Morgunblaðið - 09.04.1988, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 09.04.1988, Blaðsíða 14
i" 14 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 9. APRÍL 1988 Skemmtileg afmælissýning Frímerki Jón Aðalsteinn Jónsson Dagana 18.-20. marz sl. var haldin frímerkjasýning í sýningar- sal ASÍ til þess að minnast 20 ára afmælis Landssambands íslenzkra frímerkjasafnara. Sagt hefur verið svo rækilega frá aðdraganda þess- arar sýningar í frímerkjaþáttum, að þess gerist ekki þörf að fjölyrða frekar um hann t þessum þætti. Aftur á móti er sjálfsagt að segja nú nokkru ger frá sýningunni LÍFIL 88, þegar hún er um garð gengin, þó að ekki væri nema vegna þeirra safnara utan Reykjavíkur, sem áttu þess ekki kost að skoða hana. Sýningin var opnuð kl. 17 föstu- daginn 18. marz með stuttu ávarpi formanns sýningarnefndarinnar. Að því búnu skoðuðu gestir sýning- arefnið, sem var ótrúlega fjöl- breytt. Var mikið af því þess eðlis, að það höfðaði meira til almennings en oft áður. Hér voru t.d. mjög skemmtileg mótif-söfn og eins unglingasöfn, en hins vegar ekki eins sérhæfð söfn og oft áður. Er engum vafa undirorpið, að tiltölu- lega einfalt efni og oft mjög skemmtilegt fyrir skoðandann dregur miklu frekar að en mjög þröngt svið, sem getur engan veg- inn boðið upp á mikinn fjölbreyti- leika fyrir venjulegt auga. Enda þótt ég sjálfur hafi haft gaman af tiltölulega þröngu sviði í minni söfn- un og fremur erfiðu viðfángs og fengið út úr því verulega ánægju, er mér vel ljóst, að það höfðar alls ekki almennt til safnara. Og oft verður það sízt til að laða þorra manna að frímerkjasöfnun, þegar boðið er upp á mjög afmarkað sýn- ingarefni, þar sem sýndar eru margar prentanir sama merkis og afbrigði innan hverrar prentunar. Athugun slíks efnis kostar oft veru- legan tíma og jafnvel útskýringar, sem reynir á þolinmæði skoðand- ans. Þetta er staðreynd, sem menn verða að viðurkenna, enda hefur sérhæfíngin víða orðið vandamál innan frímerkjasöfnunar. Af því hefur meðal annars leitt, að menn hafa snúið sér að ýmsu auðveldara efni og þá einkum mótíf-söfnún. Ekki er það af því, að hún þurfi að vera svo miklu léttari en önnur söfnun, heldur vegur hitt áreiðan- lega þungt, að hún kostar ekki eins mikla fjármuni og sérhæfingu. Margar póststjórnir hafa notfært sér þetta nýja söfhunarsvið í æ ríkara mæli, bæði til að auglýsa land sitt og þjóð, en um leið, því miður, oft til þess að seilast ofan i buddu safnarans. Eru vissulega ekki allir hrifnir af þeirri: þróun. En mótíf-söfnun getur hins vegar gefið mönnum kost á alls kyns leið- um, ef þeir eru nógu hugmyndarík- ir. Þá hefur hún um leið oft ekki svo lítið fræðslugildi. Vil ég ein- dregið hvetja unga safnara til þess að fara inn á þessa braut og kynna sér góð mótíf-söfn og eins það, sem um þá söfnun hefur verið skrifað. Því miður hefur lítið birzt á íslenzku um slíka söfnun, en verulega góð bók hefur komið út á norsku eftir kunnan mótíf-safnara, Eivind Evensen. Nefnist'Mn Motivsamler- en. Er hún sannarlega þess virði, að menn kynni sér hana, áður en þeir hefja þess konar söfnun. Á LÍFÍL 88 voru í samkeppnis- deild mjög skemmtileg mótíf-söfn og eins í heiðursdeild. Er rétt nú að lokinni þessari sýningu