Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 23. OKTÓBER 1987 29 Ráðherra einn getur leyst málið með því að heimila slátrun - segir Matthías Bjarnason alþingismaður um sláturhúsdeiluna á Bfldudal Hljómar frá Keflavík. Keflavík: Þekktir tónlistar- menn frá Suðurnesjum skemmta í Glaumbergi PJÓRTÁN þjóðkunnir tónlistar- menn, allir frá Suðurnesjum, skemmta matargestum Glaum- bergs í Keflavfk f dag, föstudag, frá klukkan 19. Dagskráin nefn- ist Tekið á loft f Glaumbergi og verður endurtekin nœstu föstu- dags- og laugardagskvöld. í tengslum við skemmtunina útveg- ar skemmtistaðurinn hópferðabíla fyrir stærri hópa frá höfuðborgar- svæðinu og gerir tilboð fyrir fyrir- tæki og félagasamtök utan af landi. Hótel á Suðumesjum veita einnig gestum skemmtistaðarins afslátt. Meðal Keflvísku tónlistarmann- anna verða: Einar Júlíusson, Anna Vilhjálmsdóttir, Jóhann G. Jóhanns- son, Gunnar Þórðarson, Rúnar Júlíusson, Engilbert Jensen, Erling- ur Björnsson, Magnús Kjartansson, Magnús Þór Sigmundsson, Jóhann Helgason, Finnbogi Kjartansson og fleiri. Húsið opnar fyrir aðra en matar- gesti klukkan 23.00 og þá leikur Hljómsveit Magnúsar Kjartansson- ar fyrir dansi. „ÉG GERÐI það alls ekki með glöðu geði að flytja þetta frum- varp, en úr þvf sem komið var, eftír að embættísmenn höf ðu hag- að sér jaf n illa og þeir gerðu, var ekki hægt að vekja athygli á þessu máli með ttðrum hætti," segir Matthfas Bjarnason alþingismaður er rætt var við hann um slátur- húsmálið á Bfldudal. „Málið er f óefni komið, reyndar fyrir lðngu, og landbúnaðarráðherra einn get- ur leyst úr þvf með. þvf að heimila slátrun og fá dýralækni tíl að fara þegar f stað vestur og þá mun ekki standa á mér að draga f rum- varpið til baka." Matthías er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins um að heimila slátrun á Bfldudal f haust. Frumvarpið er nú til umfjöllunar f landbúnaðar- nefnd neðrí deildar. Nefhdin fundaði um málið f gærmorgun og kallaði þá til ýmsa umsagnaraðila. Ekki er búist við að frumvarpið komi til ann- arar umræðu fyrr en eftir helgi. Matthías sagði að á sfnum tfma hefði verið tilbúið leyfisbréf 5 fand- búnaðarráðuneytinu fyrir sláturhúsið á Bíldudal og þar með hefði ráðu- neytið verið búið að fullnægja heil- brigði8kröfum. Bréfið hefði hins vegar aldrei verið undirritað þar sem dýralæknirinn sem búið var að fá til að heilbrigðisskoða kjötið hefði hætt við að fara. „Ég tel að ef það var alltaf ætlun setts yfirdýralæknis að veita ekki meðmæli með sláturleyfi f ár hefði héraðsýralæknir ekki átt að gera kröfur um lagfæringar," sagði Matt- hías. „Síðan kom annar dýralæknir með nýjar kröfur, sem heimamenn uppfylltu tafarlaust að þvf leiti sem þeir gátu. Eigendurnir eru bændur sem hafa ekki verið taldir tekjuhá stétt og hafa þeir orðið fyrir miklum útgjöldum við endurbætur hússins. Meirihluti sláturhúsa með undanþáguleyfi 18 löggild sláturhús og 29 með undanþágu MEIRIHLUTI sláturhusa lands- ins störfuðu samkvæmt undan- þágu f sláturtíðinni f haust. 