Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 28
28 MORGUNBLAÐE), FÖSTUDAGUR 23. OKTÓBER 1987 PENINGAMARKAÐURINN INNLÁNSREIKNINQAR 21. okt. Lands- Útvege- Búnaoar- loneSar- Sparisjóðsbækur Sparisjóðsroikningar 3ja mán. uppsögn 6 mán. uppsögn 12 mán. uppsögn 18 mán. uppsögn Verðtr. roikningar m.v. lánskjaravísitölu 3ja mán. uppsögn, 6 mán. uppsögn bwiklnn banklnn banklnn banklnn banklnn 19,00% 19,00% 17,00% 16,00% 17,00% 20,00% 22,00% 18,00% - 18,00% — 23,00% 17,00% - 21,00% 21,00% 26,25% - - - - - 27,00% 27,00% - Samv.- Aibýftu- Spari- banklnn banldnn akNMr 16,00% 17,00% 17.00% 18,00% 20,00% 19,00% 20,50% - 21,50% 18,00% 19,00% 26,50% Spj.vél. 25,50% SPRON 2,00% 2,00% 4,00% 4,00% 2,00% 3.50% 3,00% 2,00% 3,50% 2,00% 2,00% 2,00% 3,50% 4,00% 3,50% ÁVÍSANA- OQ TÉKKAREIKNINQAR'' 21. okt. Landa- Útvege- Búneear- lenaoer- V.rzl.- 8amv.- Alþýðu- Spari- banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn .Jóftlr Avisanaroikningar Hlauparoikningar Vextiryfirdráttar- vextlr tókkarei kningo Þarafgrunnvextir2' Sérstakirtókkar.* 8,00% 8,00% 32,00% 12,00% 17,00% 8,00% 8.00% 32,50% 12.00% 8,00% 8,00% 31,00% 12,00% 16,00% 8,00% 8,00% 31,50% 12,00% 10-17% 8,00% 6,00% 32,00% 12,00% 8-18% 8.00% 6,00% 32,00% 12,00% 10-17% 8.00% 8,00% 32.00% 14,00% 17,00% 8,00% 8,00% 31,50% 12,00% 1) Vextir eru reiknaðir út af laegstu innistæðu á hverju 10 daga tlmabili. 2) Grunnvextir eru relkneðir út mánaðarlega fyrirfram af yfirdráttarheimild hvort sem sú heimild er rvýtt eða ekkl. En mismunurinn (voxtir yfirdráttarlána - grunnvextir) er reiknaöur af yfirdrærti ménaðarlaga eftir á. 3) Vextir eru reiknaðir út daglega. QJALDEYRISREIKNINQAR 21. okt. Landa- Utvaga- Búneoer- loneser- V.nrl.- Samv,- Alþýau- bankinn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn bankinn Spart- Bandarfkjadollar Sterlingspi".d V-Þýskmörk Danskar krónur 6,25% 7,50% 8,75% 9,00% 2,75% 3,75% 9,00% 8,75% 6,25% 8.75% 2,75% 8,75% 6,25% 9.00% 2,75% 9,25% 6,50% 9,00% 3,50% 10,00% 6,00% 9,00% 3,00% 9,00% 6,50% 6,25% 9,00% 8,75% 3,50% 3,00% 10,00% 9,00% ÚTLÁN 2l.okt. Alm. víxlar (forvoxtir) Viðskiptavíxlar" Skuldabréf, almenn Verðtryggð skuldabróf Afurða- og rekstrarlán í íslenskum krónum fSDR i bandaríkjadollurum í V-Þýskum mörkum i sterlingspundum Landa- Útvaga- Boneoer- lenaear- V»nl.- Sanw.