Morgunblaðið - 09.04.1988, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 09.04.1988, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 9. APRÍL 1988 Strengjasveit Tónlistarskólans á tónleikum annað kvöld Rússnesk fliygli, en einníg léttleiki og glæsibragur Morgunblaðið/Bjami Gunnar Kvaran sellóleikari. Gunnar Kvar- an sellóleik- ari á Háskóla- tónleikum Einn er sá fastur liður í tónlist- arlífi höfuðborgarinnar, sem ekki fer mikið fyrir, en heldur þó sínu. Um það bil annan hvern miðviku- dag þann tíma sem Háskólinn starfar eru haldnir Háskólatón- leikar í Norrœna húsinu kl. 12.30. Sumsé hádegistónleikar, sem standa í um það bil hálftíma. Nægilegur tími til að komast í andlegt samband við tónlistina sér til sálareflingar og -trausts í erli og ferli dagsins. Næstkomandi miðvikudag á venjulegum stað og tíma leikur Gunnar Kvaran verk fyrir ein- leiksselló. Þá dettur visast ein- hverjum Bach í hug og mikið rétt Gunnar leikur einmitt svítu nr. 5 í C-moll fyrir einleiksselló en alls samdi Bach sex slfkar. Það hefur margt og margt verið ritað og rætt um þessar svítur hans Bachs, svo þarna gefst kærkomið tækifæri til að heyra og hlusta eftir snilli Bachs, sem vísast skilar sér vel í leik Gunn- ars. Á MORGUN, sunnudag, heldur Strengjasveit Tónlistarskólans tónleika f Bústaðakirkju undir stjórn Marks Reedmanns. Sann- arlega ánægjulegt að aftur skuli vera komin upp strengjasveit við skólann, minnug ágœtrar frammistöðu hóps, sem Reed- mann stjórnaði hér einu sinni. Dagskráin á morgun er einkar áhugaverð, verk eftir Sjostakov- itsj og eldri landa hans, Tsjœkofský. En áður en er hugað að verkun- um, víkjum þá ögn að flytjendun- um. Þau eru öll nemendur við Tón- listarskólann, utan hvað Richard Korn bassaleikari styrkir hópinn, sex á fiðlu, þrír á lágfiðlu, þrir á selló og tveir á bassa. Nemendurn- ir eru allir langt komnir og orðnir þaulæfðir, meðal annars úr Sin- fóníuhljómsveit æskunnar. Stjórn- andinn velur í sveitina og allt eru það nemendur, sem stunda námið í fullri alvöru og vilja leggja sig alla fram, svo þarna getur að lfta fólk, sem örugglega á eftir að setja svip sinn á tónlistarlífíð hér f framt- fðinni. Enginn efi á því... Dmitry Sjostakovitsj fæddist 1906, dó árið 1975, og lifði og starfaði á umrótatfmum f heimal- andi sfnu, Sovétrfkjunum. Var ýmist inni á gafli hjá valdhöfum eða úti f kuldanum. Saga hans er þvf rækilega samtvinnuð því sem gerðist f kringum hann og hún hefur meðal annars verið sögð á eftirminnilegan hátt f bók, sem Solomon Volkov gaf út 1979. Test-: imony heitir hún á ensku. í ævi- sögu sinni segir söngkonan Galina Visjnefskaja, eiginkona Rostrópo- vitsj, heilmikið af vini sínum Sjos- takovitsj, um Iff hans, hvernig maður hann var og hvernig vinátt- an við hann breytti lífí hennar og opnaði augu hennar fyrir landi þeirra og þjóð. Tilfinningaþrungin lýsing eins og Rússum er einkar lagið... Sjostakovitsj samdi fimmtán strengjakvartetta, þar af sjö sfðasta áratuginn sem hann lifði. Verkið sem Strengjasveitin flytur er útsetning 8. kvartettsins fyrir Mark Reedman með Strengja- sveit Tónlistarskólans á æfingu um daginn. litla kammersveit. Verkið er samið f minningu þeirra sem féllu f seinni heimsstyrjöldinni, en hörmungam- ar sem gengu yfir landið á þeim árum