48 sláturhús sóttu um leyf i tíl slátr- unar og fengu öll leyfi nema eitt, sláturhús Sláturfélags Arnfirð- inga á Bildudal. 18 sláturhus hafa lðggildingu tíl sauðfjár- slátrunar og 29 tíl viðbótar fengu undanþágu þar sem þau full- nægja ekki öllum þeim kröfuin sem gerðar eru tíl sláturhúsa. Löggiltu sláturhúsin eru: Slátur- félag Suðurlands á Selfossi, Kirkju- bæjarklaustri, Vfk í Mýrdal, Laugarási og Hvolsvelli, Kaupfélag Borgfirðinga í Borgarnesi, Kaup- félag Hvammsfjarðar í Búðardal, Kaupfélag Dýrfirðinga á Þingeyri, Kaupfélag Steingrímsfjarðar á Hólmavík, Kaupfélag Hrútfirðinga á Borðeyri, Kaupfélag Vestur- Húnvetninga á Hvammstanga, Sölufélag Austur-Húnvetninga á Blönduósi, Kaupfélag Skagfirðinga á Sauðárkróki, Kaupfélag Eyfirð- inga á Akureyri, Kaupfélag Þingey- inga á Húsavík, Kaupfélag Norður-Þingeyinga á Kópaskeri, Sláturfélag Suðurfjarða á Breið- daisvfk og Kaupfélag Austur-Skaft- fellinga á Höfn. Undanþágusláturhúsin eru: Slát- urfélag Suðurlands við Laxá, Hólmkjör hf. f Stykkishólmi, Kaup- félag Saurbæinga á Skriðulandi, Kaupfélag Króksfjarðar á Króks- fjarðarnesi, Sláturfélag Vestur- Barðstrendinga á Patreksfirði, Kaupfélag Önfirðinga á Flateyri, Verslun Einars Guðfinnssonar í Bolungarvfk, Kaupfélag ísfirðinga á ísafírði, Kaupfélag Strandá- manna á Norðurfírði, Kaupfélag Bitrufjarðar á Óspakseyri, Verslun Sig. Pálmasonar á Hvammstanga, Slátursamlag Skagfirðinga á Sauð- árkróki, Kaupfélag Eyfirðinga á Dalvík, Kaupfélag Langnesinga á Þórshöfn, Kaupfélag Vopnfirðinga á Vopnafirði, Verslunarfélag Aust- urlands f Fellabæ, Kaupfélagið Fram á Neskaupstað, Kaupfélag Héraðsbúa á Reyðarfirði, Egilsstöð- um og Fossvöllum, Kaupfélag Fáskrúðsfjarðar, Kaupfélag Aust- ur-SkaftfelIinga, Kaupfélag Beru- fjarðar á Djúpavogi, Sláturhúsið Vík hf. í Vík í Mýrdal, Versl. Frið- riks Friðrikssonar í Þykkvabæ, Búrfell á Minni Borg, Höfn hf. á Selfossi, Kaupfélag Suðurnesja í Grindavík og Kaupfélagið Þór á Hellu. Selfoss: Kór Fjölbrauta- skólans með Sinf óní- unni í íþróttahúsinu Selfoasi. KÓR Fjölbrautaskólans á Sel- fossi syngur með Sinfóníuhljóm- sveit í slands á tónleikum hennar í íþróttaliúsinu á Selfossi i kvöld klukkan 20.30. Kórinn mun syngja tvö kórverk eft- ir Verdi, Fangakórinn úr Nabuko og Sígaunakórinn úr II Trovatore. í kórnum eru 50 manns, þar á meðal nokkrir fyrrverandi kórfélag- Stjórnandi kórsins, Jón Ingi Sig- urmundsson, hefur æft kórinn af kappi undanfarnar 3 vikur fyrir þessa tónleika og tónleika hljóm- sveitarinnar í Keflavík f gær þar sem kórinn söng. Það er Páll P. Pálsson sem stjórn- ar Sinfóníuhh'ómsveitinni og kórnum á tónleikunum f kvöld. Sig. Jóns. Morgunblaolð/Sigurður Jónsson Jón Ingi Sigurmundsson stjórnandi kórsins. Kór Fjölbrautaskólans á sfðustu æfingunni fyrir tónleikana með Sinfóniuhljómsveitínni. Sfðan