- Alþýou- banklnn banklnn bankinn banklnn banklnn banklnn banklnn Spari- •|óölr 30.00% 30,50% 29,00% 29,50% 30,00% 30,00% 30,00% 29,50% - - 31,00% - - 33,00 - - 31,00% 31,00» 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31.00%» 9,00% 9,00% 8.50% 9,00% 9,00% 9,00% 8,50% 9,00%3> 29,00% 8,25% 9.25% 5,75% 11.75% 31,00% 8,25% 10,75% 6,25% 12,00% 29,00% 9,25% 9,00% 5,50% 11.75% 29,00% 8.00%» 9,00%w 5,50% 11.75% 29,50% 9,25% 10,75% 6,75% 11,75% 29,00% 8,25% 8,75% 5.50% 11.25% Vanskllavextlr fyrlr hvarn byrjaðan mánuft oru 3,60% samkvæmt akvörðun Seðlabanka Isiands. Meðafvextir 21.08.87 som Seðlabankinn mælir með að gildi I október 1987: Almenn skuldabréf 30,50%, öll verötryggð lán 8,7%. 1) Aðrir bankar en Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn birta sérstakt kaupgengi viðskiptavíxla sem liggur frammi f afgreiðslusölum þeirra. 2) Útvegsbankinn: Lægri vextirnir gilda ef um fasteignaveð er að ræða. 3) Sparisjóðlr: Lægri vextirnir gilda ef um fasteignaveð er að ræða. 4) Iðnaöarbankinn: Vextir af útlánum I erlendri mynt eru að jafnaði þeir sömu og bankinn greiðir á hverjum tlma af teknu eriendu lánafé að viðbaattu 1,50% álagi. 5) Verzlunarbankinn: Vextir lána I orlondri mynt bera LIBOR vexti að viðbœttu 1,55% álagi. QENQISSKRÁNINQ Nr. 200- 22 . október 1987 Kr. Kr. ToB- Eln. KL 08.16 Kaup S.U gengl Dollari 38,79000 38,91000 39,01000 Sterip. 64,01300 64,21100 63,99000 Kan. dollari 29,58000 29,67200 29,71600 Dönskkr. 5,66890 5,58610 5,56530 Norsk kr. 5.83090 5,84890 5,84990 Sænsk kr. 6,07370 6,09250 6,09480 Fi. mark 8,87440 8,90190 8,88510 Fr. franki 6.39990 6,41970 6,41510 Balg. franki 1,02660 1,02980 1,03040 Sv. franki 25,73650 25,81610 25,76620 Holl. gyllini 18,99930 19,05810 19,99820 V-þ. mark 21,37370 21,43980 21,38300 (t. Ilra 0,02963 0,02972 0,02963 Austurr. sch. 3,03700 3.04640 3,03790 Port. escudo 0,27030 0,27120 0,27180 Sp. poseti 0,32970 0,33070 0,32070 Jap. yen 0.26919 0.27002 0,27053 (rskt pund 57,28700 57,46400 57,33700 SDR (Sérst.) 50,11650 50,27160 50,21830 ECU, evr. m. 44,38350 44,51080 44,41290 Tollgengi fyrir október er sölugengi 28. sept. Sjáffvirkur sfmsvarí gengisskráningar er 62 32 70. VÍXLAR OQ SKULDABRÉF Vextir miðaö við ákveðin tímabil Vbdar SkukUbréf Vaxta- eMragr. •ftlrégr. UmabU forvaxur vaxtlr forvaxtlr v.xtlr 30 dagar 2,25% 2,36% 2,16% 2.21% 45 dagar 3,38% 3,56% 3,22% 3,33% 60 dagar 3,50% 4,77% 4,27% 4,47% 75 dagar 5,63% 6,00% 5,31% 5,61% 90 dagar 5,75% 7,24% 6,43% 6,77% 105 dagar 7,83% 8,49% 7,36% 7,94% 120 dagar 8,90% 9,77% 8,36% 9,13% 150 dagar 11,00% 12,35% 10,35% 11,54% 180 dagar 13,05% 15,00% 12,28% 14,00% 210 dagar 15,08% 17,75% 14,21% 16.37% 240 dagar 17,00% 20,49% 16,03% 18,67% 270 dagar 18,96% 23,38% 17.89% 21.05% 300 dagar 20,78% 