Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 23. OKTÓBER 1987 Skreiðarskuldir í bönkum á fjórða hundrað milljóna Aðeins gert ráð fyrir óverulegum afskriftum AFURÐALÁN og viðbótarlán vegna skreiðarútflutnings f bankakerfinu nú eru á fjórða hundrað milljóna króna. Þar af hefur Seðlabankinn endurkeypt lán að upphæð 217,1 milljón króna. Mest er í Landsbankan- um, 262 milljónir króna og Útvegsbankannm 160 milljónir. í báðum tílfellum eru endur- kaup Seðlabankans meðtalin. Hvorugur bankinn hefur tapað fé vegna lána út á skreið. Var- úðarafskriftir eru fyrirhugaðar í litlum mæli hjá Útvegsbankan- um en ekki hjá Landsbankan- um. Helgi Bergs, bankastjóri Lands- bankans, sagði f samtali við Morgunblaðið, að ekkert af þessum skuldum hefði verið afskrifað hjá bankanum og hann hefði ekki tap- að neinu fé vegna þessara lánveit- inga. Ekkert útlit vœri fyrir að svo færi og þvf hefðu varúðarafskriftir ekki komið til alvarlegrar umræðu. Jakob Ármannsson, fulltrúi bankastjóra f Útvegsbankanum, sagði að heildarskuldir af þessu tagi hjá bankanum væru um 160 milljónir króna. Hann sagði trygg- ingar fyrir greiðslu þessara lána og menn óttuðust ekki að þær yrðu ekki greiddar. Engu að sfður væru varúðarafskriftir í einhverjum mæli fyrirhugaðar. Geir Hallgrfmsson, bankastjóri f Seðlabankanum, sagði að endur- keypt afurðalán bankans næmu 217,1 milljón króna, en slíkum end- urkaupum hefði verið hætt á árinu 1985. Megnið af lánunum væri endurkeypt af Landsbankanum og Útvegsbankanum, en einnig hefðu afurðalán verið keypt af Samvinnu- bankanum, Búnaðarbankanum, Iðnaðarbankanum og sparisjóðum. Geir sagði að upphæð þessi hefði farið ört lækkandi síðustu misseri. Morgunblaðiö/Theodór Kr. Þórðaraon Borgarnes f ær bæjarréttindi: Efnt til hátíðarhalda fyrir unga og aldna Borgarnesbær kaup- ir verksmiðjuhús Prjónastofu Borgarness Borgarneai. Á FYRSTA fundi bæjarstjórnar Borgarness verður I8gð fram til- laga þess efnis að bæjarstjóra verði heiniilt að ganga frá kaup- um á verksmiðjuhúsi Prjónastofu Borgarness. Prjónastofa verður áfram starf- rækt á neðri hæð hússins. Stofnað verður nýtt fyrirtæki um þann rekstur, en tryggt er að 12 til 15 starfsmenn Prjónastofu Borgarness fái vinnu hjá hinu nýja fyrirtæki. Efri hæð og ris verksmiðjuhússins verður keypt undir söfnin f Borgar- nesi, bókasafn, byggðasafn, lista- safn og náttúrugripasafn. Er þarna þvf leystur húsnæðisvandi safnanna í Borgarnesi sem var orðinn mjög mikill. -TKÞ Borgarneai. FYRSTA vetrardag, laugardag- inn 24. október, hlýtur Borgar- nes formlega bæjarréttingi, samkvæmt samþykkt hrepps- nefndar Borgarneshrepps fra 16. september sl. og með heimild i nýju sveitarstjórnarlögunum. Að þessu tílefni efnir hreppsnefndin til ýmissa hátíðarhalda f Borgar- nesi, jaf nt fyrir unga sem aldna. Haldnir verða tveir hátf ðarfund- ir á Hótel Borgarnesi. Sá fyrri verður síðasti hreppsnefndar- fundur núverandi hreppsnefnd- ar og strax að honum loknum verður haldinn fyrsti fundur fyrstu bæjarstjórnar Borgar- Að sögn Eyjólfs Torfa Geirssonar núverandi oddvita og formanns Landsbankinn: Nígerísk skuldabréf keypt af útflytjendum á nafnvirði Gangverð erlendis um 26% af nafnvirði