Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 11
I MORGUNBLAÐE), FÖSTUDAGUR 23. OKTÓBER 1987 11 1987 Solomon Woldemichael frá Eþíópíu. Orku skortir í Tíbet Chen Xinming er 35 ára, kvænt- ur og á einn 4 ára son. Chen er uppruninn frá Suðaustur-Kína frá An Hui-héraði. Hann útskrifaðist sem vélaverkfræðingur frá Shang- hai en síðastliðinn 11 ár hefur hann starfað við iðnaðar- og raforku- málaráðuneytið í Tíbet, nánar tiltekið í þeirri deild sem sinnir uppbyggingu og áætlannagerð. Þá Morgunblaðið innti hann eftir því hvort honum hefði þótt það fýsi- legt að hverfa frá stórborgarmenn- ingunni í fásinnið í Tfbet; svaraði hann því til; að í sínum árgangi hefði nægur áhugi verið á því að starfa í Tíbet; af 30 manns hefðu 25 viljað fara til Tíbet en að lokum hefðu nú aðeins 6 farið og því hefði valdið að foreldrar og ættingar hefðu ekki viljað sjá á bak ástvinum til fjarlægra landshluta. Chen sagði það rétt að menningarlífið væri fjöl- breytilegra í Shanghai en á móti vægi að þörfin fyrir starfskrafta hans væri miklu meiri í Tibet. „í Tíbet vantar orku, orkuskortur hamlar allri þróun," t.d. notuðu bændur gras til upphitunar og af því leiddi umhverfisvandamál. S61- og vindorka væru of dýr f notkun og gallinn við vatnsaflsvirkjanir væri sá að árnar frysu á veturna. Chen var spurður um hvernig framkvæmd fjölskylduáætlanna væri hagað í Tíbet en eins og kunn- ugt er hefur það verið stefna kínverskra stjórnvalda að foreldrar eignist aðeins eitt barn. Hann svar- aði því til að þau hjónin hlýddu kalli stjórnvalda um að eiga einung- is einn erfínga og það gerðu flestall- ir aðfluttir í Tíbet, innfæddir í bæjum og borgum ættu oftast tvö, en algengt væri að bændurnir á landsbyggðinni ættu stærri barna- hóp. Verkefni Chen Xinming við Jarð- hitaskólann fjallar um margvfslega notkun jarðhita t Nagqu-borg sem er í 360 km fjarlægð norðaustur af Lahsa. Nagqu er f fátæku kvik- fjarræktarhéraði, í 4400 m hæð yfir sjávarmáli. Xinming sagði ætl- unina vera að nota jarðhitann t.d. til upphitunar, gróðurhúsaræktunar og ullarþvotta. Hann gerði ráð fyr- ir því að fara beint heim til Tíbet og reiknaði ekki með að fá neitt frí, verkefnin gætu ekki beðið. Indónesía að f alla saman Sugiarto Ganda er kvæntur tveggja barna faðir, 35 ára að aldri. Hann er fæddur f Jakarta á eyjunni Jövu lauk prófi í jarðfræði frá Gajah-Mada háskóla f borginni Yogyakarta á sömu eyju. Hann vinnur í jarðhitadeild Pertamina sem er hið rfkisrekna gas- og ólfufé- lag þeirra Indónesíumanna. Perta- mina sinnir flestum þáttum orkumála og hjá því starfa alls 55 þúsund manns en í jarðhitadeildinni J vinna 150-200 manns. 51 Ganda sagði að hvað varðaði iarðfrasðina væri margt lfkt með íslandi og Indónesfu, þó væri sá munur á, eftir jarðplötukenning- unni, að Island væri að þenjast út en Indónesfa aftur á móti að falla saman. Af eldvirkni og jarðhita væri nóg f báðum löndum. Ganda tjáði Morgunblaðinu að Indnesfu- menn hagnýtu aðallega háhita- svæði til raforkuframleiðslu hann sagði 2,7% af raforku f Indónesfu vera framleidda með jarðhita en að þvf væri stefnt að u.