mörkuðu tónskáldið mjög, eins og fleiri landa hans. Eins kon- ar sorgaróður til hinna föllnu. Vegna þess að það var skrifað sem kvartett krefst það náins samspils, eins og öll kammertónlist. Auk þess krefst það mikils f tónmynd- un, góðri stjórn f að halda löngum, seigum tónum og eins f tónalitun- um. Vel valið verk til að efla tónlist- arfólkið unga og auka reynslu þess og þekkingu ... og áheyrendur svo heppnir að fá tækifæri til að auka þekkingu sína og reynslu í leið- inni. Tónskáldið hefur sjálft sagt um verk sín að „með því að fara Ur Morgunblaðið/Sverrir tónlistarlífinu Sigrún Davíðsdóttir í saumana á tónlist minni, komist þið að öllum sannleikanum um mig sjálfan, bæði sem mann og lista- mann". Leggið því eyrun vel við það sem gefur að heyra... Verkið eftir Tsjækofský er allt annars eðlis, þó engan veginn auð- velt, heldur reynir á aðra hluti f spilamennskunni. Það er serenaða fyrir strengi og létt yfir henni. Ekki eins tilfinningahlaðið verk og það fyrra. Þar er að finna undur- fagran hægan kafla og vals á Tsjæ- kofska vfsu. Verkið bíður flytjend- um upp á að spreyta sig á ýmsum tæknilegum fyrirstöðum, Ifka fullt af nótum ... Og þegar svo fáir spila eins og f Strengjasveitinni, þurfa allir að vera býsna góðir. Ekki hægt að skýla sér bak við næsta mann, svo sérhver þarf að spila eins og einleikari. Sfðar f mánuðinum spilar Strengjasveitin á próftónleikum skólans. Einhverjir meðlimanna eru á förum, en kjarninn verður eftir og á vonandi eftir að gieðja okkur með góðum leik og spennandi verk- efhavali næsta vetur undir stjórn meistara sfns, Mark Reedmanns. En f bili þurfum við aðeins að hafa biðlund þangað til annað kvöld... Þorsteinn Gauti Sigurðsson píanó- leikari á tónleikum í London Ein þeirra samtaka, sem er að finna f tónlistarheúninum eru evrópsk samtök píanókennara, European Piano Teachers Association, EPTA. Samtökin voru stofnuð 1978, eru starfandi f tólf Evrópulöndum, en meðlimi er lfka að finna f öðrum löndum en þessum tólf og stöku austur- evrópskir kennarar hafa tengst samtökunum. Einnig hafa kenn- arar f Bandarfkjunum, Japan og Ástralíu samband við EPTA. Markmið samtakanna er þríþætt: Að bæta píanókennslu, að auka samband pfanókennara og pfanóleikara og að skipuleggja ráð- stefnur og vinnustefnur, þar sem pfanókennarar geta komið saman og skipst á hugmyndum og miðtað reynslu sinni um pfanókennslu. Á samkomunum er lögð sérstök áhersla á að bjóða ungum og efhi- legum pfanóleikurum að halda tón- leika. Arlega er yfírleitt mót í Lon- don en auk þess fundir f öðrum löndum. Samtökin eru byggð upp eins og önnur ámóta samtök með stjórn og stjómarmönnum frá þátttökul- öndunum. Auk þess tengist þeim hópur velvildarmanna og þar er að finna nöfn þekktra tónlistarmanna. Nægir að nefna menn eins og Ash- kenazí, Alfred Brendel, Peter Frankl, John Ogdon og Rudolf Serkin til að gefa til kynna að sam- tökin eru studd heilshugar af öflugu tónUstarfólki. EPTA gefur út hið ágætasta tímarit, Piano Journal, sem er dreift til félaga og það eitt ætti að vera ærin ástæða til að ganga í samtökin. í ritinu eru ágæt viðtöl við píanóleikara og kennara, grein- ar um pfanókennslu, ritdómar um bækur, og ekki sfst er reynt að geta um allt kennsluefni og nótur, sem píanókennarar gætu haft gagn