LANDSBANKI íslands hefur keypt skuldabréf útgefin af Seðlabanka Nfgerfu með sérs- takri ábyrgð ríkissjóðs Nfgeriu. Bréfin eru keypt af fleiri en ein- um skreiðarútflytjanda hér á landi, en þeir haf a tekið þau sem greiðslu fyrir skreið. Upphæð bréfanna er tæpar tvær miujónir dala, rúmar 70 milljónir króna. Þetta kemur fram f frétt frá bankanum og þar segir ennfrem- ur að bankastjórnin sé þess fullviss að þessi bréf verði að fullu greidd og bankinn muni Nefnd um mál- efni dagmæðra Menntamálaráðherra hefur skipað nefnd til að fjalla um mál- efni dagmæðra og semja reglur um starfsemi þeirra. Formaður nefndarinnar er Guðmundur Magnússon, aðstoðarmaður ráð- herra. Aðrir nefndarmenn eru Selma Jú- líusdóttir, tilnefhd af Samtökum dagmæðra í Reykjavík, Anna K. Jónsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Garðar Viborg, tilnefndur af Barnaverdar- ráði Islands. ekki bfða tjón af þessum viðskipt- um. Fréttín frá bankanum er tilkomin vegna blaðaskrifa um þetta mál. Morgunblaðið hafði vegna þessa samband við Helga Bergs, einn bankastjóra Landsbankans og leit- aði nánari skýringa hjá honum. Helgi sagði, að stjórnendur Lands- bankans hefðu engu við þessa frétt að bæta. Samkvæmt upplýsingum Morg- unblaðsins eru umrædd skuldabréf hluti af mun stærri heild bréfa, upp á þrjá milljarða dala, sem gefin hafa verið út f Nfgeríu samkvæmt samningum við lánadrottna lands- manna. Upphaflega var ætlað að gefa út skuidabréf fyrir 7 milljörð- um dala, en lfklega verða aðeins bréf fyrir einum milljarði til við- bótar gefin út. Skuldabréf þessi voru til 6 ára og átti fyrst að greiða af þeim um miðjan október. Við það var ekki staðið. Nýjustu fregnir af þessum málum herma, að nú standi yfir samningar um skuldbreytingu þessara skuldabréfa, þannig að þau verði til 22 ára með 5% vöxtum. Áður en það kom til munu skulda- bréf þessi hafa gengið kaupum og sölum erlendis á um 26% af nafn- virði. Heimildamenn Morgunblaðs- ins telja að afföll af þeim verði enn meiri, komi skuldbreytingin til. Landsbankinn nafnverði. hefur keypt þau á hátfðarnefndar hefst hátfðin kl. 18 í dag, föstudag, með opnun mál- verkasýningar Listasafns Borgar- ness f Samkomuhúsi Borgarness. Dagskráin á laugardag hefst kl. 13.00 með setningu Vesturlands- móts í sundi f íþróttamiðstöðinni. Þá hefst guðsþjónusta í Borgarnes- kirkju kl. 13.15. prestur sr. Þor- björn Hlynur Arnason. Hátíðar- fundir hreppsnefndar og bæjarstjórnar verða á Hótel Borg- arnesi og byrjar fyrri fundurinn kl. 14.00. Eftir bæjarstjórnarfundinn heldur dagskráin áfram á hótelinu. Þar mun Theodóra Þorsteinsdóttir syngja einsöng og Kveldúlfskórinn mun syngja undir stjórn Ingibjargar Þorsteinsdóttur. Frá kl. 17 til 19 verður opið hús í grunnskólanum fyrir yngstu borg- arana (6 til 11 ára). Málverkasýning Listasafnsins verður opin frá kl. 17 til 22 á laugardag. Helstu bygging- arframkvæmdir á vegum sveitarfé- lagsins verða sýndar á laugardag- inn, má þar nefna svonefnt Magnhús á Mávakletti 14 og þjón- ustufbúðir aldraðra við dvalarheim- ilið. Barna- og unglingadansleikur verður í íþróttamiðstöðinni frá kl. 20 til miðnættis og dagskránni á laugardaginn lýkur sfðan með dans- leik á Hótel