að minn- ast á nokkur þeirra nánar en hægt var að gera fyrir sýninguna. Þar fékk hæstu verðlaun safn norsks arkitekts, Jan Olav Reither, sem hann nefnir á sínu máli Nord- ens arkitekturhistorie fra middel- alderen til vár tid. Hér fjallar hann um húsagerðarlist á Norðurlöndum, eins og lesa má hana af frímerkj- um, póststimplum og umslögum. Er þetta safn einkar skemmtilegt og vel upp sett. Hlaut það gyllt silf- ur og að auki heiðursverðlaun, sem Póst- og símamálastofnunin gaf. Annað safn fékk einnig stðrt silf- ur f þessum flokki. Hér hefur norsk- ur safnari, Norvell Skreien, dregið saman mjög áhugavert safn um norska tónskáldið Edvard Grieg. Rekur hann þar ævisögu Griegs með frímerkjum og öðru efni þeim tengt. Gerir hann þetta á svo skemmtilegan og frumlegan hátt, að það hlýtur að vekja athygli og aðdáun allra þeirra, sem skoða safnið. Norðmenn hafa að sjálf- sögðu gefið út frímerki með mynd- um af tónskáldinu og eins gert sér- stimpla, tengda honum. Þá dvaldist Grieg víða erlendis og kynntist mörgum mönnum á langri ævi. Þetta er allt sýnt eins vel og kostur er á með frímerkjum og stimplum. 7 vikna námskeið frá 11. apríl - 31. maí Leikfimi Dansleikfimi Þolfimi KENNARAR: Bryndfs Petra Bragadóttir Elfsabet Gudmundsdóttir Callie McDonald Hafdís Ámadóttir Jassdans Nútímadans Ballett Blues Stepp KENNARI: Keith Taylor I Flamenco KENNARI: Concha (frá Granada) FYRIR BÖRN: I Leikir-spuni (4-7 ára) KENNARI: Anna Richards I Jassdans(7-n ára) KENNARI: Keith Taylor I Leiklist fyrir börn og unglinga KENNARI: Sigrfður Eyþórsdóttir • MORGUNTÍMAR • HÁDEGISTÍMAR • SÍÐDEGISTÍMAR •KVÖLDTÍMAR ATH!: Sértímar fyrir karla (hádeglnu Innritun hafinl S:15103 og 17860 Mér varð hugsað til okkar hér heima í þessu efni. Ekki eigum við svo mörg slík stórmenni, að við getum sett saman mótíf-söfn um þau. E.t.v. mætti koma sér upp safni frímerkja um Jón Sigurðsson, ævi hans og störf, og leita þá að sjálfsögðu út fyrir landsteinana eft- ir efniviði f slíkt safn. En hér kom mér ekki síður $ hug skáldið og athafnamaðurinn Einar Benedikts- son, sem miklar sögur fóru af i lif- anda Hfi. Hann fór víða um lönd og hugur hans reikaði enn lengra og jafnvel til annarra hnatta. Ég held það gæti verið gaman fyrir einhvern ungan safnara að hyggja að einhverju slíku efni innan íslenzkrar frímerkjasögu (fflatelíu) Sömu verðlaun f þessum flokki, stórt silfur, fékk safn, sem nefnist Fiskveiðar. Er það danskur maður, Jargen Jergensen, sem hefur dregið þetta efni saman. Hér sýndi hann 80 blöð úr safni sinu eða í fimm römmum. Hins vegar gat hann þess í skýringum, að safnið allt væri'365 blöð. Hér fengum við því aðeins að sjá tæpan fjórðung safnsins. Af þvi má ráða víðfeðmi þessa safns. Höf- undur safnsins flokkar þetta efhi m.a. eftir þjóðum, svo sem lesa má um á frímerkjum og stimplum, og síðan í ýmsa undirflokka, svo sem gjarnan er gert í mótíf-söfnun. Kemur þetta einkar vel út. Þannig tekur hann íslenzk frímerki, sem varða fiskveiðar í einhverri mynd. Síðan fá allar aðrar þjóðir við Norð- ur-Atlantshaf sinn sess í safninu eftir sömu aðferð. Annar danskur maður átti þarna safn, sem nefndist Hesturinn og not mannsins af honum. Stærð þessa safns sést bezt á því, að hér var