er það samþykkt, eftir að ég hreyfi þessu máli utan dagskrá á Alþingi, að þeim er boðið að slátra fé sínu á Patreksfirði. Nú liggur það fyrir að sauðfjárslátrun er búin á Patreksfirði, eins og víða í slátur- húsum landsins, og starfsfólkið hætt- - og fólkið sem ætlaði að vinna í slátur- húsinu á Bfldudal ekki tilbúið til að fara að vinna við slátrun á Patreks- firði. Hvað á þá að gera við þessar skepnur? Á að láta þær ganga úti f vetur? Út yfir allt taka þó viðbrögð ein- stakra þingmanna, jafnvel f bænda- stétt, og Stéttarsambands bænda, sem taka alveg undir með yfírdýra- lækni og ganga þvert á hagsmundi og réttindi þessarra fjölskyldna við Arnarfjðrð. En mest af öllu gremst mér þó það bréf sem settur yfirdýralæknir sendi alþingismönnum og ákveðnir þingmenn hafa smjattað á eins og sælgæti. Það virðist hafa komist inn hjá þeim sem ekki þekkja til að mik- ill sóðaskapur sé ( þessu kauptúni. Ég vil mótmæla vinnubrögðum bréf- ritara og þessarra sögumanna. Ég þekki miklu betur til Bfldudals en þeir og futtyrði að þar er snyrtilegt og gaman að koma. Fólkið sem þar býr er samheldið f að fegra staðinn. Þar er rekið frystihús sem er til fyrir- ¦ myndar og rekið af myndarskap. öll starfsemi þarna fær vatn úr sömu vatnsleiðslu og sláturhúsið og fólkið sem staðinn byggir. Starfsemin í sláturhúsi Sláturfé--'Jt lags Arnfirðinga hefur verið til fyrirmyndar þau ár sem ég hef þekkt þar til. Þar hefur verið dugmikill og hirðusamur sláturhússtjóri sem og annað starfsfólk sem hefur unnið þarna árum saman. Afurðir slátur- hússins hafa verið eftirsóttar og sömu viðskiptamenn árum saman. Ég get því vel skilið þá miklu gremju sem er á Bfldudal eftir þessi óverð- skulduðu ummæli um sláturhúsið og staðinn f heild. Hvaðan yfirdýralækn- ir fær upplýsingar um rottugang á Bfldudal væri gaman að vita. Ef ég væri landbúnaðarráðherra myndi ég krefja hann skýringa á þessu og bréf- inu f heild," sagði Matthías Bjarna- Brotist inn í Verknámshús Fjölbrautaskóla Suðurnesja KefUvOc " BROTIST var inn f verknáms- hús Fjölbrautaskóla Suðurnesja við Idavelli aðf aranótt miðviku- dags og þaðan stolið 7 þúsund krónum. Að sögn lögreglunnar komst þjófurinn eða þjófarnir inn í húsið með þvf að losa um stormjárn f glugga sem var notaður sem inn- komuleið. Engin teljandi spjöll voru unnin f innbrotinu. Lögreglan biður þá sem hafa orðið varir við grun- samlegar mannaferðir f nágrenni skólans þessa umræddu nótt að hafa samband við rannsóknarlög- regluna í Keflavík. _ gg Leiðrétting í GREIN sem birtíst f blaðinu á miðvikudaginn, 21. október, um ræðukeppni milli Verslunarskól- ans og Fjölbrautarskólans í Garðabæ, var rangt faríð með föðumafn eíns keppandans. Var ein þeirra er héldu ræður sögð heita Margrét Einarsdóttir. Hið rétta er að Margrét er Hrafns- dóttir og biðst blaðið velvirðingar á þessum mistökum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.