Morgunblaðið - 11.10.2000, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 11.10.2000, Blaðsíða 14
14 MIÐVIKUDAGUR 11. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Ráðstefna verkefnisins Hið gullna jafnvægi - samræming starfs og einkalífs RAÐSTEFNA ESB-verkefnisins Hið gullna jafnvægi, sem er sam- starfsverkefni Reykjavíkurborgar og Gallup, var haldin á Hótel Sögu fyrir helgina undir yfirskriftinni Samkeppnisforskot með auknum sveigjanleika. Verkefnið snýst um það hvernig samræma megi starf og einkalíf fólks og bæta nýtingu mannauðsins. Meðal þess sem kom fram var að hugarfarsbreyting þyrfti að eiga sér stað á íslandi, stjómend- ur fyrirtækja þyrftu að taka meira tillit til einkalös starfsmanna sinna og fjöJskylduþarfa og bera mætti meiri virðingu fyrir tíma fólks. Með fjárstyrk Evrópusambands- ins fer verkefnið fram samtímis í Bretlandi, Grikklandi, Þýskalandi og á íslandi. Verndari verkefnisins er Ólafur Ragnar Grímsson, forseti ís- lands. Til ráðstefnunnar voru fengn- ir nokkrir fyrirlesarar, innlendir sem erlendir. Þannig fengu ráð- stefnugestir að heyra reynslu af fjöl- skylduvænni starfsmannastefnu hjá Motorola-verksmiðjunni í Skotlandi. Claire McCormick starfsmanna- stjóri lýsti því hvernig stefnan hefði gengið og minnti stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja á að ekki væri til nein einföld lausn í þessum efnum. Mikilvægast væri að byggja slíka stefnu hægt og bítandi upp. Byrja smátt og þróa sig áfram. Bað hún fundargesti vinsamlegast að fara ekki beint af ráðstefnunni til for- stjóra sinna og heimta líkamsraekt- arsali eða pössun á vinnustaðnum fyrir börnin! Frumkvæði frá Bretlandi Sveitarfélagið Kingston upon Thames í Bretlandi átti frumkvæði að þessu verkefni, Hið gullna jafn- vægi. Borgarritari Kingston, Bruce McDonald, kynnti verkefnið. Ástæð- una til þess að því hefði verið hrundið af stað sagði Bruce að vinnuum- hverfi nútímaþjóðfélags hefði tekið gífuriegum breytingum á skömmum tíma. Forráðamenn Kingston hefðu séð að breyta þyrfti og bæta vinnu- staðamenninguna hjá þeim fjölda smærri fyrirtækja sem störfuðu á Taka má meira til- lit til einkalífs fólks svæðinu en nærri 90% íbúa starfa þar hjá fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn. Bæjaryfirvöld í King- ston hefðu því viljað hjálpa til og sóst eftir styrkjum frá Evrópusamband- inu með þátttöku borga og bæja í fleiri löndum. Meðal innlendra fyrirlesara var Jón Karl Ólafsson, framkvæmda- stjóri Flugfélags íslands. Hann lýsti reynslu sinni sem stjórnandi með fjölskylduábyrgð og hvernig honum tækist að samþætta einkalíf og stjórnunarábyrgð. Hann hefur einn- ig samanburð sem stjórnandi hjá Flugleiðum í Þýskalandi. Bar hann saman þessa tvo ólíku menningar- heima. Jón Karl kallaði eftir hugar- farsbreytingu hér á landi þar sem skorti alla virðingu fyrir tíma fólks. Taka þyrfti meira tillit til einkalífs fólks. Virkt samstarf út fyrir landsteina Hildur Jónsdóttir, jafnréttisráð- gjafi Reykjavfkurborgar, er formað- ur verkefnisstjórnar Hins gullna jafnvægis. Að ráðstefnu lokinni sagði hún í samtali við Morgunblaðið að verkefnið væri að fá mikla athygli í Bretlandi. Sveitarfélagið Kingston væri þar í fararbroddi í þessari um- ræðu um samræmingu starfs og einkalífs. Það væri styrkjandi að vera í svona virku samstarfi út fyrir landsteinana. „Við getum lært ýmislegt af reynslunni í Kingston. Mér finnst breskur vinnumarkaður ekki síður skyldur okkur heldur en sá norræni. Varðandi þetta verkefni skiptir mestu að fyrirtæki fái eitthvert tæki eða vitneskju, og tileinki sér þessi Morgunblaðið/Þorkell Bruce McDonald, borgarritari Kingston í Bretlandi, kynnti verkefnið en sveitarfélagið átti frumkvæði að Hinu gullna jafnvægi. Opnunarráðstefna Hins gullna jafhvægis á Hótel Sögu var fjölmenn, enda hafa íslensk fyrirtæki sýnt verkefninu mikinn áhuga. viðhorf, til að