þ.b. tfundi hluti að heildarraforkuframleiðslu þeirra væri unninn í jarðorkuverum. Aðal- iega væri rafmagn framleitt með ólíu en ólfuvinnsla ætti langa sögu í Indónesfu, einnig væri vatnsorka töluvert hagnýtt, það ringdi meir en nóg f sfnu heimalandi. Sugiarto Ganda tjáði Morgun- blaðinu ennfremur að sitt starf væri að rannsaka og greina grjót- sýni, aðallega svarf. Við ákveðin skilyrði t.a.m. þrýsting og hita mynduðust ákveðin efni sem gæfu upplýsingar og vfsbendingar um viðkomandi jarðhitasvæði. Verkefni Ganda við Jarðhitaskólann fjallar um ummyndun steinda f holum á Elliðarársvæði og á Lahendon- svæðinu. Lahendon-svæðið er nyrst á eyjunni Sulawesi (Celebes). Þar er ráðgert að byggja 30 megawatta virkjun í byrjun en möguleikar er á því að auka afköstin f allt að 200 megawött. Ganda sagði að margt væri líkt með EUíaársvæðinu og Lahendon-svæðihu, þ.e.a.s. Elliða- ársvæðið hefði einu sinni ekki verið ólfkt þvf sem Lahendon væri núna. Ganda sagði að einn íslendingur hefði unnið þarna árið 1977 og er þar um að ræða Jón Jónson jarð- fræðing sem starfaði þar á vegum Sameinuðu þjóðanna. Nota hitann og varð veita skóginn Sommai Techawann er fæddur f Bankok, Thailandi, fyrir 26 árum, hann er ókvæntur. Hann lauk jarð- fræðiprófi frá Chiang-Mai háskóla. Techawann vinnur í þeirri deild náma- og jarðefnaráðuneytisins sem sinnir hagnýtri jarðfræði. Techawann sagði Morgunblaðinu að f Thailandi væru eingöngu lág- hitasvæði og hefðu þau einna helst nýst landsmönnum til baða og heilsubótar. Nú værí faríð að velta fyrir sér fleiri mögulcikum s.s. þurrkun matvæla. Það væri augljós ávinningur ef það er hægt að nota jarðhitann f staðinn fyrir eldivið. Annars værí sitt sérsvið borholu- tækni frekar heldur en bein hagnýting jarðhita. Hér á íslandi hefði hann lært á tæki og túlkun á niðurstöðum sem værí aflað með þeim en verkefni Techawanns við Jarðhitaskólann fjallar um borholu- mælingar á Elliðaársvæðinu. Techawann sagðist ætla að dvelja 3 daga f London en taka svo til starfa f Thailandi f kríngum mánaðarmótin. Vatn getur sagt frá ýmsu Solomon Woldemichael er ókvæntur, barnlaus og 23 ára, fæddur f Addis Ababa, Eþíópíu. Hann lauk prófi í iarðefhafræði frá háskóla í Asmara, Eritreu. Hann hefur unnið í eitt og hálft ár hjá stofnun sem annast jarðfræðilegar kannannir og heyrir hún undir námumálaráðuneytið. Woldemichael sagði töluverðan jarðhita vera í Eþíópíu, vitað væri um 200 jarðhitasvæði en aðeins tvö hefðu verið könnuð að einhverju marki. Stjórnvöld f Eþfópfu hugsuðu aðallega um rafvæðingu þegar hag- nýting jarðhita bæri á góma en einnig væri horft til orkufrekrar saltefnavinnslu. Verkefni Solomons Wolemichaels við Jarðhitaskólann fjallar um efna- greiningu og jarðefnafræðilega túlkun vatns frá Flúðum í Hruna- mannahreppi. Hann tjáði Morgun- blaðinu að vatn segði ýmislegt um hvað væri undir yfírborðinu og í samvinnu við aðra jarðvfsindamenn væri athugun á vatni hin gagnleg- ustu vfsindi. . Saga Banda- ríkjanna Erlendar baokur Siglaugur Brynleifsson Hugh Brogan: The Pelican History of the United States of America. Penguin Books 1986. Höfundurinn stundaði nám f Cambridge, vann við „The Econom- ist" í tvö ár. Hann kennir nú sagnfræði við háskólann f Essex. Hann hefur sérhæft sig f sögu Bandarfkjanna, hefur skrifað „The American Civil War" 1975 og skrif- ar reglulega umsagnir um sagn- fræði í „The Times Literary Supplement". Höfundurinn skrifar íformála, að bókin hafi verið fimmt- án ár í smfðum og hér er hún 740 