mikils meirihluta blökkumanna og fólks af 'uiexikönskum uppruna, en hins vegar hlaut hann minna fylgi en margur demókrataframbjóðandi hefur fengið meðal kaþólikka og Gyðinga. „SIGUR MINNOG BANDARlKJANNA," SAGÐICARTER Klukkan var fjögur í nótt er Carter kom á fjölmcnnan fund stuðningsmanna sinna í aðalbæki- stöðinni í Atlanta i Georgiu til að fagna sigri. Hann sagði að þetta væri mikill sigur fyrir sig og Bandaríkin. Sér fyndist sól vera að rísa á yndisleg- um degi. Hann sagðist ekki eiga svör við ollum vandamálunum en hann myndi leggja sig fram um að leiða þjóðina á braut efnahags- legrar uppbyggingar og samein- ingar. Hann sagði að kosningabar- áttan hefði verið löng og hörð og hann hefði ekki getað fengið betri eða heiðarlegri mann sem and- stæðing en Gerald Ford forseta. Hann sagðist hafa fengið reynslu sína og traust frá bandariskum kjósendum og hann myndi áfram leita stuðnings þeirra við lausn vandamálanna. Carter og fjöl- skylda hans voru greinilega hrærð og glöð en hann lét til- finningarnar ekki bera sig ofur- liði fyrr en um sjöleytið i morgun, er hann kom til heimabæjar sins í Plains í Georgíu, þar sem þau hjón tárfelldu í faðmlögum, er vinir þeirra og stuðningsmenn fögnuðu þeim. Carter mun nú hvilast næstu daga áður en hann hefur af fullum krafti undir- búning að stjórnarskiptunum. FORD ARNAÐI _______CARTERHEILLA_______ I skeyti sem Ford forseti sendi Carter í dag, sagði hann að þar sem nú væri ljóst, að Carter hefði sigrað, sendi hann honum beztu heillaóskir. Ford sagði það hefði verið sinn mesti heiður að fá að þjóna þjóð sinni, fyrst sem þing- maður, síðan varaforseti og síðan forseti og hét því að hann og stjórnin myndu á allan hátt að- stoða Carter við stjórnarskiptin og það væri hlutverk Carters og sitt að leiða þjóðina sameinaða á braut friðar og velmegunar. Þrátt fyrir skoðanaágreining hefði Carter allan sinn stuðning, sagði Ford í skeytinu og hann bæði guð að blessa hann. Nánustu samstarfsmenn Fords segja að ósigurinn hafi verið mikið áfall fyrir hann og fjöl- skyldu hans og er ljóst var hvert stefndi fór Ford að sofa áður en úrslit voru kunn og án þess að gefa nokkra yfirlýsingu. Greini- legt var að fjölskyldan átti í miklum erfiðleikum með til- finningar sínar á blaðamanna- fundinum í dag og forsetinn þurrkaði tár úr augum sínum, er kona hans las yfirlýsinguna fyrir fréttamenn. Carter hélt nú i kvöld blaða- mannafund, þar sem hann þakk- aði Ford forseta heillaóskirnar og sagði að Ford hefði hringt i sig fyrr um daginn en vegna radd- leysis varð hann að láta yfirmann starfsliðs Hvíta hússins lesa orð- sendinguna fyrir sig. Carter fékk sömu yfirlýsingu síðan senda i skeyti. Hann sagðist þakka hlý- hug og einlægni forsetans, boð hans um aðstoð, sem hann þægi með þökkum, og sagði að starfslið sitt hefði þegar hafið undir- búning að stjórnarskiptunum. Hann sagðist að lokum hlakka til samstarfsins við Ford og menn hans. STERKUR MEIRIHLUTI DEMÚKRATA A ÞlNGl Litlar breytingar urðu á skipun þingmanna í fulltrúadeildinni og öldungadeildinni og mun Carter hafa þar sterkan meirihluta til að vinna með þegar hann sver embættiseið sinn þann 20. janúar. Þau úrslit, sem mesta athygli vöktu, voru kjör Patricks Monyi- hans í New York og S. H. Hawakava sem sigraði John Tunney í Kaliforníu. Hawakava er sjötugur að aldri. Monyihan sigraði repúblikann og íhalds- manninn James Buckley. Ljós fyrir gangandi í Firðinum Umferðarljós hafa verið sett upp I Hafnarfirði og eru þau á mótum Hafnarfjarðarvegar, Lyngáss og Lækjarfitjar. Að undanförnu hafa konur stjórnað umferðinni á þessum gatnamótum, en ljósin hafa nú verið tekin f notkun og geta vegfarendur stjórnað þeim með því að þrýsta á hnapp. Ráðuneytis- stjóri tekur við starfi á ný FRA 1. nóvember hefur Jön Sigurðsson ráðuneytisstjóri tekið að nyju við starfi sfnu f f jármála- ráðuneytinu eftir tveggja ára leyf i frá störfum. Höskuldur Jónsson, sem verið hefur settur ráðuneytisstjóri, mun taka að nýju við starfi skrif- stofustjóra frá og með næstu ára- mótum. Hefur Höskuldi Jónssyni verið falið sérstaklega aðstarfa að gerð kjarasamninga á næsta ári. Þá hefur Þorsteini Geirssyni lögfræðingi, sem verið hefur deildarstjóri tekjudeildar og sett- ur skrifstofustjóri, verið falin for- staða tolladeildar ráðuneytisins f stað Þorsteins Ölafssonar, sem nýverið tók við starfi fram- kvæmdastjóra Kisiliðjunnar h.f. Þorsteinn Geirsson mun gegna starfi skrifstofustjóra til 1. janúar n.k. Loks hefur Arni Kolbeinsson lögfræðingur verið settur deildar- stjóri í ráðuneytinu og falin for- staða tekjudeildar ráðuneytisins. Arni Kolbeinsson er fæddur 17.7. 1947. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum- f Reykjavík 1967 og embættisprófi f lögfræði 1973. Hann stundaði framhalds- nám í skattaréttí við Óslóarhá- skóla á árunum 1974 og 1975. Arni hóf störf á ráðuneytinu 1973. Hann er kvæntur Sigrfði Thorlacius.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.