Morgunblaðið - 09.04.1988, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 09.04.1988, Blaðsíða 9
MÖÍÍGÚÍ&Í^tó: ÖÚbÍRDÁGUR '9. AÍPR^ 'iM • ^ Greiðslukjör í sérflokki á bílum í eigu Heklu 25% út - eftirstöðvar í allt að 18 mánuði VW OOLF QL '88 Ek. 4 þ/km. 5 gíra. 3 dyra. Vökvast. Útv./segulb. Blásans. V.rO: TOO VW GOLF OTI '87 Ek. 26 þ/km. ' 5 gfra. 3 dyra. Útv./segulb. Toppl. Hvftur. V»rA: 7SO þú». VW QOLF CL '88 Ek. 38 þ/km. 5 gira. 3 dyra. Brún- sans. V»r£: &-o þú». VW JETTA CL '86 Ek. 29 þ/km. 4 dyra. 4 gfra. Sum- ar/vetrard. Grœnsans. Verð: K20 þú». VW JETTA QL '87 Ek. 27 þ/km. 4 glra. Útv./segulb. Sumar/vetrard. Hvítur. VmrA: 6SB þú». VW JETTA CL '86 Ek. 31 þ/km. 4 dyra. Sjólfsk. Útv./segutb. Sumar/vetrard. Rauö- ur V«r»: B20 þú«. VW PASSAT CL '87 Station. Ek. 20 þ/km. 5 dyra. 5 gíra. Útv./segulb. Sumar/vetrard. Gull- sans. V—rð: TBO þús. RANQE ROVER VOQUE '84 Ek. 76 þ/km. 4 dyra. Sjálfsk. Útv/segulb. Sumar/vetrard. Sílfur V»rð: 11GO þú». MMC QALANT QLS '86 Ek. 24 þ/km. 4 dyra. Sjálfsk. 2000 cc. Útv./segulb. Hvltur V-rö: ezo þö«. MMC OALANT QLX '86 Ek. 29 þ/km. Útv./segulb. Sum- ar/vetrard. D.blár. V»r MMC LANCER EXE '87 Ek. 26 þ/km. 5 g(ra. Otv./segulb. Hvitur. V«rð: BOO þÚK. MMC LANCER QLX '87 Ek. 15 þ/km. 5 gfra. Útv./segulb. Gullsans. V.rð: 480 þú». ^MLc jfMTir* L-->* »¦»«¦.'''¦»»•¦' í g# piíHi*- .«<K"*' át RANQE ROVER '86 Ek. 17 þ/km. 6 gtra. 4 dyra. Útv./segulb. Hvitur. V»rð: 1300 \mw QMC JIMMY '88 Ek. 5 þ/km. 3 dyra. Sjalfsk. Útv./segulb. Rauður. Verð: 1600 þu«. SU6ARU SEDAN '86 Ek. 55 þ/km. Sjálfsk. 4 dyra. Rauö- ur. Vorð: SIO þúa. SUBARU STATION '87 Ek. 1 3 þ/km. Sjálfsk. Blésans. Verð: TOO þú». DAIHATSU CUORE 4X4 '87 Ek. 15 þ/km. 5 gíra. 3 dyra. Útv./segulb. Sllfur. Verð: 320 þú». FORD SIERRA 1600 '87 Ek. 17 þ/km. 3 dyra. 5 gira. Toppl. Rafmagnsrúöur. Rauöur. V»rð: eoo þú». BRAUTARHOLTI33 - SÍMI69 56 60 KAUPMNG HF VEXTIR Á ; VERÐBRÉFAMARKAÐI Víkan 3.-9. apríl 1988 Tegundskuldabréla VextirumHam Vextk verðtryggingu % atts % Einingabréf Einingabréfl Einingabréf2 Einingabréf3 Lífevrisbréf 12,7% 10,2% 25,0% 12,7% 31,7% 28.8% 46,1% 31.7% Spariskírteini ríkissjóðs lægst hsest 7,2% 8,5% 25,3% 26.8% Skuldabréf banka og sparisjóða lægst hæst 9,7% 10.0% 28,2% 28,6% Skuldabréf stórra fyrirtækja Lindhf. Giitnirhf. Slárurfélag Suðuriands l.fl. 1987 11,0% 11,1% 11.2% 29,7% 29,8% 30,0% Verðtryggð veðskuldabréf lægst hæst Fjárvarsla Kaupþings 12,0% 15,0% 30,9% 34,4% mismunandi eftir samsetn- ingu verðbrefaeignar. Heildarvextir annarra skuldabréfa en Einingabréfa eru sýndir miðað við hækkun lánskjaravísitölu sfðastliðna 3 mánuði. Raun- og nafnávöxtun Eíningabréfa og Lífevrisbréfa er sýnd míðað við hækkun þeirra síðastliðna 3 mánuðt Flest skuldabréf er hægt að endurselja með litlum ryrirvara. Ein- ingabréferuinnleyst samdægurs gegn 2% innlausnargjaldi hjá Kaupþíngi og nákkrum