blaðsíður, þéttprentuð, líflega og lipurlega skrifuð. Fyrsta tilvitnunin er í Eiriks sögu f þýðingu Magnúsar Magnússonar og Hermanns Pálssonar. „Þeir Karlsefni sigldu í ósinn ok kölluðu f Hópi. Þeir fundu þar á landi sjálfsána hveitiakra, þar sem lægðir váru, en vínvið allt þar sem holta vissi. Hverr lækr var þar fullr af fískum . . ." Fyrsti kaflinn er um tfmabilið 40.000 f. Kr. til 1600 e. Kr. í lok sfðustu fsaldar fraus allt sem frosið gat, þar á meðal Beringssund, hægt var að fara á landi frá Asfu til Norður-Amerfku og þar með hófust flutningar til Amerfku. ÖU þessi saga er harla óljós. Birtu bregður á þessa álfu við landnám norrænna manna á Grænlandi og sögur voru skráðar um ferðir þeirra í vestur. Leifur heppni finnur nýja álfu um árið þúsund. Fornleifafundir f Grænlandi sanna ferðir norrænna manna til meginlands Amerfku á 11. og fram á 14. öld. Og sfðan hefur fengist full staðfesting þessa með rannsóknum Helge Ingstad á Nýfundnalandi. John Cabot fínnur fiskimiðin við Nýfundnaland 1497 og síðan hefst flutningur fólks frá Englandi, Virg- infa og Nýja England. Sfðan rekur höfundurinn atburðarásina, frels- isstríðið, stofnun Bandaríkjanna og síðan útþensluna vestur gresjur og steppur. Þrælastrfðið. Efnahags- undrið á 19. öld og frávikin frá Monroe-kenningunni á 20. öld og heimsveldið. Höfundurinn fjallar um frum- byggja álfunnar og viðskipti landnemanna við þá, sem er sóða- saga, svik og aftur svik, rán og rupl. Evrópskir innflytjendur voru flestallir úr þeim hópum, sem áttu sér fáa úrkosti f heimalöndum auk þess sem enska stjórnin notaði ný- lendurnar sem fanganýlendu, allt fram að stofnun Bandaríkjanna, þá tók Ástralfa við. Brogan ver talsverðu rúmi f um- fjöllunina um þrælahaldið og Suðurrfkin og sfðan um þrælastríðið eða borgarastyrjöldina og Lincoln. Höfundur kemst að þeirri niður- stöður, að þrælahaldið hafi verið hemill a efnahagslegar framfarir í Suðurríkjunum, hann ræðir einnig um þann tvfskinnung sem hlaut að leiða af þrælahaldinu meðal þræla- haldaranna. Bandarfkin voru auðug rfki að hráefnum og sjálfum sér næg og faar þjóðir kunnu að notfæra sér betur auðlindirnar en þeir. Þegar kemur fram á 20. öld hefjast af- skipti Bandarfkjanna og þátttaka í styrjöldum í Evrópu. Þekkingarleysi háði heppilegum árangri þessarar þátttöku eftir fyrri heimsstyrjöldina og sama sagan endurtók sig f lok sfðari heimsstyrjaldar, og hefðu Evrópuþjóðirnar ekki beinlfnis þvingað bandaríska stjórnmála- menn til samstöðu, lægi járntjaldið meðfram strandlengju Vestur- Evrópu. Þessi bók er mjög eftirtektarverð og skemmtilega persónuleg á stundum. BS-77-BB FASTE5GNAMIÐLUN m SVERRIR KRISTJÁNSSON HÚS VERSLUNARINNAR 6.HÆÐ LÖGM. HAFSTEINN BALDVINSSON HRL. FASTEIGN ER FRAMTlÐ HRAUIMTUIMGA-KÓP. Til sölu eitt af þessum vinsælu keðjuhúsum, ca 214 fm m. innb. bílsk. Á neðri hæð er forstofa, 2 stór herb. o.fl. Uppi: Saml. stofur, 3-4 svefnh. o.fl. 50 fm svalir. 20 fm garðhús á svölum. Nýl. gler. Góð eign. Ákv. sala. ÁSBÚÐ-RAÐHÚS Ca 250 fm raðh. á tveimur hæðum. Tvöf. innb. bílsk. Á efri hæð: 3 stór svefnh., saml. stofur o.fl. Niðri: Hol, 2 stór herb. Stórt baðherb., m.a. sauna. Vönduð eign. Ákveðin sala. HVASSALEITI - SÉRHÆÐ Góð 150 fm efri sérh. Stórar stofur, 3-4 svefnh. í kj. eru þvottah. og geymslur. Bílsk. Laust í nóv. nk. HRAUNBÆR - ENDAÍBÚÐ Góð ca 135 fm endaíb. á 3. hæð, með 4 svefnh. Ákv. sala. Verð 4,6 millj. VANTAR í sölu góðar eignir. M.a. 3ja-4ra herb. miðsvæðis og 150-200 f m einb.,raðh. eða góðasérh. íKóp. 685009 685988 2ja herb. íbúðir FoSSVOgiir. 