26,23% 19.62% 23,33% 330 dagar 26,88% 29,23% 21,38% 25,69% 360 dagar 24,39% 32.25% 23,05% 28,00% Miðað er við eð ársvextir séu 27,00% á vixlum (forvextir) og 28,00% af skuldabréfum Ef for- vextirnir eru teknir af vfxlum til lengri tíma en 3ja mánuða er hámark nafnvaxta ákveöiö þann- ig að raunveruleg árleg gávöxtunarbri ekki hærri en forvextir fyrir þrjá mánuði. Ef urr eftirá- greidda vexti er að ræða eru nafnvextir ákveðnir þannig að árleg ávöxtun só ekki hærri en forvext- ir fyrir þrjá mánuði. QENQI DOLLARS Lundúnum 22. oktober, Reuter. Gengi dollarans var stööugt f gær eftir. Gjaldeyriskaupmenn telja hækka áö Roagan, forseti eigi að láta undan þrýstingi frá þingi á skattahœkkanir til þess að lœkka fjárlagahallenn. Með þvf fœru fleiri að kaupa dollar. Kaupgengi Sterl- ingspunds er 1,6505 dollara. Keupgengi Bandarlkjadollars: 1,3110 1,8135 2,0405 1,5060 37,7700 6,0575 kanadfska dali , vestur-þýsk mörk hollensk gyllini svissneska franka belglska franka franska franka 1309,0000 italskarlírur 144,3000 japönskyen 6,3825 sœnskar krónur 6,6500 norskar krónur 6,9625 danskar krónur Gullúnsan kostaði 469,50 dali QENQISÞRÓUN m.v. síðasta skráningardag f mánuði, (sölugengi) DoHar Starip. Donekkr. Norakkr. BaMUkkr. V-þ.m.rk Ven 8ÐR ÁGÚST 40,7400 60,2140 5,2475 5,5553 5,8903 19,8393 0,26115 49,1685 SEPT. 40,460 58,392 5,2941 5,5006 5,8608 19,9951 0,26321 49,0948 OKT. 40,960 57,467 5,2767 5,4486 5.8265 19.8562 0,2529 48,6039 NÓV. 40,520 58,173 5,4225 5,3937 5,8891 20,4750 0,25005 48,9733 DES. 40,300 59,523 5,4867 5,4496 5,9418 20,7920 0,25211 49,2948 JAN. '87 39,120 60,1590 5,7870 5,6536 6,0807 21,9227 0,25754 49,5880 FEB. 39,330 60,698 5,7147 5,6335 6,0840 21,5489 0,25681 49,7206 MARS 38,980 62,514 5,7145 5,7151 6,1604 21,5836 0,26690 50,0894' APRÍL 38,640 64,2760 5,7455 5,7754 6,1844 21.6349 0,27685 50,4742 MAÍ 38.990 63,398 5.6839 5,7699 6,1377 21,3996 0,27058 50,1640 JÚNÍ 39,100 62,9120 5,6322 5,8284 6,1213 21,3784 0,26610 49,9706 JÚLÍ 39,3100 62,6290 5,5898 5,7984 6,0814 21,2154 0,26365 49,7596 YFIRUT UM SKIPTIKJARAREIKNINQA Hofuostoto- Nefnvoxtlr Tfrnabu hereluraán' ÖvarMr. verotr. Vaxta- Vero- ObundloM kjor Idor vaxta trygg. Vaxta verob. Landsbanki: Kjörbók" 27-29,00% 4,0% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Útvegsbanki: Ábót 19-29,97% 2,0% 1-12 mán. 1 mán. 1-12 alltao 12 Búnaðarb.: Gullbók" 7-24,00% 3,5% 6 mán. 3 mán. 2 alltaö 2 Verzlunarb.: Kaskóroikn. 14-20,00% 3,5% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Samvinnub.: Hávaxtabók" 7-26,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Samvinnub.: Hávaxtareikn. 