sparisjóðanna. Spariskírteini eru seld á 2-3 dögum og flest önnur skuldabréf innan tveggja vikna. Fé f Fjárvörslu Kaupþings er oftast hægt að losa innan viku. V Vörngegn háumvöxtum Mánaðanrit Fjárfest- ingarfélagsins, Verð- bréfamarkaðurinn, fjall- ar ineðal annars uni það, „hvernig lántakendur geta varið sig gegn haum raunvöxtum og jafnvel snúið þeim sér i hag siðar". Orðrétt segir i f réttahugleiðiiigu ritsins: „Dæmi: . Ung hjón hyggjast kaupa sér litla íbúð fyrir 2,5 m.kr. og ætla að leggja fram 1 m.kr. af eigin sparnaði i þvf skyni. Miðað við 5% f asta raun- vexti og 10 ára lán á eft- irstöðvum verður fyrsta árs og jafnframt hæsta greiðsla af láninu kr. 225.000.- (150.000.- af- borgun og 75.000.- vext- ir). Þessi. greiðsla er sú hæsta, sem hjónin treysta sér tíl að standa straum af á viðkomandi árí. Skömmu áður en kaupin attu sér stað, hækkuðu hins vegar raunvextir lánsins um 10% pa., en við það hœkkaði fyrsta árs greiðsla i kr. 300.000.- eða um kr. 75.000.-. Hvernig geta hjónin mætt þessari auknu greiðslubyrði án þess að auka vinnutekjur sinar? Jú, með þvi að fresta kaupunum og ávaxta sparnað sinn á 10% vöxt- um, i stað þess að skulda á þeim, eða þar til sparn- aðurinn hefur vaxið nægilega til að minnka lánsþorfina, þannig að fyrsta ars greiðsla láns- ins verði óbreytt þrátt fyrír vaxtahækkunina. Með einfaldri jöfnu má finna út, að ungu hjónin þyrftu að auka sparnað sinn eða eigmfjárrram- lag, það er að draga úr lantöku sinni, sem nemur kr. 375.000.-. Það teeki þau f lengsta lagi rúmt ár að ná þessu markmiði miðað við að þau Iegðu tíl hliðar af launum sinum á tímabilinu jafn mikið og þau hefðu að öðrum kostí greitt í af- borganir og vexti, eða kr. 225.000.- á ári miðað við 10% raunvextí og þegar tíllit hefur verið mMmmmm—m—mmm—m—m—mm—m—m—^^ M°ra 1988 JHáir raunvextir þurfa ekki að íþyngja lántakendum Krefiast breyttra vinnubragða I sfðustu tveiimif fretubrtlum | hefur verið r*u -l' íuitef» um I va.um.iin h«f il*ndiof:hvcrTug , ttmwmlM*- fe,ut Mn4w ""*"" 1 nuðUð að urkkun penr» með óbcinum aðgcrðum W ct tjó»». t.unveW.r munu haldaM „Þoltnmssðin þniulir vinnur alUr** *Mt *_¦»*» Unf. h]«n hyg£j-» k»«P- * '"" ibúð lyrir 2.5 mkr. of ** ¦» f --íb I ... kr 75.0UU vexlif) "*«*" teCgui fr-m I «¦-«¦ • ffi ILaL c. u. hxM*. «="> hj^"1 s% f**» sísSííJSiS m -- «¦skðmmu **" 1 cftrr»toð*-unum vcrður 1*>- m - VK~"* og ,.lnfr-mt h»i- ¦"•«¦ « Frh .m,- lirúm. kr- 225.000 (150.000 mfb.J_____________^_________ Lán, vextir - og sovézkt ævintýri Staksteinar staldra í dag við tvennt: 1) fréttahugleiðingu um raunvexti í „Verðbréfamarkaðinum" og 2) sérkennilega baksíðu- frétt í Þjóðviljanum um „dulnefndan Davíð" Odessuborgar í Úkraínu. tekið til vaxta af eigin- fjarframlaginu. Ungu hjónin komast með ððr- um orðum klakklaust á Ieiðarenda, að vísu seinna, en ömgglega, með vönduðum vinnu- brögðum, hafandi f huga að „þolinmæðin þrautír