Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 37

Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 37
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 23. OKTÓBER 1987 37 Lífeyrissjóðir og almannatryggingar eftirKrislján Thorlacius Almannatryggingum var komið á hér á landi á árinu 1936. Það var mikið framfaraspor. Lffeyrissjóðir voru hins vegar ekki almennt stofn- aðir fyrr en kringt um 1970. Þó voru þá nokkrir lífeyrissjóðir starf- andi fyrir þann tíma, m.a. lífeyris- sjóðir opinberra starfsmanna, sá öflugasti þeirra lífeyrissjóður starfs- manna rikisins, sem stofhað var til með lögum 1943, fyrir forgöngu BSRB. Undanfarin ár hafa verið starf- andi nefndir til að undirbúa setningu heildarlöggjafar um lífeyrissjóði, en nú eru starfandi um 90 lífeyrissjóð- ir hér á landi, sem eru misjafnlega í stakk búnir fjárhagslega til að gegna því hlutverki, sem þeim er ætlað. í júnímánuði sl. skilaði endur- skoðunarnefnd lffeyriskerfisins frumvarpi til laga um starfsemi líf- eyriskerfisins. Þetta frumvarp er nú hjá fjármálaráðherra. í stjórnar- sáttmála núverandi ríkisstjórnar er gert ráð fyrir því að frúmvarpið verði lagt fyrir Alþingi sem stjórnar- frumvarp. Hlutur opinberra starfsmanna Bandalag starfsmanna ríkis og bæja átti fulltrúa í þeirri 17 manna endurskoðunarnefnd lífeyrisrétt- inda, sem skilaði af sér ofangreindu frumvarpi til ríkisstjórnarinnar. Mikill ágreiningur reis innan nefndarinnar um frumvarp, sem fulltrúar Alþýðusambandsins og samtaka atvinnurekenda lögðu fram í 17 manna-nefndinni í nóvember 1986. Allir forustumenn BSRB voru á einu máli um, að þeir gengju aldr- ei að samkomulagi um það frum- varp, eins og það lá fyrir. Hins vegar tókst að ná samkomulagi um bráða- birgðaákvæði, sem tryggir opin- berum starfsmönnum að fullu þau réttindi, sem þeir nú hafa. Sérákvæðin um réttindi opinberra starfsmanna í bráðabirgðaakvæði frumvarps- ins er skýrt tekið fram að ef ekki tekst samkomulag um annað í við- ræðum samtaka opinberra starfs- manna, og þar er átt við heildarsam- tök þeirra, þ.e. BSRB, BHMR og Kennarasamband íslands, þá skuli sérfræðingadómstóil skipaður af Hæstarétti reikna út og ákveða hækkun iðgjalda til opinberra starfsmanna, sem hrökkvi til að standa undir þeim réttindum, sem lífeyrissjóðslögin sem nú gilda, ákveða. Sama gildir um bæjarstarfsmenn, sem hafa sérstaka lífeyrissjóði. Lífeyrisréttindi, sem opinberir starfsmenn hafa nú, eru því tryggð með bráðabirgðaákvæði frumvarps- ins. Sú hækkun iðgjalda til lífeyris- sjóðanna, sem þarf til að tryggja áfram þennan rétt, skal greiða af hlutaðeigandi vinnuveitendum, sem ýmist eru ríkissjóður, sveitarfélög, sjálfseignarstofnanir eða aðrir, sem aðild eiga að lífeyrissjóðum opin- berra starfsmanna. Það sem tryggt er með bráða- birgðaákvæðinu er. 1. Að lífeyrir verður áfram miðaður við iaun eftirmanns eða bestu 10 ár í starfi. Einmitt þetta ákvæði hefur tryggt að lífeyrir hefur verið verðtryggður á sama hátt og laun opinberra^ starfs- manna á hverjum tíma. Á annan hátt hefur lífeyrir opinberra starfsmanna ekki verið tryggður. Þetta er hér tekið fram vegna þess misskilnings, sem ég hefi orðið var við, að lífeyrir opin- berra starfsmanna sé nú verð- tryggður og verið sé með frumvarpinu að fella verðtrygg- inguna niður. 