15-27,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Alþýðubanki: Ser-bók 16-22,00% 2,0% 3 mán. 3 mán. 4 alltaö 4 Sparisjóðir: Trompreikn. 15-23,50% 3,5% 6 mán. 1 mán. 2 12 BundlAM Iðnaðorb.: Bónusreikn. 24,00% 3,0% 6 mán. 6 mán. 2 alltaö 2 Búnaðarb.: Metbók 27,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Sparisjóður vélstjóra: 26,50% 3,5% 12mán. 6mán. 1 alltað 1 Nokkrir sparisjóðir:2' 25,50% 3,5% 6mán. 6mán. 2 alltað 2 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,8% hjá Landsbanka og Búnaðarbanka og 0,75% hjá Samvinnubanka 2) Sparisjóðirnir eru: SPRON, Sp. Akuroyrar, Árskógsstrandar, Hafnarfiaröar, Kópa- vogs, Mýrasýslu, Norðfjarðar, Olafsfja rðar, Siglufjarðar, Svarfdæla, Eyraspari- sjóður og Sp. f Keflavík. LÁNSKJARAVÍSITALA 1979 1980 1981 1982 1883 1984 1986 1BM 1987 1988 JAN. _ 135 206 304 483 846 1006 1364 1565 - FEB. — 139 215 313 512 850 1050 1396 1594 - MARS — 143 226 323 537 854 1077 1428 1614 - APRlL — 147 232 335 569 856 1106 1425 1643 - MA( — 153 239 345 606 879 1119 1432 1662 — JUNI 100 160 245 359 656 885 1144 1448 1687 - JÚLf 103 167 251 373 690 903 1178 1463 1721 - ÁGÚST 107 172 259 387 727 910 1204 1472 1743 - SEPT. 113 178 266 402 786 920 1239 1486 1778 - OKT. 118 183 274 423 797 929 1266 1509 1797 - NOV. 122 191 282 444 821 938 1301 1517 — — DES. 130 197 292 471 836 959 1337 1542 — BYQQINQARVÍSITALA 1981 19*4 1886 1880 1987 1987 JAN. 100 165 186 250 293 - FEB. 100 155 185 250 293 - MARS 100 155 185 250 293 - APRlL 120 158 200 266 305 - MAf 120 158 200 265 305 - JÚNl 120 158 200 265 305 - JÚLÍ 140 164 216 270 320 100 ÁGÚST 140 164 216 270 321 100.3 SEPT. 140 164 216 270 324 101,3 OKT. 149 168 229 281 328 102,4 NOV. 149 168 229 281 — — DES. 149 168 229 281 — — HLUTABRÉF Hlutabréfa- Fjárfestlngnr- markaöurlnn hf. félag islande hf. BfMuoeiitjl Kaupg. flfllunanol Almennar Tryggingar hf. Eimskipafélag Islands hf. Flugleiðirhf. Hampiðjan hf. Iðnaðarbankinn hf. Verzlunarbankinn hf. Hlutabráfasjóðurínn Skagstre ndingu r hf. Útgerðarf. Akurayringa hf. 1.12 3,33 2,38 1,16 1,40 1,28 1,77 1,55 1,18 3,60 2,50 1.21 1.48 1.33 1,86 1,64 3,36 2,38 1,41 1,29 3,52 2,50 1,49 1,34 1,20 Gengi hlutabrófanna eru margfeldisstuoull é nsfnverð að lokinni ákvörðun um útgáfu jöfnunarhlutabréfa. Kaupgengi er það verð sem Hlutabrófamarkaðurínn og Fjárfestingarfé- lagið eru tilbúin að greiða fyrir viðkomandi hlutabréf. Sölu- gengi er það verð aem kaupandi hlutabréf s verður að greiðe. KAUPQENGI VIÐSKIPTAVIXLA 21. okt. Landa- Utvaga- lenaear- banklnn banldnn banklnn Venl.