það sýnt í 79 blöðum eða fimm römmum, en alls munu vera í safn- inu 437 blöð. Við fengum því aðeins að sjá tæpan fimmtung safnsins á LÍFIL 88. Þetta safn hlaut silfrað brons. Skiptist það f átta flokka, og er þar rakin saga hestsins frá örófi alda og fram á okkar daga. Er ljóst, að hér þarf oft mikla hug- kvæmni til og natni við að setja saman slíkt mótíf-safh eða þema- safn, eins og trúlega mætti einnig kalla það. Önnur söfn í þessari deild hlutu lægri verðlaun, en þau voru engu að sfður mjög áhugaverð. Rúmsins vegna verður ekki rætt nánar um þau á þessum vettvangi. Áður hefur það komið fram í frímerkjaþætti, að frábært mótff- safn um víkingatímabilið yrði í heið- ursdeild. Er þess vegna óþarft að endurtaka það, sem þar sagði. Hins vegar átti ég nú þess kost að skoða safnið betur en ég hef áður haft tök á og varð ekki fyrir vonbrigð- um, heldur hið gagnstæða. Gunnar Dahlvig hefur víða leitað fanga í söfnun sinni og sýnir með henni, hversu margt má tengja þessu þema. Hann sendi okkur til sýning-~ ar á LÍFÍL 88 96 blöð úr safni sínu eða 6 ramma. Aftur á móti eru alls 210 blöð f safni hans. Hann skiptir safninu f 13 aðalflokka og sfðan f marga undirflokka. Hér get ég til fróðleiks nefnt það, að 1. flokkur fjallar um upphaf víkinga. Þá er fjallað um daglegt líf þeirra í næsta flokki og honum skipt í störf þeirra við akuryrkju, veiðar og verzlun og svo borgarmyndun. Skip víkinga fá sérstakan kafla. Að sjálfsögðu er trúarbrögðum gerð skil, bæði Ása- trú og kristinni trú. Ekki er heldur skáldskap vfkingatfmans sleppt eða listum og skreytingu. Lagasetning fær einnig sinn sess. Þá fjallar Dahlvig um hernað vfkinga og ný- lendustefnu þeirra í Vesturvegi. Þar verða ísland og Færeyjar stór þátt- ur og eins Grænland og Vínland. Loks er svo fjallað um leiðangra vfkinga til fjarlægra staða, svo sem til Bretlandseyja og um meginland Evrópu og allt austur í Garðaríki og til Miklagarðs. Allt er hér sagt með frímerkjum, stimplum, umslög- um og ýmsu öðru því, sem tengja má þessu efni. Er sfzt að undra, að safn þetta fékk stórt gyllt silfur á alþjóðafrimerkjasýningunni HAFNLA 87 f október síðastliðnum. Enn er ósagt frá mörgu því, sem sjá mátti á LIFÍL 88. Verður því að skipta frásögninni í tvo þætti a.m.k. Kemur framhald hennar að viku liðinni. Heyrt og séð Mér hefur á stundum dottið f hug við lestur erlendra blaða og tíma- rita um frfmerki, að einhverjum les- enda þessara þátta gæti þótt gaman að því að fá stöku sinnum stuttan útdrátt úr slíku efni eða þá þýdda einhverja stutta umsögn um áhuga- vert efni. Vissulega þori ég ekki að lofa því, að þetta geti orðið regla í hverjum þætti, enda er tími minn á stundum ærið stopull, bæði til lestrar frímerkjarita og þá ekki sfður til að setja þessa þætti sam- an. Ekki neita ég því svo, að mér væri þökk á að heyra frá lesendum, hvort þeim gæti þótt fengur í þess konar efni. Hef ég f huga að safna að mér ýmsu þvf, sem mér þykir forvitnilegt, og láta það koma hér smám saman f lok þáttarins og þá undir þvf heiti, sem ég hef gefið þessum kafla. HITACHI HUÓMTÆKI HITACHI FERÐATÆKI &K ^/•RÖNNING •//'// heimilistæki KRINGLUNNI - SfMI 91-685868 N.ð.W> *
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.