treysta sér út í það með kerfisbundnum hætti að byrja," sagði Hildur. Styrkari innviðir þjóðfélagsins Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, stjómunarráðgjafi hjá Gallup, sagð- ist í samtali við Morgunblaðið vera ánægður með góða þátttöku á ráð- stefnunni og þann mikla áhuga sem fyrirtæki sýndu verkefninu. „Margt afar fróðlegt kom fram á þessari ráðstefnu. Ég get nefnt sem dæmi erindi Ernu Arnardóttur, starfsmannastjóra Hugar, sem lýsti reynslu íslensks hugbúnaðarfyrir- tækis. Hún talaði um manneskju- vænleika, sem mér finnst mjög gott orð. Það var gaman að heyra hana lýsa þeirri frjóu hugsun sem fram fer innan fyrirtækisins til að auka starfsmannatryggð. Hún minnti á að engin töfralausn væri til. Þessi tæki- færi eru.kannski til í fyrirtækjununi en menn koma ekki auga á þau. Stjórnendur þurfa að styðja heils- hugar að baki svona verkefnum. Samfélagið hefur breyst gífurlega og allt viðskiptaumhverfi. Samkeppni um vinnuafl er mikið og konur eru meira á vinnumarkaðnum en áður. Yngri karlmenn eru einnig farnir að gera kröfur um að sinna fjölskyldu- ábyrgð. Á sama tíma er meiri krafa á fyrirtæki um aukið samkeppnisfor- skot. Forskotið næst með því að virkja mannauðinn. Fyrirtæki þurfa að finna leiðir til að halda í góða starfsmenn. Samþætting einkalífs og starfs er einmitt ein leiðin til að auka þessa hollustu. Með því styrkj- ast innviðir þjóðfélagsins í heild. Við upplifum breytta tíma þar sem ákveðið Ios á sér stað og fjölskyldu- böndin eru að bresta með t.d. fleiri skilnuðum. Með verkefninu erum við að innleiða sameiginlegt lærdóms- ferli. Það tekur sinn tíma. Þetta kall- ar á nýja aðferðafræði, nýja hugsun, og getur jafnvel tekið áratug," sagði Gylfi. Alls geta 25 fyrirtæki hér á landi tekið þátt í verkefninu sem standa á yfir til vors. Umsóknarfrestur um þátttöku er til 13. október. Ráðherra kynnir frumvarp um auðlindir í hafsbotni Lagarammi um leit og vinnslu á olíu og gasi VALGERÐUR Sverrisdóttir, iðnað- ar- og viðskiptaráðherra, hefurlagt fram frumvarp til laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis. Með kolvetni er fyrst og fremst átt við olíu og gas. Eyvindur G. Gunnarsson, deild- arsérfræðingur í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu, sagði að í ís- lenskum rétti hefðu verið ákvæði, sem tekið hefðu á nýtingu og rann- sóknum auðlinda hafsbotnsins, en hér væri um að ræða frumvarp að sérstökum lögum um það hvernig fá eigi leyfi til leitar, rannsóknar og vinnslu og þau helstu atriði, sem vera þyrftu í lagi. I frumvarpinu er einnig aðeins vikið að umhverfismálum og meðal annars gert ráð fyrir því að gætt verði laga um mat á umhverfis- áhrifum þegar það eigi við. Eyvind- ur sagði að tilefni þessa frumvarps væri áhugi erlendra aðila á að rannsaka hvort olíu væri að finna í hafsbotninum á landgrunninu. „Þeir veigra sér við að fara út í slíkar rannsóknir nema fyrir hendi sé skýr lagarammi, sem afmarki rétt- indi þeirra og skyldur," sagði hann. „Þarna er komið til móts við það og hafi aðilar áhuga á að rannsaka geta þeir sótt um leyfi á grundvelli þessara laga." Eyvindur sagði að frumvarpið væri með svipuðu sniði og löggjöf um auðUndir almennt. Við smíði þess hefði einkum verið litið slíkrar löggjafar í Færeyjum og Noregi, en einnig til Grænlands. Mikið hefði þó þurft að laga það að íslenskum að- stæðum. Sveinbjörn Björnsson, formaður samráðsnefndar fyrir landgrunns- mál, sagði að þessi mál hefðu verið í sviðsljósinu í upphafi þessa árs Fimm varamenn taka sæti á Alþingi FIMM varamenn tóku sæti á Al- þingi í fyrradag og þar af einn nýl- iði, Kjartan Ólafsson, sem kemur inn á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Suðurlandskjördæmi í fjarveru Árna Johnsen. í fjarveru Hjálmars Árnasonar, þingmanns Framsókn- arflokksins í Reykjaneskjördæmi, tekur Páll Magnússon fram- kvæmdastjóri nú sæti á þingi að