- banklnn Alþýou- banklnn Spart- 30 dagar 45 dagar 60 dagar 75 dagar 90 dagar - 0,96590 - 0,95079 - 0,93592 - 0,92128 - 0,90686 Allir bankar utan Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn eru með sérstakt kaupgengi viðskiptavixla. Búnaöarbankinn kaupir vixla miðað við 30,00% vexti og Samvinnubankinn 33,5%. Stimpilgjald er ekki innifalið f Kaupgengi vixla og hjá Útvegsbanka og Iðnaðar- banka er afgrelðslugjald ekki reiknað með. Gengi viðskiptavixla er ekki sambærilegt milli banka. Kostnaður sem ekki er roiknaður inn I genglð vegur mjög þungt I avöxtun (fjármagnskostnaði) þegar um lága upphæð er að ræða og/eða ef vixlinn er til akamms tfma. RAUNÁVÖXTUN HELSTU TEQUNDA VERÐBRÉFA J.n. Mara Aprfl Maf Junf Sapt. 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5 7,2-8,2% 7,5-8,8% 7,5-7,9% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-9,0% 8,9-10,4% 8,8-9,8% 8,8-9,5% 8,8-9,8% 9,0-9,8% 9,0-9,7% 9,8-11,4% 9,8-10,8% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 10,8-11,4% 10,8-11,1% 12-15,0% 12,5-14,5 12,5-14,512,5-14,5% 12,5-14,5% 12,5-14,5% 14-16.0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 13-16,0% 12-14,0% 13-20,3% 12-14,0% 10-14,0% 10-16,5% Ávöxtun verðbrófasjóða er mismunandi og fer eftir samsetningu þeirra. Meginreglan er eú að ávöxtun er þeim mun hærri sem áhættan er moiri. Sama regla gildir raunar um ðnnur vorðbróf, þvi traustari sem skuldarínn or þvl lægri er ávöxtunin og öfugt. Þannig er ávöxtun spariskirteina ríkissjóðs lægst þer sem rikissjóður er telinn traustasti skuldarínn á markaðin- um. Ný spariskírtoini Eldrí spariskírteini Bankatryggð skuldabréf Fjármögnunar- leigufyrírtæki Veðskuldabréf traustra fyrírtækja Veð8kuldabréf einstaklinga Verðbréfasjóðir Fiskverö á uppboðsmörkudum 22. október FISKMARKAÐUR hf. i Hafnarfirði Haasta Lœgsta Meðal- Magn Hoildar- verð verð verð (lestir) verð(kr.) Þorskur 48,00 46,00 46,97 5,4 256.422 Ysa 68,00 49,00 52,40 5,5 287.281 Karfi 23,00 20,00 22,73 51,6 1.172.705 Ufsi 28.50 24,00 28,18 32,2 907.655 Langa 39.50 20,00 35,07 2,9 101.833 Keila 17,00 17,00 17.00 2,1 36.567 Samtals 28,21 101,2 2.856.114 I gaer var selt úr Vfðl og úr bátum. ( dag verður seft Ými HF, 60 tonn af karfa, 24 af ufsa, og úr bátum. FAXAMARKAÐUR hf. f Roykjavfk Hmsta Laegsta Moðal- Magn Heildar- verð verð verð (lestir) verð(kr.) Þorskur 43,00 43,00 43.00 0,7 30.014 Ysa 50.00 50,00 50,00 0,7 35.000 Karfi 24,00 18.00 19,97 8,4 168.238 Ufsi 35,00 34,00 34.11 4,8 165.273 Samtals 25,66 15,9 410.242 Sert var úr Asgeirl RE, Haferni og Qjögri. f dag verða aeld 40 tonn af karfa úr Hjörlelfl, 1 tonn af ýsu og 1 af trfsa úr Gjogri. FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA í Njarðvík Haeeta Lægste Meðal- Magn Heildar- verð verð verð (lestir) verð(kr.) Þorskurfósl.) 