2. Tekið er sérstaklega fram í bráðabirgðaákvæðinu að svoköll- uðu 95 ára regla skuli gilda áfram og iðgjöld miðuð m.a. við það. 3. Þá er tekið fram í bráðabirgða- ákvæði frumvarpsins, að við ákvörðun iðgjalda, sem vinnu- veitandi greiðir umfram það hlutfall sem nú er greitt af starfsmanni, skuli taka tillit til allra þátta lífeyrisréttinda sam- kvæmt gildandi lögum, svo sem ávinnslu réttinda til allra teg- unda lífeyris, iðgjaldagreiðslu- tíma og takmörkunar hans, svo og til allra annarra atriða, sem máli skipta. Þetta þýðir einfaldlega, að menn greiða hér eftir sem hingað til ið- gjöld í 32 ár, nema þeir sem vilja vinna sér rétt til 95 ára reglu svo þeir geti hætt 60 ára. Menn geta áfram ákveðið að hætta störfum 65 ára á óskertum lífeyri eða að vera í starfi til 70 ára aldurs og bæta við sig réttindum eins og nú er heim- ilt. Kristján Thorlacius. „Það er ekkert leyndar- mál að réttindi í líf eyr- issjóðum opinberra starfsmanna eru betri en í flestum öðrum lífeyrissjóðum. Þessi réttindi hefur tekist að tryggja áfram með samkomulagi innan 17 manna lífeyrisnef ndar- innar. Það er stað- reynd." Það er ekkert leyndarmál að rétt- indi í lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna eru betri en í flestum öðrum lífeyrissjóðum. Þessi réttindi hefur tekist að tryggja áfram með samkomulagi innan 17 manna lífeyrisnefndarinnar. Það er stað- reynd. Þörfináalmennum umbótum Þau réttindi, í lífeyrismálum, sem BSRB hefur tekist að fá samþykkt með áratuga starfi, ættu að vera leiðarljós f baráttu fyrir bættum lffeyrisréttindum allra f þjóðféiag- inu. Því miður mun það frumvarp að rammalöggjöf um lffeyrismál, sem endurskoðunarnefndin sendi frá sér sl. vor, ekki auka réttindi hjá lífeyr- issjóðum almennt, heldur þvert á móti. Hér þarf því að mfnum dómi að leita annarra ráða. Bættar almanna- tryggingar Samtökum opinberra starfs- manna ber skylda til að hafa áhrif á lffeyrismál almennt og önnur kjaramál, jafnhliða því sem þau gegna því hlutverki að gæta hags- muna félagsmanna sinna. Okkur ber öllum skylda til þess, hvað sem við störfum í þjóðfélag- inu, að sjá til þess, að allir þeir sem lokið hafa starfsdegi vegna aldurs eða sjúkdóms, njóti lífeyris, sem samboðin er þjóðféiagi, sem vill kalla sig velferðarþjóðfélag. Til þess að ná þessu marki þarf að gera meira en að samþykkja rammalöggjöf um starfsemi lífeyris- sjóða, sem flestir eru svo ungir og fjárhagslega vanmegnugir að þeim reynist ekki unnt að gegna hlut- verki sínu. Eina raunverulega lausnin f lff- eyrismálum er að gera stórátak til að endurbæta kerfi almannatrygg- inganna, og fjár til þess á að afla annaðhvort með almennum skött- um, eins og nú er, og/eða sérstakri greiðslu iðgjalda til trygginganna. Hugsjón margra er einn lffeyris- sjóður fyrir alla landsmenn. Mfn skoðun er sú að auðveldast sé að koma þeirri hugsjón f framkvæmd með því að stórefla almannatrygg- ingarnar. Afram geta svo starfað lífeyris- sjóðir við hlið stóraukinna almanna- trygginga og þar höfum við fordæmi frá nágrönnum okkar á Norðurlönd- Höfundur er formaður Bandalags starfamanna ríkis og bœja. AEG RYKSUGANA FULLU... VAMPYR 406 ryksugan frá AEG er 1000 W og því sérlega kraftmikil, hún er með stillanlegum sogkrafti, inndreginni snúru og snúningsbarka, svo fátt eitt sé nefnt. Þetta er slíkt gœðatœki að við leyfum okkur að full- yrða að þú fáir hvergijafn fjólhœfa ryksugu á svo frá- bœruver'9 Kr.8.392.- (STAÐGREnT) Vestur-þýsk gœði á þessu verði. - Engin spurning! ...A FRABÆRU VERÐI! ALVEG EINSTÖK GÆDI A E G heimilistœki því þú hleypir ekki hverju sem er í húsverkin! BRÆÐURNIR 5fl ORMSSON HF Lágmúla 9, sími: 38820

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.