vinnur ailar". Það sem skiptir heldur ekki litlu mali hér, er að þau eiga nú meir f nýju ibúðinni við kaupin en þau hefðu gert fyrir vavtahnpklnnlina Á VÍSS- an hátt má segja, að þessi hjón séu dæmu um fjðl- marga aðila, sem svipað er nú istatt um. Dæmið segir jafnframt, hvað þeir ættu að gera, sem tíl dæmis bí ða ef tir lani frá húsnæðisstofnun, sem kemur sfðar og þá ef til vill á hærri vöxt- um." Niðurstaðan, sem hðf- úndur kemst að er þessi: „Sparið fyrst, takið svo lanin." „Égámér draiim"! Þjóðviljinn, „málgagn sósialisma, þjóðfrelsis og veikalýðshreyfingar", birtir svorujóðandi rammafrétt á baksfðu f gær undir fyrirsögninni: „Davf ð hér og Davið þar — Davíð allsstadar"! „Þau eru ófá ljóðin sem íbúar Odessuborgar i Sovétíýðveldinu Ukr- ainu hafa ort og þulið kastaníum sfnum tíl dýrðar. Háar og rignar- legar brydda þær feg- ursta breiðstræti hafnar- borgarinnar og standa heiðursvörð um hvern þann er ferðast með strandlengjunni. En trjadruslur þessar særðu fegurðarskyn höf- uðarldtekts borgarinnar, valdamanns sem ekki er úr vegi að dulnefna „Davið". Honum þótti þær skyggja á ýmis stór- merk mannanna verk. Þar eð honum hug- kvæmdist ekki að aðrir kynnu að vera sér ósam- mála eða lét sig það engu varða sendi hann jarðýt- ur kastanfnnnm til höf- uðs. Þrjú tré lágu f valnum þegar borgarbúar urðu þess áskynja, hvað Dabbi var að bralla. f skyndi var efnt til mestu mót- mæla i sögu Odessuborg- ¦ ar. Niðurstaðan? Borgar- stjórnin iðraðist gjörða sinna og lofaði bót og betrun. „Davfð" var rek- inn." Undir fréttinni stend- iii". ReuterAks. Þessi stílfærða frétt segir maske meira um höfund hennar og miðil en kast- aníur i „Sovétlýðveldinu Úkrainu". Hún færir les- endum heún sanninn um hvað „bryddar breið- strætí" frétta f Þjóðvuj- anum — og „stendur heiðursvörð" um frá- sagnir hans. Þær eru ófá- ar fréttírnar sem liggja f Þjóðviljavalnum eftír jarðýtur þráhyggjunnar. Þeir Þjóðviljamenn eíga sér greinilega ásæk- inn draum, sem læðist inn i f réttír þeirra og frásagnir. En einhvers- staðar stendur: „$ draumi sérhvers manns er fall hans falið . . ." Y-áttu þér bregÖa Velkomin á HÓTEL tgLMD Stórglæsilegt kaffihlaðborð verður ífétagsheimili Fáks, Víðivöllum, 9. aprflkl. 15.00. Kvennadeiídín. Borgarf ulltrúar Sjálfstæðis- flokksins verða til viðtals í V al- höll, Háaleitisbraut 1, á laugar- dögum f rá kl. 10-12. Er þar tekið á móti hvers kyns fyrirspurnum og ábendingum og er öllum borg arbúum boðið aö notfæra sér viðtalstíma þessa. Laugardaginn 9. apríl verða til viðtals Júlíus Hafstein, formaður íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur, umhverfismálaráðs og ferðamálanefndar og í stjórn Dagvistar barna, Helga Jótianns-. dóttir, í stjórn umferðanefndar og SVR og Ingólfur Sveinsson, í stjórn heilbrigðisráðs og Sjúkrasam- lags Reykjavíkur.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.