43.50 34,00 41.50 3.3 136.950 Ýsa(ósl.) 55,50 50,00 53,52 5,0 267.700 Karfi 30,50 15,00 29,74 15,00 446.100 Ufsi 29.00 27,00 28,57 1,0 28.570 Langa(ósL) 35.00 24,00 31.79 1,3 41.327 Keila(ósL) 18,40 12,00 15,29 2,0 30.580 Samtals 34,80 27,8 967.629 f gasr var aðall. selt úr Vörðunesi GK og Má GK. i dag verður selt úr Skarfi GK, 20 tonn af þorski og 5 af ýsu, og úr dagróðra- bátum. LÍFEYRISSJÓDSLÁN Lífeyrissj. starfsmanna ríkisins: Lánsupphæð er nú 500.000 kr. og or lánið vi8itölubundið með lánskjaravisitölu, en árs- vextir eru 5,00%. Lánstfmi er allt að 25 ár, en getur veriö skommri óski lántakandi þoss. Ef eign sú som veð er i er litilfjörteg getur sjóðurinn stytt lánstimsnn. Greiðandi sjóösfélagar geta sótt um lán úr lífeyríssjóðnum ef þeir hafa greitt iðn- gjöld til sjoðsins 12 ár og sex mánuði miðað við fullt starf. Biðtfmi eftir léni er fjórír man- uðir frá þvf umsokn berst sjóðnum. Lífeyrissjóður verslunarmanna: Lánsupphæð er nú, oftir a.m.k. 3ja ára aðild að Iffeyríssjóðnum og fjðrum árum oftir síðustu lántöku, 350.000 kr. Höfuð- stóll lánsins er vísftölubundinn með lán- skjaravísitölu og ársvextir eru nú 8%. Lánstiminn er 3 til 10 ár að vali lántakanda. NAFNVEXTIR I öllum tilfollum er um nafnvexti að ræða i yfirifti yfir vexti banke og sparisjóða. Hins vegar er mismunandi hversu oft þeir eru reiknaðir út á árí. Sóu vextir t.d. aðeins reiknaðir út oinu sínni á ári og fœrðir á höf uðstól er ívöxtun ó reikningi jafnhá nafn- vöxtum. Séu þeir hlns veger reikneðir út tvisvar sinnum og lagðir é höfuðstól verður ávöxtun hærri: Vextir af 10.000 kr. I sex mánuði eru 500 kr. (10.000 • 0.10 ¦ 'h ). þessir vextir eru legðir við höfuðstól. Inni- stæða er þvf 10.500 kr. og 10% vextir af henni f sex mánuði eru 525 krónur. Þannig fær reikningselgandi samtals 1.025 kr. ( vexti á einu ári, en ekki 1.000 kr. oins og af reikningi þar sem vextir eru reiknaðir út og færðir á höfuðstól einu sinni á árí (10.000 -0.10-1.000 kr.). VERÐRRÉFASJODIR 19. okt. Avoxtun 1. fJU. IMIIHBIII varobokju afouatu: Solugengl 3mén. Smán. 12mén. Ávöxtun sf. Ávöxtunarbréf 1,2705 14,0% 14,00% — Fjárfestingarfélag fslsnds hf Kjarabréf 2,349 13,2% 