af. íslenskir pfanókennarar starfa í Evrópusamtökunum og hér er starfandi deild innan samtakanna. Halldór Haraldsson er formaður íslandsdeildarinnar. Allmargir kennarar hafa sótt samkomur EPTA héðan, bæði sér til fræðslu og eins haldið þar tónleika. Halldór Haraldsson hélt fyrirlestrartónleika um íslenska pfanótónlist 1979 og tónleika árið eftir ásamt Gfsla Magnússyni pfanóleikara. Jónas Ingimundarson hefur bæði haldið tónleika á samkomu EPTA og Morgunblaðið/Bjarni Þorsteinn Gauti Sigurðsson kynnt fslenskt pfanókennsluefni. Anna Áslaug Ragnarsdóttir, Guð- mundur Magnússon og nú sfðast Þorsteinn Gauti Sigurðsson hafá öll komið fram á tðnleikum samtak- anna. Eins og kom fram hérna að ofan voru samtökin stofnuð 1978, en um daginn var haldið upp á tfu ára afmælið f sal Guildhall School of Music and Drama f Barbican-lista- miðstöðinni. Sá skóli hefur alla tfð verið nátengdur samtökunum, því kennari þar, Carola Grindea, var einn helsti hvatamaður að stofnun þeirra. Þann 14. febrúar sl. var haldið EPTA pfanó-maraþon, sem svo var kallað. Þarna var verið að allan daginn og meðal annars voru fimm ungir pfanóleikarar fengnir til að spila fyrir samkomuna, hver með um hálftíma dagskrá. Þeir voru frá Finnlandi, Austurrfki, Þýskalandi, Belgfu og íslandi. Sá var Þorsteinn Gauti Sigurðsson. Um kvöldið hélt svo enski pfanó- leikarinn John Lill tónleika. Nafn hans hljómar kunnuglega f eyrum þeirra, sem eitthvert veður hafa af pfanóleik og -leikurum og Lill hefur meðal annars haldið tónleika hér. Þorsteinn Gauti spilaði verk eftir Rahmanfnov og Skrjabín, verk sem hann er búinn að vera með f puttun- um um skeið. Spilaðu þau hann meðal annars á tðnleikum í Nor- ræna húsinu fyrir jól. Hann spilaði næstsíðastur af þeim ungu pfanó- leikurum sem voru fengnir til að spila þennan dag og sá eini, sem var klappaður upp og fenginn til að spila aukalag. Ekki verra, þegar haft er f huga að salurinn var skip- aður fólki sem allt er á einhvern hátt sérfrótt um píanóleik. Svo for- frömuð samkoma kann að verka letjandi á einhverja. Að minnsta kosti var þýski fulltrúinn, sem spil- aði síðastur, sumsé á eftir íslend- ingnum, rennsveittur um lófana og skjálfandi á beinunum og hefur Ifklega ekkert munað um að taka á sig taugatitringinn fyrir Þorstein, ef einhver var, svo hann sté beint inn f tónlistina um leið og hann tók á hljóðfærinu. Á næstunni gefast nokkur tæki- færi til að heyra Þorstein Gauta leika. í enda aprfl, eða maf spilar hann f kvartett á tónleikum Kamm- ermúsfkklúbbsins, spilar þar ásamt Laufeyju Sigurðardóttur, fiðluleik- ara, Helgu Þórarinsdóttur, lágf- iðluleikara, og Richard Talkovskfj, sem öll leika með Sinfónfunni okk- ar og víðar. Kvartettar eftir Brahms og Mahler verða á dagskrá auk þess sem strengialeikararnir flytja Beethoven-tríó. I maí verður Þorsteinn Gauti með einleikstón- leika, spilar Liszt og fleira gott og á Listahátíð f júní leikur hann með hljómsveit undir stjórn Hákonar Leifssonar, frumflytur verk eftír Leif Þórarinsson. Slær auk þess á aðra strengi á Listaliátíð og spilar í jazzkvintett. Greinilega ýmislegt forvitnilegt áheyrnar og þá er ekk- ert annað en að leggja við eyrun þegar þar að kemur, fyrst á tónleik- um Kammermúsíkklúbbsins. A
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.