nýju, og annar framsóknarmaður, Árni Gunnarsson, kemur inn á þing fyrir Pál Pétursson félagsmálaráð- herra á Norðurlandi vestra. Agúst Einarsson, Samfylkingu, tók einnig sæti á Alþingi í gær í fjarveru Sig- ríðar Jóhannesdóttur, þingmanns flokksins í Reykjaneskjördæmi, og loks tók Magnús Stefánsson sæti á þingi fyrir Framsóknarflokkinn á Vesturlandi í fjarveru Ingibjargar Pálmadóttur heilbrigðisráðherra. þótt aðdragandinn væri lengri. „Þetta byrjaði með því að þings- ályktun var samþykkt og settur upp sérstakur vinnuhópur 1997," sagði hann. Samráðsnefndin fékk yfirmann olíuleitarrannsókna norska olíufélagsins Statoil á Bret- landseyjum. „Hann fékk aðila til að skoða syæði út af Eyjafirði, Skjálfanda og Öxarfírði og meta gögnin frá þeim sjónarhóli hvað miklar líkur væru á að þarna væri eitthvað að finna," sagði hann. „Um svipað leyti komu fyrirspurnir frá bandarískum aðila og einum breskum." Bandaríski að- ilinn er Grynberg Petrolium frá Denver í Colorado, sem sýndi fyrst áhuga 1998. í upphafi þessa árs sótti fyrirtækið um leyfi hér á landi. „Þeim var sagt að við gætum ekki svarað," sagði Sveinbjöm. „Fulltrúi þeirra kom hingað til viðræðna, en hann sagði strax að fyrirtækið myndi aldrei fara út í neitt nema til væri löggjöf um hvernig að þessum málum væri staðið." Hann sagði að þegar farið hefði verið að kanna málið hefði komið í ljós að ísland væri eina landið í Norður-Atlants- hafi, sem ekki hefði sett sér löggjöf á þessu sviði. „Þá var strax settur kraftur í að undirbúa íslenska lög- gjöf," sagði hann. „Það hefur iðnaðarráðuneytið gert og nú er komið frumvarp, sem ætlunin er að leggja fyrir Alþingi. Þetta er bæði um olíuleit og -vinnslu, en það sem skiptir máli fyrir þá aðila, sem sýna áhuga, er ekki síst lagalega og skattalega umgjörðin." Niðurstaða héraðsdoms í máli vegna Blönduvirkjunar Landsvirkjun greiði ríkinu fyr ir vatnsréttindi HERAÐSDOMUR Reykjavíkur hefur viðurkennt rétt íslenska ríkisins til að krefja Landsvirkj- un um endurgjald vegna virkjunarréttinda í Blöndu fyrir almennings- og afréttarlönd Auðkúluheiðar og Eyvindar- staðaheiðar. íslenska ríkið og Lands- virkjun gerðu með sér samning á árinu 1982 um virkjunarmál, yfirtöku byggðalínu og fleira. Samkvæmt honum tók Lands- virkjun að sér að reisa og reka Blönduvirkjun. í samningnum var jafnframt ákvæði um að gert yrði samkomulag um greiðslur Landsvirkjunar til ríkissjóðs vegna þeirra vatnsréttinda sem væru í umráðum ríkisins, hvort sem er vegna lögbýla í eigu rík- isins, annarra eignarlanda eða vegna vatnsréttinda á almenn- ingum og afréttarlöndum. Ákvæði var um skipan óvilhallra matsmanna. Landsvirkjun hafn- aði því að greiða ríkinu fyrir virkjunar- eða vatnsréttindi á eigendalausum svæðum. Lítur Landsvirkjun svo á að til þess að fá viðurkenningu á virkjunar- réttindum þurfi eigandi þess eða umráðamaður að sýna fram á að hann eigi fullkominn eignarrétt en ekki takmarkaðan að landinu og að það sé land lögbýlis. Ríkið höfðaði málið til að fá rétt sinn samkvæmt umræddum samningi viðurkenndan. Afdráttarlaust orðalag í niðurstöðu héraðsdómarans, Helga I. Jónssonar, er vakin at- hygli á því að skýrt sé kveðið á um það í samningnum frá 1982 um að ríkinu bæri að greiða Landsvirkjun vegna vatnsrétt- inda sem voru í umráðum þess. Ljóst þyki að ríkið hafi farið með umráð viðkomandi lands- væða þótt þau hafi ekki verið undirorpin fullkomnum eignar- rétti. Þykir héraðsdómnum að afdráttarlaust orðalag samn- ingsins bendi til þess að það hafi verið sameiginlegur skilningur aðila. Það var niðurstaða dómsins að viðurkenna beri rétt ríkisins til að krefja Landsvirkjun um endurgjald vegna vatnsréttinda í Blöndu fyrir almennings- og afréttarlönd Auðkúlu- og Ey- vindarstaðaheiðar. Jafnframt var Landsvirkjun gert að greiða ríkinu 300 þúsund kr. í máls- kostnað.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.