13,3% 13,2% Tekjubréf 1,236 16,4% 16,1% 18,2% Markbréf 1,195 24.1% — — Kaupþing hf. Einingabréf 1 2,356 13.8% 13,4% 13,7% Einingabréf 2 1,384 10,2% 9,9% 9,9% Einingabréf 3 1,465 16,7% 15,7% 13,6% Llfeyrisbréf 1.804 13,8% 13,4 — Verðbréfam. Iðnaðarbankans Sjóðsbréf 1 1.145 — — — Sjóðsbréf 2 1,107 — — — Hagskipti Gengisbréf 1.0739 — — — VERÐRRÉFAÞINQ ÍSLANDS*> J.n. Júnf JúM Agú.t Raunávöxtun Spariskírteina21 Hæstaávöxtun 9,4% 8,9 10,2 10,4 Lægsta ávöxtun 8,2% 7,7 8,0 8,2 Vegið meðaltal 8,8% 8,3 8,7 8,4 önnurverðbréf S(S - - - - Heildarviðskipti fmilljónumkr. 18,6 3,2 2,3 4,3 1) Hægt er að kaupa eldri sparískirteini rikissjóðs ( gegnum Verðbréfaþing fslands hjá þingaðilum sem oru: Fjárfestingarfélag fslands hf., Ksupþlng hf., Verðbréfamarkaður Iðnaðarbankans hf„ Lands- bankinn Samvinnubankinn og Sparísjóður Hafhar- fjarðar. 2) Raunavöxtun er sú ávöxtun sem kaupandi fær ef hann heldur bréfunum til hagatæðasta innlousnar- dags. Miðað er við verðlegsforsendur é við- nkintflflRQÍ Fkki nr ttfclfl tilllt III hnlrnnnnr______ VERÐTRYQQD VEOSKULDARRÉF Gengi verðtryggðra veðskuldabréfa m.v. ávöxtunarkröfu og lánstíms og 2 afborganir á ári Léne- 0* nefnvaxtlr, evextunarkrafa B^t rwifnvsjrttr, i 7% nafnvaxtli. ávoxtunarkrafa tfml 12% 14% 1B% 1t% 12% 14% 1S% is% 12% 14% 1B% 1t% 1 ér 91,89 90,69 89,53 88,40 95,37 94,13 92,93 91,76 96,76 95,50 94,29 93,11 2 ár 86,97 85,12 83,35 81,66 92,56 90,61 88,76 86,97 94,79 92,81 90.92 89,10 3 ár 82.39 80,01 77.75 75,60 89,94 87,39 84,97 82,67 92,96 90,34 87,86 86,50 4ár 78.15 75.31 72.65 70,15 87,52 84,43 81,63 78,80 91,27 88,07 85,08 82,26 5 ár 74,20 70,99 68,01 65,24 85,26 81,70 78,39 76,31 89,69 85.98 82,54 79,34 6 ár 70,52 67,01 63,78 60,81 83,16 79,19 75,53 72,16 88.22 84,06 80,24 76,71 7ár 67,10 63,34 59,92 56,80 81,21 76.87 72,92 69,32 86.85 82.29 78,13 74,32 8ár 63,91 59,95 56,39 53,17 79,38 74,74 70,54 66,74 86,57 80,65 76,20 72,17 9 ár 60,93 56,82 53,16 49,87 77,68 72,76 68,36 64,40 84,38 79,14 74.44 70,21 10 ár 58.13 53,93 50,19 46,88 76,10 70,94 66.36 62,27 83,27 77,74 72.82 68,43 Gengi verðbréfa ræðst af kröfu ksupsnda til ávöxtunar, nafnvöxtum. DÆMI: Kaupandi sem gerir kröfu um 14% evöxtun umfram verðbólgu á skuldabréfi til 2ja ára með 4% nafnvöxtum er tilbúinn að greiða 89,62 krónur fyrir hvorjor 100 krónur, þ.e. ef nafnverð skuldabrófsins er 10.000 kr. greiðlr hann 8.952 krónur. Ef urr 16% ávöxtunarkröfu er að ræða greiðir kaupandinn 8.768 kr. fyrír 10.000 kr. skuldabréf.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.