Borgarnesi, þar sem hljómsveitin Seðlar frá Borgarnesi leikur fyrir dansi. Sagði Eyjólfur Torfi að vonast væri til að allir bæjarbúar svo og brottfluttir Borg- nesingar og aðrir velunnarar bæjarins kæmu til þessara hátfð- arhalda. Aðspurður um stöðu atvinnumála í Borgarnesi í dag sagði Eyjólfur: „Ég er bjartsynn á framtíð Borgar- ness, þar bendir margt til þess að við séum á leið upp úr þeim öldu- dal sem að við höfum verið í á síðustu árum. F61k er almennt já- kvæðara og opnara fyrir nýjungum en áður var. Víða er að finna vaxt- arbrodda f atvinnulffinu og ýmislegt er f burðarliðnum. Sveitarfélagið er að fara af stað með könnun á þörf fyrir iðngarða og verið er að bjóða út fyrsta áfanga að gerð íþróttavallar við íþróttamiðstöðina. Af nýjum fyrirtækjum má nefna Eðalfisk hf. sem meðal annars reykir lax og silung og nú er unnið að markaðsöflun erlendis fyrir þá vöru." Ártöl sem enda á 7 hafa jafnan skipað mikinn sess f sögu Borgar- ness. Þannig bar löggildingu versl- unarstaðar við Brákarpoll í Borgarnesi upp á árið 1867 og bygging fyrsta fbúðarhússins hófst sumarið 1877 með fastri búsetu eins íbúa veturinn eftir. - TKÞ. Margt athugunarvert við skreiðarsöluna - segir Steingrímur Hermannsson, utanríkisráðherra „I»AD virðist margt vera athug- unarvert við skreiðarsöluna og hvernig búið er að f ramleiðend- um skreiðarinnar. Þess vegna óskaði ég eftir þvf að forsætís- ráðherra skipaði nefnd tíl að kanna þessi mál og koma með ábendingar um urbætur. Til greina getur komið að útflutn- ingurinn verði á einni hendi og ennfremur að útflutningsleyfi verði skilyrt ákveðinni upplýs- ingamiðlun," sagði Steingrfmur Hermarmsson, utanríkisráð- herra, i samtali við Morgunblað- ið. Nú er unnið að því að færa ut- anríkisviðskipti úr viðskiptaráðu- neytinu í utanríkisrðauneytið, en þar mun sérstök skrifstofudeild sjá um þau mál. Steingrimur sagði, að til þessa hefði ýmislegt verið gert fyrir fram- leiðendur skreiðarinnar. Fallið hefði verið frá vöxtum að hluta til og skuldir þeirra við Seðlabankann hefðu verið frystar. Hins vegar hefði skreiðarverkunin ein greina útflutnings á sjávarafurðum ekki fengið að taka afurðalán í sama gjaldmiðli og afurðirnar hefðu verið seldar fyrir. Afurðalán út á skreið hefðu ein verið bundin SDR og teldu framleiðendur sig hafa tapað veru- legum fjárhæðum vegna þess. Rétt væri að endurskoða þá ákvörðun bankanna, fá upplýsingar um það hvers vegna þetta væri og hugsan- lega láta þá greiða mismunin á lánum tengdum SDR og dollurum. Steingrfmur sagði ennfremur að til greina kæmi að setja skreiðarut- flutning á eina henda, en það krefðist samþykkis allra útflytj- enda Tilraun til þess hefði verið gerð í fyrra, en mistekizt vegna andmæla eins útflytjandans. Enn- fremur gæti komið tíl greina að skylda útflytjendur til að gefa ut- anrfkisverzlunarskrifstofunni tæmandi upplýsingar um gang mála Upplýsingar útflytjenda og framleiðenda stönguðust á og botn yrði að fá í málin. Hins vegar væri hann á móti miklum afskiptum hins opinbera af þessum útflutingi og bezt væri að útflytjendur og fram- leiðendur næðu samstöðu um aðgerðir, sem dygðu til úrbóta.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.