30 fm einstaklíb. Ekkert áhv. Verð 1,6-1,7 mllrj. Miðbærinn. eo-70 tm nsib. i góöu steinh. Til afh. strax. Verð 2,6 miflj. Urðarstígur. Ca 70 fm ib. i jarðh. Sérínng. Laus strax. Engar áhv. veðsk. Krummahólar — „pent- house". Mjög góð 2ja herb. fb. é 8. hæð i ryftuh. Storar suðursv. Laus eft- ir samkomul. Verö 2,6 mHJ. 3ja herb. íbúðir Langabrekka Kóp. Ca 100 fm fb. á jarðhæð. Sér- inng. Sórhfti. Tvibhús. Akv. sala. Laus eftir samkomul. Verð 3,7 mlllj. Raðhús Ásgarður. 140-150 fm raðhús á tveimur hæðum. Rúmg. bflsk. Endahus ( góðu ástandi. Mikið útsýni. Skipti æskileg á 3ja-4ra herb. ib. f Fossvogi eða Nýja miðbænum. Bugðulækur — sérbýli. Bgn á tveimur hæðum tæp. 115 fm f þribhúsi. Eign í mjög góðu ástandi. Suð- Ursv. i báðum hæðum. Sórinng og sórhiti BMc. Verö 7,6 ml»l YrSUfell. 140 fm raöhús ó einni hæð í góðu ástandi. Rúmg. bílsk. Verð 6,5 millj. Seljahverfi. 240 fm raðhús 0 tveimur hasðum m. innb. bflsk. Mjög gott fyrirkomul. Fullfrág. eign. Verð 7 mHJ. FlÚðasel. Vandað hús. ca 160fm + kj. Bílskýli. Ath. skipti á einbhúsi I Grafarvogi eöa Austurborginni. Uppl. á skrffst. Verð 6,6 mlllj. Skúlagata. 70 tm ib. á 1. hæð. Nýtt gler. Ágætar innr. Lftið áhv. Verð 3,1 míllj. Vesturgata. Rúmi. 60 fm ib. á 1. hæð. 40 fm fb. í kj. fylgir. Æskilegt að selja báðar ib. saman. Ekkert áhv. Verð 3,5 millj. Raðhús í Fossvogi. Vandað pallaraðhús ca 200 fm. Eígn í goðu ástandi. Mögul. 5 rúmgóð herb., baðherb. á báðum hæðum. Óskemmt gler. Bflsk. fytgir. Akv. sala. Verð 8,6 mlllj. Seltjarnarnes. 105 tm fb. i jarðh. (ekki kj.) við Mela- braut. Sérinng. Gott fyrírkomul. Hús i góðu ástandi. Ákv. sala. Afh. samkomul. 4ra herb. íbúðir Espigerði. Glæsil. ib. • 1. hæð með mikfu útsýni. Aðelns f skiptum fyrir raðhús f Foasvogl. Háale'itisbraut m. bflsk. 120 fm íb. i 3. hæð f enda. Sérhiti. Störar svalir. Gott fyrirkomul. Verð 4,8 millj. Alftahólar. 117 tm a>. i goðu ástandi i 5. hæð. Suðursv. Mikið útsýni. Vorð4,1 mHL Sérhæðir Sundlaugarv. — Sérh. ca 110 fm sórh. i t. hæð í fjórbhúsi. Sér- inng. Sérhiti. 35 fm bflsk. Verð 4,7 millj. Kársnesbraut — Kóp. em sérh. i tvíbhús ca 115 fm. Stór stofa, 3-4 svefnherb. Bilskrittur. Verð 4 mlllj. ij^ Kjöreigns/f Árimila 21. Einbýlishús FlatÍT. Glæsil. einbhús i einni hæð ca 155 fm auk þess bifrgeymsla 60 fm. Fráb. garður. Eign i góðu istandi i frib. stað. Verð ca 8,2 mlllj. Brúnastekkur Einbhús ca 160 fm að grfl. Innb. bflsk. i jarðhæð. Stór gróin lóð. Húsið er f mjög göðu ástandi. Mögul. i stækkun. Allar frekari uppl. og teikn. i skrífst. Akv. sala. Eignask. hugsanleg. Seljahverfi Glæsil. húseign ca 250 fm auk þess tvöf. bflskút. A miðhæð eru stotur, eld- hús, herb., snyrting og þvottah. A efstu hæð eru 3 svefnherb., baðherb., fjöl- skytduherb. og mjög stórar svalir. A jarðh. eru mögul. i seríb. Vandað fullb. hús. Fallegur garður. Mikið útsýni. Garðabær. 130 fm einb- hús i einni hæð. Húsið er timburhús og ninast fullb. Vand- aður frig. Stór lóð. 80-90 fm steyptur bilsk. Góð staðs. Akv. sala. Afh. samkomul.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.